Criterii căutate

  • An de publicare: 2003

Sumarul căutării

  • 116 volume
  • Nici un articol
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de periodic 2003 Academia Bârlădeană, 12-13, anul 2003
volum de periodic 2003 Acta Moldaviae Meridionalis, XXII-XXIV-I, anul 2003 MANCAȘ, Ioan (redactor responsabil), ZGUTTA, Viorica (secretar de redacție), URSACHE, Corina (membru în Comitetul de Redacție), CHIRIAC, Laurențiu (membru în Comitetul de Redacție), PREUTU, Liviu (membru în Comitetul de Redacție), ȘELARU, Cătălin (membru în Comitetul de Redacție), ANICOLĂESEI, Radu (membru în Comitetul de Redacție), IACOB, Anca Isabela (tehnoredactor)
volum de periodic 2003 Acta Moldaviae Meridionalis, XXII-XXIV-II, anul 2003 MANCAȘ, Ioan (redactor responsabil), ZGUTTA, Viorica (secretar de redacție), URSACHE, Corina (redactor), CHIRIAC, Laurențiu (redactor), PREUTU, Liviu (redactor), ȘELARU, Cătălin (redactor), ANICOLĂESEI, Radu (redactor)
volum de periodic 2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, anul 2003, seria istorie 2000-2001 PISO, Ioan (director general), SĂLĂGEAN, Tudor (redactor responsabil), CĂLIAN, Livia (secretar de redacție), SZŐKE, Ana Maria (redactor), IAMBOR, Petru (redactor), MUNTEAN, Ovidiu (redactor), MIHALY, Melinda (redactor), CIUPEA, Ioan (redactor), COMȘA, Daniela (redactor), BOROȘ, Doina (redactor), ODENIE, Sergiu (foto), TÖRÖK, Károly (grafică)
volum de periodic 2003 Acta Musei Porolissensis, XXV, anul 2003, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău
volum de periodic 2003 Analele Bucovinei, X, nr. în TOM: 1, anul 2003
volum de periodic 2003 Analele Bucovinei, X, nr. în TOM: 2, anul 2003
volum de carte 2003 Antologie de literatură greacă din Principatele Române, anul 2003, Proză și teatru (secolele XVIII-XIX) BRAD-CHISACOF, Lia (autor)
volum de periodic 2003 Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei, III, anul 2003 COSTAȘ, Coralia (traducător), MUNTEANU, Vasile (redactor coordonator), LUTIC, Marcel (secretar de redacție), OLARU, Angelica (redactor), MUNTEANU, Victor (redactor)
volum de periodic 2003 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, anul 2003
volum de periodic 2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, anul 2003, seria istorie STANCU, Radu (director), CRISTOCEA, Spiridon (redactor responsabil), MĂNDESCU, Dragoș (secretar de redacție), NICOLAESCU, Sergiu I. (redactor), DOBRE, Ionel (culegere și tehnoredactare computerizată)
volum de carte 2003 Arheologia funerară și sacrificiile: o terminologie unitară, anul 2003, seria Sinteze Arheologice SÎRBU, Valeriu (autor)
volum de periodic 2003 Arheologia Moldovei, 2003 TEODOR, Dan Gh. (redactor)
volum de carte 2003 Arheologia preistorică a lumii, anul 2003, Paleolitic - Mezolitic, seria Bibliotheca Archaeologica Iassiensis CHIRICĂ, Vasile (editor), BOGHIAN, Dumitru (editor)
volum de carte 2003 Arheologia preistorică a lumii, anul 2003, Neolitic-Eneolitic, seria Bibliotheca Archaeologica Iassiensis CHIRICA, Vasile (editor), BOGHIAN, Dumitru (editor)
volum de periodic 2003 Arhiva Someșană, II, anul 2003, seria III
volum de carte 2003 Arta aurarilor în Transilvania (sec. XIV - XIX), anul 2003 MITRAN, Gheorghe (autor)
volum de periodic 2003 Banatica, 16, nr. în TOM: 1, anul 2003
