Tibiscum, XI, 2003, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-Istorie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins - Contents - Inhalt - Sommaire 5-8 română, franceză, engleză, germană
articol de periodic PETRESCU, Ileana (autor) , PETRESCU, Sorin (autor) Vinul și banchetul funerar la traco-daci Etnoreligie 11-16 română, engleză
articol de periodic BOZU, Ovidiu (autor) , GUMĂ, Nicoleta (autor) Obiecte legate de lumina cultică creștină din colecțiile muzeelor Banatului Montan Etnoreligie 17-21 română, engleză
articol de periodic MOLDOVAN, Ilie (autor) Lumina în viața spirituală - semnificația hristofaniei de pe drumul Damascului Etnoreligie 23-30 română, engleză
articol de periodic CÂMPEAN, Alin (autor) Vederea luminii celei dumnezeiești în teologia Sfântului Simion Noul Teolog Etnoreligie 31-37 română, engleză
articol de periodic BUDE, Ioan (autor) De la întuneric la lumină, de la grâu la pâine și din moarte la viață Etnoreligie 39-43 română, engleză
articol de periodic MUNTEAN, Vasile (autor) Determinări privitoare la sinaxarul bizantin Etnoreligie 45-48 română, engleză
articol de periodic MIHAILOVICI, Traian (autor) Lumina candelabrului Menorach în simbolistica ritului mozaic Etnoreligie 49-54 română, engleză
articol de periodic MOLDOVAN, Sebastian (autor) Sensuri morale ale hranei euharistice, după o lectură a Sfântului Maxim Mărturisitorul Etnoreligie 55-64 română, engleză
articol de periodic LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Pâinea, grâul și râșnitul sacru în neolitic Etnoreligie 65-86 română, engleză
articol de periodic DRĂGOI, Marius (autor) , ROȘCA, Teodora (autor) Pâinea liturgică și pâinea consacrată în ritualuri nord-transilvănene Etnoreligie 87-101 română, franceză
articol de periodic BĂDOCAN, Ioana (autor) , MAXIM, Zoia (autor) Gestica legată de facerea pâinii Etnoreligie 103-108 română, engleză
articol de periodic ACHIM, Ioana (autor) Sacralitatea pâinii la asiatici Etnoreligie 109-116 română, engleză
articol de periodic DANCIU, Petru Adrian (autor) Pâinea - superstiție și rit în tradiția populară Etnoreligie 117-121 română, engleză
articol de periodic DANCIU, Petru Adrian (autor) Semnificațiile precreștine ale apei neîncepute Etnoreligie 123-125 română, engleză
articol de periodic POPESCU, Octavian (autor) Sâmceaua - cuțit popular din Banat Etnoreligie 127-135 română, franceză
articol de periodic GLODARIU, Ioan (autor) Profesorul Constantin Daicoviciu Arheologie - Istorie 139-142 română, engleză
articol de periodic GURGU, Daniela (autor) , ION, S. (autor) , LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , NEGREI, D. (autor) , PETRESCU, Sorin (autor) Balta Sărată. Campaniile 1999-2003 (I. Arhitectura) Arheologie - Istorie 143-198 română, engleză
articol de periodic ION, Remus Sorin (autor) Cronologia unui complex vincian din Banat pe baza extragerilor din bazele de date Arheologie - Istorie 199-214 română, engleză
articol de periodic LUCA, Sabin Adrian (autor) Date noi cu privire la cronologia absolută a eneoliticului timpuriu din Transilvania. Rezultatele prelucrării probelor radiocarbon de la Orățtie - Dealul Pemilor, pinct X2, jud. Hunedoara Arheologie - Istorie 215-230 română, engleză
articol de periodic ANGHEL, Dan (autor) , GURGU, Daniela (autor) Un aspect inedit al sitului de la Ampoița (jud. Alba) Arheologie - Istorie 231-238 română, engleză
articol de periodic MEȘTER, Mihai (autor) Despre un posibil ritual de înmormântare în tumuli cu manta de piatră, la începutul epocii bronzului Arheologie - Istorie 239-246 română, engleză
articol de periodic CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) Cercetările de salvare de la Bistreț, județul Mehedinți Arheologie - Istorie 247-256 română, engleză
articol de periodic ARDEVAN, Radu (autor) CIL III 1596 - o propunere de restituire Arheologie - Istorie 257-262 română, franceză
articol de periodic POP, Constantin (autor) Bronzuri figurate în Dacia romană: repere cronologice Arheologie - Istorie 263-266 română, franceză
articol de periodic POP, Constantin (autor) Viața spirituală în mediul rural din Dacia Superioară (II) Arheologie - Istorie 267-277 română, engleză
articol de periodic RANCU, Dacian (autor) Tipologia uneltelor romane Arheologie - Istorie 279-283 română, germană
articol de periodic RANCU, Dacian (autor) Terminologia românească de origine latină a uneltelor agricole din Banatul Roman Arheologie - Istorie 285-292 română, franceză
articol de periodic ARDEȚ, Adrian (autor) Cartografia modernă și Tibiscum-ul antic Arheologie - Istorie 293-307 română, germană
articol de periodic RADU, Adriana (autor) , ȚEICU, Dumitru (autor) Săpături arheologice de salvare în raza satului Nicolinț Arheologie - Istorie 309-322 română, franceză
articol de periodic BOLDEA, Ligia (autor) Un secol al afirmării politico-militare a cnezilor români bănățeni (1350-1440) Arheologie - Istorie 323-331 română, franceză
articol de periodic HAȚEGAN, Ioan (autor) Asediul Timișoarei din anul 1596 într-o relatare germană de epocă Arheologie - Istorie 333-240 română, engleză
articol de periodic TUFIȘ, Ovidiu (autor) Un document referitor la organizarea mineritului și metalurgiei în Banat la începutul stăpânirii habsburgice; Instrucțiunile administrației Banatului adresate la 12 decembrie 1718 maistrului minier de la Oravița Arheologie - Istorie 341-351 română, germană
articol de periodic BRĂTESCU, Constantin (autor) Biserica strămoșească din Banatul de sud și contribuția sa la făurirea României Mari (1867-1918) Arheologie - Istorie 353-380 română, engleză
articol de periodic NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte privind ocupația sovietică în județul Caraș (1944-1947) Arheologie - Istorie 381-392 română, franceză
articol de periodic RUSNAC, Mircea (autor) Aspecte ale vieții politice din Banat în perioada 1944-1948 Arheologie - Istorie 393-409 română, franceză
articol de periodic POPA, Ion (autor) Rezultatele alegerilor parlamentare din anul 1946 în județul Caraș Arheologie - Istorie 411-417 română, franceză
articol de periodic BREBENARIU, Rodica-Ileana (autor) Amenajările hidrotehnice din Banatul Montan - Repere de arheologie industrială Arheologie - Istorie 419-424 română, engleză
articol de periodic BREBENARIU, Rodica-Ileana (autor) Elemente de patrimoniu de arheologie industrială, identificate la amenajările hidrotehnice din Banatul Montan Arheologie - Istorie 425-441 română, engleză
articol de periodic BOZU, Ovidiu (autor) , GUMĂ, Nicoleta (autor) Cercul de Istorie cu profil interdisciplinar Arheologie - Istorie 443-465 română