Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 publicație
  • 5 volume
  • 31 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
carte Catalogul documentelor Ţării Româneşti din Arhivele Statului
Număr de volume:6
Publicată de: Direcția Arhivelor Statului
Muntenia; Oltenia; Ţara Românească; Arhivele Naţionale; catalog; Istorie medievală; document de arhivă; catalog de documente; documente istorice; izvoare istorice; regeste CIUCĂ, Marcel Dumitru (editor), CIUCĂ, Marcel Dumitru (editor), CIUCĂ, Marcel Dumitru (editor), CIUCĂ, Marcel Dumitru (editor), COMĂNESCU, Mirela (editor), DUCA TINCULESCU, Doina (editor), CIUCĂ, Marcel Dumitru (editor), DUCA TINCULESCU, Doina (editor), DUCA TINCULESCU, Doina (editor), NICULESCU, Laura (editor), VĂTAFU GĂITAN, Silvia (editor), VĂTAFU GĂITAN, Silvia (editor), COMĂNESCU, Mirela (editor), DINCA, Ileana (editor), VĂTAFU GĂITAN, Silvia (editor), VĂTAFU GĂITAN, Silvia (editor), ȘESAN, Dragoș (editor)
volum de periodic 2012 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXXIV, anul 2012, seria istorie-etnografie etnografie; folclor; religie; Transilvania; Învăţământ; document de arhivă; Biserica Greco-Catolică; carte veche românească; Biserica unită
volum de carte 2003 Casa Regală. Documente oficiale, I, anul 2003, Inventar arhivistic: 1866-1900 Carol I; Secolul al XIX-lea; Regele Carol I; Regatul României; perioada antebelică; Casa Regală a Românei; inventar de documente; 1866 - 1900; epoca modernă; document de arhivă; Monarhie; documente diplomatice; document istoric; documente administrative Dr., TAMPA, Natalia (autor), CRACIUNOIU, Ileana (autor), GRIGORIE, Ioana (autor), CARJAN, Romeo (autor), TUDOR, Mirela (autor)
volum de carte 1981 Catalogul documentelor Țării Românești din Arhivele Statului, anul 1981, Catalogul documentelor Țării Românești din Arhivele Statului: 1633-1639 Ţara Românească; testament; Secolul al XVII-lea; Arhivele Naţionale; Arhivele statului; Istorie medievală; 1633 - 1639; act de vânzare - cumpărare; regeste; document istoric; document medieval; zapis; poruncă domnească; document de arhivă; hrisov; catalog de documente; danie; surse istorice; izvor istoric CIUCĂ, Marcel Dumitru (editor), DUCA TINCULESCU, Doina (editor), VĂTAFU GĂITAN, Silvia (editor)
volum de carte 2020 Cula de pe Digul Jiului, anul 2020 Arhitectură vernaculară; Monument istoric; Muzeu; document de arhivă; arhitectură populară; istoric de monument; culă; cula de pe Digul Jiului; Cula de pe Dig; Fondul „Primăria oraşului Târgu-Jiu”; Fondul „Prefectura judeţului Gorj” ANDRIȚOIU, Adina (autor)
volum de periodic 2003 Revista arhivelor: RA, 65, nr. în TOM: 1-2, anul 2003, Studia in honorem Corneliu Mihail Lungu Alexandru Ioan Cuza; Dimitrie Onciul; Ion Bălăceanu; Petru Groza; România Mare; Marea Unire; istorie contemporană românească; document istoric; Alexandru Vaida Voievod; Corneliu Mihail Lungu; Regele Carol I; Partidul Muncitoresc Român; document de arhivă; arhivistică; catagrafie; Arhivele Naţionale ale României IGNAT, Maria (redactor)
articol de periodic 1989 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, IX-XI RĂDULESCU, Mihai Sorin (autor) Vladimir Ghidionescu - figură preeminentă a pedagogiei românești. Pe marginea unor documente inedite GENEALOGIE 295-309 română
articol de periodic 2000 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXI COJOCARIU, Elena (autor) Documente de arhivă referitoare la vechiul spital din Piatra Neamț Istoria culturii şi muzeologie 503-509 română
articol de periodic 2003 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXII-XXIV-II BUTNARU, Alina (autor) Câteva documente de secol XIX-XX din colecțiile muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad Istoria culturii şi muzeologie 827-828 română
