Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 105 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2004 Acta Moldaviae Septentrionalis, III FETCU, Ion (autor) Basarabia - străvechi pîmînt românesc - 85 de ani de la Unirea Basarabiei cu România - 236-255 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 CEOBANU, Adria-Bogdan (autor) Problema Basarabiei în contextul războiului de independență 183-189 română
2015-2016 Acta Moldaviae Septentrionalis, XIV-XV ȘEVCIUC, Maria (autor) Aportul Comisiunii Monumentelor Istorice în valorificarea patrimoniului din Basarabia (1918 - 1940) VARIA HISTORICA 300-303 română (rezumat în engleză)
2015-2016 Acta Moldaviae Septentrionalis, XIV-XV PRODAN, Dan (autor) Basarabia - 1812. Problemă națională, implicații internaționale, Materialele Conferinței Științifice Internaționale, 14 - 16 mai 2012, Chișinău - Iași, Coordonatori: prof. univ. d-r Gheorghe Cliveti și conf. Univ. d-r Gheorghe Cojocaru, Editura Academiei Române, București, 2014, 1116 p. NOTE BIBLIOGRAFICE 489-499 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII TARLAPAN, Efim (autor) Doctorul Daniel Ciugureanu, erou și martir al Marii Uniri 322-327 română
2017 Acta Musei Maramorosiensis, XIII VOINAGHI, Marius (autor) Ianuarie-martie 1918 - trei luni decisive în vederea Unirii Basarabiei cu România ISTORIE- ISTORIA CULTURII 207-209 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MUNTEANU, Octavian (autor) Cercetări cu privire la epoca bronzului tîerziu în spațiul Pruto-Nistean 19-48 română
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria istorie 2000-2001 STAN, Constantin (autor) Desăvârșirea unității naționale în toamna anului 1818 și relațiile româno-ruso-ucrainiene Studii 211-223 română (rezumat în engleză)
2011 Acta Musei Napocensis, 48-II, seria historica MOLDOVAN, Grigore (autor) Anatol Petrencu, „Basarabia în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial 1939- 1945”. Iași, Tipo Moldova, 2010, 222 p. RECENZII 295-296 română
2011 Acta Musei Napocensis, 48-II, seria historica MOLDOVAN, Grigore (autor) Sergiu Nazaria, Victor Stepaniuc, „Problema Basarabeană în istoriografie, 1917-1947”, Chișinău, Editura Tipografia Centrală, 2010, 392 p. RECENZII 297-299 română
2012 Acta Musei Napocensis, 49-II, seria historica BIRTZ, Mircea (autor) Veaceslav Ciorbă, „Biserica Ortodoxă din Basarabia și Transnistria (1940-2010) [The Orthodox Church in Bessarabia and Transnistria (1940-2010)]”, Chișinău, Ed. Pontos, 2011, 460 p. RECENZII 474-476 engleză
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GORON, Doru (autor), GRAD, Cornel (autor), STAN, Constantin (autor) Evacuarea teritoriilor românești cedate în vara anului 1940 Istorie contemporană 325-358 română
1998 Acta Musei Porolissensis, XXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău STAN, Constantin (autor) Iuliu Maniu și ultimatumul sovietic din iunie 1940 675-683 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-2, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BULAT, Nicolae (autor) Transformările social-politice și economice în satele județului Soroca în perioada anilor '40, sec. XX Istorie contemporană 325-336 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-2, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău HACMAN, Serghei (autor) Relațiile sovieto-române și problema Basarabiei (1928-1938) Istorie contemporană 353-364 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă BULAT, Nicolae (autor) Oamenilor noi de la oameni vechi Istorie contemporană 451-458 română
1998 Analele Banatului, 4, seria Etnografie DAN SMARANDACHE, Raluca (autor) Structura familială și componența etnică. Însemnări din Basarabia 163-167 română
2004 Analele Brăilei, 5 SÎRBU, Ionel (autor) Izolarea politică a României și problema Basarabiei 143-156 română
2004 Analele Brăilei, 5 NEGRU, Leontin (autor) Basarabia de Sud și ocupația sovietică (iulir-septembrie 1940) 157-168 română
