Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, IX, 1982


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic ANTONESCU, Iulian (autor) Anuarul Muzeului Județean Suceava - Cuvînt înainte .7-7 română
articol de periodic AGRIGOROAIE, Ion (autor) Activitatea diplomatică a lui Nicolae Titulescu din anii '20 reflectată în memorialistică .9-19 română
articol de periodic DOBRINESCU VALERIU, Florin (autor) Noi documente despre Nicolae Titulescu (perioada 1936-1941) 21-27 română
articol de periodic DIMITRIU, Eugen (autor) Simion Florea Marian - comemorarea marelui etnograf și folclorist 29-38 română
articol de periodic BLAJ, Pavel (autor) Un sigiliu inedit al orașului Suceava 39-42 română
articol de periodic JUCAN, Grațian (autor) Eminescu și Suceava 43-50 română
articol de periodic DIMITRIU, Eugen (autor) Societatea "Școala Română" din Suceava (1883-1918) 51-69 română
articol de periodic EMANDI, Emil (autor) , MATEI, Mircea (autor) , MONORANU, Octav (autor) Cercetări arheologice privind habitatul medieval rural din bazinul superior al Șomuzului Mare și Moldovei 71-242 română
articol de periodic IRIMESCU, Gavril (autor) Din istoria mineritului în Bucovina (1918-1944) 265-284 română
articol de periodic IRIMESCU, Sevastița (autor) Aspecte din lupta clasei muncitoare din județul Suceava împotriva exploatării capitaliste în anii 1938-1940 285-292 română
articol de periodic CÎRLAN, Nicolae (autor) Iraclie Porumbescu (O prezentare monografică) 313-328 română
articol de periodic CENUȘĂ, Mircea (autor) Ziarul "Bucovina" - tribună a unității culturale românești 329-345 română
articol de periodic COCUZ, Ioan (autor) Activitatea lui Valeriu Braniște și a ziarului "Patria" pentru emanciparea politică a românilor din Bucovina 343-263 română
articol de periodic DIMITRIU, Eugen (autor) Colaboratori bucovineni la revista "Familia" 347-365 română
articol de periodic FROICU, Petru (autor) Din istoria presei bucovinene : "Freamătul literar" (1933-1937) 367-375 română
articol de periodic CEAUȘU MIHAI, Ștefan (autor) Contribuții la istoricul exploatării sării la sfîrșitul secolului al XVIII-lea și în prima jumătate a secolului al XIX-lea în Bucovina 377-392 română
articol de periodic GOROVEI, Ștefan (autor) Casa Gane-Gorovei din Fălticeni 393-407 română
articol de periodic MITRIC, Olimpia (autor) Cartea românească veche din județul Suceava (sec. al XVII-lea) - catalog 393-312 română
articol de periodic IACOBESCU, Mihai (autor) , ZUGRAV, Ioan (autor) Documente ale revoluției de la 1848 din Bucovina 409-417 română
articol de periodic CÎRLAN, Nicolae (autor) Din versurile lui Ciprian Porumbescu II 419-424 română
articol de periodic BEJENARIU, Mircea (autor) Un documentar despre Eusebie Mandicevschi 425-431 română
articol de periodic RUSȘINDILAR, Petru (autor) Un precursor al socialismului în Bucovina - George Grigorovici 433-450 română
articol de periodic AVĂDĂNII, Cezarina (autor) , MĂRGINEANU, Maria (autor) George Tofan (1880-1920) 451-456 română
articol de periodic CUSIAC, Dragoș (autor) File din istoria Muzeului din Rădăuți 457-468 română
articol de periodic CÎRCIUMARU, Marin (autor) Considerații generale asupra oscilațiilor climei în ultimii 5000 de ani 469-477 română
articol de periodic URSULESCU, Nicolae (autor) Aspect sau fenomen de tip Sudiți 479-486 română
articol de periodic BOTEZATU, Dan (autor) Caracterizarea antropologică a mormintelor de incinerație din necropolatubulară de la Volovăț - județul Suceava 487-491 română
articol de periodic IGNAT, Mircea (autor) , PÎȚU, Gheorghe (autor) Un nou topor de bronz descoperit la Cașvana 493-495 română
articol de periodic CĂRPUȘ, Leonid (autor) , HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul paleofaunei din așezarea prefeudală de la Udești - județul Suceava 497-504 română
articol de periodic FOIT, Grigore (autor) Considerații pe marginea unor descoperiri monetare de la Mănăstirea Putna 505-519 română
articol de periodic BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Un document contrasigilat din secolul al XVI-lea 521-524 română
articol de periodic EMANDI, Emil (autor) , MONORANU, Octav (autor) Activitatea științifică, de evidență și cultural-educativă desfășurată de Muzeul Suceava în anii 1981-1982 525-538 română
articol de periodic ȘERBAN, Constantin (autor) Sesiunea anuală de comunicări a Muzeului Județean Suceava 539-544 română
articol de periodic CÎRLAN, Nicolae (autor) Invocație în poezia populară - Cantemir Traian 545-545 română
articol de periodic CANTEMIR, Traian (autor) Legende istorice din Bucovina - Marian Simion Florea 547-548 română
articol de periodic DIMITRIU, Eugen (autor) Amintiri și evocări despre E. Lovinescu - Nuță I. 549-550 română
articol de periodic CÎRLAN, Nicolae (autor) Muzica în Bucovina - Satco Emil 551-551 română
articol de periodic LAZĂR, Mihai (autor) Habitatul medieval rural din valea Moldovei și din bazinul Șomuzului Mare (secolele XI-XVII) . Matei M., Emandi E, 553-558 română