Thraco-Dacica, XVII, nr. în TOM: 1-2, 1996


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic REVISTE ȘI LUCRĂRl ALE INSTITUTULUI ROMÂN DE TRACOLOGIE APĂRUTE ÎNCEPÂND CU ANUL 1990 REVISTE ŞI LUCRĂRl română
articol de periodic REVISTE PUBLICATE ÎN EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE REVISTE ŞI LUCRĂRl română
articol de periodic ANATOLIE, Eremia (autor) Toponimia ca sursă de studiere a istoriei românilor din Basarabia LINGVISTICĂ 12 română
articol de periodic V., Potlog (autor) Originea, unitatea și continuitatea românilor în viziunea lui Dirnitrie Cantemir LINGVISTICĂ 21 română
articol de periodic G., Mihăilă (autor) Les plus anciennes attestations des mots roumains autochtones (Xe siecle - 1520) LINGVISTICĂ 69 franceză
articol de periodic EVDOȘENKO, A (autor) Istoria limbii și istoria poporului LINGVISTICĂ 86 română
articol de periodic FLORENTIN, Burtănescu (autor) Considerații asupra unor morminte tumulare de pe teritoriul Moldovei (perioada de tranziție - bronz timpuriu) Arheologie 116 română
articol de periodic SCHUSTER, Cristian (autor) Despre cărucioarele din lut ars din Epoca bronzului de pe teritoriul României Arheologie 137 română
articol de periodic ION, Niculiță (autor) Habitatul traco-getic de la Butuceni Arheologie 167 română
articol de periodic V., Banaru (autor) Aspecte istoriografice ale raporturilor dintre greci și autohtoni în procesul colonizării grecești a nord-vestului Pontului Euxin Arheologie 173 română
articol de periodic S., Agulnikov (autor) Cetățuia Cociulia - Monument Trac din Codrul Tigheciului Arheologie 179 română
articol de periodic ZANOCI, Aurel (autor) Populația autohtonă și alogenă la est de Carpați în sec. III - I î. e. n. (Considerații istoriografice) Arheologie 185 română
articol de periodic CONSTANTIN C., Petolescu (autor) Varia Daco-Romana (XVIII) Arheologie 188 română
articol de periodic IOAN, Opriș (autor) , MIHAI, Popescu (autor) Une borne milliaire de Capidava Arheologie 190 franceză
articol de periodic GH., Bichir (autor) Dacii liberi din nordul Daciei Arheologie 201 română
articol de periodic I., Barnea (autor) Antroponime traco-dace pe sigilii bizantine (II) Arheologie 205 română
articol de periodic GHEORGHE, Postică (autor) Monumentele arheologice din sec V - VII în spațiul pruto-nistrean Arheologie 215 română
articol de periodic ION, Hâncu (autor) Cu privire la cultura materială a românilor din Moldova în evul Mediu timpuriu Arheologie 231 română
articol de periodic FURTUNĂ, Alexandru (autor) Moșteniri geto-dace în cultura populară românească Etnologie 242 română
articol de periodic HÂNCU, A (autor) Căsătoria cu plată la geto-daci și ecourile ei în ceremonialul nupțial românesc. "Dolobina". Etnologie 247 română
articol de periodic N., Băieșu (autor) Tradiții despre urs moștenite de la traco-geto-daci Etnologie 256 română
articol de periodic MARIUS, Muntean (autor) Des considerations anthropologiques et de rituel funeraire sur un squelette de nouveau-ne decouvert a Foeni (Timiș) date au IVe siecle apr. J. C. ANTROPOLOGIE 260 franceză
articol de periodic SÂMPETRU, Mihai (autor) Viața și activitatea profesorului DUMITRU M. TEODORESCU (1881 - 1947) Restituiri 290 română
articol de periodic ROMAN, Petre (autor) ION MIHAI SÂMPETRU NECROLOG 299 română
articol de periodic ROMAN, Petre (autor) , L., Bogataia (autor) , ION, Niculiță (autor) , MIHAI, Irimia (autor) , SILVIA, Teodor (autor) , VALENTIN, Vasiliev (autor) , SULTANA, Avram (autor) , G., Popilian (autor) , FLORIN, Medeleț (autor) , BARTOK, Botond (autor) , HORIA, Ciugudean (autor) , GH., Dumitroaia (autor) , ADRIAN, Poruciuc (autor) , ALEXANDRA, Comșa (autor) , SCHUSTER, Cristian (autor) Activitatea Institutului Român de Tracologie în anul 1995 Cronică 315 română
articol de periodic Abrevieri (Abreviations) ABREVIERI (ABREVIATIONS) 319 română