Criterii căutate

  • An de publicare: 1987

Sumarul căutării

  • 1024 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău Sumar 3- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău Acta Musei Porolissensis - Cuvînt înainte .11-12 română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BUDUȘAN, Augustin (autor) Semnificația politică a actului de la 30 Decembrie 1947 13- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BUNTA, Petru (autor), PROTOPOPESCU, George (autor) Epoca Nicolae Ceaușescu - ani de strălucite împliniri ai istoriei P.C.R. și României socialiste 19- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAZAROVICI, Gheorghe (autor) "Șocul"Vinca C în Transilvania. Contribuții la geneza eneoliticului timpuriu Istorie Veche şi Arheologie 33- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău KALMAR, Zoia (autor) Neoliticul timpuriu din bazinul someșan și legăturile sale Istorie Veche şi Arheologie 57- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău IERCOȘAN, Neța (autor) Un cuptor de ars ceramică din epoca neolitică descoperit la Căpleni (jud. Satu Mare) Istorie Veche şi Arheologie 73- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAKO, Eva (autor) Piese de bronz din așezarea de cultură Otomani de la Crasna (jud. Sălaj) Istorie Veche şi Arheologie 77- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VULPE, Alexandru (autor) Despre cele mai vechi akinakai pe teritoriul României Istorie Veche şi Arheologie 83- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae (autor) Contribuții la paleografia latină romană din Dacia I. Inscripții pe carămizi și țigle Istorie Veche şi Arheologie 91- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău COCIȘ, Sorin (autor) Fibule cu inscripție din Dacia Romană Istorie Veche şi Arheologie 159- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău TAMBA, Dan (autor) Un fragment de monument funerar de la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 163- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BAJUSZ, Ștefan (autor) Despre o statuetă romană din Dacia Porolissensis Istorie Veche şi Arheologie 169- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ISAC, Dan (autor) Date noi cu privire la cohors II Britannica miliaria Istorie Veche şi Arheologie 175- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BOGDAB-CĂTĂNICIU, Ioana (autor) Cîteva considerații asupra limesului Daciei Istorie Veche şi Arheologie 181- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MATEI, Alexandru (autor), TAMBA, Dan (autor) O nouă descoperire paleocreștină la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 191- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MUSCA, Elena (autor) Repertoriul localităților din Sălaj în secolulu al XIII-lea Istorie Medie 199- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău HOSSU, Valer (autor) Libertăți și servituți în viața obștilor sătești de pe domeniul Cetății de piatră (Chioar) în secolele XIII-XV Istorie Medie 207- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CHIRILĂ, Eugen (autor), STAN, Vergilia (autor) O însemnare contemporană despre Mihai Viteazul Istorie Medie 213- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BAJUSZ, Ștefan (autor), CHIRILĂ, Eugen (autor) Tezaurul monetar de la Verveghiu, sec. XVI-XVII Istorie Medie 219- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ȘTEIU, Nicolae (autor) Domeniul cetății Almașu Mare și obligațiile supușilor în secolul al XVII-lea Istorie Medie 229- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău WOLF, Rudolf (autor) Obligațiile fiscale ale țărănimii din comitatul Crasna în prima jumătate a secolului al XVIII-lea Istorie Medie 235- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ABRUDAN, Paul (autor) Documente inedite privind unele aspecte ale răscoalei din 1784 condusă de Horea, Cloșca și Crișan în nord-vestul Transilvaniei Istorie Medie 251- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău WAGNER, Ernest (autor) Obligațiile iobăgești din fostul domeniu al cetății Cehu Silvaniei în preajma și în timpul răscoalei lui Horea. 1780-1785. III. Dările în muncă. Datoriile iobăgești Istorie Medie 263- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău KOVACH, Geza (autor) Conscripția urbarială a satului Ortelec din 1785 Istorie Medie 279- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BOLOVAN, Ioan (autor) Mișcări sociale în Sălaj în primăvara anului 1848 Istorie modernă 295- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău NEAMȚU, Gelu (autor) Transilvania și cucerirea independenței României (1877-1878) Istorie Medie 301- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ABRUDAN, Paul (autor) Solidaritatea Sălajului cu România în războiul pentru independență din 1877-1987. Profiluri Istorie modernă 309- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău SABĂU, Ioan (autor) Date privind industria minieră carboniferă splăjeană între anii 1910-1922 Istorie modernă 325- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GORON, Doru (autor), STAN, Constantin (autor) Contribuții aduse de voluntarii români transilvăneni și bucovineni la realizarea unitățiinaționale românești (1916-1918) Istorie modernă 331- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău TOȘA, Viorel (autor) Aspecte privind aplicarea reformei agrare din 1921 în județul Sălaj Istorie contemporană 349- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău DĂRĂBAN, Valentin (autor), GRAD, Cornel (autor) Propaganda românească prin radio în frontul luptei anti-dictat (1941-1944) Istorie contemporană 365- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău FIROIU, Dumitru (autor) Constituirea primului parlament autentic democratic - un moment important în lupta poporului român pentru instalarea Republicii din România Istorie contemporană 423- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MUREȘAN, Ioan (autor) Evoluția demografică a municipiului Zalău în condițiile dezvoltării economice-sociale în perioada 1968-1985 Istorie contemporană 431- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ȚÎRLEA, Crăciun (autor) Dezvoltarea industriei județului Sălaj în perioada 1965-1986 Istorie contemporană 437- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău TAKACS, Adalbert (autor) Carabus hampei kuster. Var. zilahiensis csiky, endemism în județul Sălaj Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 455- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VICOL, Vasile (autor) Carabus auronitens escheri paliardi 1825. Studiu sistematic și biogeografic Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 459- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău KONIG, Frederic (autor) Considerații biogeografice și ecologice asupra faunei de lepidoptere din nord-vestul Transilvaniei Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 463- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MEDVE, Aurel (autor) Considerații istorico-geografice asupra părții estice a depresiunii Guruslăului Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 471- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BARTOK, Katalin (autor), COLDEA, Gheorghe (autor), MUNTEANU, Dan (autor), PLĂMADĂ, Eugen (autor), POP, Adriana (autor), TAUBER, Franz (autor) Cercetări biocenologice în ecosistemele forestiere din dealurile Sălajului Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 479- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău STAN, Vergilia (autor) Carte străină editate în secolul XVIII-lea la Amsterdam, existentă în fondul Bibliotecii Documentare - Zalău. Catalog Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 493- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău OROS, Ioan (autor) Dedicații (autografe) și (în)semne de proprietate pe cărțile din colecțiile Bibliotecii Documentare Zalău Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 529- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CHINDRIȘ, Ioan (autor), PENEA, Ionel (autor) Ordonanțele școlare ale lui Moise Fulea în Sălaj Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 537- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MAROTI, Elisabeta (autor) Din activitatea Asociației Învățătorilor Sălăjeni 1918-1940 Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 583- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău OROS, Ioan (autor) Cultură și culturalizare pedagogică în Sălaj reflectate în revista "Școala noastră" (1924-1931) Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 599- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău NĂPRĂDEAN, Traian (autor) Aspecte din activitatea lui George Pop de Băsești în slujba culturii naționale Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 605- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău OSIANU, Ioan (autor) Andrei Cosma (1843-1918). Schiță monografică Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 615- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CRISTESCU, Constanța (autor) Unele particularități zonale ale utilizării toacei Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 667- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău DRĂGOESCU, Ioan (autor) Arta populară din județul Sălaj în festivalul național "Cîntarea României" edițiile I-V Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 673- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GOIA IOAN, Augustin (autor), PETRESCU, Paul (autor) Un monument de arhitectură populară românească semnificativ pe plan european: șura pe tălpi din satul Dragu Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 679- germană
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău NEAGA, Gavril (autor) Două obiceiuri arhaice în satele Hălmășd și Drighiu: vergelul și țuraleisa Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 689- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ȘIȘEȘTEANU, Gheorghe (autor), ȘIȘEȘTEANU, Solica (autor) Motive culturale arhaice în colinzile din nord-vestul Transilvaniei Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 693- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ȘIȘEȘTEANU, Gheorghe (autor), ȘIȘEȘTEANU, Solica (autor) Variante sălăjene ale Mioriței Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 719- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău SAVU, Alexandru (autor) Un topic intersant din județul Sălaj: Ciumărna Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 729- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VASILIU, Gabriel (autor) Din toponimia satelor: Cuceu, Husia, Rona și Var Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 735- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ROȘIANU, Ion (autor) Din toponimia județului Sălaj (I) Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 743- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CIOCIAN, Ioan (autor) Aspecte ale toponimiei satului Domniu, jud. Sălaj Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 755- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BAJUSZ, Ștefan (autor) Documente inedite despre un monument dedicat lui Mihai Viteazul pe Cîmpia Turzii Istoria artelor 767- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău IVĂNESCU, Ion (autor) Lupta pentru unitatea națională și apărarea ontegrității teritoriale - oglindite în monumentele Astrei ridicate în Țara Silvaniei Istoria artelor 773- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MATEI, Alexandru (autor) Raport de activitate al Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău pe anul 1986 783- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău Abrevieri bibliografice 787- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie GĂITAN, N. (autor) Anuarul Complexului Muzeal Sibiu - Cuvînt înainte .9- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie POPA, Dumitru (autor) Muzeul de Istorie din Sibiu pe noile coordonate ale dezvoltării și modernizării 13- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie CIOBANU, V. (autor), RACOVIȚAN, Mihai (autor) Meșteșugul textil în zona Sibiului de la breaslă la marea producție de fabrică 19- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie GIURA, Lucian (autor) Din trecutul istoric al comunei Sadu (jud. Sibiu) 39- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie SOFRONIE, Mihai (autor) Răzvrătirea sătenilor din Rîul Sadului din 1829, oglindită în memoriile capelanului Sava Popovici-Săvoiu 53- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie ROMAN, Elena (autor) Arme "Tschiuke" în colecția de arme a muzeului de Istorie 59- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie DUDĂU, Oltea (autor) Tezaurul monetar de la Coveș, sec. XV-XVI 65- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie POPA, Dumitru (autor) Cronică arheologică I 79- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie AVRAM, Alexandru (autor), RACOVIȚAN, Mihai (autor), ȘERBĂNESCU, Olga (autor) Documente din arhivele sibiene despre oprimarea românilor din Transilvania și lupta lor împotriva dualismului Austro-Ungar 89- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie NAGLER, Doina (autor) Știri despre țările române în "Journal encyclopedique" (1764-1791) 141- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie DELEANU, V. (autor) Semnificația termenilor tradiționali "vatra" și "hotar" în Țara Oltului 147- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie FLEȘERU, Anca (autor) Dinamica spațiului de locuire și gospodăresc în satele din Țara Oltului (1880-1980) 157- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie DELEANU, V. (autor) Schimbări în structura și utilizarea mijloacelor de transport populare în sudul Transilvaniei în sec. XX 163- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie GANGOLEA, Cornelia (autor) Cîteva considerații socio-etnografice privind vecinătățile în satele din sudul Transilvaniei 169- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie TEODORESCU, Virginia (autor) Tradiție și actualitate în arta covorului maramureșan 173- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie SEDLER, Irmgard (autor) Obiceiul Lolelor de la Agnita. Evoluția istorică și importanța actuală 181- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie TUDORAN CIUNGAN, Olimpia (autor) Un portret de Basano Ciacomo da Ponte (Jacoppo Bassano) 189- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie TUDORAN CIUNGAN, Olimpia (autor) Pictori realiști nord lombarzi în Pinacoteca Galeriei de artă Brukenthal 191- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie MUREȘAN, Valentin (autor) Portretiști ai barocului austriac în colecția Geleriei de artă Bruchenthal 195- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie MUREȘAN, Valentin (autor) Date noi privind tablouri de Purgan din colecția Brukenthal 203- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie DAN, Lavinia (autor) Cîteva considerații privind gravura lui John Baptiste Jackson 207- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie LISAN, Mariana (autor) Date privind colecția de pictură franceză din Galeria franceză din Galeria de artă Brukenthal 213- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie BROJU, Iulia (autor) Emeric Tamas - pictor și desenator la răscruce de veac 225- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie BROJU, Iulia (autor) Friederich Miess - două peisaje din colecția Galeriei de artă Brukenthal 235- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie UDRESCU, Doina (autor) Lucrări mai puțin cunoscute de Nicolae N. Tonitza din colecția Galeriei de artă Brukenthal 239- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie CIUNTU, V. (autor) Contribuții la studiul petrografic al rocilor metamorfice din zona Tălmaciu-Tălmăcel-Boița-Turnu Roșu (jud. Sibiu) 247- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie DRĂGULESCU, Constantin (autor) Vegetația din bazinul Văii Sadului (jud. Sibiu) 255- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie DOLTU, Ioan (autor), PEICEA, M. (autor), POPESCU, Aurel (autor), SANDA, Vasile (autor) Cercetări privind biomasa lemnoasă și ierboasă a molidișurilor de limită din masivul Bucegi 265- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie COROCLEANU, Ileana (autor) Clausiliidae (gen. Alopia) din colecțiile Muzeului de Istorie naturală Sibiu (partea II) 275- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie WEISS, Ingmar (autor) Araneele zonei colinare din sudul Transilvaniei. Un conspect al datelor faunistice și ecologice (Arachnida: Araneae) 297- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie FABRITIUS, K. (autor) Genurile suprafamiliei Proctotrupoidea (Hymenoptera) din România 319- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie CIOBANU, Rodica (autor) Constituirea colecțiilor de științe naturale din cadrul Muzeului Asociațiunii Transilvane pentru literatura română și cultura poporului român 325- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie SOTELECAN, V. (autor) Contribuții ale restaurării în istoriografia de artă 331- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie HAȘEGAN, Zoe (autor) Cîteva considerații asupra restaurării și conservării textilelor etnografice 335- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie PAUL, D. (autor) Restaurarea unei oglinzi romane din bronz 339- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie REFF, Rodica (autor) Considerații privind conservarea copertelor din piele și pergament 341- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie KASZA, E. (autor) Modalități de educare a gîndirii plastice și estetice la copiii între 3-10 ani în Cabinetul de creativitate al Galeriei de artă Brukenthal 343- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie DEAC, Natalia (autor), SOTELECAN, V. (autor) Testarea complexă a polimerului indigen "ARACETAL B 40L" pentru utilizări la consolidarea stratelor de pictură 345- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie BUCȘA, C. (autor) Probleme privind conservarea monumentelor de arhitectură și tehnică populară 351- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie DOBRESCU, Alexandru (autor) Aspecte privind restaurarea unor sceptre neolitice din os 359- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie BUCUR, C. (autor) Muzeele etnografice în aer liber din România 363- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie SOFRONIE, Mihai (autor) Expoziție specială "ASTRA în istoria poporului român " 387- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie CRIȘAN, Eugenia (autor) Realizarea expoziției de istorie contemporană din cadrul Muzeului județean de istorie 389- română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 MATEI, Mircea (autor) Anuarul Muzeului Județean Suceava - Cuvînt înainte .11-11 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 RUSȘINDILAR, Petru (autor) O aniversare cu profunde semnificații: 40 de ani de la proclamarea Republicii 13-19 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 IRIMESCU, Gavril (autor) 25 de ani de la încheierea cooperativizării agriculturii - Cooperativa agricolă de producție Moara, județul Suceava 21-30 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 TREBICI, Vladimir (autor) Societatea pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina /125 de ani de la înfințarea ei) 31-35 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 FOIT, Grigore (autor) Consemnări cu privire la unele descoperiri arheologice din orașul Suceava 37-47 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 LEU, Paul (autor) S.F. Marian profesor la gimnaziul din Suceava 49-59 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 FOIT, Grigore (autor) O revelatoare cerere a dr. Eusebie Popovici înaintată primăriei orașului Suceava 61-68 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 URSULESCU, Nicolae (autor) Contribuția cercetărilor arheologice din județul Suceava la cunoașterea evoluției neo-eneoliticului din Moldova 69-74 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 ANDRONIC, Mugur (autor) Repertoriul arheologic al comunei Grămești (jud. Suceava) 75-83 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 ANDRONIC, Mugur (autor), HĂU, Florin (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Contribuții la cunoașterea așezărilor de pe teritoriul Siretului înainte de constituirea orașului medieval 85-101 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 IGNAT, Mircea (autor) Contribuții la cunoașterea ceramicii dacice de la răsărit de Carpați - Vasele cu tezaure monetare din secolele II-III e.n. 103-118 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 SPINEI, Victor (autor) Populațiile nomade turce în regiunile românești în secolele X-XVI - aprecieri sintetice 119-128 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 DEMCIUC, Vasile (autor) Raporturi și influențe politice și spirituale în Moldova (sfîrșitul sec. XIV-începutul sec. XV) 129-146 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Cahle din secolul al XV-lea decorate cu semne inspirate din viața cavalerească 147-159 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 LAZĂR, Mihai (autor) Creșterea animalelor în Moldova medievală în viziunea geografilor, etnografilor, sociologilor și filologilor 161-170 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 DIȚĂ, Alexandru (autor) Date istorico-genealogice referitoare la Nicolae Costin și familia sa - I secolul alș XVII-lea 171-181 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 CEAUȘU, Ștefan (autor), EMANDI, Emil (autor), PETCU, Aurelia (autor) Cîteva aspecte de geografie istorică privind repartiția resirselor agrosilvice în Bucovina (secolele XVIII-XIX) 183-197 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 BLAJ, Pavel (autor) Boieri din sfatul domnesc al Moldovei în prima jumătate a secolului al XVIII-lea 199-208 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 IACOBESCCU, Mihai (autor) Acțiuni, pretexte, mijloace ale habsburgilor pentru a acapara nordul Moldovei ("cheia Moldovei") Priteste ale românilor (1771-1777) 209-219 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 IOSEP, Ioan (autor) Considerații istorico-geografice privind evoluția așezărilor omenești din Obcinile Bucovinei 221-226 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 RUSȘINDILAR, Petru (autor) Dezvoltarea legăturilor mișcării muncitorești din Bucovina cu mișcarea muncitorească de pe ambele versante ale Carpaților în primii ani ai veacului al XX-lea 227-232 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 ȘTEFANOVICI, Olga (autor) Aspecte ale reformei agrare din 1921 în județul Cîmpulung 233-242 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 COCUZ, Ioan (autor) Lupta maselor populare din Bucovina conduse de Partidul Comunist Român împotriva fascismului, revizionismului și rătboiului (1930-1936) 243-251 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 MITRIC, Olimpia (autor) Carte românească veche tipărită în Transilvania aflată în colecțiile județului Suceava 253-257 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 SIBECHI, Gheorghe (autor) Știri noi despre Nicolae Istrati și familia sa 259-265 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 STEICIUC, Brîndușa (autor) Botanica poporană română - un manuscris pe nedrept dat uitării 267-271 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 MARICARIU, Valeriu (autor) Un izvor de artă și patriotism - Școala de arte și meserii din Cîmpulung Moldovenesc 273-283 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 MARVA, Mircea (autor) O veche familie de învățători bucovineni 295-297 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 CUSIAC, Dragoș (autor) Cursurile universitare de vară de la Dorna Candrenilor 299-305 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 JUCAN, Grațian (autor) Dimitrie Gusti în Bucovina 307-312 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 CANTEMIR, Traian (autor) Activitatea literară a lui