Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 volum
  • 88 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 2015 Omagiu Mircea Petrescu-Dâmbovița / Orbis Praehistoriae Mircea Petrescu Dâmbovița, anul 2015 SPINEI, Victor (editor), URSULESCU, Nicolae (editor), COTIUGĂ, Vasile (editor)
articol de periodic 1998 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XV-XX, nr. 1 URSULESCU, Nicolae (autor) Variantes locales dans le cadre de la civilisation de Starĉevo-Criș de l'espace Carpates Dniestre Simpozionul internaţional „Neoliticul timpuriu la est de Carpaţi şi în zonele limitrofe”, Bârlad, 1994 30-31 franceză
articol de periodic 2000 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXI URSULESCU, Nicolae (autor) Vechimea reprezentărilor antropomorfe masculine în neo-eneoliticul României Studii şi cercetări istorice 30-39 română
articol de periodic 2015 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXVI URSULESCU, Nicolae (autor) Contribuția arheologului Ghenuță Coman la cunoașterea neoliticul și eneoliticului din Podițul Bârladului 1-8 română
articol de periodic 2017 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, XVI URSULESCU, Nicolae (autor) Sondajul arheologic de la Vorona Mare - dealul Holban (com. Vorona, jud. Botoșani) Muzeul Judeţean Botoşani 28-43 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2008 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, III URSULESCU, Nicolae (autor) Observații privind condițiile de descoperire a plasticii antropomorfe precucuteni în așezarea de la Isaila (jud. Iași) 44-67 română
articol de periodic 2014 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, IX-X URSULESCU, Nicolae (autor) Gînduri la aniversarea unui muzeu secular 29-30 română
articol de periodic 2014 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, IX-X URSULESCU, Nicolae (autor) Despre problema figurinelor de piatră ale culturii Cucuteni -Tripolye 58-67 română
articol de periodic 2016 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, XII, nr. 1 URSULESCU, Nicolae (autor) Gaston Bachelard și analiza focului – sursă de sugestii pentru înțelegerea comportamentului omului preistoric 21-27 română
articol de periodic 2017 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, XIII URSULESCU, Nicolae (autor) , TENCARIU FELIX, Adrian (autor) În legătură cu unele opinii recente despre ansamblurile de piese de cult de la Poduri și Isaiia (Cultura Precucuteni) 26-35 română
articol de periodic 2013 Anuarul Muzeului Bucovinei: Suceava, XL URSULESCU, Nicolae (autor) Florin Hău - amintiri răzlețe 325-328 engleză
articol de periodic 1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, IV URSULESCU, Nicolae (autor) Concepția lui Dimitrie onciul referitoare la formarea poporului român în lumina actualelor cercetări despre complexul cultural de tip Dridu 93-104 română
articol de periodic 1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, IV URSULESCU, Nicolae (autor) Tudor V. Ștefanelli 279-287 română
articol de periodic 1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, IV IGNAT, Mircea (autor) , URSULESCU, Nicolae (autor) Săpături arheologice în județul Suceava (1972-1976) 317-324 română
articol de periodic 1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, V URSULESCU, Nicolae (autor) Mormintele Criș de la Suceava - "Platoul Cimitirului" 81-88 română
articol de periodic 1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, V BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) , URSULESCU, Nicolae (autor) Cercetările arheologice de la Mihoveni (Suceava) 89-106 română
articol de periodic 1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, VI-VII URSULESCU, Nicolae (autor) Recunoașteri arheologice în comuna Verești (județul Suceava) 21-32 română
articol de periodic 1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, VIII MANEA, Ștefan (autor) , URSULESCU, Nicolae (autor) Evoluția habitatului din bazinul Șomuzului Mare în zona comunei Preotești 169-182 română
articol de periodic 1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, VIII CAMILAR, Mihai (autor) , URSULESCU, Nicolae (autor) Un opaiț roman descoperit la Plăvălani (com. Udeștim jud. Suceava) 553-556 română
