Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1, 1999


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic THEODORESCU, Răzvan (autor) Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos - Cuvînt înainte .7-7 română
articol de periodic BUDIȘ, Monica (autor) Jertfa - piatră fundamentală a oricărei întemeieri 11-24 română
articol de periodic COJOCARU, Nicolae (autor) Mitologia casei și obiceiurile populare în Bucovina 25-40 română
articol de periodic OLENICI, Maria (autor) Nucul: Valențe etno-mitologice 41-47 română
articol de periodic MĂRGINEANU, Maria (autor) Arta lemnului în spațiul etno-cultural al tradiției dinamice bucovinene 49-69 română
articol de periodic CAMILAR, Mihai (autor) Instalații tehnice populare acționate de apă din zona etnografică Umor 71-84 română
articol de periodic BĂNCESCU, Octavian (autor) Despre răspîndirea instalațiilor hidraulice pentru preliucrarea lemnului în zona Rădăuți (contribuții) 85-89 română
articol de periodic CUSIAC, Dragoș (autor) Ceramica neagră de Marginea 91-97 română
articol de periodic SIDORIUC, Georgeta (autor) Vopsitul vegetal, meșteșug pe cale de dispariție în Bucovina 99-105 română
articol de periodic RUSȘINDILAR, Petru (autor) Portul românesc în Bucovina, mărturie a unității naționale 107-110 română
articol de periodic CÎRLAN ION, Alexandru (autor) Motivul oedipian în folclorul românesc 113-124 română
articol de periodic SPĂTARU, Gheorghe (autor) Despre încadrare în cultura populară a romanității 125-147 română
articol de periodic SABĂU, Sorin (autor) Pădurea în imaginarul popular românesc 149-155 română
articol de periodic JUCAN, Grațian (autor) Ghicitori 157-163 română
articol de periodic POPESCU-SIRETEANU, Ion (autor) D proteic în dialectul dacoromân 167-188 română
articol de periodic DOLINSKI, Avramia (autor) , DOLINSKI, Gheorghe (autor) Toponimia comunei Arbore 189-195 română
articol de periodic JUCAN, Grațian (autor) Mihai Eminescu despre Suceava, împrejurimile ei și cîteva aspecte etnografice 197-205 română
articol de periodic DREHUȚĂ, Emilian (autor) Evoluția economiei din bazinul Sucevei în perioada postbelică și reflectarea acesteia în cultura și civilizația satelor 207-210 română
articol de periodic ROMANIUC, Elvira (autor) Muzeul obiceiurilor tradiționale din Bucovina 213-218 română
articol de periodic CIOBANU, Elena (autor) Metode de comunicare între muzeu și public 219-222 română
articol de periodic SPÎNU, Mihai (autor) Muzeul etnografic Vatra Dornei (propunere pentru un posibil ghid turistic al Muzeului) 223-229 română
articol de periodic JUCAN, Grațian (autor) Victor Vasilescu (1856-1938) 233-236 română
articol de periodic POPESCU-SIRETEANU, Ion (autor) Eugenia Iacob - scriitor și etnograf 237-249 română
articol de periodic DIMITRIU, Eugen (autor) Folcloristul Vasile G. Popa 251-263 română
articol de periodic MARIANCIUC, Violeta (autor) Obiceiuri și tradiții în construirea casei 267-268 română
articol de periodic COZARIUC VICTOR, Nicolae (autor) Cromatica și tehnica realizării țesăturilor de interior în comuna Dărmănești 269-272 română
articol de periodic POPESCU-SIRETEANU, Ion (autor) Făt-Frumos cel înțelept (o suta de basme, legende, snoave și povești din Maramureș) - Bilțiu Pamfil 273-276 română
articol de periodic DRĂGOESCU, Ion (autor) Un manuscris idedit despre istoricul Muzeului din Suceava 277-277 română