Pontica, XXI-XXII, 1989, „


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic HAȘOTTI, Puiu (autor) Observații privind cultura Gumelnița în Dobrogea 7-21 română
articol de periodic BĂRBULESCU, Maria (autor) , BUZOIANU, Livia (autor) , CHELUȚĂ-GEORGESCU, Nicolae (autor) , RĂDULESCU, Adrian (autor) Importuri amforice la Albești (jud. Constanța): Sinope 23-90 română
articol de periodic OCHEȘEANU, Radu (autor) Un tezaur de denari din vremea flavilor descoperit la Adamclisi 91-98 română
articol de periodic BOUNEGRU, Octavian (autor) Contribuții privind răspîndirea și cronologia ceramicii decorate în tehnica barbotinei din Dobrogea Romană 99-111 română
articol de periodic IRIMIA, Mihai (autor) O nouă unitate militară romană în sud-vestul Dobrogei 113-121 română
articol de periodic BUCOVALĂ, Mihai (autor) , PAȘCA, Cecilia (autor) Descoperiri recente în necropolele de epocă romană și romano-bizantină la Tomis 123-161 română
articol de periodic NICOLAE, Eugen (autor) , OCHEȘEANU, R. (autor) , POENARU-BORDEA, Gheorghe (autor) Tezaurul de monede romane tîrzii descoperit la Ulmetum în 1912 163-186 română
articol de periodic COVACEF, Zaharia (autor) Capidava în secolul VI e.n. Cîteva observații pe baza cercetărilor din sectorul V al cetății 187-196 română
articol de periodic COVACEF, Zaharia (autor) , FLORESCU, Radu (autor) Stratigrafia Capidavei romane tîrzii și feundale timpurii 197-247 română
articol de periodic CHIRIAC, Costel (autor) Un monument inedit: Complexul rupestru de la Dumbrăveni (jud. Constanța) 249-269 română
articol de periodic BARASCHI, Silvia (autor) Din toponimia medievală ponto-dunăreană 271-286 română
articol de periodic CARAIVAN, Glicherie (autor) , ENESCU, George (autor) Observații seismo-acustice și subacvatice în zona Pacuiul lui Soare (Notă preliminară) 287-289 română
articol de periodic HAȘOTTI, Puiu (autor) , POPOVICI, Dragomir (autor) Consideration about the syncronism of the Cernavoda I Culture 291-297 engleză
articol de periodic IRIMIA, Mihai (autor) , MUNTEANU, Mircea (autor) Un topor din epoca bronzului descoperit la Nicolae Bălcescu (jud. Călărași) 299-303 română
articol de periodic SLUȘANSCHI, Dan (autor) Tomitana graeca 304-311 română
articol de periodic OLTEANU, Sorin (autor) Note epigrafice 313-317 română
articol de periodic COVACEF, Zaharia (autor) Cîteva considerații privind cultul zeiței Venus la Tomis 319-326 română
articol de periodic COMȘA, Maria (autor) O casă romană tîrzie situată extra muros de la Dinogetia 327-331 română
articol de periodic PAPASIMA, Tudor (autor) Monede recent descoperite în satul Credința (jud. Constanța) 333-335 română
articol de periodic MICU, Ioan (autor) Poemul ovidiam Halieuticon 337-362 română
articol de periodic CUSTUREA, Gabriel (autor) , VERTAN, Antoaneta (autor) Cronica descoperirii monetare în Dobrogea (VIII) 369-390 română