Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 13 volume
  • 14 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 2003 Bronzezeitliche kulturerscheinungen im karpatischen raum. Die beziehungen zu den benachbarten gebieten / Fenomenele culturale ale epocii bronzului în spațiul carpatic. Relațiile cu regiunile învecinate, anul 2003, Ehrensymposium ftir Alexandru Vulpe zum 70. Geburtstag Baia Mare 1 0.- 1 3. Oktober 2001 / Simpozion omagial dedicat lui Alexandru Vulpe la împlinirea vârstei de 70 de ani, Baia Mare 10-13 octombrie 2001, seria Bibliotheca Marmatia KACSÓ, Carol (coordonator)
volum de carte 2001 Der nordkarpatische Raum in der Bronzezeit / Spațiul nord-carpatic în epoca bronzului, anul 2001, seria Bibliotheca Marmatia KACSÓ, Carol (coordonator)
volum de carte 2007 Descoperiri de bronzuri din nordul Transilvaniei, anul 2007, Colecția Ferenc Floth, seria Studii și Cercetări Maramureșene KACSÓ, Carol (autor)
volum de carte 1972 Ghidul Expoziției de Arheologie, anul 1972 KACSÓ, Carol (autor)
volum de periodic 1969 Marmatia, I, anul 1969 SOCOLAN, Aurel (redactor responsabil), KACSÓ, Carol (redactor responsabil)
volum de periodic 1971 Marmatia, II, anul 1971 SOCOLAN, Aurel (redactor responsabil), KACSÓ, Carol (redactor responsabil)
volum de periodic 2003 Marmatia, 7, nr. în TOM: 1, anul 2003, seria Arheologie-Numismatică MAN, Grigore (redactor responsabil), KACSÓ, Carol (redactor responsabil adjunct), POP, Dan (secretar de redacție)
volum de periodic 2005 Marmatia, 8, nr. în TOM: 1, anul 2005, seria Arheologie MAN, Grigore (redactor responsabil), KACSÓ, Carol (responsabil de număr), POP, Dan (redactor), STANCIU, Ioan (redactor), VULPE, Alexandru (redactor)
volum de carte 2004 Mărturii arheologice, anul 2004, seria Colecții Muzeale KACSÓ, Carol (autor)
volum de carte 2010 Minerit și civilizație în Maramureș, anul 2010, seria Colecții Muzeale KACSÓ, Carol (coordonator), POP, Lucia (coordonator)
volum de carte 2011 Repertoriul arheologic al județului Maramureș, 1, anul 2011, seria Bibliotheca Marmatia KACSÓ, Carol (autor)
volum de carte 2015 Repertoriul arheologic al județului Maramureș (ediția a II-a, revăzută și adăugită), anul 2015 KACSÓ, Carol (autor)
volum de carte 2015 Repertoriul arheologic al județului Maramureș (ediția a II-a, revăzută și adăugită), anul 2015 KACSÓ, Carol (autor)
articol de periodic 2013 Cercetări istorice: CI, XXXII KACSÓ, Carol (autor) Repertoriul arheologic al județului Maramureș, Baia Mare, 2011 (Bogdan Petru NICULICĂ) 378-382 română
articol de periodic 1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă KACSÓ, Carol (autor) Contributions à la connaissance de la culture de Suciu de Sus à la lumière des recherches faites à Lapuș Études 45-68 franceză
articol de periodic 1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă KACSÓ, Carol (autor) Beiträge zur Kenntnis des Verbreitungsgebietes und der Chronologie der Suciu de Sus-Kultur Études 51-76 germană
articol de periodic 2006 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 50, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă KACSÓ, Carol (autor) C. KACSÓ (Hrsg.), Bronzezeitliche Kulturerscheinungen im karpatischen Raum. Die Beziehungen zu den benachbarten Gebieten. Ehrensymposium far Alexandru Vulpe zum 70. Geburtstag. Baia Mare 10. -13. Oktober 2001, Editura Casei Corpului Didactic, Baia Mare, 2003, 490 S., zahlreiche Abb. Comptes rendus 461-463 germană
articol de periodic 2021 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXXVII KACSÓ, Carol (autor) Descoperiri din epoca bronzului în Depresiunea Cavnic Arheologie 7-19 română
articol de periodic 2021 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXXVII KACSÓ, Carol (autor) Bronze Age Discoveries in the Cavnic Depression Arheologie 20-70 engleză
articol de carte 2000 Pratiques funéraires dans l'Europe des XIIIe-IVe s. av.J.-C. Actes du IIIe Colloque International d`Archéologie Funéraire, Actes du IIIe Colloque International d’Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 15 – 20 septembre 199 KACSÓ, Carol (autor) Die Hügelnekropole von Lăpuș. Eine kurze übersicht Résumés de travaux présentés au IIIe Colloque International d'Archéologie Funéraire 237-238 germană
articol de periodic 2013 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXIX, nr. I, Peregrinări Arheologice între Estul și Vestul Europei , seria Arheologie KACSÓ, Carol (autor) Descoperiri de metale din Bronzul timpuriu și mijlociu în Maramureș 145-166 română
articol de periodic 2014 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXX, nr. I, Arheologie în context regional și european, seria Arheologie KACSÓ, Carol (autor) Date noi cu privire la tezaurul de aur din epoca bronzului de la Căuaș 105-123 română
articol de periodic 1976 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 4, octombrie-decembrie KACSÓ, Carol (autor) , MITREA, Ioan (autor) Depozitul de bronzuri de la Rozavlea (jud. Maramureș) Materiale şi cercetări arheologice 537-548 română
articol de periodic 1986 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1, ianuarie-martie KACSÓ, Carol (autor) Marek Gedl, Wezesnoluzyekie groby z konstrukejani drewnianymi (Frühlausilzer Gräber mit Holzkonstruktionen), Wroclaw, Waeszawa, Kraków, Gdańsk, Lódź, 1984 RECENZII 111-112 română
articol de periodic 1999 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3-4, iulie-decembrie KACSÓ, Carol (autor) Descoperiri din epoca bronzului în peștera Valea Rea de la Vălenii Șomcutei Cercetări arheologice de teren 113-126 română
articol de periodic 2016 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1-2 KACSÓ, Carol (autor) Depozitul de bronzuri de la Poclușa de Beiuș (jud. Bihor) Studii 85-104 română
articol de carte 2000 Tombes tumulaires de l'Âge du Fer dand le Sud-Est de l'Europe. Actes du II e Colloque International d'Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, Brăila, Călărași et Slobozia, 18-24 septembre 1995, par l'Association d'Etudes d'Archéologie Funéraire aves le concours de l'Institut de Recherches Eco-Muséologiques de Tulcea, Le Musée de Brăila, le Musée de Bas-Danube de Călărași, le Musée de Slobozia KACSÓ, Carol (autor) Tumulary necropoleis at the end of the 2nd millenium BC in the Northern Transylvania Rezumate 212 engleză