Studii și Materiale - Muzeul Suceava, II, 1971, seria Istorie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic IONESCU, Victor (autor) Gloriosul semicentenar al Partidului Comunist Român .9-17 română
articol de periodic CORIVAN, Nicolae (autor) Din formele luptei de clasă a țărănimii din Țara Românească în secolul al XVI-lea și începutul secolului al XVII 19-38 română
articol de periodic IACOBESCU, Mihai (autor) Ideea de republică în concepția socialiștilor români din a doua jumătate a secolului al XIX-lea 39-50 română
articol de periodic MARINESCU, C. (autor) Pagini din activitatea Ligii culturale pentru desăvărșirea unității de stat a României 51-80 română
articol de periodic PETREANU, Nicolae (autor) Activitatea politico-ideologică desfpșurată de către P-C.R. în anii 1921-1931, pentru determinarea stadiului de dezvoltare a țării și stabilirea etapei revoluționare în care se afla României 81-96 română
articol de periodic DANIELESCU, Vasile (autor) Din lupta comuniștilor suceveni împotriva regimului de exterminare aplicat deținuților la penitenciarul Suceava 97-104 română
articol de periodic IRIMESCU, G. (autor) Aspecte din lupta grevistă a muncitorilor forestieri din Bucovina în anii crizei economice 1929-1933 105-115 română
articol de periodic DÎRDALĂ, Ionel (autor) Contribuții la istoria mișcării de rezistență împotriva fascismului în văile superioare ale Bistriței și Moldovei 117-124 română
articol de periodic OSTAFI, George (autor) Participarea intelectualității progresiste, condusă de P.C.R. la lupta de idei în perioada revoluției populare 1944-1947 125-147 română
articol de periodic RUSȘINDILAR, Petru (autor) Lupta maselor pentru aplicarea în practică a a propunerilor Partidului Comunist Rimân din iunile 1947 în vederea redresării economice și financiare a țării 149-171 română
articol de periodic BODNARCIUC, Dumitru (autor) Politica Partidului Comunist Român de înflorire multilaterală a statului și națiunii noastre, de consolidare a suveranității naționale, expresie a voinței suverane a poporului român 173-193 română
articol de periodic LATIȘ, Eusebie (autor) Arhitectura de azi a Sucevei 195-204 română
articol de periodic POPOCH, Vasile (autor) Suceava - realități și perspective 205-215 română