N. Tcaciuc-Albu 313-319 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 BLAJ, Pavel (autor) Catalogul documentelor domnești din colecția Muzeului Suceava (secolul al XVIII-lea) - II 321-328 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 MIRON, Vasile (autor) Contribuții la înfințarea tîrgurilor din Moldova în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Hrisovul de înfințare a tîrgului Brăteni, ținitul Suceava 329-332 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 IRIMESCU, Gavril (autor) Contribuții la cunoașterea situației administrative, economice și demografice a ținutului Suceava, pînă la mijlocul secolului al XIX-lea 333-354 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 DIMITRIU, Eugen (autor), FROICU, Petru (autor) Scrisori inedite: Ion Pîșlea către Leca Morariu 355-362 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 CÎRLAN, Nicolae (autor) Documente literare inedite, referitoare la debutul dramaturgului Ion Luca 363-368 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 CENUȘĂ, Mircea (autor) Vasile Bumbac și Blajul - contribuție biografică - (La 150 de ani de la nașterea poetului) 369-384 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 DIMITRIU, Eugen (autor), FROICU, Petru (autor) Folcloristul Gheorghe Fira 385-396 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 MOROȘAN, Lidia (autor) Considerații asupra restaurării unui felon din sec. al XV-lea 397-403 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 OLINICI, Maria (autor) Aspecte ale relației cu publicul la Observatorul astronomic Suceava 405-409 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 MOROȘAN, Lidia (autor) Intervenții de urgență asupra textilelor arheologice din secolul al XVII-lea 411-416 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 CUCU, Vasile (autor), EMANDI, Emil (autor) Cel de al IX-lea Colocviu național de geografia populației - "Satul în Carpații românești și relațiile cu zonele circumcarpatice" (Cîmpulung Moldovenesc - 26-28 septembrie 1986) 417-419 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 IOSEP, Ioan (autor), PAULENCU, Dragomir (autor) Au existat în Obcinele Bucovinei așezări fortificate (cetzățui)? 421-425 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 ANDRONIC, Mugur (autor) Cercetări istorice și arheologice privind satul medieval Rudești (com. Grămești, jud. Suceava) 427-437 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Din nou despre o inscripție de la Mănăstirea Putna - piatră de mormînt sau pisanie de la casa domneaască 439-443 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 URECHE, Lazăr (autor) Cartea românească veche, din secolul al XVII-lea în județul Bistrița-Năsăud 445-447 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 CIONCA, Nina (autor) Din viața țăranilor bucovineni - însemnări pe marginea unui manuscris de Iraclie Porumbescu 449-451 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 DUMITRESCU, Mircea (autor) O frumoasă prietenie de tinerețe: Nicolae Iorga - Petre Fîntînaru 453-456 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 CANTEMIR, Traian (autor) Casa de la Ipotești 457-459 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 CÎRLAN, Nicolae (autor) Arta și ștința în Bucovina 461-462 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 LEU, Paul (autor) Bibliographie zur Kultur und Landeskunde der Bukowina. Literatur aus den Jahren 1965-1975 - Beck Erich 463-464 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 DEMCIUC, Vasile (autor) Umanismul picturii murale postbizantine -Podlacha Vladyslaw, Nandriș G. 464-465 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 MINICUȚĂ, Cornelia (autor) Basme populare românești - Marian Fl.S. 466-467 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 FOCHI, Adrian (autor) Valori ale culturii populare românești - Fochi Adrian 468-469 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 CANTEMIR, Traian (autor) Simeon Florea Marian folclorist și etnograf - Fotea Mircea 470-470 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 DIMITRIU, Eugen (autor) Planeta părăsită - Sadoveanu Profira 471-472 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 NESTOR, Angela (autor) Nicolae Labiș, album memorial 473-474 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 IGNAT, Mircea (autor) Grigore Foit (1917-1987) 475-476 română
1987 Arheologia Moldovei, 1987 Cuprins 3-8 română
1987 Banatica, 9 PREDA, Constantin (autor) Contribuția cercetărilor arheologice din sud-vestul României la cunoașterea istoriei vechi și medievale a țării noastre .7-12 română
1987 Banatica, 9 LUCA SABIN, Adrian (autor) Așezarea Starcevo-Criș de la Liubcova-Ornița (săpăturile din anul 1985) 13-23 română
1987 Banatica, 9 COMȘA, Eugen (autor) Raporturile culturii Dudești cu cultura Vinca 25-30 română
1987 Banatica, 9 DRAGOMIR, Ioan (autor), LUCA SABIN, Adrian (autor) Date cu privire la o statuetă inedită de la Liubcova - Ornița (jud. Caraș-Severin) 31-42 română
1987 Banatica, 9 EL SUSI, Georgeta (autor) Economia animalieră a comunității vinciene timpurii de la Gornea - Cpunița de Sus 43-56 română
1987 Banatica, 9 COMȘA, Eugen (autor) Vînătoarea în cursul perioadei de tranziție de la epoca neolitica la epoca bronzului pe teritoriul României 57-63 română
1987 Banatica, 9 BAGOZKI, Claudiu (autor), KALMAR, Zoia (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Cercetări etno-arheologice și sondaje în Munții Banatului (1986) 65-85 română
1987 Banatica, 9 BUGILAN, Ioan (autor), MEDELEȚ, Florin (autor) Contribuții la problema și la repertoriului movilelor de pamînt din Banat 87-198 română
1987 Banatica, 9 GUMĂ, Marian (autor), LUCA SABIN, Adrian (autor), SĂCĂRIN, Caius (autor) Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice efectuate în cetatea dacică de la Divici între anii (1985-1987) 199-238 română
1987 Banatica, 9 BOZU, Ovidiu (autor), EL SUSI, Georgeta (autor) Așezarea romană tîrzie de la Moldova Veche din punctul "Vinograda-Vlașkicrai" (județul Caraș-Severin) 239-270 română
1987 Banatica, 9 BĂLĂNESCU, Dana (autor) Monede romane din secolul IV descoperite în Sudul Banatului 271-280 română
1987 Banatica, 9 UZUM, Ilie (autor) Considerații pe marginea cercetărilor din anii 1983-1985 în necropola feudală timpurie de la Cuptoare-Sfogea (com. Cornea, județul Caraș-Severin) 281-315 română
1987 Banatica, 9 ȚEICU, Dumitru (autor) Cercetări arheologice în Depresiunea Oravița 317-345 română
1987 Banatica, 9 ROGOZEA, Petru (autor) Cercetări arheologice în endocarstul din Sud-Vestul României 347-362 română
1987 Banatica, 9 PINTER, Zeno (autor) Spade medievale din Colecția Muzeului Județean de Etnografiee și Istorie Locala din Caransebeș (tipologie-corespondențe în arta figurativă) 363-369 română
1987 Banatica, 9 ACHIM, Viorel (autor) Considerații asupra componenței adunărilor obștești ale districtului Caransebeș în secolul al XV-lea 371-378 română
1987 Banatica, 9 CĂLIN, Petru (autor) Viziune și expresivitate în "Cronica Banatului" de Nicolae Stoica de Hațeg 378-398 română
1987 Banatica, 9 GRAF, Rudolf (autor) Informații documentare despre uzinele din Reșița - 1914-1815 399-407 română
1987 Banatica, 9 BRĂTESCU, Constantin (autor) Rolul generalului Traian Doda în cadrul Partidului Național Român 409-414 română
1987 Banatica, 9 PELIGRAD, Dumitru (autor) Valea Jiului (1848-1914). Principalele probleme social-economice oglindite în revista "Montanistică și Metalurgie" 415-419 română
1987 Banatica, 9 BRĂTESCU, Constantin (autor) Miscarea teatrală din localitățile Văii Carașului la sfîrșutul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 421-426 română
1987 Banatica, 9 DOBRESCU, Victor (autor) Ștefan Velovan (1852-1932) 427-438 română
1987 Banatica, 9 ZABERCA, Vasile (autor) 1 Decembrie 1918, delegația Caraș-Severinului la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia 439-449 română
1987 Banatica, 9 ZABERCA, Vasile (autor) Mărturii documentare privind instaurarea administrației românești în Sud-Vestul României 451-460 română