volum de periodic 2003 Banatica, 16, nr. în TOM: 2, anul 2003
volum de periodic 2003 Biblioteca Istro-Pontica, 6, anul 2003, seria arheologie
volum de periodic 2003 Biblioteca Mousaious, 4, anul 2003
volum de periodic 2003 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XII, anul 2003
volum de periodic 2003 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XIII, anul 2003
volum de carte 2003 Bizanțul și românii - eseuri, studii și articole, anul 2003 TANAȘOCA, Nicolae Șerban (autor)
volum de carte 2003 Bronzezeitliche kulturerscheinungen im karpatischen raum. Die beziehungen zu den benachbarten gebieten / Fenomenele culturale ale epocii bronzului în spațiul carpatic. Relațiile cu regiunile învecinate, anul 2003, Ehrensymposium ftir Alexandru Vulpe zum 70. Geburtstag Baia Mare 1 0.- 1 3. Oktober 2001 / Simpozion omagial dedicat lui Alexandru Vulpe la împlinirea vârstei de 70 de ani, Baia Mare 10-13 octombrie 2001, seria Bibliotheca Marmatia KACSÓ, Carol (coordonator)
volum de periodic 2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII, anul 2003
volum de periodic 2003 Carpica, XXXII, anul 2003
volum de carte 2003 Cartea veche - Moștenire vie, anul 2003 LEȘIU, Oana (text), CÂMPEAN, Simion (text), POP, Lucia (consultant științific), MENDRE, Viorica (culegere text), ROBESCU, Gheorge (fotograf), ROBESCU, Cristian (tehnoredactor)
volum de carte 2003 Catalogul expoziției „Noi descoperiri arheologice în sud-estul Transilvaniei”, anul 2003 CAVRUC, Valeriu (autor)
volum de carte 2003 Catalogul Patrimoniului Cultural - județul Călărași -, anul 2003 RĂDULESCU, Florin (coordonator), NEAGU, Marian (coordonator), DANCIU, Sorin (director)
volum de carte 2003 Centenar Alexandru Ciucurencu (1903-1977) - catalog, anul 2003 KEITA, Ibrahima (autor), MIDVICHI, Laurențiu (fotograf)
volum de periodic 2003 Cercetări Arheologice, XII, anul 2003
volum de periodic 2003 Cercetări Arheologice în Județul Bistrița-Năsăud, I, anul 2003
volum de periodic 2003 Cercetări Arheologice în Județul Bistrița-Năsăud, II, anul 2003
volum de periodic 2003 Cercetări Pluridisciplinare, VI, anul 2003, seria cercetări pluridiscplinare
volum de carte 2003 Colecția de vase de aramă a Muzeului de Etnografie și Artă Populară Tulcea, anul 2003 TOCANIE, Paul Lucian (autor), MATARANGĂ, Mihai (fotograf)
volum de literatură gri 2003 Comerț ambulant și meserii pe străzile bucureștene de odinioară (catalog de expoziție), martie - mai, anul 2003 BURLACU, Petruța (autor), GAVRILESCU, Cătălina (autor), ZAMANI, Lelioara (coordonator)
volum de carte 2003 Creația populară românească, anul 2003, Lucrări editate de centrele județene ale creației populare 1954-2002 CÂRSTEAN, Stelian (autor)
volum de carte 2003 Cronica Cercetărilor Arheologice, mai, anul 2003, Campania 2002 ANGELESCU, Mircea Victor (editor), BORȘ, Corina (editor), VASILESCU, Florela (editor)
volum de periodic 2003 Cronica Vrancei, IV, anul 2003
volum de carte 2003 Cultura materială și spirituală din Bazinul Tisei Superioare. Influența populației germane asupra culturii celorlaltor etnii din regiune, anul 2003 TĂUTU, Laura (traducător), BERTICI, Andrea (traducător), HORVAT, Liuba (traducător), GEHL, Hans (coordonator), CIUBOTĂ, Viorel (coordonator), BĂLU, Daniela (redactor), GRAD, Cornel (redactor), POP, Octavian (tehnoredactor), OROȘ, Nicoleta (tehnoredactor), BORZ, Carmen (tehnoredactor)
