Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 18 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1996 Analele Bucovinei, III, nr. 1 RUSȘINDILAR, Petru (autor) Hurmuzăcheștii în viața culturală și politică a Bucovinei (Nicolae Cârlan) 239 română
articol de periodic 1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 RUSȘINDILAR, Petru (autor) George Tofan - tribun al românismului în Bucovina 227 română
articol de periodic 1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 2 RUSȘINDILAR, Petru (autor) George Grigorovici și social-democrația în Bucovina. 481 română
articol de periodic 2000 Analele Bucovinei, VII, nr. 1 RUSȘINDILAR, Petru (autor) Un eminent jurist, om politic și de cultură- Aurel Morariu 25 română
articol de periodic 1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 RUSȘINDILAR, Petru (autor) Portul românesc în Bucovina, mărturie a unității naționale 107-110 română
articol de periodic 2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 2 RUSȘINDILAR, Petru (autor) Familia Morariu prezență notabilă în spiritualiatea românească a Bucovinei 333-336 română
articol de periodic 1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IV RUSȘINDILAR, Petru (autor) Contribuția organizațiilor P.C.R. din județul Suceava la înfăptuirea actului istoric al naționalizării din iunie 1948 169-180 română
articol de periodic 1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V RUSȘINDILAR, Petru (autor) Revista "Viața Bucovinei" - tribună a luptei antifasciste 289-299 română
articol de periodic 1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII RUSȘINDILAR, Petru (autor) Contribuții la istoria mișcării muncitorești și socialiste în Bucovina (1896-1920) 229-246 română
articol de periodic 1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII RUSȘINDILAR, Petru (autor) Contribuția socialiștilor bucovineni la unificarea mișcării muncitoprești și crearea Partidului revoluționar unic. Partidul Comunist Romaân 285-296 română
articol de periodic 1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX RUSȘINDILAR, Petru (autor) Un precursor al socialismului în Bucovina - George Grigorovici 433-450 română
articol de periodic 1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X RUSȘINDILAR, Petru (autor) Contribuția mișcării muncitorești și socialiste din Bucovina la desăvîrșirea unității statului național român 33-49 română
articol de periodic 1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XI-XII RUSȘINDILAR, Petru (autor) Mișcarea muncitoprească și socialistă din nodul Moldovei în noile condiții create prin făurirea statului național unitar (1918-1920) 235-246 română
articol de periodic 1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV RUSȘINDILAR, Petru (autor) O aniversare cu profunde semnificații: 40 de ani de la proclamarea Republicii 13-19 română
articol de periodic 1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV RUSȘINDILAR, Petru (autor) Dezvoltarea legăturilor mișcării muncitorești din Bucovina cu mișcarea muncitorească de pe ambele versante ale Carpaților în primii ani ai veacului al XX-lea 227-232 română
articol de periodic 1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI RUSȘINDILAR, Petru (autor) Cernauca Hurmuzăcheștilor - centru al unității naționale românești 212-226 română
articol de periodic 1975 Studii și articole de istorie, 30-31 RUSȘINDILAR, Petru (autor) Contribuția maselor din N. Moldovei, sub conducerea P.C.R., la lupta pentru instaurarea și consolidarea regimului democrat- popular ISTORIE LOCALĂ 67-75 română
articol de periodic 1971 Studii și Materiale - Muzeul Suceava, II, seria Istorie RUSȘINDILAR, Petru (autor) Lupta maselor pentru aplicarea în practică a a propunerilor Partidului Comunist Rimân din iunile 1947 în vederea redresării economice și financiare a țării 149-171 română