articol de periodic 1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, IX URSULESCU, Nicolae (autor) Aspect sau fenomen de tip Sudiți 479-486 română
articol de periodic 1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, X URSULESCU, Nicolae (autor) Contribuții la cunoașterea evoluției și poziției cronologice a culturii Starcevo-Criș pe teritoriul Moldovei 261-382 română
articol de periodic 1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, X URSULESCU, Nicolae (autor) Neoliticul din România - Comșa Eugen 893-895 română
articol de periodic 1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, XI-XII URSULESCU, Nicolae (autor) Considerații istorice privind tipurile de așezări ale culturilor Starcevo-Criș și ceramicii liniare din Moldova 95-100 română
articol de periodic 1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, XIII-XIV URSULESCU, Nicolae (autor) Contribuția cercetărilor arheologice din județul Suceava la cunoașterea evoluției neo-eneoliticului din Moldova 69-74 română
articol de periodic 1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, XIII-XIV ANDRONIC, Mugur (autor) , HĂU, Florin (autor) , URSULESCU, Nicolae (autor) Contribuții la cunoașterea așezărilor de pe teritoriul Siretului înainte de constituirea orașului medieval 85-101 română
articol de periodic 1991 Banatica, 11 DERGACEV, Valentin (autor) , URSULESCU, Nicolae (autor) Influences de type Vinca dans le neolithique ancien de Moldavie 157-172 franceză
articol de periodic 2009 Biblioteca Brukenthal: BiblBrukenthal, XXXV TENCARIU FELIX, Adrian (autor) , URSULESCU, Nicolae (autor) Symbolic signs on the ceramics of the chalcolithic settlement at Isaiia (Iași County, Romania) 87-101 română
articol de periodic 2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis: BMA, XVI URSULESCU, Nicolae (autor) Constantin V. Gheorghiu et les antiquites de Cucuteni 369-376 franceză
articol de periodic 1972 Carpica, V URSULESCU, Nicolae (autor) Topoarele perforate din cadrul culturii Criș de pe teritoriul României 69-78 română
articol de periodic 2002 Carpica, XXXI MERLAN, Vicu (autor) , TENCARIU FELIX, Adrian (autor) , URSULESCU, Nicolae (autor) Noi date privind sistemul de fixare a pereților în cultura Precucuteni 13-18 română
articol de periodic 2003 Carpica, XXXII BODI, George (autor) , TENCARIU FELIX, Adrian (autor) , URSULESCU, Nicolae (autor) Despre problema constuirii locuințelor cucuteniene .5-18 română
articol de periodic 2004 Carpica, XXXIII URSULESCU, Nicolae (autor) Spiritual și material în viața preistorică și în concepșiile arheologice preistorice .5-9 română
articol de periodic 2004 Carpica, XXXIII TENCARIU, Felix-Adrian (autor) , URSULESCU, Nicolae (autor) Un vas neobișnuit din așezarea precucuteniană de la Isaiia (jud. Iași) 41-52 română
articol de periodic 2005 Carpica, XXXIV SCARLAT, Letiția (autor) , TENCARIU, Felix-Adrian (autor) , URSULESCU, Nicolae (autor) Isaiia 2005. Noi date privind complexele de cult din cultura Precucuteni 37-54 română
articol de periodic 2009 Carpica, XXXVIII URSULESCU, Nicolae (autor) Prima relatare despre Cuciteni în literatura arheologică germană .9-17 română
articol de periodic 2010 Carpica, XXXIX URSULESCU, Nicolae (autor) Caracteristici ale habitatului comunităților culturii ceramicii liniare în regiunile răsăritene ale României 19-25 română
articol de periodic 2010 Carpica, XXXIX URSULESCU, Nicolae (autor) Unificarea legislativă a României întregite. Curente, dezbateri, opinii 196-200 română
articol de carte 2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare URSULESCU, Nicolae (autor) Cercetarea arheologică interdisciplinară în centrul universitar Iași și unele probleme actuale și de perspectivă ale arheologiei 34-38 română