volum de periodic 2003 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, XX, anul 2003, Neoliticul mijlociu la Dunărea de Jos, cu privire specială asupra centrului Munteniei, de Marian Neagu
volum de carte 2003 Culturi antice în zona Gurilor Dunării / Cultures antiques dans la zone de Bouches du Danube, anul 2003, Preistorie și protoistorie / Préhistoire și protohistoire, seria Arheologie 5 SIMION, Gavrilă (autor)
volum de periodic 2003 Cumidava, XXVI, anul 2003
volum de periodic 2003 Cumidava (Resturi de la Stanciu), XXVI, anul 2003
volum de periodic 2003 Danubius, XXI, anul 2003, seria istorie
volum de carte 2003 Date istorice și statistice privind situația evreilor sub guvernare antonesciană (1940-1944), anul 2003 ROZEN, Marcu (autor)
volum de carte 2003 Documentele Institutului Social Banat-Crișana, anul 2003, Campaniile monografice din Valea Almăjului și Naidaș ALBERT, Carmen (autor)
volum de periodic 2003 Drobeta, XIII, anul 2003
volum de carte 2003 Etnologia. Popoare și civilizații, anul 2003 CÂRCIUMARU, Marin (autor), MĂRGĂRIT, Monica (autor), MĂRGĂRIT, Dan (editor)
volum de carte 2003 Evreii în societatea și conștiința istorică românească, anul 2003, Reuniunea științifică din 29 mai 2003 consacrată împlinirii a douăzeci și cinci de ani la de înfințarea Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România
volum de literatură gri 2003 Expoziția de medalii Eminescu și epoca sa, 12 - 30 iunie, anul 2003 HANGANU, Liliana-Nicoleta (autor), CIORNEI, Cristian (autor), COLIȚĂ, Vlad (fotograf)
volum de carte 2003 Feronerie brașoveană (secolele XV-XIX), anul 2003 NEGULICI, Dorina (autor)
volum de periodic 2003 Forum Cultural, III, nr. în TOM: 1, martie, anul 2003
volum de periodic 2003 Forum Cultural, III, nr. în TOM: 2, iunie, anul 2003
volum de periodic 2003 Forum Cultural, III, nr. în TOM: 3, septembrie, anul 2003
volum de periodic 2003 Forum Cultural, III, nr. în TOM: 4, decembrie, anul 2003
volum de periodic 2003 Intermedia, 2003 MAN, Călin (autor)
volum de periodic 2003 Interval, 20-21, anul 2003, Brașov - ce e de făcut (II) BODIU, Andrei (redactor șef), DOBRESCU, Caius (redactor șef adjunct), OPREA, Marius (redactor)
volum de carte 2003 Istoria Imperiului Bizantin, II, anul 2003, Imperiul Bizantin clasic (610-1081) BĂNESCU, Nicolae (autor), DUMITRESCU, Sorin (editor), TEOTEOI, Tudor (îngrijitor ediție)
volum de carte 2003 Istorii și isterii teatrale, anul 2003 POP, Elisabeta (autor)
volum de carte 2003 Junii (Antologia tinerilor prozatori brașoveni), anul 2003 BODIU, Andrei (îngrijitor ediție), DOBRESCU, Caius (îngrijitor ediție), MUȘINA, Alexandru (îngrijitor ediție)
volum de periodic 2003 Libraria, II, anul 2003
volum de periodic 2003 Litua - Studii și Cercetări, IX, anul 2003
volum de periodic 2003 Marisia, XXVII, anul 2003, seria arheologie-istorie
volum de periodic 2003 Marisia, XXVII, anul 2003, seria Studia Scientiarum Naturalae (Științele Naturii)
volum de periodic 2003 Marmatia, 7, nr. în TOM: 1, anul 2003, seria Arheologie-Numismatică MAN, Grigore (redactor responsabil), KACSÓ, Carol (redactor responsabil adjunct), POP, Dan (secretar de redacție)
