Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, VI-VII, 1980


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic DAICOVICIU, Hadrian (autor) Anuarul Muzeului Județean Suceava - Cuvînt înainte .11-12 română
articol de periodic IONESCU, Vasile (autor) Revoluția socială și națională antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944, eveniment istoric de însemnătate epocală 13-20 română
articol de periodic URSULESCU, Nicolae (autor) Recunoașteri arheologice în comuna Verești (județul Suceava) 21-32 română
articol de periodic BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Așezarea precucuteniană de la Bosanci (județul Suceava) 33-43 română
articol de periodic TEODOR, Silvia (autor) Vestigii sporadice din epoca bronzului și a fierului la Botoșana (jud. Suceava) 45-60 română
articol de periodic IGNAT, Mircea (autor) Un cimitir dacic de epocă romană la Podeni-Bunești (județul Suceava) 61-75 română
articol de periodic EMANDI, Emil (autor) , MONORANU, Octav (autor) Aspecte ale economiei agricole medievale în așezările din așezările din Podișul Sucevei (secolele XIV-XVI) 77-119 română
articol de periodic FOIT, Grigore (autor) Un tezaur de denari din secolul al XV-lea la Suceava 121-127 română
articol de periodic MATEI, Mircea (autor) Observații privind cercetarea satului medieval din bazinele Moldovei și Șomuzului Mare 129-138 română
articol de periodic FOIT, Grigore (autor) Tezaure monetare răzlețe (inedite) 139-147 română
articol de periodic LAZĂR, Mihai (autor) Contribuții la cunoașterea fiscalității în Moldova în secolul al XVIII-lea: văcăritul, cunița, alămul și cornăritul 149-161 română
articol de periodic IACOBESCU, Mihai (autor) Revoluția de la 1848 și dezvoltarea învățămîntului național în Bucovina 163-177 română
articol de periodic CENUȘĂ, Mircea (autor) Mircea George Barițiu și ziarul "Bucovina" 179-184 română
articol de periodic NEGURĂ, Ion (autor) Aspecte ale evoluției economice a Bucovinei sub stăpînirea habsburgică 185-201 română
articol de periodic DÎRDALĂ, Ionel (autor) Presa românească din monarhia habsburgică despre ocuparea Bosniei și Herțegovinei 203-210 română
articol de periodic CUSIAC, Dragoș (autor) Din istoria unei străvechi așezări sucevene: satul Românești, comuna Grănicești 211-227 română
articol de periodic RUSȘINDILAR, Petru (autor) Contribuții la istoria mișcării muncitorești și socialiste în Bucovina (1896-1920) 229-246 română
articol de periodic NEGRUȚI, Ecaterina (autor) , PRELIPCEAN, Ion (autor) Date cu privire la evoluția demografică a unui sat bucovinean în secolele al XIX-lea și al XX-lea 247-266 română
articol de periodic IRIMESCU, Sevastița (autor) Aspecte din lupta maselor populare conduse de partid pentru instairarea organelor democratice ale administrației de stat în județul Suceava (23-august 1944 - 6 martie 1945) 267-278 română
articol de periodic SOLCANU, Ion (autor) Reflectarea luptei pentru independență în pictura murală din nordul Moldovei (noi contribuții) 279-286 română
articol de periodic ȚÎNȚAR, Mihai (autor) Au fost cunoscute "Învățăturile lui Neagoe Basarab…" la curtea domnească din Suceava 287-294 română
articol de periodic BOCA, Vasile (autor) Învățătorii ambulanți în Bucovina anilor 1774-1918 295-309 română
articol de periodic MITRIC, Olimpia (autor) Un manuscris din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 311-320 română
articol de periodic SABATOS MARINA, Ileana (autor) Schiță de studiu asupra iconostaselor din secolul al XVIII-lea (județul Suceava) 321-339 română
articol de periodic BRATILOVEANU, Gheorghe (autor) Elemente decorative în arghitectura populară bucovinerană 341-350 română
articol de periodic CÎRLAN, Nicolae (autor) Un reportaj despre deshumarea lui Ștefan cel Mare în 1856 351-358 română
articol de periodic FOIT, Grigore (autor) Un documentarist al penelului - Frantz Xaver Knapp 359-363 română
articol de periodic CÎRLAN, Nicolae (autor) Observații referitoare la încercările literare ale lui Ciprian Porumbescu 365-380 română