articol de periodic 1988 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău etnografie; istorie; Zalău; Arheologie; Artă; Muzeu; revistă; conservare-restaurare DRĂGOESCU, Ioan (autor) Iulian Chiffa - un chestionar etnografic inedit din 1909 Etnografie, toponimie, geografie 841- română
articol de periodic 2000 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXIII-2, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău etnografie; istorie; Zalău; Arheologie; Artă; Muzeu; revistă; conservare-restaurare MUSCA, Ioan (autor) Documente privind activitatea despărțămîntului Sălajan al Astrei (1879-1891) Istorie modernă 35-109 română
articol de periodic 2000 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXIII-2, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău etnografie; istorie; Zalău; Arheologie; Artă; Muzeu; revistă; conservare-restaurare BIȚU, Voichița (autor) Memoria documentelor bibliotecii Astra: George Pop de Băsești Istorie modernă 111-119 română
articol de periodic 2000 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXIII-2, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău etnografie; istorie; Zalău; Arheologie; Artă; Muzeu; revistă; conservare-restaurare BURLACU, Ioana (autor) Informații arhivistice privind înfăptuirea reformei agrare din anul 1921 în județul Sălaj Istorie contemporană 257-261 română
articol de periodic 2000 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXIII-2, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău etnografie; istorie; Zalău; Arheologie; Artă; Muzeu; revistă; conservare-restaurare DRĂGOESCU, Ion (autor) Documente inedite despre confiscarea proprietăților lui Iuliu Maniu din județul Sălaj Istorie contemporană 303-307 română
articol de periodic 2014 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie etnografie; istorie; Zalău; Arheologie; Artă; Muzeu; revistă; conservare-restaurare GROSS, Lidia (autor) Testamentul doamnei Ursula Paulin: reflecții pe marginea unui document de la începutul secolului al XVI-lea Istorie 21-34 română (şi un rezumat în engleză)
articol de periodic 2014 Analele Buzăului, VI ROMÂNIA; Arheologie; Recenzie; Restaurare; Muzeologie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Conservare; Istorie antică; istoie medievală GEACU, Sorin (autor) Două documente referitoare la mănăstirea Poiana Mărului Istorie 72-81 română
articol de periodic 2014 Analele Buzăului, VI ROMÂNIA; Arheologie; Recenzie; Restaurare; Muzeologie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Conservare; Istorie antică; istoie medievală STOICA, Relu (autor) Un document (1937) Istorie 145-152 română
articol de periodic 2007 Cronica Muzicală online, 1 ianuarie - 30 iunie Manifestări culturale; personalităţi artistice; arte interpretative CARAMAN FOTEA, Daniela (autor) Din nou, Rogalski sub... bagheta Laurei Manolache română
articol de periodic 2007 Cronica Muzicală online, 1 iulie - 31 decembrie Manifestări culturale; personalităţi artistice; arte interpretative CONSTANTINESCU, Grigore (autor) Reîntâlnire cu Enescu și Menuhin, prin sunet și imagine română
articol de periodic 2009 Cronica Muzicală online, 1 ianuarie - 30 iunie Manifestări culturale; personalităţi artistice; arte interpretative CRISTESCU, Constanța (autor) Cristos a înviat! O prelucrare corală inedită română
articol de periodic 1992 Litua - Studii și Cercetări, V periodic (Publicaţie); anuar (Publicaţie); studii şi cercetări (concept); istorie (disciplină); Oltenia (regiune istorică a României); Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" - Târgu Jiu (Muzeu) POPESCU, Florina (autor) Tudor Vladimirescu în documente gorjene I. Arheologie-istorie 60-64 română
