Cumidava, XXVI, 2003


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BĂLOS, Angelica (autor) , COSTEA, Florea (autor) , SCURTU, Lucica (autor) "0 marcă de olar" (?) descoperită în fortificația dacică de la Racoș - Piatra Detunată, Jud. Brașov. 11-22 Română
articol de periodic BĂLOS, Angelica (autor) , COSTEA, Florea (autor) Corrigenda. 23-31 Română
articol de periodic STĂNESCU, Alexandru (autor) Determinarea condiției legale a copiilor din inscripțiile din Dacia Romană. 32-62 Română
articol de periodic OLTEAN, Vasile (autor) Actualitatea Diaconului Coresi. 63-68 Română
articol de periodic VOICA, Istrate (autor) Diplomă de Înnobilare cu blazon din 1576 păstrată sub forma unei copii. 69-78 Română
articol de periodic POPOVICI, Bogdan Florin (autor) Conscripția de la 1713-Satele brănene (1). 79-83 Română
articol de periodic OLTEAN, Vasile (autor) lzvodul primului calendar-almanah descoperit În Scheii Brașovului. 84-86 Română
articol de periodic ZAINEA, Ion (autor) Școala Comercială Română din Brașov - pepinieră de comercianți și funcționari de bancă pentru întreg spațiul geografic național. 87-105 Română
articol de periodic DRONCA, Lucian (autor) Filiale, reuniuni de credit și asociații ale băncilor românești din Transilvania în epoca modernă (1877- 1918). 106-118 Română
articol de periodic RUS, Valer (autor) Tradiționalism și modernitate În societatea românească reflectate într-o descriere de călătorie maghiară din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, " Imagini din Țara Românească" descrise de Sami Lajos la 1870. 119-131 Română
articol de periodic DRECIN, Mihai D (autor) 120 de ani de la Înființarea Filialei Brașov a băncii "Albina" din Sibiu (1882-1948). Etape de dezvoltare, personalități conducătoare, rolul teritorial-economic național. 132-140 Română
articol de periodic RADU, Măriuca (autor) Mărturii istorica-documentare privind mișcarea națională a românilor brașoveni reflectate În expoziția permanentă a Muzeului Județean de Istorie Brașov. 141-159 Română
articol de periodic STOIAN, Emil (autor) Participarea brănenilor la Marea Unire. 160-173 Română
articol de periodic BODEA, Valentin (autor) Dreptul la autodeterminare și Consiliul Național Mixt al Comitatului Brașov, octombrie- noiembrie 1918. 174-215 Română
articol de periodic BAUMAN, Ana Maria (autor) Documente despre castelul Bran din timpul reginei Maria (1920- 1938). 216-230 Română
articol de periodic ARMĂȘELU, Aurelian (autor) Mărci de fabrică transilvane: 1934-1935. 231-237 Română
articol de periodic BACIU, Liviu (autor) Modalități de fraudare a sistemului de distribuire raționalizată a bunurilor de consum intr-o fabrică brașoveană (1945-1948). 238-246 Română
articol de periodic ARMĂȘELU, Aurelian (autor) , MARIN, Elisabeta (autor) Arhivele Naționale - Direcția Județeană Brașov. Istorie și cultură. 247-253 Română
articol de periodic ZAMFIR, Anca Maria (autor) Mihai Viteazul in pictura românească. De la model la clișeu. 254-302 Română
articol de periodic MANOLIU, Liliana (autor) Patul cu baldachin Giovanni Andreea Doria - simboluri decorative. 303-306 Română
articol de periodic ANDRON, Ioan-George (autor) Tehnici de construcție tradiționale in satul Lisa din Țara Făgărașului - construcții din lemn. 307-319 Română
articol de periodic ANDRON, Ioan-George (autor) Metode și tehnici de cultivare a plantelor la Săcele, in prima jumătate a secolului XX. 320-348 Română
articol de periodic CERNEA, Elena (autor) Problematica organizării și funcționării secției de conservare-restaurare a Muzeului Județean de Istorie Brașov in raport cu starea de conservare a colecțiilor. 349-355 Română
articol de periodic STAICU, Mary-Claudia (autor) Restaurarea a trei vase Schneckenberg din colecția Muzeului Județean de Istorie Brașov. 356-361 Română
articol de periodic IACOBEANU, George (autor) Probleme apărute la restaurarea unui vas de provizii dacic. 362-368 Română
articol de periodic DRĂGHICI, Ligia (autor) Din nou la lumină - 36 de documente manuscris descoperite la Brașov. 369-383 Română
articol de periodic SÂRGHIE, Valerica (autor) Cazania lui Varlaam - scurt istoric și sugestii de restaurare. 384-400 Română