Litua - Studii și Cercetări, V, 1992


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic SCHUSTER, Cristian (autor) Cîteva precizări privind faza a III-a a Culturii Glina în lumina celor mai noi cercetări I. Arheologie-istorie 7-10 română
articol de periodic CALOTOIU, Gheorghe (autor) Cercetări arheologice privind Hallstattul tîrziu în Nordul Olteniei I. Arheologie-istorie 11-23 română
articol de periodic MARINOIU, Vasile (autor) Cercetările arheologice de la Vîrtop-Bumbești-Jiu I. Arheologie-istorie 24-34 română
articol de periodic CALOTOIU, Gheorghe (autor) , IONESCU, Dan (autor) , MARINOIU, Vasile (autor) Cercetările arheologice de salvare de la Bumbești-Jiu - campania 1991 I. Arheologie-istorie 35-44 română
articol de periodic NICHIFOR, Dorina (autor) Un hrisov domnesc inedit de la începutul secolului al XVII-lea din Ștefănești-Gorj I. Arheologie-istorie 45-52 română
articol de periodic BERCIU-DRĂGHICESCU, Adina (autor) Informații din presa italiană despre revoluția lui Tudor Vladimirescu I. Arheologie-istorie 53-59 română
articol de periodic POPESCU, Florina (autor) Tudor Vladimirescu în documente gorjene I. Arheologie-istorie 60-64 română
articol de periodic CIOBOTEA, Dinică (autor) , MARINOIU, Vasile (autor) Statistica moșnenilor din Țara Românească 1855 I. Arheologie-istorie 65-93 română
articol de periodic SMEU, Vasile (autor) Sate vechi românești la poalele munților Vâlcan și efecte ale legii rurale de la 1864 I. Arheologie-istorie 94-101 română
articol de periodic NICHIFOR, Gheorghe (autor) Contribuții ale intelectualității gorjene la lupta pentru unitate națională I. Arheologie-istorie 102-110 română
articol de periodic DINA, Ioana (autor) Istoricul Palatului comunal din Tîrgu-Jiu I. Arheologie-istorie 111-118 română
articol de periodic BUGĂ, Dragoș (autor) Rețeaua de așezări și tipurile de gospodării din județul Gorj, la jumătatea secolului al XIX-lea II. Folclor 121-126 română
articol de periodic BAJMATĂRĂ, Domnica (autor) Mijloace de depozitare a cerealelor în județul Gorj II. Folclor 127-131 română
articol de periodic HUICĂ, Ilie (autor) Gorjul, ținut al cercetărilor geologice de pionierat III. Ştiinţele naturii 135-144 română
articol de periodic ANIȚEI, Lidia (autor) , GHERGHE, Petre (autor) , HUICĂ, Ilie (autor) , IONESCU, Alexandru (autor) , LĂCEANU, Ion (autor) , ȘINCAN, Mareș (autor) Băile Săcelu III. Ştiinţele naturii 145-186 română
articol de periodic CĂRĂBIȘ, Vasile (autor) Învățămîntul din județul Gorj (1850-1900) IV. Învăţămînt 188-190 română
articol de periodic GÎRDU, Gheorghe (autor) Gimnaziul real de la Târgu-Jiu IV. Învăţămînt 191-220 română
articol de periodic TOMA, Iancu (autor) Alexandru N. Popescu-Craiovescu, profesor la școala națională din Târgu-Jiu (1841-1847) IV. Învăţămînt 221-232 română
articol de periodic ISAC, Eva (autor) Cărți vechi românești din epoca brâncovenească în patrimoniul județului Gorj V. Documentar 235-240 română
articol de periodic MOCIOI, Ion (autor) Eminescu în Gorj V. Documentar 241-250 română
articol de periodic UNGUREANU, Octavian (autor) O făclie de altădată Zoe Bălcescu-Mandrea V. Documentar 251-255 română
articol de periodic CERCELARU, Virgiliu (autor) O jumătate de secol de la existența editurii "RAM" din Aninoasa - Gorj V. Documentar 257-259 română
articol de periodic ARCUȘ, Marin (autor) Toponimie rădineșteană V. Documentar 260-267 română
articol de periodic POPESCU, Adrian (autor) Din Monografia toponimică a localității Cloșani - Gorj V. Documentar 268-289 română