File de Istorie, IV, 1976


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic CHINTĂUAN, Ioan (autor) , ISĂ, Gheorghe (autor) , MASZAROS, I. (autor) Răspîndirea mamutului (Elephas primigenius Bluum.) în cuaternarul din nord-estul Transilvaniei .9- română
articol de periodic DĂNILĂ, Ștefan (autor) , MARINESCU, George (autor) Cercetări și descoperiri arheologice în județul Bistrița-Năsăud (II) 24- română
articol de periodic BLĂJAN, M. (autor) , CERGHI, T. (autor) , SOROCEANU, Tudor (autor) Comitirul de incinerație de la Aitan 57- română
articol de periodic VASILIEV, Valentin (autor) Un mormînt din perioada finală a bronzului descoperit la Șeica Mică 83- română
articol de periodic VASILIEV, Valentin (autor) Grupul scitic din Transilvania 87- română
articol de periodic FERENCZI, Istvan (autor) Contribuții la cunoașterea Limes-ului roman de la nordul Someșului Mare (II) 107- română
articol de periodic GHIȚAN, Teodor (autor) Un important documentr bistrițean de la 1366 134- română
articol de periodic GUNDISCH, Konrad (autor) Patriciatul orășenesc al Bistriței pînă la începutul secolului al XVI-lea 147- română
articol de periodic CHIRILĂ, Eugen (autor) , DĂNILĂ, Ștefan (autor) Tezaurul monetar de la Slătinița, sec. XV-XVI 194- română
articol de periodic TELCEAN, Ecaterina (autor) Tezaurul de la Visuia , sec. XVI 207- română
articol de periodic CHIRILĂ, Eugen (autor) , DĂNILĂ, Ștefan (autor) Al treilea tezaur monetar de la Șieu, sec. XV-XVII 217- română
articol de periodic DĂNILĂ, Ștefan (autor) , WINKLER, Iudita (autor) Tezaurul de monede feudale descoperit la Vermeș, sec. XV-XVII 232- română
articol de periodic BOCA, Pompei (autor) Vechimea documentară a localităților din județul Bistrița-Năsăus, secolele XV-XX 243- română
articol de periodic GUNDISCH, Konrad (autor) , GYEMANT, Ladislau (autor) Din antecedentele și ecourile Supplexului în regiunea de graniță năsăudeană 256- română
articol de periodic NISTOR, Ioan (autor) Modelul social în literatura didactică românească din Transilvania (1770-1830) 275- română
articol de periodic BOCA, Pompei (autor) Populația județului Bistrița-Năsăud între anii 1720-1870 295- română
articol de periodic POP, Ioan (autor) Calendarul muncilor gospodărești la grănicerii năsăudeni 313- română
articol de periodic BĂLAN, Traian (autor) Cîteva aspecte privind situația țărănimii din Valea Bîrgăului în secolul al XVIII-lea pînă la răscoala lui Horea 327- română
articol de periodic BUREACĂ, Ioan (autor) Cîteva aspecte particulare, specifice evenimentelor din anii 1848-1849 în județul Bistrița-Năsăud 336- română
articol de periodic MOLDOVAN, Liviu (autor) , POP, I. (autor) Viața și activitatea lui Constantin Romanu-Vivu 348- română
articol de periodic URECHE, Lazăr (autor) Activitatea revoluționarilor transilvăneni refugiați în Bucovina (1848-1849) 360- română
articol de periodic LUPȘAN, Simion (autor) , RUSU-SĂRĂȚEANU, Ion (autor) Sprijinirea războiului de independență de populația din ținuturile Bistriței și Năsăudului 372- română
articol de periodic CRĂCIUN, Pompei (autor) Aspecte din lupta maselor populare din județul Bistrița-Năsăud pentru Unirea Transilvaniei cu România 390- română
articol de periodic RUS, Traian (autor) Cîteva aspecte privind frămîntările țărănești din județul Năsăud în perioada interbelică 400- română
articol de periodic KRONER, Michael (autor) Gustav Zikeli ziarist progresist și miltant socialist antifascist 411- română
articol de periodic ILOVAN, Vasile (autor) Acțiuni ale maselor populare din județul Bistrița-Năsăud împotriva odiosului Dictat de la Viena 418- română
articol de periodic EDROIU, Nicolae (autor) Mihai Viteazul în istoriografia română din Transilvania (pînă la 1918) 444- română
articol de periodic MATEI, Alexandru (autor) Arhiva orașului Bistrița - sursă importanță pentru cercetarea relațiilor dintre Transilvania și Moldova 452- română
articol de periodic TANCO, Teodor (autor) Contribuțiile lui Valeriu Șotropa la istoria dreptului grăniceresc 466- română
articol de periodic ANDRON, Traian (autor) Cu privire la istoricul pădurilor duin județul Bistrița-Năsăud 473- română
articol de periodic SABĂU, Nicolae (autor) Iconografia decorului plastic al palatului Banffy din Cluj-Napoca 483- română