articol de periodic 1993 Muzica, Serie nouă, Anul IV, Nr.4(16) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică COSMA, Viorel (autor) O prietenie exemplară în slujba idealului științific. Corespondența Constantin Brăiloiu – Walter Wiora (I) Centenar 73-87 română - germană
articol de periodic 1995 Muzica, Serie nouă, Anul VI, Nr.1(21) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică COSMA, Octavian Lazăr (autor) Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România – 75 de ani Aniversări 111-133 română
articol de periodic 2006 Muzica, Serie nouă, Anul XVII, Nr.1(65) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică LUPU, Beatrice (autor) Uniunea Compozitorilor în arhivele securității (VI) Istoriografie 121-124 română
articol de periodic 1988-1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii FLORESCU, Aurelia (autor) Un program elaborat de revoluționarii craioveni de la 1848 Istorie 61-67 română; franceză
articol de periodic 2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XIII, seria arheologie-istorie DEACONU, Luchian (autor) Documente inedite referitoare la Constantin Brâncuși și Craiova 138-142 română; engleză
articol de periodic 2002-2003 Oltenia - Studii și Comunicări, XIV, seria arheologie-istorie FLORESCU, Aurelia (autor) Urmașii din secolul al XIX-lea ai familiei Filișanu 80-85 română; franceză
articol de periodic 2001 Revista arhivelor: RA, 63, nr. 1-2 MORARU, Camelia (autor) , MORARU, Constantin (autor) Fondul Comitetul Central al Partidului Comunist Român (1921-1965) Prezentări de fonduri şi colecţii 112-121 română
articol de periodic 2002 Revista arhivelor: RA, 64, nr. 1-2 ȘERDAN, Lucia-Augusta (autor) Fondul Muzeul Limbii Române (1919-1948) Prezentări de fonduri 101-111 română
articol de periodic 2002 Revista arhivelor: RA, 64, nr. 1-2 ALEXA, DOINA (autor) Cercetări în Arhivele cemăuțene. Fondul personal Ion Iancu Nistor Prezentări de fonduri 112-116 română
articol de periodic 2003 Revista arhivelor: RA, 65, nr. 1-2, Studia in honorem Corneliu Mihail Lungu prof. univ. dr., PĂTROIU, Ion (autor) Un document inedit din Arhivele Franceze: Hotărnicie (1795) a moșiilor de pe malul stâng al Prutului, proprietăți ale familiei Ghica Studii de Istorie 148-161 română
articol de periodic 2003 Revista arhivelor: RA, 65, nr. 1-2, Studia in honorem Corneliu Mihail Lungu Dr., VULPE, Ilie (autor) Mental social și morală colectivă în Oltenia primei jumătăți a secolului al XIX-lea oglindite în documentele de arhivă Studii de Istorie 221-226 română
articol de periodic 2003 Revista arhivelor: RA, 65, nr. 1-2, Studia in honorem Corneliu Mihail Lungu Drd., RÎNZIȘ, Filofteia (autor) Surse pentru o posibilă istorie a personalităților: fondurile personale și familiale Arhivistică 336-351 română
articol de periodic 2003 Revista arhivelor: RA, 65, nr. 1-2, Studia in honorem Corneliu Mihail Lungu Dr., POPA, Vasile (autor) Consilierii sovietici în dizgrația conducerii P.M.R Documente 399-409 română
articol de periodic 2003 Revista arhivelor: RA, 65, nr. 1-2, Studia in honorem Corneliu Mihail Lungu Dr., ȘESAN, Dragoș (autor) Vechi rețete de cemeluri Miscellanea 426-428 română
articol de periodic 2006 Revista arhivelor: RA, 68, nr. 1-2 MARIN, Șerban (autor) Călători străini despre Țările Române în secolul al XIX-lea, serie nouă, vol. I (1801-1821), vol. II (1822-1830) Cronici - Recenzii - Informaţii 138-141 română
articol de periodic 2008 Zargidava - Revistă de Istorie, VII istorie universală; numismatică antică; Istorie antică; arheologie preistorică; arheologie medievală; descoperiri arheologice; istoria românilor; arheologie protoistorică MURARIU, Ioan (autor) Două ranguri boierești acordate în principatul Moldovei în luna decembrie 1857 II. Istoria românilor 66-68 română