2008 Analele Brăilei, 9, seria istorie-cultură-civilizație Declarația adunării solemne închinată aniversării a 90 de ani de la votarea actului Unirii Basarabiei cu România la 25 martie 1918 251-258 română
2011 Analele Brăilei, 11, seria istorie-cultură-civilizație ȚURCANU, Ion (autor) Teritoriul dintre Prut și Nistru în evoluție istorică. Problema numelui Basarabia 127-168 română
1996 Analele Bucovinei, An III, nr. 1 HOFBAUER, HANS (autor), ROMAN, VIOREL (autor) Bucovina, Basarabia, Moldova (O țară uitată între Europa de Vest, Rusia și Turcia) (Ștefan Purici) 238 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 2 MIHĂESCU, DORU (autor) La Bucovinne et la Bassarabie (a partir de leurs noms). 480 franceză
2001 Analele Bucovinei, VIII, nr. 1 VĂRATIC, VITALIE (autor) Preliminarii ale raptului Basarabiei și nordului Bucovinei. 1938-1940. 195 română
2009 Analele Bucovinei, XVI, nr. 1 DIACON, Vasile (autor) Din istoria industriei berii în România. Fabrici de bere din Bucovina și Basarabia. română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 1 GASCHLER, NORBERT (autor) Die Umsiedlung der Buchenlanddeutschen im Spatherbst 1940 und ihre Folgen fur die Katholiken und ihre Priester aus Bessarabien, der Bukowina und der Dobrudscha (I) 301 Germană - Română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 2 GASCHLER, NORBERT (autor) Die Umsiedlung der Buchenlanddeutschen im Spätherbst 1940 und ihre Folgend für die Katholiken und ihre Priester aus Bessarabien, der Bukowina und der Dobrudscha (II) Germană - Română
2011 Analele Bucovinei, XIII, nr. 2 Bucovina și Basarabia în dezbaterile istoricilor și analiștilor străini (Ștefan Purici) 647 română
2011 Analele Buzăului, III STAN, Constantin (autor) Generalul Nicolae Ciupercă și problema Basarabiei (1940-1941) 101-122 română
2012 Analele Buzăului, IV NICOLESCU, Valeriu (autor) Pe drumul dezrobirii Basarabiei (jurnal de front) 129-145 română
1922 Analele Dobrogei, III-2 STOICESCU, D. (autor) Spre Soroca - 1918 - 223-224 română
1922 Analele Dobrogei, III-4 STOICESCU, D. (autor) În Bălți - Basarabia (1909 April) 512-515 română
2000 Analele Dobrogei, VI-1, serie nouă ROTARI, Ludmila (autor) Considerații privind Basarabia anilor 1918-1940 în istoriografia sovietică 293-304 română
2012 Analele Dobrogei, X-XIII, serie nouă BUZATU, Gheorghe (autor) 1812-2012 Basarabia și iar Basarabia .9-27 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie STAN, Constantin (autor) Activitatea refugiaților ardeleni, bănățeni și bucobineni în Basarabia (1917-1918) 427-440 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie HACMAN, Serghei (autor) Aspecte diplomatice ale problemei Basarabiei și Bucovinei în relațiile internaționale (1940) 611-620 română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria Istorie URLUIANU, Constantin (autor) Raporturile armatei române cu populația civilă din Basarabia și nordul Bucovinei; aspecte ale stării de spirit. 22 iunie - 26 iulie 1941 Istorie Modernă şi Contemporană 383- română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie DUMITRESCU, Ionel (autor) 22 iunie 1941. Avea de ce să se teamă Stalin? Istorie Modernă şi Contemporană 355-359 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie CIOBANU, Vitalie (autor) Încartiruirea militarilor ruși în Basarabia (sec. XIX-începutul sec. XX) 629- română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria Istorie DEJAN, Octavian (autor) Activitatea culturală în anii 1936-1940 în Basarabia a studentului la teologie Constantin Dejan istoria culturii, personalităţi 289-304 română
2011 Argesis - Studii și Comunicări, XX, seria Istorie VERGATTI, Radu (autor) Ioan Pelivan, părinte al mișcării naționale din Basarabia - Constantin Ion, Negrei Ion, Negru Gheorghe Recenzii şi note bibliografice 347-348 română
