Mousaios, VIII, 2003


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic GRIGORAȘ, Laurențiu (autor) , PAVELEȚ, Eugen (autor) Catalogul statuetelor antropomorfe eneolitice depozitate în Muzeul Județean Buzău .9-35 română
articol de periodic MOTZOI-CHICIDEANU, Ion (autor) Cîteva observații asupra culturii Monteoru 37-60 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Eugen-Marius (autor) , STĂICUȚ, Gabriel (autor) Șantierul arheologic Pietrosu, com. Costești, județul Buzău. Campaniile 2001-2002 61-74 română
articol de periodic SZECKELY, Zsolt (autor) Descoperiri privind epoca bronzului li perioada romană la cetatea Turia și la Pasul Oituzului 75-85 română
articol de periodic SÎRBU, Valeriu (autor) Trăit-au geto-dacii de la Burebista la Decebal fără vin ? 87-104 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Eugen-Marius (autor) , GRIGORAȘ, Laurențiu (autor) , LIUȘNEA, Mihaela (autor) , MATEI, Sebastian (autor) , STĂICUȚ, Gabriel (autor) Șantierul arheologic Pietroasele. Campania 2002 105-116 română
articol de periodic CIOBANU, Doina (autor) Exploatarea sării în perioada marilor migrații (sec. I-XIII e.n) în spațiul carpato-dunărean - rezumat 117-132 română
articol de periodic MANEA, Florentina (autor) Țărani și soldați în Bizanț 133-138 română
articol de periodic CONSTANTIN, Adrian (autor) Călători străini despre normă și anti-normă în comportamentul romanilor (sec. XVI-XVIII) 139-170 română
articol de periodic LUPU, Daniela (autor) Pe urmele unui schit dispărut. "Schitul lui Negoiță" (com. Merei, jud. Buzău) și prima sa menționare decomentară (1682) 171-183 română
articol de periodic GAIȚĂ, Alexandru (autor) Pagini pașoptiste buzoiene (III) 185-199 română
articol de periodic VIOREANU, George (autor) 1880: Caragiale și afacerea Panu, Conta, Eminescu sau originea Scrisorii Pierdute (fragment din monografia "George Panu") 201-212 română
articol de periodic TĂNASE, Constanța (autor) Din istoria jandarmeriei buzoiene 213-220 română
articol de periodic NICOLESCU, Valeriu (autor) Buzău-Rîmnicu Sărat. Poșta, Telegraful, Telefonul 221-240 română
articol de periodic IORDĂCHIȚĂ, Costel (autor) Un diplomat ilustru: Alexandru Emanoil Lahovari (1856-1950) 241-260 română
articol de periodic OPREA, Elena (autor) Aspecte din iudaismul muntean: scurtă istorie a comunității evreilor din Buzău 261-278 română
articol de periodic AVRAM, Valeriu (autor) Un cavaler buzoian al războiului de întregire națională: maiorul aviator Ioan Peneș 279-388 română
articol de periodic COMAN, Constantin (autor) Satul buzoian interbelic 303-314 română
articol de periodic COSTEA, Ion (autor) Pagini din războiului jandarmeriei cu mișcarea legionară 315-332 română
articol de periodic GAIȚĂ, Alexandru (autor) , STAN, Constantin (autor) O construcție legionară rămasă în stadiul de proiect - digul de la Vișani - (județul Rîmnicu Sărat). Contribuții documentare 333-351 română
articol de periodic BUZATU, Gheorghe (autor) Ultimatumul Molotov și destinul Basarabiei (1940) 353-359 română
articol de periodic STAN, Constantin (autor) Buzoienii și rîmnicenii în războiul din răsărit (22 iunie 1941-23 august 1944) 361-379 română
articol de periodic ORJANU, Mihaela (autor) , SPÎNU, Alexandru-Alin (autor) Aviația militară a României în 1942 - percepții la nivelul conducerii statului 381-386 română
articol de periodic GHEORGHE, Viorel (autor) Romania sub bombele aviației sovietice 22 iunie-30 iunie 1941 387-410 română
articol de periodic MINUȚ, Adolf (autor) Generalul Nicolae Dăscălescu (I) 389-301 română
articol de periodic NICOARĂ, Marius (autor) Buzău - Centrul Național al Învățămîntului Militar de Aviație din România 411-435 română
articol de periodic DICU, Ana (autor) , VÎLCU, Aurel (autor) Aspecte ale circulației monerare în Țara Românească între 1830-1848. Tezaurul descoperit la Mînzălești, jud. Buzău 437-451 română
articol de periodic DUMA LUCIA, Maria (autor) Problematica restaurării și conservării obiectelor textile de cult 453-455 română
articol de periodic FOTEA, Petronela (autor) Probleme inedite în restaurarea unei cămăși de zale 457-464 română
articol de periodic GHEORGHE-TACHE, Rodica (autor) Program de ghidaj - privind educarea publicului adolescentin 465-468 română
articol de periodic DRĂGĂNESCU, Liviu (autor) Impactul exploatării sării din România asupra mediului 469-476 română