Revista arhivelor: RA, 80, nr. în TOM: 1-2, 2014


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Summary 5-7 română, engleză, franceză
articol de periodic NAHUET, Robert (autor) Macro-évaluation el respect des fonds. Réflexion sur leur mise en œuvre au sein du gouvemement du Canada Archive studies 9-21 franceză
articol de periodic DODOȚ, Otilia (autor) Utilizarea aplicației Oracle Siebel CRM la nivelul Biroului Relații cu Publicul din cadrul Serviciului Arhive Naționale Istorice Centrale Archive studies 22-27 română
articol de periodic BERNAD, Rita Magdolna (autor) Organizarea și funcționarea Arhivei capitulare de Alba Iulia (lI) Archive studies 28-54 română
articol de periodic ROGOZSAN, Ioan Vasile (autor) Arhivele societăților comerciale lichidate/radiate/dizolvate. Studiu de caz: județul Maramureș Archive studies 55-61 română
articol de periodic URSACHI, Mariana (autor) Câteva aspecte privind organizarea arhivelor reflectată în documentele Sfatului Popular Oraș lași, în perioada 1951-1968 Archive studies 62-76 română
articol de periodic MARIN, Șerban V. (autor) The Case of "Agostini-Tiepolo Chronicle" (16th Century), as Reflected in Manuscript lt. VII 129 from Marciana National Library Studies of history 77-88 engleză
articol de periodic DINCA, Ileana (autor) Evoluția miniaturisticii în documente de cancelarie munteană și moldoveană până în prima jumătate a secolului al XVII-lea. Studiu de caz: Colecția Peceți Studies of history 89-98 română
articol de periodic RĂDULESCU, Mihai Sorin (autor) Loji masonice din Ploiești și Tulcea în ultimele decenii ale veacului al XIX-lea. Contribuții documentare din Arhivele franceze Studies of history 99-114 română
articol de periodic OPRIȘ, Petre (autor) Dezvoltarea industriei constructoare de vehicule și tractoare în România (1948-1989) (II) Studies of history 115-126 română
articol de periodic MARIN, Șerban V. (autor) Moldavia and Wallachia in Marino Sanudo's Diaries (V: 1532-1533) Restitutio 127-141 engleză
articol de periodic ȚÂNȚĂREANU, Alexandra (autor) Mihai Sorin Rădulescu, "Genealogii greco-române" Reviews, bibliographical notes 142-153 română
articol de periodic DASCĂL, Octavian (autor) Vitalie Văratec (coord.), "Prizonierii de război români în Uniunea Sovietică. Documente (1941-1956)" Reviews, bibliographical notes 153-161 română
articol de periodic FILIPESCU, Ionut (autor) Niall Ferguson, "Marele declin: cum decad instituțiile și mor economiile" Reviews, bibliographical notes 161-165 română
articol de periodic LAKATOS, Artur (autor) Szilard Toth, "A hidegháború története. Kultúra, propaganda és stratégiai politikák" Reviews, bibliographical notes 165-168 română
articol de periodic BODALE, Arcadie M. (autor) Câteva observații amare asupra modificărilor aduse Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată Addenda et corrigenda 169-174 română
articol de periodic NEGRU, Monica (autor) Arhivele și Istoria Varia 175-177 română
articol de periodic NEGRU, Monica (autor) Programul educativ "Duminica la muzeu" Varia 177-178 română
articol de periodic NEGRU, Monica (autor) Duminica la muzeu - Evoluția costumului, reflectare a vieții cotidiene dintre secolele XVI-XIX Varia 178-179 română
articol de periodic NEGRU, Monica (autor) Marele Război - cauza totalitarismului din secolul XX? Varia 179-181 română
articol de periodic DASCĂL, Octavian (autor) 80 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și URSS. Retrospectivă istorică Varia 182-189 română
articol de periodic UGLEA, Cristopher-Teodor (autor) Conferința Națională "Comunismul Românesc" Varia 189-195 română
articol de periodic TÎRNĂ, Mirela-Daniela (autor) Copilăria românească: arhivă, memorie, patrimoniu Varia 195-197 română
articol de periodic Contributors 198-200 engleză