Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 20 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1980 Acta Musei Porolissensis, IV URECHE, Lazăr (autor) Bibliotecile populare dion despătțămîntul Năsăud al Astrei pînă în anul 1914 747-756 română
articol de periodic 1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 URECHE, Lazăr (autor) Situația învățămîntului românesc din Bucovona în perioada administrației militare austriece (1775-1786) 131-143 română
articol de periodic 1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII URECHE, Lazăr (autor) "Revista Ilustrată" - propagatoare a istoriei și culturii bucovinene 375-379 română
articol de periodic 1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 URECHE, Lazăr (autor) Cartea românească veche, din secolul al XVII-lea în județul Bistrița-Năsăud 445-447 română
articol de periodic 1976 File de Istorie, IV URECHE, Lazăr (autor) Activitatea revoluționarilor transilvăneni refugiați în Bucovina (1848-1849) 360- română
articol de periodic 1988 File de Istorie, V URECHE, Lazăr (autor) Fondul școlar central năsăudean și cpntribuția sa la dezvoltarea învățămîntului românesc (1861-1918) 121- română
articol de periodic 1989 File de Istorie, VI URECHE, Lazăr (autor) Carte românească veche în județul Bistrița-Năsăud(sec. al XVII-lea) - Catalog 91- română
articol de periodic 1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie URECHE, Lazăr (autor) Bursierii Fondurilor grăcicerești năsăudene în perioada existenței Districtului românesc al Năsăudului (1861-1876) 269- română
articol de periodic 1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie URECHE, Lazăr (autor) Cazania lui Varlaam în județul Bistrița-Năsăud 353-375 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV URECHE, Lazăr (autor) Solidaritatea românilor din nord-estul Transilvaniei cu războiul pentru independența națională a României / La solidarité des Roumains du nord-est de la Transylvanie à la guerre pour l'indépendance nationale de la Roumanie 407-412 română
articol de periodic 1993 Revista Bistriței, VII URECHE, Lazăr (autor) Fundații și fonduri particulare administrate de către fondurile grănicerești năsăudene 149-153 română, franceză
articol de periodic 1993 Revista Bistriței, VII URECHE, Lazăr (autor) Fundații și fonduri particulare administrate de către fondurile grănicerești năsăudene 149-153 română
articol de periodic 1994 Revista Bistriței, VIII URECHE, Lazăr (autor) Solomon Halița - militant pentru înfăptuirea Marii Uniri 185-190 română, franceză
articol de periodic 1994 Revista Bistriței, VIII URECHE, Lazăr (autor) Solomon Halița - militant pentru înfăptuirea Marii Uniri 185-190 română
articol de periodic 1995 Revista Bistriței, IX URECHE, Lazăr (autor) Societatea "Transilvania" - filiala Bistrița (1878-1900) 233-236 română, franceză
articol de periodic 1995 Revista Bistriței, IX URECHE, Lazăr (autor) Societatea "Transilvania" - filiala Bistrița (1878-1900) 233-236 română
articol de periodic 1997 Revista Bistriței, X-XI URECHE, Lazăr (autor) Crearea și evoluția fondurilor grănicerești năsăudene 141-163 română, franceză
articol de periodic 1997 Revista Bistriței, X-XI URECHE, Lazăr (autor) Crearea și evoluția fondurilor grănicerești năsăudene 141-163 română
articol de periodic 2001 Studii și Cercetări Etnoculturale, II URECHE, Lazăr (autor) Virgil Șotropa (1867-1954) 133-139 română
articol de periodic 2009 Studii și Cercetări Etnoculturale, XIV DOBRESCU, Vasile (autor) , ONOFREIU, Adrian (autor) , URECHE, Lazăr (autor) Din istoricul bîncii "Bistrițeana" 1887-1922. Contribuții documentare - Dobrescu Vasile, Onofreiu Adrian 393-396 română