Revista arhivelor: RA, 65, nr. în TOM: 1-2, 2003, Studia in honorem Corneliu Mihail Lungu


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 1-14 română, engleză, franceză, germană
articol de periodic acad., BERINDEI, Dan (autor) Corneliu Mihail Lungu: arhivistul, profesorul, omul Laudatio 15-22 română
articol de periodic acad., BODEA, CORNELIA (autor) Cum a devenit Carol de Hohenzollern, Carol I al României (Audiatur et A. Ubicini) Studii de Istorie 23-33 română
articol de periodic acad., GIURESCU, Dinu C. (autor) Guvernul Groza: ,,remedii" economice, mai 1945 Studii de Istorie 34-41 română
articol de periodic acad., ȘTEFĂNESCU, Ștefan (autor) 1 Decembrie 1918. Întregire națională și spirit european Studii de Istorie 42-47 română
articol de periodic prof. univ. dr., BOCȘAN, Nicolae (autor) Un izvor istoric neglijat: Circularele școlare Studii de Istorie 48-56 română
articol de periodic prof. univ. dr., BUZATU, Gheorghe (autor) , Prof., ISTRĂȚESCU, Elena (autor) Alexandru Vaida-Voevod și problema minorităților (1939) Studii de Istorie 57-75 română
articol de periodic prof. univ. dr., CIUCĂ, Marcel Dumitru (autor) Un concept de carte domnească de liberă trecere - din 1659 (7167) iulie 13 - a unui sol al lui Mihnea al Ill-lea Studii de Istorie 76-82 română
articol de periodic prof. univ. dr., DUȚU, Alesandru A. (autor) 1955. Din activitatea agenturii române de spionaj Studii de Istorie 83-101 română
articol de periodic prof. univ. dr., FILITTI, Georgeta (autor) Observații pe marginea Catagrafiei din 1838 (Vopseaua Galbenă, București) (I) Studii de Istorie 102-121 română
articol de periodic prof. univ. dr., IONESCU, Mihail E. (autor) Flash-points. Decupaje în sfera relațiilor internaționale - iunie 2003 Studii de Istorie 122-140 română
articol de periodic prof. univ. dr., ISAR, NICOLAE (autor) Sub semnul Unirii: întâlnirile Gheorghe Bibescu-Mihail Sturdza Studii de Istorie 141-147 română
articol de periodic prof. univ. dr., PĂTROIU, Ion (autor) Un document inedit din Arhivele Franceze: Hotărnicie (1795) a moșiilor de pe malul stâng al Prutului, proprietăți ale familiei Ghica Studii de Istorie 148-161 română
articol de periodic prof. univ. dr., SCURTU, Ioan (autor) Unele considerații privind tensiunile interetnice din iunie-iulie 1940 Studii de Istorie 162-166 română
articol de periodic prof. univ. dr., ZBUCHEA, Gheorghe (autor) Românii din Timoc în timpul celui de al doilea război mondial (contribuții și considerații) Studii de Istorie 167-172 română
articol de periodic Dr., RĂȚOI, Tudor (autor) Documente despre neamurile moldovene Donici și Roset în Arhivele din Mehedinți Studii de Istorie 173-180 română
articol de periodic Drd., ANGHEL, Georgeta (autor) Rolul porturilor dunărene și pontice în dezvoltarea legăturilor comerciale româno-otomane Studii de Istorie 181-192 română
articol de periodic Drd., DASCĂL, Octavian (autor) Nobilimea basarabeană în Rusia țaristă: considerații istorice, demografice și social-politice Studii de Istorie 193-201 română
articol de periodic VELIMAN, Valeriu (autor) Noi documente turcești privind evenimentele din 1821-1822 Studii de Istorie 202-220 română
articol de periodic Dr., VULPE, Ilie (autor) Mental social și morală colectivă în Oltenia primei jumătăți a secolului al XIX-lea oglindite în documentele de arhivă Studii de Istorie 221-226 română