1987 Banatica, 9 DOUCA, Nicolae (autor) Despre activitatea de gazetar, redactor și editor a lui Nihail Velceleanu la editura "Minerva" din Bocșa 461-466 română
1987 Banatica, 9 GIURAN, Valeriu (autor) Documente privind contribuția armatei române din Banat, în rătboiului antihitlerist, în octombrie 1944 (I) 467-478 română
1987 Banatica, 9 SURU, Coriolan (autor) Istoria construcției locomotivei cu aburi la Reșița (1872-1960) 479-501 română
1987 Banatica, 9 CĂLIN, Petru (autor) Folosirea elementelor de istorie locală în procesul instructiv-educativ - Zaberca V., Iancu I., Popa I., Magaș Gh. 503-504 română
1987 Banatica, 9 BĂLĂNESCU, Dana (autor) Le monnayage des scordisques. Les monnaies et la circulation monetaire dans le centre des Balkans IV-I s.av. 505-513 română
1987 Banatica, 9 BĂLĂNESCU, Dana (autor) Le monnayage en Mesie Inferioure et an Thrace pentant le Iie-III2 s. Hadrianopolis 515-520 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 CIUTĂ, Ioan (autor) Istoria – în slujba păcii .7-11 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 CUCOȘ, Ștefan (autor) Cronologia eneoliticului final din zona subcarpatică a Moldovei 13-20 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 FLOREA, Vasile (autor) Câteva considerațiuni asupra teonimului Zamolxis 21-29 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 URSACHI, Vasile (autor) Fortificații dacice pe Valea Siretului 31-51 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 CĂPITANU, Viorel (autor) Cetatea dacică de la Moinești 53-69 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 CĂPITANU, Viorel (autor) Obiecte cu semnificație cultuală descoperite în dava de la Răcătău, județul Bacău 71-101 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 CĂPITANU, Viorel (autor) Ceramica geto-dacică descoperită în dava de la Răcătău, comuna Horgești, jud. Bacău 103-213 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 EMINOVICI, Constantin (autor), MITREA, Ioan (autor), MOMANU, Vasile (autor) Așezarea din secolele V-VII de la Ștefan cel Mare, jud. Bacău. Săpăturile din anii 1984-1986 215-250 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul materialului arheologic descoperit în două așezări subcarpatice din sec. V-VII e.n.: Davideni (jud. Neamț) și Ștefan cel Mare (jud. Bacău) 251-260 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 MITREA, Ioan (autor) O fibulă digitată descoperită la Negulești, județul Bacău 261-263 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 GOROVEI, Ștefan (autor) La începuturile orașului Bacău 265-283 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 ARTIMON, Alexandru (autor) Noi contribuții arheologice privind Curtea domnească din Bacău 285-299 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 STOICA, Corneliu (autor) Contribuții privind habitatul medieval trotușean (1359-1740) 301-318 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 ARTIMON, Alexandru (autor) Descoperirile arheologice de la Tg. Trotuș din anii 1983-1986 319-359 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 MURARU, Ioan (autor) Organizarea administrativ-teritorială a ținutului Bacău în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea și la începutul secolului al XIX-lea 361-366 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 MURARU, Ioan (autor) Veniturile și cheltuielile moșiilor Bețești (ținutul Bacău) și Vadurile (ținutul Neamț) în perioada 1821-1824 367-376 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 FLOREA, Vasile (autor) Diplomația marilor puteri în Bosfor și Dardanele și implicațiile ei asupra Țărilor Române (1744-1812) 377-385 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 MĂGIRESCU, Cedric (autor), MĂGIRESCU, Ecaterina (autor) File din Cartea Scorțenilor 387-402 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 MARIN, Ionel (autor) Activitatea organizațiilor de masă și obșești create, conduse sau influențate de organizația județeană Neamț a P.C.R. în perioada 1921-1940 403-412 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 MĂGIRESCU, Cedric (autor), MĂGIRESCU, Ecaterina (autor) Oameni de seamă în ținutul Romanului 413-424 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 FLOREA, Vasile (autor) Spațiul și timpul istoric în opera lui Jorges Luis Borges (II) 425-440 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 FLOREA, Vasile (autor) Gânduri despre Karl Marx 441-446 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 OPRIȘ, Ioan (autor) Lucrări de reparații, refaceri și restaurări la monumentele istorice din județul Bacău (sec. XIX-XX) 447-456 română
1987 Columna, 3, nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie REDACȚIA (autor) Quando la storia viene mistificata 4-8 Italiană
1987 Columna, 3, nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie REDACȚIA (autor) 2500 anni dalla prima attestazione scritta sull'esistenza del popolo getto-dacio 8-9 Italiană
1987 Columna, 3, nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie REDACȚIA (autor) Sulle tracce del popolo daco-romano 10-11 Italiană
1987 Columna, 3, nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie TOFANI, ernardino (autor) Testimonianze epigrafiche riguardanti le tribù romane sul territorio della Dacia 12 Italiană
1987 Columna, 3, nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie BENOCCI, ario (autor) L'unita dei Principati Romeni 13-14 Italiană
1987 Columna, 3, nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie MIȘULESCU VOLPONI, ofia (autor) Cuori romeni ad aprilia 15 Italiană
1987 Columna, 3, nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie GALACTION, Passarelli Luchi (autor) Gala Galaction, mio padre 16-17 Italiană
1987 Columna, 3, nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie GALACTION, Passarelli Luchi (autor) Creanga de brad 18 şi 30 Română
1987 Columna, 3, nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie ANDREONI, manuela (autor), GRILLANDI, assimo (autor), RACIOPPI, aria (autor) Il convegno dell'espressione latina. Valori dell'uomo contemporaneo 19-23 Italiană
1987 Columna, 3, nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie UNGUREANU, oana (autor) Il linguaggio universale della musica per l'uomo moderno 24-26 Italiană
1987 Columna, 3, nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie CASTIGLIONE, limpia (autor) Il convegno dell'espressione latina di Roma 27 Italiană
1987 Columna, 3, nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie REDACȚIA (autor) Din viața asociației Dacia și a A.C.I.E.R. 28-31 Română
1987 Crisia, 1987 Cuprins 2 română
1987 Crisia, 1987 IGNAT, Doina (autor) Așezarea neolitică de la Tășnad (jud. Bihor) aparținînd grupului Sublacu de Barcpu (jud. Bihor) I. Arheologie şi istorie - studii 9-17 română
1987 Crisia, 1987 CRIȘAN, Ioan (autor) Descoperiri arheologice în hotarul localității Cefa (jud. Bihor) I. Arheologie şi istorie - studii 19-35 română
1987 Crisia, 1987 HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul paleofaunei din așezarea eponimă a culturii Otomani - epoca bronzului I. Arheologie şi istorie - studii 37-54 română
1987 Crisia, 1987 DUMITRAȘCU, Server (autor) Realități istorice în Dacia de nord-vest I. Arheologie şi istorie - studii 55-60 română
1987 Crisia, 1987 CĂPĂȚÎNA, D. (autor), LUKACS, A. (autor), POPA, R. (autor) Cercetările arheologice de la Voivozi. Contribuții la istoria Bihorului în secolele XII-XV I. Arheologie şi istorie - studii 61-105 română
1987 Crisia, 1987 BORCEA, Liviu (autor) Mihai Viteazul într-o cronică contemporană puțin cunoscută I. Arheologie şi istorie - studii 107-121 română
1987 Crisia, 1987 RĂDUȚIU, A. (autor) A treia călătorie a lui Iosif al II-lea în Transilvania I. Arheologie şi istorie - studii 123-127 română
1987 Crisia, 1987 FAUR, Viorel (autor), FLEISZ, Ioan (autor) Studenții români la Academia de drept din Oradea (1850-1918) I. Arheologie şi istorie - studii 129-181 română