2013 Argesis - Studii și Comunicări, XXII, seria Istorie VERGATTI, Radu-Ștefan (autor) Dumitru Th. Pârvu – „Problema Basarabiei în lumina principiilor actelor juridice internaționale (Contribuții la cunoașterea raporturilor diplomatice româno-ruse)”, ediția II, Editura Bibliotecii Metropolitane București, București, 2013, 431 p., Studiu introductiv, indice și note de Ion Constantin Recenzii şi note bibliografice 426-428 română
1944 Balcania, VII, nr. 1 VULPE, Radu (autor) KRĂNDJALOV, D., Valovetĕ vă Dobrudža i Bessarabija i prabălgarskata teorija; istoričesko izledvane (Les vallums de Dobroudja et de Bessarabie et la théorie prabulgare; étude historique), Sofia 1943, 167 pp., 7 planches et 4 cartes hors texte. Comptes rendus 185-191 franceză
2008 Carpica, XXXVII BOLDUR, Dimitrie-Ovidiu (autor) Basarabia, rana de la hortarul de Est 539-541 română
2009 Carpica, XXXVIII VASILIU, Mihai (autor) Unirea Basarabiei la România și integrarea ei la patrimoniul național (II) 228-238 română
2013 Carpica, XLII SAMOILENCO, Valentin (autor) Participarea nobilimii din Basarabia în organizarea și activitatea administrativ-locală din secolul al XIX-lea 161-170 română
2013 Carpica, XLII BURLACU, Valentin (autor) Disputele istoriografice sovieto-române de la mijlocul anilor 1960 în problema Basarabiei 355-370 română
2006 Cercetări Arheologice, XIII TEODOR, Eugen Silviu (autor) Populația spațiului pruto-nistreană în secolele VIII-IX - Mustață S. 463-469 română
2011 - 2012 Cercetări istorice, XXX-XXXI CEASTINA, Alla (autor) Rolul arhiepiscopului Dimitrie Sulima în construcția catedralei și clopotniței din Chișinău în prima jumătate a secolului al XIX -lea 107-114 română
2011 - 2012 Cercetări istorice, XXX-XXXI BRIHUNEȚ, Manole (autor) Biserici din spațiul pruto-nistrean în anii ’20-’30 ai secolului al XIX -lea 115-126 română
2011 - 2012 Cercetări istorice, XXX-XXXI CONDRATICOVA, Liliana (autor) Ateliere de bijuterie și piese de podoabă în spațiul pruto-nistrean (1900-1914) 165-181 română
2013 Cercetări istorice, XXXII BRIHUNEȚ, Manole (autor) Edificii de cult din satele raionului Telenești: istorie și actualitate 249-263 română
2013 Cercetări istorice, XXXII CERETEU, Igor (autor) Cartea românească veche și modernă în fonduri din Chișinău. Catalog, Iași, 2011 (Vitalie PLEȘCA) 384-386 română
2014 Cercetări istorice, XXXIII BRIHUNEȚ, Manole (autor) Distribuirea locurilor de cimitir la începutul secolului al XIX-lea: Iași, Chișinău și București 125-135 română
2015 Cercetări istorice, XXXIV CONDRATICOVA, Liliana (autor) Valoarea istorică și artistică a podoabelor de cult din patrimoniul mănăstirilor din Republica Moldova 251-266 română
2017 Cercetări istorice, XXXVI AGRIGOROAIE, Ion (autor) Opinie publică și stare de spirit în vremea Războiului de Întregire și a Marii Uniri, ediția a II-a revizuită, Editura Fundației Academice AXIS, Iași, 2016, 324 p. I. Recenzii şi note de lectură 358-360 română
2018 Cercetări istorice, XXXVII CONDRATICOVA, Liliana (autor) Schitul Hirova – de la întemeiere până la începutul secolului al XX-lea 249-257 română
1995 Crisia, XXV MOISA, Gabriel (autor) Romania, Marile Puteri și Problema Basarabiei - Constantin Ion IV. Recenzii 413-414 română
2011 Crisia, XLI MOISA, Gabriel (autor) Istoria între știință și școală - perioada interbelică în Basarabia 295-296 română
2006 Cronica Vrancei, VI MIRON, Gheorghe (autor) Situația refugiaților basarabeni în Vrancea (1940-1941) 289-312 română
1996 Drobeta, VII DEACONU, Luchian (autor) Ecoul național al Unirii Basarabiei cu Romania (27 martie/9 aprilie 1918) 120- română
1994 Hierasus, IX CONSTANTIN, Ion (autor) Geopolitică și ideologie. Problema Basarabiei în contextul raporturilor româno-sovietice în epoca postbelică 473-492 română
2009 Istros, XV ȚURCANU, Ion (autor) Cîteva observații asupra numelui Basarabia 233-249 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII BĂLTĂȚEANU, Adrian (autor) Preoți refugiați, primiți în eparhia Olteniei (județul Gorj - 1940) II. Istorie 211-222 română
