Satu Mare - Studii și Comunicări, XXX, nr. în TOM: I, 2014, Arheologie în context regional și european, seria Arheologie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic ALMÁSSY, Katalin (autor) Dragă János! 11-17 română, maghiară
articol de periodic HÁGÓ, Attila Nándor (autor) Descoperiri funerare din culturile Pișcolt și Szatmár 19-38 română
articol de periodic DANI, Janos (autor) , TOTH, Katalin (autor) Reflections on the Early Bronze Age contact systems on the Great Hungarian Plain in connection with the Panyola burial 39-66 engleză
articol de periodic MIZSUR, Anitta-Kinga (autor) A középső bronzkori kerámiaanyag vizsgálata és vizsgálati lehetőségei 67-84 maghiară
articol de periodic BOTOND, Rezi (autor) A Lost Dagger from Ernei, Mureș County 85-89 engleză
articol de periodic MARTA, Liviu (autor) Depuneri de amfore singulare în așezări de epoca târzie a bronzului din Câmpia Someșană 91-104 română
articol de periodic KACSÓ, Carol (autor) Date noi cu privire la tezaurul de aur din epoca bronzului de la Căuaș 105-123 română
articol de periodic BERECKI, Sandor (autor) , NÉMETH, Rita E. (autor) The Bronze Age Settlement from Ernei, Mureș County 125-145 engleză
articol de periodic RUSTOIU, Aurel (autor) Celți și autohtoni în aria răsăriteană a bazinului carpatic. Repere arheologice 147-163 română
articol de periodic ALMÁSSY, Katalin (autor) A Felső-Tisza-vidék (a piskolti temető) LTC1-horizontja 165-180 maghiară
articol de periodic FERENCZ, Iosif Vasile (autor) În legătură cu un obiect din fier descoperit la Ardeu 181-188 română
articol de periodic BADER, Tiberius (autor) , GINDELE, Robert (autor) Așezarea din epoca romană (barbară) de la Culciu Mic-Völgyhát/ La siloz 189-217 română
articol de periodic ISVÁNOVITS, Eszter (autor) , KULCSÁR, Valéria (autor) Sarmații și organizarea provinciei Dacia (în oglinda descoperirilor arheologice) 217-226 română
articol de periodic BĂCUEȚ-CRIȘAN, Dan (autor) , BEJINARIU, Ioan (autor) Vestigii arheologice din epoca migrațiilor descoperite la Bocșa “Dealul Bancului” (jud. Sălaj) 227-244 română
articol de periodic ROMÁT, Sándor (autor) , LAKATOS, Attila (autor) Késő avar településnyom Nagykároly Szennyvíztisztító-telepen 245-258 maghiară
articol de periodic PROKNNENKO, Igor (autor) , MOYZES, Vladimir (autor) , ZHILENKO, Maria (autor) ЗОБРАЖЕННЯ ГЕРБА МАТЯША КОРВІНА НА КАХЛЯХ КОРОЛІВСЬКОГО ЗАМКУ 259-271 ucrainieană