volum de periodic 2003 Mediaevalia Transilvanica, V-VI, nr. în TOM: 1-2, anul 2003, seria 2001-2002 DRĂGAN, Ioan (redactor coordonator), ATILLA, Zsoldos (redactor), DIACONESCU, Marius (redactor), POP, Ioan Aurel (redactor), RUSU, Adrian Andrei (redactor), SIPOS, Gabor (redactor), SZOCS, Peter Levente (secretar de redacție)
volum de periodic 2003 Memoria satului românesc, III, anul 2003 POPESCU, Viorel (editor), GOGOLAN, Aristida (redactor)
volum de carte 2003 Minoritarul imaginar. Minoritarul real, 5, anul 2003 HUREZAN, Pascu (redactor șef), COLTA, Elena Rodica (redactor responsabil)
volum de carte 2003 Monedă și societate pe teritoriile de la sud și est de Carpați (secolele VI-XIV), anul 2003 OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor)
volum de carte 2003 Monumentele eroilor tulceni, anul 2003 POSTELNICU, Valentina (autor)
volum de periodic 2003 Mousaios, VIII, anul 2003
volum de carte 2003 Multiculturalitate și identitate etnică în Bazinul Tisei Superioare, anul 2003 BĂLU, Daniela (autor), OROS, Nicoleta (tehnoredactor), POP, Octavian (tehnoredactor)
volum de periodic 2003 Muzeul Național, XV, anul 2003
volum de carte 2003 New Archaeological Discoveries in South-Eastern Transylvania, anul 2003 CAVRUC, Valeriu (redactor)
volum de periodic 2003 Noema, II, nr. în TOM: 1, anul 2003 DRĂGĂNESCU, Mihai (director), MANOLESCU, Gorun (redactor), BULZ, Nicolae (redactor șef adjunct), VAIS, Manuel (secretar de redacție), LEPĂDATU, Cornelia (redactor editor)
volum de periodic 2003 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 30
volum de carte 2003 Opaițe greco-romane de bronz din România, anul 2003, seria Arheologie 6 SIMION, Gavrilă (autor)
volum de periodic 2003 Patrimonium Apulense, III
volum de periodic 2003 Patrimonium Banaticum, II, anul 2003
volum de carte 2003 Personalități arădene în portretistica anilor 1760-1918/ Kiemelkedo Aradi szemelyisegek arckepei 1760-1918 kozott, anul 2003 LANEVSCHI, Gheorghe (autor)
volum de periodic 2003 Peuce, anul 2003, Studii și cercetări de istorie și arheologie, serie nouă
volum de carte 2003 Piroboridava - așezarea geto-dacică de la Poiana, anul 2003 VULPE, Radu (autor), TEODOR, Silvia (autor)
volum de literatură gri 2003 Pliant Muzeul Culturii Evreiești din Maramureș (Casa Memorială Elie Wiesel), anul 2003 DĂNCUȘ, Mihai (autor), MICHNEA, Andrei (tehnoredactor)
volum de periodic 2003 Pont de Trajan de Drobeta, anul 2003
volum de periodic 2003 Pontica, XXXV-XXXVI, anul 2003, seria 2002-2003
volum de literatură gri 2003 Preziosi în România: 135 de ani de la sosirea artistului în București, anul 2003 Dr., IONESCU, Adrian-Silvan (autor), BERCEA, DANA (autor), OPRESCU, Macrina (autor), BELDIMAN, Ruxandra (autor), MAȘEK, Lucian (autor), KONIG, Cornelia (autor)
volum de periodic 2003 Revista Bistriței, XVII, anul 2003
volum de periodic 2003 Revista Muzeelor, 3-4, anul 2003 NIȚULESCU, Virgil Ștefan (redactor șef)
volum de periodic 2003 Revista Muzeelor, nr. în TOM: 1-2, anul 2003 NIȚULESCU, Virgil Ștefan (redactor șef)
volum de periodic 2003 Revista Restauratorilor Maghiari din Transilvania / Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek, III, anul 2003
