Studii și Cercetări Etnoculturale, XIV, 2009


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic PRAHASE, Mircea (autor) Acasă .7-8 română
articol de periodic POP, Petre (autor) Mi-am îngropat copilăria .9-10 română
articol de periodic ONOFREI, Adrian (autor) Școala din districtul Năsăud în a doua jumătate a secolului XIX-lea - între deziderat și realitate 13-54 română
articol de periodic PETEANU, Claudia (autor) Primele încercări monografice ale comunităților năsăudene foste grănicerești în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 55-66 română
articol de periodic CATALANO, Constantin (autor) George Coșbuc - interpret și exeget al lui Dante (I) 69-89 română
articol de periodic SĂRĂȚEANU, I. (autor) George Coșbuc (20 septembrie 1966-9 mai 1918) 91-93 română
articol de periodic NICULESCU, Ionuț (autor) Necroforii 97-88 română
articol de periodic LUPEȘ, Corneliu (autor) O scrisoare găsită 101-102 română
articol de periodic COTUȚIU, Cornel (autor) Vocaâia culturală a familiei Rebreanu 103-106 română
articol de periodic DUMITRU, Teodora (autor) Ce spune autorul 107-109 română
articol de periodic LĂSCONI, Elisabeta (autor) Dialog peste generații 111-114 română
articol de periodic PĂIUȘ, Liviu (autor) O valoroasă culegere de folclor someșan 117-124 română
articol de periodic SENI, Ioan (autor) "Călușerii" - fascinația maialului elevilor năsăudeni 125-130 română
articol de periodic BOLOG, Mihaela (autor) Împreună - expoziție de port popular romînesc săsesc și maghiar (proiect) 131-139 română
articol de periodic GANEA, Varonica (autor) Zece încăperi ce-arată satul nostru de-altădată 141-145 română
articol de periodic MAXIMINIAN, Menuț (autor) Floarea și Dumitru Cosmi - ultimii opincari de la Runc 147-153 română
articol de periodic MAXIMINIAN, Menuț (autor) Lenuța Purja are ansamblu la Madrid 155-156 română
articol de periodic CIRA, Virginia (autor) Contribuții la cunoașterea obiceiurilor legate de naștere și botez în localitatea Coșbuc 157-163 română
articol de periodic BUZILĂ, Ștefan (autor) Răspuns la cestionarul domnului B.P. Hașdeu pentru "Etymologicum magnum romaniae" 167-192 română
articol de periodic ISTRATE, Gavril (autor) În slujba limbii naționale 195-198 română
articol de periodic ISTRATE, Gavril (autor) Cum am devenit moldovean 199-204 română
articol de periodic ISTRATE, Gavril (autor) Sunt o solie din patria lui Coșbuc 205-214 română
articol de periodic Statutele "Reuniunii de Cetire și Cîntări din Zagra" (în comit. Bistrița-Năsăud) 215-218 română
articol de periodic BICHIGEAN, Gavril (autor) "Chipul literar" al preotului în opera părintelui Ion Agîrbiceanu 219-227 română
articol de periodic SENI, Ioan (autor) Generalul năsăudean Leonida Pop - în slujba curții de la Viena 231-234 română
articol de periodic MARȚIAN, Ironim (autor) Încă un academician năsăudean: Ion Creangă 237-242 română
articol de periodic CATALANO, Constantin (autor) Sionul românesc (1865-1867) - buletin informativ pentru clerul din Transilvania 243-250 română
articol de periodic BÎCĂ, Ioan (autor) Cîteva considerații privind turismul cultural-religios în cadrul județului Bistrița-Năsăud 251-269 română
articol de periodic LĂPUȘNEANU, Ioan (autor) Nicolae Drăganu - filolog, lingvist și folclorist 271-277 română
articol de periodic IVANCIUC, Aurora (autor) Disidența școlii românești 279-292 română
articol de periodic NENIȚOIU, Ana-Maria (autor) Necrologul în documentele de arhivă 293-300 română
articol de periodic MAXIMINIAN, Menuț (autor) Spermezanul Macarie Drăgoi, cel mai tînăr arhiereu al bisericii orodoxe române 301-304 română
articol de periodic CEUCA, Nicolae (autor) Propunerea unui dialog între Vatican și țările comuniste în anul 1968 307-320 română
articol de periodic VARVARI, Ofilat (autor) Iuliu Maniu, prieten al poienarilor 321-323 română
articol de periodic SENI, Ioan (autor) Report 2008. Adunarea anuală a despărțămîntului Năsăud Astra, găzduită de cercul Astra al colegiului național "George Coșbuc" Năsăud 327-342 română
articol de periodic LĂPUȘNEANU, Ioan (autor) Porecle și supranume din bazinul superior al Someșului . Prahase M. 345-347 română
articol de periodic MAXIMINIAN, Menuț (autor) Vasile Rebreanu (1862-1914) învățător, folclorist și animator cultural - Ursa Sever 351-351 română
articol de periodic ȘTIR, Victor (autor) Vasile Rebreanu, în lumina lui Sever Ursa 353-354 română
articol de periodic ȘTIR, Victor (autor) Istorie și suflet 355-355 română
articol de periodic ZĂGREANU, Ioan (autor) O reeditare - Din Țara Basarabilor - Coșbuc G. 357-360 română
articol de periodic RAȚIU, Sandu (autor) Dariu Pop sau "Dascălul din Blidari" 361-364 română
articol de periodic POP, Florina (autor) Carte despre prima bancă românească a Bistriței 365-366 română
articol de periodic NEGRU, Ioan (autor) Lemnul din cruce nu poate fi crucificat 367-372 română
articol de periodic ȘTIR, Victor (autor) Rebrenii către Liviu 373-373 română
articol de periodic ȘTIR, Victor (autor) Liviu Rebreanu prin el însuși va fi lansat la București 375-375 română
articol de periodic RAȚIU, Virgil (autor) Doi autori: Nicolae Gheran și Andrei Moldovan 377-377 română
articol de periodic RAȚIU, Virgil (autor) Liviu Rebreanu prin el însuși, de Nicolae Gheran și Andrei Moldovan 379-380 română
articol de periodic ZĂGREANU, Ioan (autor) Graiul de acasă 381-383 română
articol de periodic ȘTIR, Victor (autor) Cuvinte vechi "la grai" 385-385 română
articol de periodic PETEANU, Claudia (autor) Glosar regional (județul Bistrița-Năsăud) - Prahase M. 387-388 română
articol de periodic MACAVEI, Macavei (autor) Un dicționar neaoș 389-391 română
articol de periodic DOBRESCU, Vasile (autor) , ONOFREIU, Adrian (autor) , URECHE, Lazăr (autor) Din istoricul bîncii "Bistrițeana" 1887-1922. Contribuții documentare - Dobrescu Vasile, Onofreiu Adrian 393-396 română
articol de periodic ONOFREIU, Adrian (autor) O carte de excepție perntru Țara Năsăudului 397-398 română
articol de periodic RETEGAN, S. (autor) Personalități din granița năsăudeană. Contribuții documentare - Onofreiu A., Rus V. 399-400 română
articol de periodic PRAHASE, Mircea (autor) Cui (Quid) prodest? 401-404 română