1983-1985 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, Acta Musei Petrodavensis MONAH, Dan (autor) N. M. VINOGRADOVA, Plemena Dnestrovsko-Prutskogo mezdurečjia v period rascveta Tripol'skoj kul'tury, Chișinău, 1983, 105 p. NOTE BIBLIOGRAFICE 310 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX, Acta Musei Petrodavensis AGULNIKOV, Serghei (autor), POSTICĂ, Gheorghe (autor), SAVA, Eugen (autor) Morminte ale nomazilor turanici medievali din tumulii de lângă localitățile Taraclia și Cazaclia Studii şi materiale arheologice 141-171 română, franceză
1995 Memoria Antiquitatis, XX, Acta Musei Petrodavensis BORZIAC, Ilie (autor), DAVID, Anatolie (autor), OBADĂ, Theodor (autor) Restes squeletiques de mammifères dans les fouilles de la station paléolitique Climăuți II Cercetări interdisciplinare în arheologie 185-193 franceză
2001 Memoria Antiquitatis, XXII, Acta Musei Petrodavensis CIOBANU, Adrian (autor) VLAD GHIMPU, Biserici și mânăstiri medievale în Basarabia, Editura Tyragetia, Chișinău, 2000, 220 p. + 122 fig. RECENZII 629-630 română
2008-2009 Memoria Antiquitatis, XXV-XXVI, Acta Musei Petrodavensis BODEAN, Sergiu (autor) Câteva date inedite privind cercetările arheologice efectuate în anul 1943 la Petreni (Rep. Moldova) 199-204 română, franceză
2008-2009 Memoria Antiquitatis, XXV-XXVI, Acta Musei Petrodavensis LEVIȚKI, Oleg (autor), SÎRBU, Gheorghe (autor) Noi dovezi ale prelucrării locale a bronzului în aria est-carpatică a complexului hallstattian timpuriu cu ceramică canelată 329-357 română, engleză, rusă
1999 Mousaios, V GAIȚĂ, Alexandru (autor), STAN, Constantin (autor) Pagini basarabene în arhive buzoiene. 1940 337-348 română
1999 Mousaios, V DANILOV, Maria (autor) Circulația cărții de Buzău în Basarabia. Reconsituiri 449-455 română
1999 Mousaios, V BÎZGU, Eugen (autor) Morile subterane cu manej din Bararabia 527-543 română
2001 Mousaios, VI DANILOV, Maria (autor) Mișcarea biblică în Basarabia. Aspecte misionare (1817-1826) 197-204 română
2001 Mousaios, VII BULAT, Nicolae (autor) Școala normală "Petru Maior" din Soraco - Basarabia 169-176 română
2001 Mousaios, VII DANILOV, Maria (autor) Cărți de la București pentru Basarabia (1918-1920) 191-198 română
2001 Mousaios, VII FIRAN, Irina (autor) Conservarea și restaurarea unui covor din Basarabia 443-446 română
2003 Mousaios, VIII BUZATU, Gheorghe (autor) Ultimatumul Molotov și destinul Basarabiei (1940) 353-359 română
2006 Mousaios, XI DANILOV, Maria (autor) Din istoricul bibliotecilor parohiale din Basarabia 1812-1912 157-177 română
1997 Muzeul Național, IX APOSTOL, Cornelia (autor) Mărturii din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României privind Unirea Basarabiei cu România /Testimonies in the collections of the National History Museum of Romania regarding the union of Basarabia and Romania 177-182 română
2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria etnografie FIRAN, Irinela (autor) Conservarea și restaurarea unui covor din Basarabia Conservare, restaurare 79-80 română; franceză
2000 Revista Bistriței, XIV, SIMPOZIONUL "VIAȚĂ PUBLICĂ, VIAȚĂ PRIVATĂ ÎN MEDIUL URBAN TRANSILVĂNEAN" SEMAN, Cosmin (autor) Moise Nicoară în Basarabia - 1839 Naţiune şi minoritate 251-257 română, engleză
2003 Revista Bistriței, XVII PAVEL, Teodor (autor) Politica externă a României în percepția cercurilor politice rusești la începutul secolului XX-lea Istorie 235-239 română
1992-1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis HACMAN, Serghei (autor) Problema Basarabiei și a Bucovinei în relațiile sovieto-germane / iunie 1940-iulie1941/. Aspecte geopolitice și geostrategice Studii şi articole 863-871 română, franceză
1992-1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis HERBAN, Adela (autor) Jipa Rotaru, Octavian Burcin, Vladimir Zodian, Mareșalul Ion Antonescu am făcut războiul sfânt împotriva Bolșevismului, Oradea, 1994, 203 p. + 10 imagini foto Recenzii. Cronica activităţii muzeale. Lista de abrevieri 958-960 română