articol de periodic 1981 Cercetări Arheologice: CA, IV POPOVICI, Dragomir (autor) , URSULESCU, Nicolae (autor) Șantierul arheologic Preuțești - "Cetate", jud. Suceava, 1979 54-57 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1982 Cercetări Arheologice: CA, V POPOVICI, Dragomir (autor) , URSULESCU, Nicolae (autor) Șantierul arheologic Preuțești - "Cetate", jud. Sucdeava 23-27 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1984 Cercetări Arheologice: CA, VII POPOVICI, George (autor) , URSULESCU, Nicolae (autor) Cercetările arheologice de la Preutești, jud. Suceava 81-84 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1986 Cercetări Arheologice: CA, VIII POPOVICI, Dragomir (autor) , URSULESCU, Nicolae (autor) Șantierul arheologic Preutești "Dealul Cetății", jud. Suceava, 1983 37-41 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2000 Cercetări Arheologice: CA, XI-I URSULESCU, Nicolae (autor) Neolitizarea teritoriului României în contextul sud-est european și anatolian 283-298 română
articol de periodic 2000 Cercetări Arheologice: CA, XI-I URSULESCU, Nicolae (autor) La Roumanie du Sud-Est - Zone d`interferences et de fusions culturelles a la fin du Neolithique et a laube de l'eneolithique 317-320 franceză
articol de periodic 2020 Cercetări Arheologice: CA, XXVII, In memoriam: Dragomir Popovici URSULESCU, Nicolae (autor) , TENCARIU, Felix-Adrian (autor) , ASĂNDULESEI, Andrei (autor) , VORNICU, Diana-Măriuca (autor) , VORNICU-ȚERNA, Andreea (autor) , MIHU-PINTILIE, Alin (autor) Așezarea precucuteniană de la Isaiia–Balta Popii (com. Răducăneni, jud. Iași, România) – cercetări arheologice interdisciplinare / L’habitat Précucuteni de Isaiia - Balta Popii (com. de Răducăneni, dép. de Iași; Roumanie) – recherches archéologiques et interdisciplinaires 113-140 română (rezumat în franceză şi română)
articol de periodic 2002 - 2004 Cercetări istorice: CI, XXI - XXIII URSULESCU, Nicolae (autor) , KOGĂLNICEANU, Rodica (autor) Necropola sarmatică de la Isaiia (c. Răducăneni, J. Iași) date preliminare I. Izvoare 27-58 română
articol de periodic 2005 - 2007 Cercetări istorice: CI, XXIV-XXVI URSULESCU, Nicolae (autor) Prima publicație a lui Hubert Schmidt despre săpăturile de la Cucuteni 11-35 română, germană
articol de periodic 2008-2010 Cercetări istorice: CI, XXVII-XXIX URSULESCU, Nicolae (autor) Valorificarea cercetărilor românești referitoare la civilizația Cucuteni prin expoziții internaționale 303-323 română
articol de periodic 2011 - 2012 Cercetări istorice: CI, XXX-XXXI URSULESCU, Nicolae (autor) , COTIUGĂ, Vasile (autor) Un nou tip de sceptru de piatră în preistoria României 16-38 română
articol de periodic 2013 Cercetări istorice: CI, XXXII URSULESCU, Nicolae (autor) Unele comentarii cu privire la sceptrele preistorice figurative recent publicate 11-31 română
articol de carte 2019 Contribuții la preistoria și istoria antică a spațiului carpato-danubiano-pontic. In honorem professoris Ion Niculiță natalia sua octogesima celebrantis URSULESCU, Nicolae (autor) Omagiu unui savant și creator de școală arheologică pe meleagurile Basarabiei 21-26 română
articol de periodic 1972 Crisia, II URSULESCU, Nicolae (autor) Problema continuității în lumina unei interpretări statistice a izvoarelor literare despre Dacia 175-182 română
articol de periodic 1997 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, XV, Preistoria Dunării de Jos. In memoriam Vladimir Dumitrescu (1902-1994) URSULESCU, Nicolae (autor) Interferențe și sinteze în sud-estul României la cumpăna dintre neolitic și eneolitic Neo-Eneolitic 138-143 română, engleză
articol de periodic 2001 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, XVI-XVII, Preistoria Dunării de Jos URSULESCU, Nicolae (autor) Positions des constructions-sanctuaires dans les habitats de l‘énéolithique ancien de la Roumanie Organizarea spaţiului în preistorie 42-47 franceză
articol de periodic 1996-1998 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 40-42, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă URSULESCU, Nicolae (autor) KORNELIJA MINICHREITER, Starčevačka kultura u Severnoj Hrvatskoj, (Dissertations et Monographies, I), Institut Archéologique de la Faculté des Lettres de l'Université de Zagreb, Zagreb, 1992, 104 p. Comptes rendus 501-502 franceză
articol de periodic 1978 Hierasus, I URSULESCU, Nicolae (autor) Materiale arheologice din județul Botoșani în colecția cabinetului de istorie veche a Institutului de Învășămînt Superior din Suceava 243- română
articol de periodic 1980 Hierasus, III URSULESCU, Nicolae (autor) Unele aspecte privind formarea popurului român în opera lui Nicolae Iorga 145-150 română
