Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 31 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III ROȘCA, Simona (autor) Reprezentarea diavolului în iconografia creștină românească 81-88 română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII BARTOȘ, Gheorghe (autor) Horea, Cloșca și Crișan în iconografia vremii Studii şi Materiale 267-273 română (rezumat în franceză)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII SABĂU, Nicolae (autor) Originea iconografică a unui relief clujean din veacul al XVIII-lea 385-392 română (rezumat în germană)
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ISAC, Dan (autor) O tablă votivă din castrul roman de la Gherla Istorie Veche şi Arheologie 47-54 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Arta din Zalău CHIFOR, Agata (autor) Influențe occidentale în Biserica Sfântului Nicolae din Oradea Etnografie - artă 719-728 română
2004 Acta Musei Porolissensis, XXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-restaurare-conservare BUSUIOC, Cristina (autor) Restaurarea icoanei "Iisus învățător" din Colecția Muzeului Județean Satu Mare Restaurare. Conservare 531-538 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie ANTIPA, Victor (autor) Icoana și paradigma feminității Istoria Culturii, Muzeografie 401-415 română
1983 Banatica, 7 OPRINESCU, Adriana (autor) Elemente laice în pictura veche românească din Banat III. Istoria culturii 409-425 română
2000 Banatica, 15-I FLOREA, Gelu (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Cavalerul în arta tracică (sec V-a Chr. - I d.Chr.) (materiale,tehnici,ateliere, iconografie, posibile interpretări) 105-134 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV CRĂCIUN LUCREȚIA, Elena (autor) Icoane și obiecte de cult din colecțiile Muzeului Municipal București Din patrimoniul Muzeului Municipiului Bucureşti 275-283 română
1998 Cumidava, XXII HAȘDEU, Titus N (autor) O piesă unică în România, Epitaful de la Bran Valori ale patrimoniului cultural naţional din judeţul Braşov 361-364 Română
2005 Cumidava, XVIII IVĂNUȘ, Dan (autor) Sigiliul Bisericii Sf. Nicolae din Brașov 92-93 Română
2005 Cumidava, XVIII MITRAN, Gheorghe (autor) Eleusa - Icoana Maicii Domnului cu Pruncul, din patrimoniul Bisericii Sf. Nicolae din Șchei - Brașov 94-101 Română
2011 Cumidava, XXXI BĂLOS, Angelica (autor), COSTEA, Florea (autor), SAVU, Lucica (autor) Decorative Motives or Religious Symbols? Attempts to Interpret the Decorations on Dacian Pottery (Part 2) 94-115 Engleză
2003 Mediaevalia Transilvanica, V-VI, nr. 1-2, seria 2001-2002 LIONNET, Marie (autor) Le culte de la croix au coeur de l'ensemble peint a Sîntămărie Orlea Etnie şi confesiune 65-82 franceză (rezumat în română)
1969 Memoria Antiquitatis, I , Acta Musei Petrodavensis GOSTAR, Nicolae (autor) Cetățile dacice din Moldova și cel de-al doilea război dacic Studii şi Materiale 93-104 română, franceză
1983-1985 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, Acta Musei Petrodavensis HENEGAR, Cornel (autor), MĂZĂREANU, Ion (autor), URSACHE, Minodora (autor) Prima contribuție de prezentare iconografică a lui Ion Ionescu de la Brad Istoria ştiinţei şi culturii 233-244 română, franceză
1983-1985 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, Acta Musei Petrodavensis MONAH, Dan (autor) ISTVAN VÖRÖS, Lion remains from the Late Neolithic and Copper Age of the Carpathian Basin, Folia Archaeologica, XXXIV, 1983, p. 49-53. NOTE BIBLIOGRAFICE 310 română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, IX, seria etnografie ENE, Ioana (autor) Icoanele de la Grămești Etnografie, etnologie, folclor 110-113 română; engleză
2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria etnografie ENE, Ioana (autor) Structuri artistice tradiționale în epoca episcopului Grigore Socoteanu (1749-1764) Etnografie, folclor, etnologie 43-46 română; franceză
2017 Oltenia - Studii și Comunicări, XXIV, Volum dedicat domnului profesor Constantin C. Petolescu, cu ocazia împlinirii vârstei de 75 de ani, seria arheologie-istorie FILIP, Gabriela (autor) Cu privire la iconografia zeului Jupiter, de pe gemele romane de la Romula Archaeology / Arheologie 105-116 română; engleză
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis POP, Constantin (autor) Din nou despre cavalerii danubieni Istorie 87-92 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis ȚEPOSU-MARINESCU, Lucia (autor) Considerații asupra artei geto-dacice Studii şi articole 98-105 română, franceză
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-1, Acta Musei Devensis PĂDUREAN, Eugen (autor) Manifestări ale artei figurative dacice în județul Arad Studii şi articole - Istorie Veche şi Arheologie 163-168 română, germană
2011 Sargetia-Acta Musei Devensis, II, Acta Musei Devensis, seria nouă CHIFOR, Agata (autor) Alegorii sacre în arta barocă orădeană Studii, articole, comunicări 231-245 română, franceză
1963 Studii Clasice, V VULPE, Radu (autor) Les Bures alliés de Décébale dans la première guerre dacique de Trajan Comunicări şi studii 223-247 franceză
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) WINKLER, Iudita (autor) Personificarea Daciei pe monedele romane imperiale Comunicări şi studii 225-234 română
1968 Studii Clasice, X ALEXANDRESCU, Petre (autor) HENRI METZGER, Recherches sur l'imagerie athénienne, Publications de la Bibliothèque Salomon Reinach II, Paris, Boccard, 1965, 159 p. și XLVIII pl. RECENZII 366-367 română
1974 Studii Clasice, XVI PIATKOWSKI, Adelina (autor) JOSÉ ALSINA. Literatura Griega. Contenido, Problemas y Metodos, Barcelona, Ariel, 1967, 451 p. (Coleccion „Convivium"). RECENZII 347-348 română
1974 Studii Clasice, XVI BORDENACHE, Gabriella (autor) RAISSA CALZA, Iconografia imperiale da Carausio a Giuliano (287- 363), Quaderni e Guide di Archeologia diretti da R. Bianchi Bandinelli, III), Roma, "L'Erma" di Bretschneider 1972. Pp. 435, Tavv. CXXXII con 491 figg. Lire 50.000. RECENZII 384-386 italiană
1986 Studii Clasice, XXIV, Profesorului D. M. Pippidi, omagiu la cea de a 80-a aniversare CRACCO RUGGINI, Lellia (autor) Scrittura e raffigurazione. Due strani casi di fruizione alternativa Comunicări şi studii 165-173 italiană