Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, XIII-XIV, 1987


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic MATEI, Mircea (autor) Anuarul Muzeului Județean Suceava - Cuvînt înainte .11-11 română
articol de periodic RUSȘINDILAR, Petru (autor) O aniversare cu profunde semnificații: 40 de ani de la proclamarea Republicii 13-19 română
articol de periodic IRIMESCU, Gavril (autor) 25 de ani de la încheierea cooperativizării agriculturii - Cooperativa agricolă de producție Moara, județul Suceava 21-30 română
articol de periodic TREBICI, Vladimir (autor) Societatea pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina /125 de ani de la înfințarea ei) 31-35 română
articol de periodic FOIT, Grigore (autor) Consemnări cu privire la unele descoperiri arheologice din orașul Suceava 37-47 română
articol de periodic LEU, Paul (autor) S.F. Marian profesor la gimnaziul din Suceava 49-59 română
articol de periodic FOIT, Grigore (autor) O revelatoare cerere a dr. Eusebie Popovici înaintată primăriei orașului Suceava 61-68 română
articol de periodic URSULESCU, Nicolae (autor) Contribuția cercetărilor arheologice din județul Suceava la cunoașterea evoluției neo-eneoliticului din Moldova 69-74 română
articol de periodic ANDRONIC, Mugur (autor) Repertoriul arheologic al comunei Grămești (jud. Suceava) 75-83 română
articol de periodic ANDRONIC, Mugur (autor) , HĂU, Florin (autor) , URSULESCU, Nicolae (autor) Contribuții la cunoașterea așezărilor de pe teritoriul Siretului înainte de constituirea orașului medieval 85-101 română
articol de periodic IGNAT, Mircea (autor) Contribuții la cunoașterea ceramicii dacice de la răsărit de Carpați - Vasele cu tezaure monetare din secolele II-III e.n. 103-118 română
articol de periodic SPINEI, Victor (autor) Populațiile nomade turce în regiunile românești în secolele X-XVI - aprecieri sintetice 119-128 română
articol de periodic DEMCIUC, Vasile (autor) Raporturi și influențe politice și spirituale în Moldova (sfîrșitul sec. XIV-începutul sec. XV) 129-146 română
articol de periodic BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Cahle din secolul al XV-lea decorate cu semne inspirate din viața cavalerească 147-159 română
articol de periodic LAZĂR, Mihai (autor) Creșterea animalelor în Moldova medievală în viziunea geografilor, etnografilor, sociologilor și filologilor 161-170 română
articol de periodic DIȚĂ, Alexandru (autor) Date istorico-genealogice referitoare la Nicolae Costin și familia sa - I secolul alș XVII-lea 171-181 română
articol de periodic CEAUȘU, Ștefan (autor) , EMANDI, Emil (autor) , PETCU, Aurelia (autor) Cîteva aspecte de geografie istorică privind repartiția resirselor agrosilvice în Bucovina (secolele XVIII-XIX) 183-197 română
articol de periodic BLAJ, Pavel (autor) Boieri din sfatul domnesc al Moldovei în prima jumătate a secolului al XVIII-lea 199-208 română
articol de periodic IACOBESCCU, Mihai (autor) Acțiuni, pretexte, mijloace ale habsburgilor pentru a acapara nordul Moldovei ("cheia Moldovei") Priteste ale românilor (1771-1777) 209-219 română
articol de periodic IOSEP, Ioan (autor) Considerații istorico-geografice privind evoluția așezărilor omenești din Obcinile Bucovinei 221-226 română
articol de periodic RUSȘINDILAR, Petru (autor) Dezvoltarea legăturilor mișcării muncitorești din Bucovina cu mișcarea muncitorească de pe ambele versante ale Carpaților în primii ani ai veacului al XX-lea 227-232 română
articol de periodic ȘTEFANOVICI, Olga (autor) Aspecte ale reformei agrare din 1921 în județul Cîmpulung 233-242 română
articol de periodic COCUZ, Ioan (autor) Lupta maselor populare din Bucovina conduse de Partidul Comunist Român împotriva fascismului, revizionismului și rătboiului (1930-1936) 243-251 română
articol de periodic MITRIC, Olimpia (autor) Carte românească veche tipărită în Transilvania aflată în colecțiile județului Suceava 253-257 română
articol de periodic SIBECHI, Gheorghe (autor) Știri noi despre Nicolae Istrati și familia sa 259-265 română
articol de periodic STEICIUC, Brîndușa (autor) Botanica poporană română - un manuscris pe nedrept dat uitării 267-271 română