articol de periodic 1983 Hierasus, V URSULESCU, Nicolae (autor) Unele date privind posibilitatea practicării agriculturii de tip ciclic în cadrul primelor culturii neolitice pe teritoriul Moldovei 37- română
articol de periodic 1986 Hierasus, VI ȘADURSCHI, Paul (autor) , URSULESCU, Nicolae (autor) Săpăturile din 1985 din necropola tumulară Prăjeni (județul Botoșani) 15- română
articol de periodic 1989 Hierasus, VII-VIII URSULESCU, Nicolae (autor) Unele observații privind locuințele culturii Starcevo-Criș din Moldova .7- română
articol de periodic 1989 Hierasus, VII-VIII ȘADURSCHI, Paul (autor) , URSULESCU, Nicolae (autor) Date istorico-arheologice privind dinamica locuirii în bazinul Miletinului (zona comunei Prăjeni, județul Botoșani) 281- română
articol de periodic 1979 Materiale și Cercetări Arheologice URSULESCU, Nicolae (autor) Cercetările arheologice din 1978, de la Preuțești - ''Haltă'' (județul Suceava) 035-044 română
articol de periodic 2021 Materiale și Cercetări Arheologice, nr. 17, serie nouă URSULESCU, Nicolae (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) , OȚA, Liliana (autor) , ȘANDURSCHI, Paul (autor) , DIACONESCU, Maria (autor) Mormintele sarmatice de la Prăjeni (județul Botoșani) EPOCA ROMANĂ / ÉPOQUE ROMAINE/ ROMAN PERIOD 165-200 română
articol de periodic 1994 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XIX, Acta Musei Petrodavensis URSULESCU, Nicolae (autor) Apariția înmormântărilor tumulare și a incinerației la Est de Carpați Studii şi materiale arheologice 193-199 română, franceză
articol de periodic 1995 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XX, Acta Musei Petrodavensis URSULESCU, Nicolae (autor) Pertransierunt benefaciendo. In memoria di Demetrio e Meluța Marin (sub îngrijirea lui Domenico Lassandro), în colecția Quaderni di "Invigilata Lucernis", nr. 3, Dipartimento di Studi Classici e Cristiani, Università di Bari, 1995, 320 p. RECENZII 358-360 română
articol de periodic 2001 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXII, Acta Musei Petrodavensis URSULESCU, Nicolae (autor) Dovezi ale unei simbolistici a numerelor în cultura Precucuteni Materiale şi cercetări arheologice 51-69 română, franceză
articol de periodic 2004 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXIII, Acta Musei Petrodavensis TENCARIU, Felix (autor) , URSULESCU, Nicolae (autor) Aménagements de culte dans la zone des foyers et des fours de la culture Precucuteni Materiale şi cercetări arheologice 129-144 franceză
articol de periodic 2008-2009 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXV-XXVI, Acta Musei Petrodavensis URSULESCU, Nicolae (autor) Prima exegeză asupra descoperirilor cucuteniene într-o sinteză de artă preistorică europeană 151-157 română, franceză
articol de periodic 2012 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXVIII, Acta Musei Petrodavensis URSULESCU, Nicolae (autor) Impactul interacțiunii cu mediul asupra comportamentului spiritual al omului preistoric Materiale şi cercetări arheologice 31-38 română, franceză
articol de carte 2008 Omagiu lui Gavrilă Simion la a 80-a aniversare URSULESCU, Nicolae (autor) Néolithique et Énéolithique / Chalcolithique: réalités archéologiques et traditions terminologiques 7-10 franceză
articol de periodic 1994 Pontica, XXVII URSULESCU, Nicolae (autor) Aspecte ale spiritualității cucuteniene în lucrătile cercetătoarei Meluța Marin 19-24 română
articol de carte 2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) - (Practici funerare și manifestarea identității culturale- Epoca Bronzului și Epoca Fierului), Actes du IV Colloque International d'Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 22 28 mai 2000 URSULESCU, Nicolae (autor) Unele date privind ritul funerar la începutul Hallstatt-ului în Nordul Moldovei, în lumina descoperirilor de la Prăjeni - județul Botoșani Funeral Practices as Form of Cultural Identity (Bronze and Iron Ages). 4th International Colloqium of Funeral Archaeology, 22-28 May 2000 - Abstracts 269-270 română
articol de carte 1997 Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire. Actes du Colloque International, Septembre 1993, Tulcea, seria arheologie POPOVICI, Dragomir (autor) , URSULESCU, Nicolae (autor) Consideration historiques concernant les fortifications hallstattiennes anciennes a l'est des Carpates 51-65 franceză
