Revista arhivelor: RA, 68, nr. în TOM: 1-2, 2006


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 1-10 română, engleză, franceză, germană
articol de periodic RĂȚOI, Tudor (autor) Activitatea arhivistică din România între cantitate și calitate Teorie şi practică arhivistică 11-21 română
articol de periodic NEGRESCU, Marlen (autor) Considerații asupra reinventarierii unui fragment de fond arhivistic (Prefectura Județului Severin, 1908-1918) Teorie şi practică arhivistică 22-31 română
articol de periodic MILOȘESCU, Livia (autor) Rolul Arhivelor Naționale în formarea profesională a personalului de specialitate - o retrospectivă Teorie şi practică arhivistică 32-43 română
articol de periodic OLTEAN, Vasile (autor) Școala românească din Șcheii Brașovului. Începuturi Istoria instituţiilor 44-59 română
articol de periodic TEODORESCU Z., Virgiliu (autor) Pro domo: Muzeul Arhivelor Istoria instituţiilor 60-84 română
articol de periodic MIRCEA, Ioan (autor) Un episod din preliminariile Răscoalei lui Horea Documente 85-89 română
articol de periodic ALEXA, Doina (autor) Din arhivele cemăuțene: Constantin Moisil către Ion Nistor Documente 90-94 română
articol de periodic IONIȚĂ, Nicolae (autor) Fondul arhivistic Liga Antirevizionistă Română Prezentări de fonduri şi colecţii 95-113 română
articol de periodic MORARU, Camelia (autor) , MORARU, Constantin (autor) Arhiva C.C. al P.C.R.: fonduri și colecții nou intrate în circuitul științific Prezentări de fonduri şi colecţii 114-121 română
articol de periodic Arhivele Societății Deschise (OSA), Budapesta, Ungaria Prezentări de fonduri şi colecţii 122-126 română
articol de periodic COMĂNESCU, Mirela (autor) Damian P. Bogdan Preţuitori ai arhivelor 127-132 română
articol de periodic CHIRA, Georgeta (autor) I. L. Caragiale, moștenitor al moșiei Frătești, jud. Giurgiu Miscellanea 133-136 română
articol de periodic CONSTANTINIU, Florin (autor) Universitatea din Ruhr (Bochum, RFG), Serviciul Federal al Arhivelor Rusiei, Doklad N. S. Hrușceva o kulte licinosti Stalina na XX siezda KPSS. Dokumenti (Raportul lui N. S. Hrușciov despre cultul personalității lui Stalin la Congresul al XX-lea al PCUS. Documente) Cronici - Recenzii - Informaţii 137-138 română
articol de periodic MARIN, Șerban (autor) Călători străini despre Țările Române în secolul al XIX-lea, serie nouă, vol. I (1801-1821), vol. II (1822-1830) Cronici - Recenzii - Informaţii 138-141 română
articol de periodic COMĂNESCU, Mirela (autor) Ion Soare, Documente slavo-române păstrate în Arhivele din Oltenia. Ediție de texte, studiu paleografic și lingvistic Cronici - Recenzii - Informaţii 141-143 română
articol de periodic Vasile Bozga, Trecut și actualitate (Studii, articole, personalități, comunicări) Cronici - Recenzii - Informaţii 143-144 română
articol de periodic TÎRNĂ, Mirela (autor) Activități științifice organizate de Arhivele Naționale în anul 2005 Cronici - Recenzii - Informaţii 144-147 română
articol de periodic COJOCARU, Camelia (autor) Publicații străine intrate în Biblioteca documentară a Arhivelor Naționale în anul 2005 Cronici - Recenzii - Informaţii 147-151 română