articol de periodic Dr., DORDEA, Ioan (autor) Aspecte din viața socială a lucrătorilor de la exploatarea minieră Roșia Montană în secolul al XIX-lea Studii de Istorie 227-250 română
articol de periodic Dr., BOAR, Liviu (autor) Școala românească din fostele scaune secuiești Ciuc, Giurgeu și Casin în a doua jumătate a secolului al XIX-lea Studii de Istorie 251-256 română
articol de periodic Dr., GEORGESCU, Maria (autor) Alexandru Ioan Cuza, artizan al României moderne Studii de Istorie 257-264 română
articol de periodic Dr., TAMPA, Natalia (autor) Societatea „Amicii Statelor Unite" Studii de Istorie 265-273 română
articol de periodic Drd., GRIGORIE, Ioana (autor) Ion Bălăceanu - om politic și diplomat Studii de Istorie 274-282 română
articol de periodic PETRE, Maria (autor) Școlile românești din Grecia și cele elene din România în perioada 1918-1946 Studii de Istorie 283-291 română
articol de periodic Drd., PAVELESCU, Alina (autor) Partidul Comunist din România și „problema națională" în contextul Dictatului de la Viena Studii de Istorie 292-297 română
articol de periodic MOCANU, Marin Radu (autor) Reflecții aniversare Arhivistică 298-299 română
articol de periodic MUȘETOIU, Rodica (autor) Fondurile economice păstrate la Direcția Arhivelor Naționale Istorice Centrale. Valoarea lor documentară și practică Arhivistică 300-312 română
articol de periodic Drd., PINTILIE, Dan Ovidiu (autor) Fondul Inspectoratul Regional al Muncii Pitești Arhivistică 313-332 română
articol de periodic Drd., MORARU, Constantin (autor) Fondul Comitetul Central al Partidului Comunist Român (1921-1949). Secția Relații Externe Arhivistică 333-335 română
articol de periodic Drd., RÎNZIȘ, Filofteia (autor) Surse pentru o posibilă istorie a personalităților: fondurile personale și familiale Arhivistică 336-351 română
articol de periodic Dr., OPREA, Florea (autor) Restaurarea actului de naștere a lui Mihai Eminescu Arhivistică 352-358 română
articol de periodic ANDRONIE, Dumitru (autor) , GLĂVAN, Doina (autor) Salvarea documentelor de la creatorii aflați în procesul de reorganizare sau lichidare, din județul Vâlcea Arhivistică 359-368 română
articol de periodic Drd., LUPU, Daniela (autor) , GAIȚĂ, Alexandru (autor) Documente inedite din zona Subcarpaților Curburii (secolele al XVI-lea - al XVII-lea) Documente 369-398 română
articol de periodic Dr., POPA, Vasile (autor) Consilierii sovietici în dizgrația conducerii P.M.R Documente 399-409 română
articol de periodic Dr., BURAC, Constantin (autor) Dimitre Onciul - profesorul Evocări 410-420 română
articol de periodic Dr., HALICHIAS, Ana Cristina (autor) Însemnări pe marginea unui manual de șah: lnformationes speculativae et practicae de ingenioso et artificiali scruporum lusu, schach Miscellanea 421-425 română
articol de periodic Dr., ȘESAN, Dragoș (autor) Vechi rețete de cemeluri Miscellanea 426-428 română
articol de periodic CEPOIU, Traian Tr. (autor) Monografia istorică Ioan Vodă cel Cumplit, de B.P. Hașdeu Miscellanea 429-446 română
articol de periodic IGNAT, Maria (autor) ,,Săptămâna Arhivelor" - 2003 Cronică-informaţii 447-452 română
articol de periodic Drd., COMĂNESCU, Mirela (autor) Noi inventare ale fondurilor și colecțiilor aparținând Serviciului Arhive Feudale, Personale și Colecții, intrate la Sala de studiu Cronică-informaţii 452-455 română