1987 Crisia, 1987 CIPĂIANU, G. (autor) L'echo du Memorandum dans des milieux diplomatiques europeens I. Arheologie şi istorie - studii 183-193 franceză
1987 Crisia, 1987 DRECIN, Mihai (autor) Romanii la al VIII-lea Congres internațional cooperatist de la Hamburg (1910) I. Arheologie şi istorie - studii 195-200 română
1987 Crisia, 1987 ȘORA, Gheorghe (autor) Vasile Goldiș despre dreptul la autodeterminare a poporului român din Transilvania și unirea lui cu România I. Arheologie şi istorie - studii 201-209 română
1987 Crisia, 1987 MIHOC, Blaga (autor) Contribuții documentare privind aplicarea reformei agrare din 1921 în plasa Aleșd (județul Bihor) I. Arheologie şi istorie - studii 211-227 română
1987 Crisia, 1987 FĂTU, M. (autor) Dictatul fascist de la Viena din august 1940 și consecințele sale I. Arheologie şi istorie - studii 229-241 română
1987 Crisia, 1987 ILEA, Ana (autor) Documente referitoare la voievozii români din Bihor în secolul al XIV-lea II. Documente 243-248 română
1987 Crisia, 1987 GORUN, Gheorghe (autor) Rapoartele comitatului Bihor din timpul răscoalei lui Horea II. Documente 249-261 română
1987 Crisia, 1987 GORUN, Gheorghe (autor) Mișcările țărănești din nord-vestul Transilvaniei din anul 1790. Contribuții documentare (II) II. Documente 263-270 română
1987 Crisia, 1987 FAUR, Viorel (autor) Mărturii documentare inedite despre Societatea de lectură din Oradea II. Documente 271-275 română
1987 Crisia, 1987 FAUR, Viorel (autor), GIURAN, Valeriu (autor) Noi memorii despre luptele pentru eliberarea Bihorului (septembrie-octombrie 1944) II. Documente 277-304 română
1987 Crisia, 1987 DUMITRAȘCU, Server (autor) Rituri și ritualuri de înmormîntare de la începutul epocii fierului (Br. CD - Ha A1) în descoperirile din nord-vestul României (Biharea) III. Articole şi note 305-312 română, engleză
1987 Crisia, 1987 MUREȘAN, A. (autor) Două brățări de bronz descoperite în cetatea de pămînt de la Sîntana, județul Arad III. Articole şi note 313-317 română
1987 Crisia, 1987 FURDUI, T. (autor) Contribuții la cunoașterea edițiilor tipăriturii românești vechi "Poemation de secunda legione Valachica" III. Articole şi note 319-324 română
1987 Crisia, 1987 POP, Alexandru (autor) Farmacii orădene între anii 1850-1880 III. Articole şi note 325-330 română
1987 Crisia, 1987 BOLOVAN, I. (autor), MOȚIU, D. (autor) Contribuții la cunoașterea activității cultural-naționale a avocaților și funcționarilor români în cadrul Asociației naționale din Arad (1863-1870) III. Articole şi note 331-338 română
1987 Crisia, 1987 FAUR, Viorel (autor) Ioan Slavici despre românii din Crișana III. Articole şi note 339-344 română
1987 Crisia, 1987 CAȚAVEI, V. (autor), MUREȘAN, A. (autor) Drapelul Gărzii naționale române a marinarilor de la Pola III. Articole şi note 345-351 română
1987 Crisia, 1987 BIELTZ, L. (autor) Un document inedit referitor la Marea Reuniune "Cele Trei Crișuri", din patrimoniul Muzeului Național de Istorie III. Articole şi note 353-356 română
1987 Crisia, 1987 BABA, I. (autor) Școala și învățămîntul în paginile revistei "Cele Trei Crișuri" (1920-1926) III. Articole şi note 357-366 română
1987 Crisia, 1987 MIHOC, Blaga (autor) Aplicarea reformei agrare din 1921 în plasa Salonta. Aspecte ale împroprietăririi III. Articole şi note 367-375 română
1987 Crisia, 1987 ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Importanța metodologică a studierii agriculturii de munte în condițiile cercetării etnografice actuale IV. Etnografie 377-384 română
1987 Crisia, 1987 ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Caracterul cumulativ al tehnicilor agricole în satele bihorene de munte IV. Etnografie 385-402 română
1987 Crisia, 1987 BRADU, I. (autor) Componente tradiționale ale sistemului de alimentație publică în satul Ceișoara din județul Bihor IV. Etnografie 403-416 română
1987 Crisia, 1987 COLȚEA, Dumitru (autor) Termeni populari folosiți în tehnica și arta țesutului în satele de pe cursul superior și mijlociu al Crișului Negru IV. Etnografie 417-423 română
1987 Crisia, 1987 IGNAT, M. (autor) Folclor, cunoaștere, istorie IV. Etnografie 425-430 română
1987 Crisia, 1987 HERȚEA, I. (autor) Buciume în nord-vestul României IV. Etnografie 431-456 română
1987 Crisia, 1987 ROMAN, Gheorghe (autor) Jocurile de priveghi în Bihor (Valea Crișului Negru, de la Beiuș la Tinca) IV. Etnografie 457-500 română
1987 Crisia, 1987 FEIER, Florica (autor) Obiceiuri de înmormîntare în Sînnicolaul Român IV. Etnografie 501-510 română
1987 Crisia, 1987 PAINA, Mircea (autor) Vasile Bumbac (1837-1918). Note din "Familia" IV. Etnografie 511-512 română
1987 Crisia, 1987 ZINTZ, Maria (autor) Doi zugravi din Țara Făgărașului în secolele XVIII-XIX - Oprea Mihail Crăciun și Pantelimon V. Artă 513-532 română
1987 Crisia, 1987 CHIRIAC, Aurel (autor) Contribuții la cunoașterea activității zugravului Nichita V. Artă 533-537 română
1987 Crisia, 1987 ȚOCA, M. (autor) Sculptorul Nicolae Kruch jr. V. Artă 539-545 română
1987 Crisia, 1987 SARCA, V. (autor) Pictura lui Iosif Fekete (1903-1979) V. Artă 547-556 română
1987 Crisia, 1987 INDRIEȘ, A. (autor) Observații geomorfologice în Munții Codru Moma și Depresiunea Beiușului VI. Ştiinţele Naturii 557-570 română
1987 Crisia, 1987 HUZA, Radu (autor), JURCSAK, Tiberiu (autor), TALLODI, E. (autor) Fauna de reptile triasice din Bihor VI. Ştiinţele Naturii 571-578 română
1987 Crisia, 1987 VENCZEL, Marton (autor) Materiale herpetologice din depozitul fosilifer de pe dealul Burzău-Rîpa, jud. (notă preliminară) VI. Ştiinţele Naturii 579-582 română
1987 Crisia, 1987 JURCSAK, Tiberiu (autor), KESSLER, Eugen (autor) Evoluția avifaunei pe teritoriul României (II) Morfologia speciilor fosile VI. Ştiinţele Naturii 583-609 română
1987 Crisia, 1987 CZIER, Z. (autor), JURCSAK, Tiberiu (autor) Un craniu de elan (Alces alces L.) descoperit în avenul lui Avrămuț din Chiele Someșului Cald VI. Ştiinţele Naturii 611-625 română
1987 Crisia, 1987 PAINA, Mircea (autor) Asupra unor colectări de Hydrometra gracilenta Horv. 1899 (Ins. Het.) VI. Ştiinţele Naturii 627-628 română
1987 Crisia, 1987 PARASCHIVESCU, Dinu (autor) Vespidele sociale din R.S. România și importanța lor aplicativă VI. Ştiinţele Naturii 629-640 română
1987 Crisia, 1987 HURGHIȘIU, I. (autor), PARASCHIVESCU, Dinu (autor) Cercetări etologice și biochimice experimentale asupra tetaniei la Formica protensis Retz. VI. Ştiinţele Naturii 641-645 română
1987 Crisia, 1987 JECU, A. (autor), PAINA, Mircea (autor) Cîteva observații cu privire la colectările de insecte la lumina artificială VI. Ştiinţele Naturii 647-650 română
1987 Crisia, 1987 WILHELM, A. (autor) Țigănușul (Umbra krameri Walbaum) în Valea Ierului VI. Ştiinţele Naturii 651-654 română
1987 Crisia, 1987 CARAIMAN, Gheorghe (autor) Cercetări privind creșterea intensivă a crapului de cultură pe un ciclu de două și trei veri VI. Ştiinţele Naturii 655-663 română
1987 Crisia, 1987 CARAIMAN, Gheorghe (autor), ROȘCA, Grigore (autor) Date cu privire la caracteristicile chimice ale cărnii peștilor de cultură - crap și specii fito și planctonofage VI. Ştiinţele Naturii 665-676 română
1987 Crisia, 1987 MUREȘAN, Olimpia (autor) Considerații privind conservarea și restaurarea unor podoabe și piese de îmbrăcăminte din mileniul I e.n. VII. Muzeografie 677-679 română
1987 Crisia, 1987 ZINTZ, Maria (autor) Tablouri de Francisc Șirato în colecția Complexului Muzeal județean Bihor VII. Muzeografie 681-686 română
1987 Crisia, 1987 MARTIN SILAGHI, Ana (autor) Grafica lui Nicolae Tonitza, Ștefan Dimitrescu și Rudolf Schweitzer - Cumpăna în colecția Complexului Muzeal Județean Bihor VII. Muzeografie 687-700 română
1987 Crisia, 1987 NOVICOV TERTIC, R. (autor) Lucrări de Octav Grigorescu în colecția Complexului Muzeal Județean Bihor VII. Muzeografie 701-707 română
1987 Crisia, 1987 FAUR, Viorel (autor) Cronica activității științifice și cultural-educative a secției de Istorie a Complexului Muzeal Județean Bihor pe anul 1986 VII. Muzeografie 709-713 română