volum de periodic 2003 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXI, anul 2003, Acta Musei Devensis
volum de periodic 2003 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXI, anul 2003
volum de carte 2003 Scriere și imagini în spațiul carpato-nistrian: secolele VI a. Chr. - IV p. Chr., anul 2003 SANIE, Silviu (autor)
volum de carte 2003 Sculptorul Mihai Onofrei mărturii monografice, anul 2003 TEODORESCU, Virgiliu (redactor)
volum de periodic 2003 Simpozion de numismatică, 3, anul 2003, Simpozion de numismatică dedicat împlinirii a 125 de ani de la proclamarea independenței României, Chișinău, 24-26 septembrie 2002, seria Simpozion de numismatică NICOLAE, Eugen (redactor responsabil), ANDRIEȘ-TABAC, Silviu (redactor), BOLDUREANU, Ana (redactor), ISVORANU, Theodor (redactor), PETAC, Emanuel (redactor), VÎLCU, Aurel (redactor), POENARU - BORDEA, Gheorghe (colaborator)
volum de carte 2003 Studii istorice, anul 2003 ȚEICU, Dumitru (autor)
volum de periodic 2003 Studii și articole de istorie, LXVIII, anul 2003
volum de periodic 2003 Studii și Cercetări Etnoculturale, VIII, anul 2003
volum de periodic 2003 Studii și Comunicări, XVIII, anul 2003 BARABAȘ, Victoria (coordonator), MITOCARU, Victor (redactor), TOFAN, Florin Cătălin (tehnoredactor), BARABAȘ, Bogdan (tehnoredactor)
volum de periodic 2003 Țara Bârsei, 2003
volum de periodic 2003 Teatrul Azi, nr. în TOM: 1-2, anul 2003
volum de periodic 2003 Teatrul Azi, nr. în TOM: 3-4-5, anul 2003
volum de periodic 2003 Teatrul Azi, nr. în TOM: 6-7-8, anul 2003
volum de periodic 2003 Teatrul Azi, nr. în TOM: 9-10, anul 2003
volum de periodic 2003 Teatrul Azi, nr. în TOM: 11-12, anul 2003
volum de periodic 2003 Tibiscum, XI, anul 2003, Studii și comunicări de etnografie-istorie, seria Etnografie-istorie
volum de periodic 2003 Tradiții și patrimoniu, 4-5, 24 decembrie, anul 2003, Ziua internațională a muzeelor la Sighetu Marmației
volum de periodic 2003 Tradiții și patrimoniu, IV-V, 24 decembrie, anul 2003, Biserici călătoare
volum de carte 2003 Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIII-lea. Afirmarea regimului congregațional, XXXI, anul 2003 SĂLĂGEAN, Tudor (autor)
volum de carte 2003 Ultimele decenii ale stăpânirii romane în Dacia, anul 2003, seria DISSERTATIONES DACICAE HUGEL, Peter (autor)
volum de periodic 2003 Vitraliu, XII, nr. în TOM: 1, martie, anul 2003 POPA, Gheorghe (director), GALBEN, Cornel (redactor șef), MIHAI-VEM, Victor Eugen (secretar de redacție), DONEA, Constantin (redactor), IORGA, Gheorghe (redactor), POPA, Mariana (redactor), IGNAT, Maria (culegere text)
volum de periodic 2003 Vitraliu, XII, nr. în TOM: 2, septembrie, anul 2003 POPA, Gheorghe (director), GALBEN, Cornel (redactor șef), MIHAI-VEM, Victor Eugen (secretar de redacție), DONEA, Constantin (redactor), IORGA, Gheorghe (redactor), POPA, Mariana (redactor), BUDĂU, Eugen (redactor), IGNAT, Maria (culegere text)
volum de periodic 2003 Vitraliu, XII, nr. în TOM: 3, decembrie, anul 2003 POPA, Gheorghe (director), GALBEN, Cornel (redactor șef), MIHAI-VEM, Victor Eugen (secretar de redacție), DONEA, Constantin (redactor), IORGA, Gheorghe (redactor), POPA, Mariana (redactor), BUDĂU, Eugen (redactor), IGNAT, Maria (culegere text)
volum de periodic 2003 Zargidava - Revistă de Istorie, II, anul 2003