Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, IX-XI, 1989


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar 3-8 română
articol de periodic ANDRONIC, Alexandru (autor) Nicolae Titulescu - diplomat model (La 105 ani de la naștere) 9-13 română
articol de periodic POPOVICI, Rodica (autor) Morminte cu ocru de la Fălciu, județul Vaslui Arheologie 15-26 română
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Sceptre din epoca bronzului descoperite la Voinești, județul Vaslui Arheologie 27-32 română
articol de periodic MARIN, Tamilia-Elena (autor) Așezarea geto-dacică din secolele VI-IV î.e.n. De la Cozmești, județul Vaslui Arheologie 33-43 română
articol de periodic PALADE, Vasile (autor) Săpăturile arheologice de salvare din așezarea getică de la Bursuci, comuna Epureni, județul Vaslui, din anul 1987 Arheologie 45-51 română
articol de periodic PALADE, Vasile (autor) Sondajul arheologic de salvare din așezarea datând din secolul V e.n. de la Fântânele, comuna Zorleni, județul Vaslui Arheologie 53-63 română
articol de periodic PALADE, Vasile (autor) Cercetările arheologice în așezarea de la Bârlad-Valea Seacă din anul 1986 Arheologie 65-74 română
articol de periodic ANDRONIC, Alexandru (autor) , MAXIM-ALAIBA, Ruxandra (autor) Șantierul arheologic Vaslui. Rezultatele săpăturilor de salvare de la „Curțile Domnești” din anul 1987 Arheologie 75-82 română
articol de periodic HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul materialului paleofaunistic găsit în groapa nr. 7 din așezarea cucuteniană de la Dumești, județul Vaslui Cercetări interdisciplinare 83-89 română
articol de periodic BĂLTEANU, Cezarina (autor) , BOTEZATU, Dan (autor) , MIU, Georgeta (autor) Cercetări paleoantropologice asupra osemintelor de la Băgdăneștii-Fălciu, județul Vaslui, datând din secolele IV-V e.n. Cercetări interdisciplinare 91-108 română
articol de periodic BOLDUR, Alexandru (autor) Originea și sensul cuvântului „troian” după surse străine și românești Istorie 109-133 română
articol de periodic ISTRATI, Corneliu (autor) Pagini din istoria unui sat de răzeși, Vutcani, județul Vaslui Istorie 135-152 română
articol de periodic JUMARĂ, Carmen (autor) , JUMARĂ, Dan (autor) Dezvoltarea micii producții de mărfuri în prima jumătate a secolului XIX în ținutul Vaslui Istorie 153-161 română
articol de periodic ANDRONIC, Alexandru (autor) Unele aspecte proprii privind geneza burgheziei române Istorie 163-194 română
articol de periodic CHELCEA, Ion (autor) Baia cu aburi obținuți cu ajutorul pietrelor întrebuințate în Moldova și Dobrogea (cu implicații explicative având caracter etnologic) Etnografie 195-212 română
articol de periodic SEMENDEAEV, Victoria (autor) Cu privire la colecția de ceramică din patrimoniul Muzeului Etnografic din Iași Etnografie 213-222 română
articol de periodic GHERGHE, Gheorghe (autor) , MAXIM-ALAIBA, Ruxandra (autor) Unele considerații privind habitatul din zona dealurilor Banca - Grivița Cercetări arheologice de teren 247-268 română
articol de periodic CIUBOTATU, Nicolae (autor) Cercetări arheologice de teren pe cursul mijlociu al Bârladului Cercetări arheologice de teren 269-274 română
articol de periodic VĂCARU, Silviu (autor) Contribuția lui Vasile Lupu la tipărirea primelor cărți în Moldova Istoria Culturii 275-279 română
articol de periodic CANTEMIR, Traian (autor) Ovid Densușianu, istoric literar Istoria Culturii 281-286 română
articol de periodic TAȘCĂ, George-Felix (autor) Șerbea de la Vaslui și descendența sa GENEALOGIE 287-294 română
articol de periodic RĂDULESCU, Mihai Sorin (autor) Vladimir Ghidionescu - figură preeminentă a pedagogiei românești. Pe marginea unor documente inedite GENEALOGIE 295-309 română
articol de periodic KARA, I. (autor) Ștampile de bresle din Iași Sigilografie 311-314 română
articol de periodic ROTARU, Marin (autor) Un mormânt din secolul IV e.n. de la Giurcani, județul Vaslui Note 315-316 română
articol de periodic DIACONU, Ion (autor) Un sat de lingurari: Tăietura, comuna Vutcani, județul Vaslui Note 317-319 română
articol de periodic ANDRONIC, Tasia (autor) Eroii din comuna Grumezoaia Documente 321-323 română
articol de periodic MARIN, Iulia (autor) , MAXIM-ALAIBA, Ruxandra (autor) Cercetări arheologice de suprafață în comuna Bălteni, județul Vaslui Cercetări arheologice de teren 323-245 română
articol de periodic CIUDIN, Nicolae (autor) Alexandru Andronic, „Iașii până la mijlocul secolului XVII-lea. Geneză și evoluție”, Ed. Junimea, Iași, 1986, 142 p. RECENZII 325-329 română
articol de periodic MARIN, Tamilia-Elena (autor) Constantin Preda, „Geto-dacii din bazinul Oltului inferior. Dava de la Sprâncenata”, Editura Academiei Române, București, 1986, 130 p., text, 67 planșe, 5 figuri RECENZII 329-331 română
articol de periodic CANTEMIR, Traian (autor) Petru Caraman, „Studii de folclor”, vol. 1, Ediție îngrijită de Viorica Săvulescu. Studiu introductiv și tabel cronologic de Iordan Datcu. Ed. "Minerva", București , 1987, 414 p. RECENZII 331-333 română
articol de periodic CANTEMIR, Traian (autor) Pompiliu Constantinescu, „O catedră Eminescu. Antologie”, notă editorială și indice de nume de Lenuța Drăgan. Prefață de Mihai Drăgan. Ed. "Junimea", Iași, 1987, 270 p. RECENZII 334-336 română
articol de periodic CANTEMIR, Traian (autor) D. Caracostea, „Creativitatea eminesciană”. Ediție îngrijită, studiu introductiv și note de Ion Apetroie. Editura "Junimea" Iași, 1987, 308 p. RECENZII 336-338 română
articol de periodic CANTEMIR, Traian (autor) Silvia Popescu, „Amintiri despre G. Topârceanu”, Editura Junimea, 1987 RECENZII 338-339 română
articol de periodic MAXIM-ALAIBA, Ruxandra (autor) Memoria Antiquitatis XV-XVII (1983-1985) Revista revistelor 341-343 română
articol de periodic CANTEMIR, Traian (autor) Centenar Leca Morariu Cronica 345-346 română
articol de periodic ANDRONIC, Alexandru (autor) , POPESCU, Constantin (autor) Profesotul Traian Cantemir la 80 de ani Cronica 347-354 română