Cercetări istorice: CI, XXXVII, 2018


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic ȚURCANU, Senica (autor) Păsările în imaginarul lumii Cucuteni-Tripolie. Noi reprezentări plastice 11-60 română
articol de periodic BODI, George (autor) , SOLCAN, Loredana (autor) , BEJENARU, Luminița (autor) Considerații asupra reprezentărilor de bovine în decorul pictat al ceramicii Cucuteni-Tripolie 61-84 română
articol de periodic RUSU, Eduard (autor) Polihronionul – modalitate de evidențiere a puterii domnești prin muzică 85-94 română
articol de periodic FLOAREȘ, Dan (autor) Câteva observații privind originea și tinerețea lui Aron Vodă „Tiranul” 95-100 română
articol de periodic COȘA, Anton (autor) Genealogie și heraldică: familia Stârcea 101-121 română
articol de periodic GOROVEI, Ștefan (autor) Cantemireștii: contribuții genealogice și heraldice 123-140 română
articol de periodic PUȘCAȘU, Voica Maria (autor) Palatul Culturii din Iași. Istorie, arheologie și restaurare. Observații de parament și rezultate ale cercetărilor arheologice preventive efectuate la edificiul Palatului Culturii din Iași în etapa octombrie 2008-ianuarie 2009 141-196 română
articol de periodic FELEA, Alina (autor) Relațiile de familie în Țara Moldovei (secolul al XVIIlea – începutul secolului al XIX-lea): rudenia spirituală din nășia de botez 197-222 română
articol de periodic IFTIMI, Sorin (autor) Portretele familiei lui Antonie Vodă Ruset. De la frescă la șevalet 197-222 română
articol de periodic CONDRATICOVA, Liliana (autor) Schitul Hirova – de la întemeiere până la începutul secolului al XX-lea 249-257 română
articol de periodic BRIHONEȚ, Manole (autor) Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din satul Nimoreni, raionul Ialoveni, Republica Moldova 259-270 română
articol de periodic EPURE, Violeta-Anca (autor) Aspecte de viață cotidiană în Principatele Române prepașoptiste surprinse de consulii și voiajorii francezi: așezările, casele, arhitectura 271-288 română
articol de periodic CIUCANU, Corneliu (autor) De la Externe… în vâltoarea vieții politice interne. Relațiile dintre Nicolae Titulescu și Dreapta românească interbelică 289-321 română
articol de periodic CIUCĂLĂU, Daniel (autor) Sarmații în Nordul Moldovei. Catalog de expoziție, Baia Mare, 2018, 41 p. I. Recenzii şi note de lectură 323-327 română
articol de periodic ROMAN, Nicoleta (autor) Nicoleta Roman (editor), Orphans and Abandoned Children in European History. Sixteenth to Twentieth Centuries, New York, Routledge, 2018, 292 p. I. Recenzii şi note de lectură 325-327 română