articol de periodic MARICARIU, Valeriu (autor) Un izvor de artă și patriotism - Școala de arte și meserii din Cîmpulung Moldovenesc 273-283 română
articol de periodic MARVA, Mircea (autor) O veche familie de învățători bucovineni 295-297 română
articol de periodic CUSIAC, Dragoș (autor) Cursurile universitare de vară de la Dorna Candrenilor 299-305 română
articol de periodic JUCAN, Grațian (autor) Dimitrie Gusti în Bucovina 307-312 română
articol de periodic CANTEMIR, Traian (autor) Activitatea literară a lui N. Tcaciuc-Albu 313-319 română
articol de periodic BLAJ, Pavel (autor) Catalogul documentelor domnești din colecția Muzeului Suceava (secolul al XVIII-lea) - II 321-328 română
articol de periodic MIRON, Vasile (autor) Contribuții la înfințarea tîrgurilor din Moldova în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Hrisovul de înfințare a tîrgului Brăteni, ținitul Suceava 329-332 română
articol de periodic IRIMESCU, Gavril (autor) Contribuții la cunoașterea situației administrative, economice și demografice a ținutului Suceava, pînă la mijlocul secolului al XIX-lea 333-354 română
articol de periodic DIMITRIU, Eugen (autor) , FROICU, Petru (autor) Scrisori inedite: Ion Pîșlea către Leca Morariu 355-362 română
articol de periodic CÎRLAN, Nicolae (autor) Documente literare inedite, referitoare la debutul dramaturgului Ion Luca 363-368 română
articol de periodic CENUȘĂ, Mircea (autor) Vasile Bumbac și Blajul - contribuție biografică - (La 150 de ani de la nașterea poetului) 369-384 română
articol de periodic DIMITRIU, Eugen (autor) , FROICU, Petru (autor) Folcloristul Gheorghe Fira 385-396 română
articol de periodic MOROȘAN, Lidia (autor) Considerații asupra restaurării unui felon din sec. al XV-lea 397-403 română
articol de periodic OLINICI, Maria (autor) Aspecte ale relației cu publicul la Observatorul astronomic Suceava 405-409 română
articol de periodic MOROȘAN, Lidia (autor) Intervenții de urgență asupra textilelor arheologice din secolul al XVII-lea 411-416 română
articol de periodic CUCU, Vasile (autor) , EMANDI, Emil (autor) Cel de al IX-lea Colocviu național de geografia populației - "Satul în Carpații românești și relațiile cu zonele circumcarpatice" (Cîmpulung Moldovenesc - 26-28 septembrie 1986) 417-419 română
articol de periodic IOSEP, Ioan (autor) , PAULENCU, Dragomir (autor) Au existat în Obcinele Bucovinei așezări fortificate (cetzățui)? 421-425 română
articol de periodic ANDRONIC, Mugur (autor) Cercetări istorice și arheologice privind satul medieval Rudești (com. Grămești, jud. Suceava) 427-437 română
articol de periodic BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Din nou despre o inscripție de la Mănăstirea Putna - piatră de mormînt sau pisanie de la casa domneaască 439-443 română
articol de periodic URECHE, Lazăr (autor) Cartea românească veche, din secolul al XVII-lea în județul Bistrița-Năsăud 445-447 română
articol de periodic CIONCA, Nina (autor) Din viața țăranilor bucovineni - însemnări pe marginea unui manuscris de Iraclie Porumbescu 449-451 română
articol de periodic DUMITRESCU, Mircea (autor) O frumoasă prietenie de tinerețe: Nicolae Iorga - Petre Fîntînaru 453-456 română
articol de periodic CANTEMIR, Traian (autor) Casa de la Ipotești 457-459 română
articol de periodic CÎRLAN, Nicolae (autor) Arta și ștința în Bucovina 461-462 română
articol de periodic LEU, Paul (autor) Bibliographie zur Kultur und Landeskunde der Bukowina. Literatur aus den Jahren 1965-1975 - Beck Erich 463-464 română
articol de periodic DEMCIUC, Vasile (autor) Umanismul picturii murale postbizantine -Podlacha Vladyslaw, Nandriș G. 464-465 română
articol de periodic MINICUȚĂ, Cornelia (autor) Basme populare românești - Marian Fl.S. 466-467 română
articol de periodic FOCHI, Adrian (autor) Valori ale culturii populare românești - Fochi Adrian 468-469 română
articol de periodic CANTEMIR, Traian (autor) Simeon Florea Marian folclorist și etnograf - Fotea Mircea 470-470 română
articol de periodic DIMITRIU, Eugen (autor) Planeta părăsită - Sadoveanu Profira 471-472 română
articol de periodic NESTOR, Angela (autor) Nicolae Labiș, album memorial 473-474 română
articol de periodic IGNAT, Mircea (autor) Grigore Foit (1917-1987) 475-476 română