articol de periodic DIMITRIU, Eugen (autor) Pictorul Ștefan Șoldănescu - contribuții biografice 381-390 română
articol de periodic CANTEMIR, Traian (autor) Semnificația prozei lui E.M. Grigorovitza 391-400 română
articol de periodic ANDRUCOVICI, Vasile (autor) Revista "Făt-Frumos" la Suceava (1926-1934) 401-411 română
articol de periodic DIMITRIU, Eugen (autor) Inventatorul țăran Petru Gavrilescu 413-420 română
articol de periodic COCUZ, Ioan (autor) Contribuții la istoricul presei românești din Bucovina (1818-1944) 421-435 română
articol de periodic CÎRLAN, Nicolae (autor) "Un vis întrerupt" - Nicolae Labiș (Răsfoind manuscrisele poetului)- III 437-454 română
articol de periodic TOMA, Alexandru (autor) Aspecte ale vieții cultural-artistice sucevene în anii 1974-1979 455-466 română
articol de periodic BLĂNARU, Constantin (autor) Literatură suceveană în Festivalul Național "Cîntarea României" 467-479 română
articol de periodic DÎRDALĂ, Ionel (autor) O scrisoare particulară a lui Eudoxiu Hurmuzachi căte Al. Bach 481-483 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Un document inedit privitor la frîmîntările politice din Bucovina premergătoare destrămării imperiului austro-ungar 485-489 română
articol de periodic CÎRLAN, Nicolae (autor) , DIMITRIU, Eugen (autor) Un document literar privitor la geneza "Romanului lui Eminesacu de Cezar Petrescu 491-498 română
articol de periodic CEAUȘU MIHAI, Ștefan (autor) Mărturii documentare privind mișcarea muncitorească din județul Suceava în perioada interbetică 499-514 română
articol de periodic MIRON, Vasile (autor) Informații privind pagubele produse de trupele germane în retragere pe teritoriul județului Suceava 515-534 română
articol de periodic COCÎRȚĂ, Adrian (autor) Scrisori către Aurel George Stino 535-540 română
articol de periodic IACOBESCU, Mihai (autor) George Popovici (1863-1905) 541-464 română
articol de periodic DIMITRIU, Eugen (autor) Jules Cazaban 565-578 română
articol de periodic MĂRGINEANU, Maria (autor) Constantin Scorșariu (1905-1976) 579-482 română
articol de periodic EMANDI, Emil (autor) Unele aspecte privind prelucrarea datelor paleodemografice și reprezentarea lor în muzee 583-630 română
articol de periodic CATARGIU, Zenovia (autor) Necesitatea utilizării radiațiilor Roetgen în laboratoarele de restaure și conservare 631-642 română
articol de periodic POPOVICI, Dragomir (autor) , SIMICIUC, Constantin (autor) Figurine de lut din vechile colecții ale muzeelor din județul Suceava 643-656 română
articol de periodic IGNAT, Mircea (autor) , POPOVICI, Dragomir (autor) Un mormînt în cistă descoperit la Șerbănești (comuna Zvoriștea, jud. Suceava) 657-662 română
articol de periodic BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) O cahlă cu înscripție din colecțiile Muzeului Județean Suceava 663-666 română
articol de periodic IOSEP, Ioan (autor) Numele satului Stulpicani (bazinul Suhăi bucovinele) 667-670 română
articol de periodic POPOVICI, Dragomir (autor) Cultura Baden în România - Roman P., Nemeti I. 675-676 română
articol de periodic POPOVICI, Dragomir (autor) Teritoriul est-carpatic în veacurile C-XI. Contribuții arheologice și istorice la problema formării poporului român - Teodoru D. 677-678 română
articol de periodic CÎRLAN, Nicolae (autor) Carte veche românească din Bihor, sec. XVI-XVII (catalog) 679-680 română
articol de periodic MITRIC, Olimpia (autor) Opere I. Versuri - Dosoftei 681-682 română
articol de periodic DIMITRIU, Eugen (autor) Cîmpulung Moldovenesc - pagini culturale - Jucan Grațian 683-684 română
articol de periodic CÎRLAN, Nicolae (autor) O carte și șapte personaje. Noi comentarii cu unele documente inedite despre "Brises d'Orient" de D. Bolintineanu - Păcurariu Dim., Pichois Claude 685-687 română
articol de periodic LAZĂR, Mihai (autor) O carte și șapte personaje. Noi comentarii, cu unele documente despre "Brises d'Orient" de D. Bolintineanu 689-696 română