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" GIURAN, Valeriu (autor) Momente din activitățile regimentului 5 Vînători în perioada 1914-1918 Studii şi articole 345-376 română, franceză
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" STAN, Constantin (autor) Recunoașterea internațională a Unirii Basarabiei cu România (1920-1927) Studii şi articole 411-430 română, engleză
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" HACMAN, Serghei (autor) Pregătirea și efectuarea operațiunii militare pentru includerea Basarabiei și Nordului Bucovinei în U.R.S.S. (iunie-iulie 1940) Studii şi articole 569-583 română, engleză
1997-1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-2, Acta Musei Devensis STAN, Constantin (autor) Unirea Basarabiei cu România în contextul relațiilor româno-ucrainiene (1917-1918) Studii şi articole 405-422 română, engleză
1997-1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-2, Acta Musei Devensis BURLACU, Emil (autor) Poetul, tribun al Unirii, Octavian Goga Studii şi articole 437-452 română, germană
1997-1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-2, Acta Musei Devensis FIRCZAK, Gheorghe (autor) Marea unire reflectată în presa maghiară hunedoreană Studii şi articole 463-473 română, engleză
1997-1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-2, Acta Musei Devensis MIHĂILESCU, Marin (autor) Basarabia între un regim de dictatură sovietică (1940-1941) și unul de autoritate militară (1941-1944) Studii şi articole 683-694 română, franceză
2001-2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXX, Acta Musei Devensis ANDRUȘ, Rodica (autor) Sufletul românesc nu cunoaște frontiere. Boierul Vasile Stroescu Studii şi articole - Istorie 587-592 română, franceză
2006 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Basarab Ier a-t-il gouverné aux Bouches du Danube? Considérations concernant le début de la domination de la Valachie sur le sud-ouest de Boudgeak  Istorie 19-30 franceză, română
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă SUCIU, Dumitru (autor) Anul 1918 în Europa Centrală și Răsăriteană și Unirile Basarabei, Bucovinei și Transilvaniei din România. Priviri comparative, perspectivă și retrospectivă istorică 155- română
2012 Studii și Cercetări Etnoculturale, XVII SĂSĂRMAN, Florin (autor) Basarabia - o rană deschisă pentru România 323-348 română
1997 VRANCEA - Studii și Comunicări, XI PREDA, Dumitru (autor) 27 martie 1918 - Unirea Basarabiei cu România, primul pas spre Marea Unire 107-112 română
2006 Zargidava - Revistă de Istorie, V NUȚĂ, Ion (autor) Adepți ai existenței "limbii moldovenești" III. Istoria românilor 133-146 română
2007 Zargidava - Revistă de Istorie, VI AGRIGOROAIEI, Ion (autor) Din graniță ați făcut punte II. Istoria românilor 96-101 română
2008 Zargidava - Revistă de Istorie, VII DUMITRAȘCU, Server (autor), SFRENGEN, Florin (autor) Vasile Stroescu (1845-1926) II. Istoria românilor 153-154 română
2009 Zargidava - Revistă de Istorie, VIII BOLDUR, Dimitrie-Ovidiu (autor) Arheologia Moldovei, XXX/ 2007, Editura Academiei Române, BUCUREȘTI, 2008, 498 P. IV. Recenzii şi note bibliografice 289-290 română
2009 Zargidava - Revistă de Istorie, VIII DIACONU, Vasile (autor) Tyragetia, Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei, Chișinău, Vol I [XVII], nr. 1 și nr. 2, 2007 IV. Recenzii şi note bibliografice 300-301 română
2012 Zargidava - Revistă de Istorie, XI ZUB, Alexandru (autor) Descriptio Bessarabiae I. Istoria românilor 188-191 română
2013 Zargidava - Revistă de Istorie, XII HORODNIC, Adrian (autor) Basarabia în acte diplomatice 1711-1947 - Agrigoroaiei I. III. Recenzii şi note 284-285 română
2002 Ziridava. Studia Archaeologica, XXIII POPEANGĂ, Vasile (autor) Activitatea cărturarilor ardeleni în Basarabia anilor 1917-1918