1987 Crisia, 1987 CORNEA, Lucia (autor) Repertoriul periodicelor românești editate în Bihor în perioada interbelică VII. Muzeografie 715-733 română
1987 Crisia, 1987 PAINA, I. Mircea (autor) In memoriam VII. Muzeografie 735-750 română
1987 Crisia, 1987 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Personalia VII. Muzeografie 751-768 română
1987 Crisia, 1987 GORUN, Gheorghe (autor) Voievodatul Transilvaniei, vol III - Pascu Șt. VIII. Recenzii 771-772 română
1987 Crisia, 1987 GORUN, Gheorghe (autor) Manuscrisele românești medievale din Crișana - Dudaș F. VIII. Recenzii 772-773 română
1987 Crisia, 1987 PINȚA, Gheorghe (autor) Apărarea autonomiei Principatelor Române (1821-1859) - Iordache A., Stan Apostol VIII. Recenzii 773-776 română
1987 Crisia, 1987 GORUN, Gheorghe (autor) Mișcarea națională a românilor din Transilvania între anii 1790-1848 - Gyemant L. VIII. Recenzii 776-777 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV COMȘA, Eugen (autor) Cercetări arheologice de suprafață pe cursul inferior al Dîmboviței 13-16 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV NEAGU, Marian (autor) Așezarea Bolintineanu din punctul lunca "La Grădini", comuna Valea Argovei, județul Călărași 17-20 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV COMȘA, Eugen (autor) Despre vîrfurile de suliță și de săgeată de silex don arealul culturii Gumelnița 21-28 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV ȘERBĂNESCU, Done (autor), ȘIMON, Mihai (autor) Considerații privind reprezentarea simbolică a piciorului uman din aria culturii Gumelnița 29-34 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV ȘERBĂNESCU, Done (autor) Depozitul de mărgele descoperit în telL-ul neolitic de la Vlădiceasca, jud. Călărași 35-38 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Unele probleme ale culturii Cucuteni-Tripolie 39-48 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV LEAHU, Valeriu (autor) Cu privire la ritul funerar practicat de purtătorii culturii Tei 49-52 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV TROHANI, George (autor) Săpături arheologice pe Ghergalaul Mare, satul Vlădiceasca, comuna Valea Argovei, jud. Călărași (III) 53-61 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV NICOLĂESCU PLOPȘOR, Dardu (autor) Leziuni traumatice la animale domestice și unele practici empirice de vindecare în perioada geto-dacă 63-72 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV SÎRBU, Valeriu (autor) Cultul apelor, al izvoarelor și fîntînilor reflectat în unele descoperiri arheologice (secolele II î.e.n. - III e.n.) 73-76 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV BARNEA, Alexandru (autor) Limesul danubian al provinciei Moesia Inferior. Organizarea militară și civilă 77-86 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV BOUNEGRU, Octavian (autor) Flota romană la Dunărea de Jos în cursul războaielor dacice 87-93 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV MATEI, Cristian (autor) Cercetările arheologice în zona instalației portuare antice de la Capidava 95-101 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV ELEFTERESCU, Dan (autor) O țintă cu decor antropomorf de la Durostorum 103-104 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV MUNTEANU, Mircea (autor), UDRESCU, Mircea (autor) Un complex de secol IV e.n. de la Nicolae Bălcescu (comuna Alexandru Odobescu, județul Călărași): Date arheologice și zooarheologice 105-112 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV DIACONU, Petre (autor) Două pandantive foliforme de bronz de la Păcuiul lui Soare 113-114 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV DIACONU, Petre (autor) Despre unele meșteșuguri de la Păcuiul lui Soare (sec. X-XI) 115-121 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV BARASCHI, Silvia (autor) Cîteva accente la istoria așezării de la Păcuiul lui Soare 123-132 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV NIȚULESCU, Virgil (autor), RENȚA, Elena (autor) Noi date privitoare la instalațiile de încălzit ale locuințelor de la Orașul de Floci 133-134 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV CÎRCIUMARU, Marin (autor), IORGA, Roxana (autor) Metode de datare absolută a vîrstei în arheologie 135-153 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV ȘERBĂNESCU, Done (autor) Metode descoperite în Dava geto-dacică de la Radovanu 155-160 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV OCHEȘANU, Radu (autor), VERTAN, Antoaneta (autor) Monede de aur și de argint din secolele IV-V e.n. descoperite în Dobrogea 161-168 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV OCHEȘANU, Radu (autor) Două monede inedite de la Leon I 169-172 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV CLIANTE, Traian (autor), OCHEȘANU, Radu (autor) Măsură ponderală romano-bizantină descoperită la Rasova, jud. Constanța 173-174 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV PAPASIMA, Tudor (autor) Monede medievale românești din colecția muzeului județean Călărași 175-178 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV NEAGU, Marian (autor), VLĂDILĂ, Petre (autor) Aspecte ale circulației monetare la Dunărea de Jos în secolele XVI-XVII în lumina cercetării tezaurelor de la Oiua Petrii-Orașul de Floci 179-183 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV AVRAM, Alexandru (autor) Legămîntul de la Helis (Diodor, 21, 12, 2-6) 185-188 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV PANAIT, Panait (autor) Șantiere constructoare de nave din Țara Românească a evului mediu 189-192 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV VLĂDICĂ, Petre (autor) Aspecte ale desfășurării revoluției de la 1948 în localitățile județului Călărași 193-196 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV TUDOR, Constantin (autor) File din istoria mișcării revoluționare și democratice călărășene pînă la făurirea Partidului Comunist Român 197-202 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV TUDOR, Constantin (autor) Mișcări și frămîntări țărănești în fostul județ Ialomița după răscoala de la 1888 pînă la 1900 203-208 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV PETRESCU, Nicolae (autor) Constituirea unor organizații țărănești la Dunărea de Jos în anul 1919 209-216 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV FILIP, Răzvan (autor) Aspecte ale vieții rurale din zona Dunării de Jos înainte de izbucnirea celui de-al doilea rătboi mondial 217-220 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV TUDOR, Constantin (autor) Aspecte documentare privind începuturile cooperativizării agriculturii în județul Călărași 221-226 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV SCĂUNAȘ, Nicolae (autor) Costumul călărășean în poezia populară locală 227-231 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV CIUCĂ, Răzvan (autor) Considerații privind tehnicile și sistemele de construcție ale aehitecturii tradiționale din județele Călărași și Ialomița 233-237 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV CIUCĂ, Răzvan (autor) Privire socio-etnografică asupra gospodăriei și casei rurale din sud-estul Cîmpiei Munteniei (tipologii) 238-246 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV ARMĂȘESCU, Ioana (autor), LAZĂR, Gheorghe (autor) Aspecte ale practicării agriculturii tradiționale în cîteva sate din Cîmpia Bărăganului 247-252 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV DOCHERU, Marioara (autor), LIGOR, Daniela (autor) Evoluția portului popular femeiesc din zona Vlașca 253-262 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV CONOVICI, Niculae (autor) Thtaker zwischen karpatenbogen und Agais - Oppermann M. 263-267 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV DIACONU, Petre (autor) La "Lepre" en Dacie? - Lozovan Eugen 267-267 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV ISTRATE, Mircea (autor) Ovcarovo - Todorova H., Vasiliev V., Ianușevici Z., Covalceva M., Valev P. 267-269 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV ISTRATE, Mircea (autor) Drevniaia hudojestvenaia bronza kavkaza v sobranii gosudarstvennogo Ermitaja 269-270 română
