Pontica, X, 1977


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic RĂDULESCU, Adrian (autor) Un act de semnificație patriotică: reconstituirea monumentului triumfal de la Adamclisi 9-14 română
articol de periodic RUSOVAN, Dan (autor) Conservarea și valorificarea muzeistică a monumentului Tropaeum Traiani 15-20 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) Complexul muzeistic Tropaeum Traiani și influența lui asupra dezvoltării localității și teritoriului înconjurător 21-24 română
articol de periodic VULPE, Radu (autor) Les Roumains et la Mer 25-34 franceză
articol de periodic MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Unele probleme ale plasticii antropomorfe neo-eneolitice din România și relațiile ei cu Mediterana orientală 37-43 română
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Despre figurinele "en violon" din aria culturii Gumelnița 45-51 română
articol de periodic RĂDULESCU, Adrian (autor) Știri despre începuturile orașului Constanța 53-57 română
articol de periodic DIACONU, Petre (autor) Cîteva considerații pe marginea unor toponimice din dreapta Dunării de Jos (zona Ostrov-Cochirleni) 59-63 română
articol de periodic RĂDULESCU, Adrian (autor) Dobrogea lui Burebista 65-68 română
articol de periodic DOMINTE, C. (autor) Antroponomastica geto-dacă în context indo-european 69-77 română
articol de periodic MUNTEANU, Maria (autor) , RĂDULESCU, Adrian (autor) Inscripții inedite din Tomis și Callatis 79-89 română
articol de periodic BUCOVALĂ, Mihai (autor) Atestări arheologice ale practicilor medicale în Dobrogea 91-96 română
articol de periodic SUCEVEANU, Alexandru (autor) Contribuții la tipologia juridică a exploatărilor agricole din orașele vest-pontice 97-116 română
articol de periodic TUDOR, Dumitru (autor) Zeii Sabazios și Zbelsurdos la Drobeta 117-125 română
articol de periodic BÎRLĂDEANU, Elena (autor) În legătură cu o necropolă din epoca romană timpurie la Callatis 127-152 română
articol de periodic DIACONU, Gheorghe (autor) Daco-romanii la curbura Carpaților 153-157 română
articol de periodic SCORPAN, C. (autor) Stele funerare inedite de la Sacidava 159-178 română
articol de periodic ARICESCU, Andrei (autor) În legătură cu zonele de acțiune ale legiunilor moesice pe teritoriul Dobrogei 179-190 română
articol de periodic CHERA-MĂRGINEANU, C. (autor) , COVACEF, Zaharia (autor) Geme din Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța 191-202 română
articol de periodic BARBU, V. (autor) Necropole de epocă romană în orașele Pontului Stîng: caracteristici tipologice 203-214 română
articol de periodic COMȘA, Maria (autor) Dacia în epoca lui Constantin cel Mare și a urmașilor săi 215-228 română
articol de periodic SCORPAN, C. (autor) Rezultate ale săpăturilor arheologice de la Sacidava (1974,1976) 229-251 română
articol de periodic CHELUȚĂ-GEORGESCU, Nicolae (autor) Contribuții la topografia Tomisului 253-260 română
articol de periodic BARNEA, Ion (autor) Cetatea Tropaeum Traiani în lumina ultimelor săpături arheologice 261-271 română
articol de periodic BARNEA, Ion (autor) Note de epigrafie romano-bizantină 273-288 română
articol de periodic HOREDT, K. (autor) Tezaurul de aur de la Moigrad 289-293 română
articol de periodic IRIMIA, Mihai (autor) Un topor de bronz descoperit la Grădina 297-300 română
articol de periodic LAZURCĂ, E. (autor) Mărturii din epoca bronzului pe teritoriul din nordul Dobrogei 301-305 română
articol de periodic OPAIȚ, Andrei (autor) Aegyssus 1976. Raport preliminar 307-311 română
articol de periodic LASCU, Nicolae (autor) O biografie românească inedită a lui Ovidiu 313-317 română
articol de periodic BORONEANȚ, Vasile (autor) Cercetări perieghetice pe malul Mării Negre între Cponstanța și Vama Veche 319-324 română
articol de periodic BAUMANN, Victor (autor) Despre un stîlp militar descoperit la mănăstirea Saun 325-331 română
articol de periodic GUDEA, Nicolae (autor) , POP, P. (autor) Un castru nou deswcoperit în sistemul defensiv al Daciei romane: castrul roman de la Feldioara 333-338 română
articol de periodic PANAITESCU, Adrian (autor) Mormînt din epoca romană la Tomis 339-343 română
articol de periodic TZONY, M. (autor) Contribuții la problema răspîndirii carpilor la Dunărea de Jos 345-348 română
articol de periodic BARNEA, Alexandru (autor) Descoperiri epigrafice noi în cetatea Tropaeum Traiani 349-355 română
articol de periodic PAPUC, Gheorghe (autor) Considerații asupra perioadei de sfîrșit a cetății Tropaeum Traiani 357-360 română
articol de periodic IOSIPESCU, S. (autor) Informațâii engleze din 1839: "Valul lui Traian" din Dobrogea 361-364 română
articol de periodic CHERA-MĂRGINEANU, C. (autor) Der romische Limes im Ungarn - Elitz Jeno 365-366 română