Culturi antice în zona Gurilor Dunării / Cultures antiques dans la zone de Bouches du Danube, 2003, Preistorie și protoistorie / Préhistoire și protohistoire, seria Arheologie 5


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de carte Cuprins 11-12
articol de carte SIMION, Gavrilă (autor) Migrația popoarelor indo-europene la Dunărea de Jos 13-50 română
articol de carte SIMION, Gavrilă (autor) O nouă cultură de la începutul epocii bronzului pe teritoriul istro-pontic 51-62 română
articol de carte SIMION, Gavrilă (autor) Cultures et groupes culturels dans la région du Bas Danube à la fin du bronze récent 63-78 franceză
articol de carte SIMION, Gavrilă (autor) Așezarea hallstattiană de la Beidaud – Tulcea 79-98 română
articol de carte SIMION, Gavrilă (autor) Situl hallstattian de la Revărsarea – Tichilești 99-114 română
articol de carte SIMION, Gavrilă (autor) Un nouveau point de vue sur la théorie de Vasile Pârvan concernant le rapport entre la civilisation du fer au Nord de l’Italie et celle des régions carpato-danubiennes 115-122 franceză
articol de carte SIMION, Gavrilă (autor) Les Gètes du Bas-Danube à l’Âge du Fer. Leurs stations et leurs fortifications 123-134 franceză
articol de carte SIMION, Gavrilă (autor) Quelques remarques sur la civilisation gétique des centres et forteresses autochtones de Dobroudja à la fin du Hallstatt et au commencement du La Tène 135-146 franceză
articol de carte SIMION, Gavrilă (autor) Les Gètes de la Dobroudja septentrionale du VI siècle av. J.-C. 147-160 franceză
articol de carte SIMION, Gavrilă (autor) Geții de la Dunărea de Jos și civilizația lor 161-174 română
articol de carte SIMION, Gavrilă (autor) La population de la région du Bas-Danube aux VII siècles av. J.-C. 175-186 franceză
articol de carte SIMION, Gavrilă (autor) Das Gräberfeld von Ciucurova 187-206 germană
articol de carte SIMION, Gavrilă (autor) Une tombe à enclos circulaire sur la vallée de Telița 207-212 franceză
articol de carte SIMION, Gavrilă (autor) Cercetările de pe valea Celicului (Celic-Dere) 213-216 română
articol de carte SIMION, Gavrilă (autor) Le site de Celic-Déré. Interpretations ethnoculturelles et implications dans la chronologie du Hallstatt final 217-236 franceză
articol de carte SIMION, Gavrilă (autor) Tombes tumulaires dans la nécropole de Celic-Déré 237-246 franceză
articol de carte SIMION, Gavrilă (autor) Gétes et Scythes aux Bouches du Danube 247-258 franceză
articol de carte SIMION, Gavrilă (autor) Geto-dacii din nordul Dobrogei, în descoperirile de la Enisala 259-314 română
articol de carte SIMION, Gavrilă (autor) La culture géto-dace du nord de la Dobroudja dans la lumière des découvertes d’Enisala 315-320 franceză
articol de carte SIMION, Gavrilă (autor) Elements de civilisation grecque classique dans le monde getique de la zone istro-pontique 321-328 franceză
articol de carte SIMION, Gavrilă (autor) Cercetările arheologice de la Telița (com. Poșta, r. Tulcea, reg. Dobrogea) 329-336 română
articol de carte SIMION, Gavrilă (autor) O nouă necropolă getică la Murighiol, jud. Tulcea 337-358 română
articol de carte SIMION, Gavrilă (autor) Nécropoles des Bouches du Danube: pratiques, rituels funéraires et ethnicité (VIe s.av. J.-C. - IIe s.ap. J.-C.) 359-378 franceză
articol de carte SIMION, Gavrilă (autor) Point de vue concernant une chronologie absolue de l’Age du Fer au Bas-Danube 379-407 franceză