articol de periodic 1994 Rélations Thraco-Illyro-Helléniques. Actes du XIVe Symposium National de Thracologie (à participation Internationale). Băile Herculane (14-19 septembre 1992) URSULESCU, Nicolae (autor) Tumuli et incinération dans le Bronze thrace sur le territoire de la Moldavie Archéologie - Histoire 141-146 franceză
articol de periodic 2001-2002 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXX, Acta Musei Devensis BOGHIAN, Dumitru (autor) , COTIUGĂ, Vasile (autor) , MERLAN, Vicu (autor) , URSULESCU, Nicolae (autor) Noi date privind complexele de cult din cultura Precucuteni Studii şi articole - Istorie Veche şi Arheologie 61-78 română, franceză
articol de periodic 2001-2002 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXX, Acta Musei Devensis TOFAN, Ștefan (autor) , URSULESCU, Nicolae (autor) O posibilă atestare epigrafică a regelui Syrmos Studii şi articole - Istorie Veche şi Arheologie 99-106 română, franceză
articol de carte 2009 Studia archeologiae et historiae antiquae: Doctissimo viro Scientiarum Archeologiae et Historiae Ion Niculiță, anno septuagesimo aetatis suae, dedicatur URSULESCU, Nicolae (autor) Spre o evaluare unitară a descoperirilor arheologice 393-400 română
articol de carte 1999 Studia in Honorem Ion Niculiță. Omagiu cu prilejul împlinirii a 60 de ani URSULESCU, Nicolae (autor) O variantă de statuetă antropomorfă cucutenian-tripoliană 46-53 română
articol de periodic 1974 Studii și Articole de Istorie: SAI, 26 URSULESCU, Nicolae (autor) Domnia lui Burebista în opera lui Strabo Izvoare istorice comentate 99-102 română
articol de periodic 1977 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3, iulie-septembrie URSULESCU, Nicolae (autor) Exploatarea sării din saramură în neoliticul timpuriu, în lumina descoperirilor de la Solca (jud. Suceava) Studii 307-317 română
articol de periodic 1987 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1, ianuarie-martie URSULESCU, Nicolae (autor) , POPOVICI, Dragomir Nicolae (autor) Contribuții la cunoașterea ritului funerar din Bronzul mijlociu în Nordul Moldovei Note Arheologice 72-76 română
articol de periodic 1973 Studii și Materiale - Muzeul Suceava, III URSULESCU, Nicolae (autor) Succese ale cercetării arheologice (privind istoria veche) în județul Suceava în anii puterii populare (1947-1972) .9-15 română
articol de periodic 1973 Studii și Materiale - Muzeul Suceava, III URSULESCU, Nicolae (autor) Așezările omenești de pe teritoriul Sucevei pînă în secolul al VI-lea 47-61 română
articol de periodic 1997 The Thracian World at the Crossroads of Civilizations. Proceedings of the Seventh International Congress of Thracology, Constanța-Mangalia-Tulcea, 20-26 May 1996, I URSULESCU, Nicolae (autor) Les commencements de l 'utilisation du rite de l'incinération dans le monde proto-thrace du nord de la Moldavie THE PRE-THRACIAN AND THRACO-GETO-DACIAN CIVILIZATION 447-464 franceză
articol de carte 2004 Thracians and Circumpontic World. Proceedings of the Ninth International Congress of Thracology, Chișinău - Vadul lui Vodă, 6-11 September 2004, III URSULESCU, Nicolae (autor) Considérations sur Ies relations des sarmate savec Ies gèto-daces entre Sireth et Pruth 54-60 franceză
articol de periodic 2006 Zargidava - Revistă de Istorie, V URSULESCU, Nicolae (autor) Date recente despre credințele magico-religioase la începutul eneoliticului pe teritoriul Moldovei III. Istoria românilor 50-70 română
articol de periodic 2009 Zargidava - Revistă de Istorie, VIII URSULESCU, Nicolae (autor) Hubert Schmidt - profilul unui savant omplicat în cercetările arheologice din România II. Istorie universală 204-216 română
articol de periodic 2011 Zargidava - Revistă de Istorie, X URSULESCU, Nicolae (autor) Civilizația cucuteniană: credințe religioase sau sistem religios? II. Istorie universală - istoria religiilor 197-221 română
articol de periodic 2015 Zargidava - Revistă de Istorie, XIV URSULESCU, Nicolae (autor) L 'inclusion de la civilisation Cucuteni dans l'archeologie europeenne a la fin du XIX siecle 7-20 română