Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 16, 1998


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic SUMAR Sumar română (tradus în franceză)
articol de periodic LUCIANA, Muscă (autor) Noi date privind locuirea feudală timpurie de la Târgoviște Istorie 32 română
articol de periodic ION, Chirtoagă (autor) Legăturile domniilor Țării Românești cu Bugeacul în sec. XIV-XVIII Istorie 36 română
articol de periodic PÎRVAN, Dobrin (autor) Proprietăți ecleziastice din județul Dâmbovița la începutul deceniului al III-lea al secolului trecut Istorie 42 română
articol de periodic AURICĂ, Smaranda (autor) 130 de ani de la constituirea sistemului monetar național român Istorie 42 română
articol de periodic PĂRVAN, Dobrin (autor) Mănăstirea Dealu la 1832 Istorie 48 română
articol de periodic TUDOR, Mateescu (autor) Un boier dâmbovițean - Matache Argeșanu Istorie 60 română
articol de periodic FLORICA, Deftu (autor) Oameni ai școlii - Cristache Georgescu ÎNVĂŢĂMÂNT - CULTURĂ 64 română
articol de periodic THEODOR, Nicolin (autor) Scurte note despre trecerea scriitorului Urmuz prin județul Dâmbovița ÎNVĂŢĂMÂNT - CULTURĂ 68 română
articol de periodic ALEXANDRINA, Andronescu (autor) , CAMELIA, Niță (autor) Ion Calboreanu (1909-1964) ÎNVĂŢĂMÂNT - CULTURĂ 74 română
articol de periodic FLORICA, Deftu (autor) Contribuții la istoria învățământului dâmbovițean. Revizorii școlari în perioada 1900-1918 ÎNVĂŢĂMÂNT - CULTURĂ 86 română
articol de periodic EMIL, Dumitrescu (autor) , PAVEL, Anghel (autor) Ioan Eliade Rădulescu - prezența în Muzeul Național de Istorie a României ÎNVĂŢĂMÂNT - CULTURĂ 94 română
articol de periodic ALEXANDRINA, Andronescu (autor) Câteva considerații asupra personalității profesorului Vasile Florescu ÎNVĂŢĂMÂNT - CULTURĂ 102 română
articol de periodic PETRE GHEORGHE, Bârlea (autor) Gr. Alexandrescu și clasicismul greco-latin ÎNVĂŢĂMÂNT - CULTURĂ 112 română
articol de periodic GLORIA-GABRIELA, Radu (autor) , DUMITRA, Bulei (autor) Personalități ale culturii române în corespondența Elenei Văcărescu IN MEMORIAM - ELENA VĂCĂRESCU 120 română
articol de periodic ALEXANDRINA, Andronescu (autor) „Enescu nu este un simplu muzician, el este muzica însăși" - Elena Văcărescu IN MEMORIAM - ELENA VĂCĂRESCU 129 română
articol de periodic NICOLAE, Petrescu (autor) Colaborarea dintre Elena Văcărescu și Nicolae Titulescu IN MEMORIAM - ELENA VĂCĂRESCU 144 română
articol de periodic MARILENA, Marian (autor) Târgoviște în arta plastică Artă 148 română
articol de periodic THEODOR, Nicolin (autor) O icoană (pierdută) și puțină istorie târgovișteană Artă 152 română
articol de periodic MARIA, Georgescu (autor) Pictura iconostasului din biserica domnească de laTârgoviște Artă 168 română
articol de periodic MONICA, Sângeorzan (autor) Necesitatea înființării muzeului de artă în Târgoviște Artă 174 română
articol de periodic GHEORGHE, Bulei (autor) Din istoricul mișcării muzeistice zonale (I) Constituirea primelor colecții (li) 30 ianuarie 1944 (III) Patrimoniu 198 română
articol de periodic GRIGORE, Haralambie (autor) , MIHAI G., Popescu (autor) Cărți vechi și însemnările de pe ele din satul Râu Alb din comuna Bărbulețu - Dâmbovița Patrimoniu 207 română
articol de periodic SERGIU, Nistor (autor) Valorificarea economică a patrimoniului cultural al Târgoviștei, o șansă a orașului pentru mileniul III Patrimoniu 214 română
articol de periodic ALEXANDRINA, Andronescu (autor) , TATIANA, Bălășescu (autor) Destinul unei cărți Patrimoniu 224 română
articol de periodic MARIA, Diaconescu (autor) Despre oportunitatea înființării unui muzeu de istorie și etnografie la Pietroșița Patrimoniu 230 română
articol de periodic NICOLAE, Vâlvoi (autor) , CRISTIAN, Ciomu (autor) Probleme legate de casa „Coțofeanu", un monument istoric de patrimoniu, distrus Patrimoniu 238 română
articol de periodic MARIA, Danilov (autor) Tipărituri românești în colecțiile muzeului național de istorie a Moldovei (Chișinău). Noi identificări Patrimoniu 254 română
articol de periodic DANIELA, Iamandi (autor) Decopertarea obiectelor arheologice - etapă importantă în acțiunea de salvare și recuperare a acestora Conservare - restaurare 264 română
articol de periodic MARIA, Diaconescu (autor) Câteva aspecte din problematica conservării obiectelor de natură organică (hârtie) Conservare - restaurare 268 română
articol de periodic CAMELIA, Niță (autor) Căile de reducere a uzurii funcționale a bunurilor de patrimoniu Conservare - restaurare 274 română
articol de periodic MIHAI M., Croitoru (autor) Probleme deosebite ridicate de restaurarea unor pistoale din colecția muzeului Peleș-Sinaia Conservare - restaurare 286 română
articol de periodic CAMELIA, Niță (autor) Aplicarea măsurilor necesare pentru reducerea efectelor deteriorante ale luminii în funcție de rezultatele analizei nocivității și a inocuității surselor de iluminat Conservare - restaurare 296 română