Cercetări istorice: CI, XXXII, 2013


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic ABREVIERI 6 română
articol de periodic URSULESCU, Nicolae (autor) Unele comentarii cu privire la sceptrele preistorice figurative recent publicate 11-31 română
articol de periodic DIACONU, Vasile (autor) , CALISTRU, Doina (autor) Obiecte din epoca bronzului descoperite pe Valea Siretului 33-45 română
articol de periodic ZUGRAVU, Nelu (autor) Puncte de vedere ale unui clasicist pe marginea unor opinii privitoare la religiile pre- și protoistorice 61-94 română
articol de periodic CLOȘCĂ, Tincuța (autor) Repere istoriografice privind cercetarea operei lui Ioan Hrisostom 95-111 română
articol de periodic IAȚCU, Ioan (autor) The Painting of Roman Dobruja (5th-6th AD): A General View 113-129 engleză
articol de periodic POPOVICI, Rodica (autor) Carreaux de poele a aigles bicéphales dans la Moldavie médiévale (Xve-XVIIe siècles) 131-163 franceză
articol de periodic POPESCU, Alexandra Marcela (autor) Hiclenia – explicații terminologice 165-176 română
articol de periodic GOROVEI, Ștefan (autor) Movileștii. Considerații finale 177-194 română
articol de periodic FLOAREȘ, Dan (autor) O tipăritură din Anvers privitoare la evenimente din domnia lui Gaspar Grațiani (1620) 195-210 română
articol de periodic BERCEANU, Maria (autor) Reformele lui Constantin Mavrocordat, început al modernizării administrative în Moldova. Un studiu de caz: Ținutul Bacău 211-248 română
articol de periodic BRIHUNEȚ, Manole (autor) Edificii de cult din satele raionului Telenești: istorie și actualitate 249-263 română
articol de periodic FELEA, Alina (autor) Din istoria căsătoriilor mixte. Căsătoria cu țiganii în spațiul românesc în secolul al XVIII-lea și prima jumătate a secolului al XIX-lea 265-277 română
articol de periodic CONDRATICOVA, Liliana (autor) Prelucrarea artistică a metalului: candele și cădelnițe din spațiul ortodox 279-290 română
articol de periodic IFTIMI, S (autor) O addenda la portretistica lui Nicolo Livaditi (1830-1858) 291-316 română
articol de periodic ICHIM, Aurica (autor) Constituirea patrimoniului Pinacotecii din Iași în domnia lui Alexandru Ioan Cuza 317-344 română
articol de periodic POPOVICI, Ciprian-Petru (autor) Ultimii ani din viață ai regelui Ferdinand al României 345-354 română
articol de periodic NICULICĂ, Bogdan Petru (autor) , BODNARIUC, Nicolai (autor) Documente inedite referitoare la colecția de antichități paleolitice a lui Ceslav Ambrojevici 355-368 română
articol de periodic LAZAROVICI, Cornelia-Magda (autor) , LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Ruginoasa-Dealul Drăghici. Monografie arheologică, Suceava, 2012 (Loredana SOLCAN) 369-372 română
articol de periodic MAREȘ, Ion (autor) Metalurgia aramei în civilizațiile Precucuteni și Cucuteni, Suceava, 2012 (Radu-Gabriel FURNICĂ) 369-372 română
articol de periodic SOROCEANU, Tudor (autor) Depozitele de obiecte din cupru și bronz din România. Epoca timpurie și mijlocie a bronzului, Cluj-Napoca/Bistrița 2012 (Diana-Măriuca VORNICU) 373-375 română
articol de periodic KACSÓ, Carol (autor) Repertoriul arheologic al județului Maramureș, Baia Mare, 2011 (Bogdan Petru NICULICĂ) 378-382 română
articol de periodic STRATULAT, Lăcrămioara (autor) , IAȚCU, Ioan (autor) Arta pelerinajului. Obiecte creștine în spațiul est și sud-est carpatic (secolele IV- XVI). Catalog de expoziție, Iași, 2011 (Tamilia-Elena MARIN) 383-384 română
articol de periodic CERETEU, Igor (autor) Cartea românească veche și modernă în fonduri din Chișinău. Catalog, Iași, 2011 (Vitalie PLEȘCA) 384-386 română