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 PREDA, Constantin (autor) Einige Betrachtungen zu Dakien in der Zeit Decebals 005-010
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 PĂUNESCU, Alexandru (autor) Le tardenoisien de l'Est et du Sud-Est de la Roumanie 011-020
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 ZAHARIA, Eugenia (autor) La culture de Monteoru. L'etape des debuts à la lumiere des fouilles de Sărata Monteoru 021-050
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 KACSÓ, Carol (autor) Beiträge zur Kenntnis des Verbreitungsgebietes und der Chronologie der Suciu de Sus-Kultur 051-076
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 VULPE, Alexandru (autor) Die Geto-Daker. Geschichte eines Jahrtausends vor Burebista 077-086
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 SUCEVEANU, Alexandru (autor), ZAHARIADE, M. (autor) Du nom antique de la cité romaine tardive d'Independenta (dép. de Tulcea) 087-096
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 OPAIȚ, Andrei (autor), OPAIȚ, Cristina (autor), SUCEVEANU, Alexandru (autor), TOPOLEANU, Florin (autor), ZAHARIADE, M. (autor) Early and Late roman Fortification at Independența, Tulcea country 097-106
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 MARINESCU, George (autor), MIRIȚOIU, Nicolae (autor) Die karpische Nekropole von Sopteriu, Gem. Urmenis, Kreis Bistrița-Năsăud 107-118
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 HARHOIU, Radu (autor) Die Beziehungen zwischen Romanen und Barbaren in Siebenbürgen in der Sichtner ungarischen Geschichte Transilvaniens 119-130
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 CHALINE, Jean (autor) Les rongeurs de la Grotte Cioarei-Boroșteni (Nord de l'Oltenie, Roumanie) et leur signification 131-134
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 AVRAM, Alexandru (autor), OPAIȚ, Andrei (autor) Le vin, l'huile et les amphores dans l'antiquité classique 135-144
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 OPAIȚ, Andrei (autor) Un dépôt d'amphores découvert à Aegyssus 145-156
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 PETOLESCU, Constantin C. (autor) Quatre contributions à la prosopographie des milites équestres 157-172
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 MITREA, Bucur (autor) Decouvertes monetaires en Roumanie-1986 (XXX) 173-178
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 DORUȚIU-BOILĂ, Emilia (autor) Nécrologie: Ion I. Rusu (1911-1985) 179-182
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 MARINESCU-BÂLCU, Silvia (autor) Compte rendu: ''Prehistoric art in Europe" - N.K. Sanders 183-185
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 AVRAM, Alexandru (autor) Compte rendu: ''La Valpolicella nell'eta romana" - Atti del Convegno 185-186
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 DUMITRESCU, Vladimir (autor) Compte rendu: ''Die verzierte Keramik der Sesklo- und Diminikultur Thessailes" - Brinna Otto 186-187
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 DUMITRESCU, Vladimir (autor) Compte rendu: ''Il Veneto nell'antiqita. Preistoria e Protoistoria" 187-190
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 MARINESCU-BÂLCU, Silvia (autor) Compte rendu: ''The Cucuteni-Tripolye Culture. A Study in Technology and the origins of Complex Society" - Linda Ellis 190-192
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 ALEXANDRESCU-VIANU, Maria (autor) Compte rendu: ''Katalog der romischen Porträts in den Capitolinischen Museen und den anderen Kommunalen Sammlungen der Stadt Roma" - Klaus Fittschen, Paul Zanker 192-193
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 POPILIAN, Gheorghe (autor) Compte rendu: ''Terra sigillata im Barbaricum zwischen Pannonien und Dazien" - Denes Gabler, Andrea H. Vaday 193-194
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 PETCULESCU, Liviu (autor) Compte rendu: ''The Production and Distribution of Roman Military Equipment. Proceedings of the Second Roman Military Equipment Research Seminar" - M.C. Bishop (ed.) 194-196
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 COMȘA, Maria (autor) Compte rendu: ''Der Schatzfund von Vrap in Albanien. Beitrage zur Archaologie der Awarenzeit im mittleren Donauraum" - Joachim Werner 196-198
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 MARIN, Ionel (autor) Complexul Muzeal Județean Neamț - factor activ în efortul de edificare a conțtiinței revoluționare a oamenilor muncii .5- română
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 ALEXA, Bujor (autor), CUCOȘ, Ștefan (autor), DUMITROAIA, Gheorghe (autor), MONAH, Dan (autor), POPOVICI, Dragomir (autor) Raport preliminar asupra săpăturilor arheologice de la Poduri - Dealul Ghindaru (1984-1985) .9- română
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 DUMITROAIA, Gheorghe (autor) Pastica antropomorfă din așezarea cucuteniană de la Răucești - "Munteni", jud. Neamț 21- română
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 URSACHI, Vasile (autor) Ceramica dacică pictată din cetatea de la Brad, comuna Negri, județul Bacău 43- română
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 PETRIȘOR, Elena (autor) Așezarea carpică de la Homiceni, județul Neamț 99- română
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) "Les tresor unique" de l'empire romain 115- franceză
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 ALEXIANU, Marius (autor), ELLIS, Linda (autor) Date noi asupra necropoleide tip Sîntana de Mureș de la Izvoare - Piatra Neamț 127- română
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 DRAGOTESCU, Marcel (autor) Dovezi arheologice ale continuității populației autohtone în secolele V-IX e.n. în județul Neamâ 151- română
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 ALEXIANU, Marius (autor), SCORȚANU, Ștefan (autor) Două topoare din evul mediu descoperite în județul Neamț 159- română
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 COZARESCU, Epifanie (autor) Îngrijirea în Roman a ostașilor bolnavi și răniți din Războiul de Independență 167- română
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 MARIN, Ionel (autor) Condițiile de viață și de muncă ale maselor muncitoare din județul Neamț între anii 1900-1940 175- română
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 SCURTU, Ioan (autor) Contribuții privind structura socio-demografică a parlamentului României în anii 1919-1937 191- română
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 DANDARA, Livia (autor) Considerații privind fondarea Ligii Antirevizioniste Române 207- română
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 STĂNESCU, C.M. (autor) Unele probleme referitoare la românia discutate la Conferința de pace de la Paris, oglindite în presa vremii 215- română
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 ALEXIANU, Marius (autor), BĂRA, Ion (autor) Din istoria geneticii în România 223- română
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 HENEGAR, Cornel (autor), MĂZĂREANU, Ion (autor), URSACHE, Minodora (autor) Prima contribuție de prezentare iconografică a lui Ion Ionescu de la Brad 233- română
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 DONISĂ, Ion (autor), LUPAȘCU, Gheorghe (autor), MONAH, Dan (autor) Unele caracteristici ale depozitelor terigene din stațiunea arheologică Poduri-Dealul Ghindaru, jud. Bacău 245- română
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 BĂRA, Ion (autor), MONAH, Dan (autor), MONAH, Felicia (autor) Observații asupra compoziției depozitelor de cereale din așezarea Precucuteni IIIde la Poduri-Dealul Ghindaru 249- română
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul materialului faunistic provenit din așezarea de la Izvoare-Piatra-Neamț, zona B, aparținînd secolelor II-II Ie.n. 263- română
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul materialului paleofaunistic descoperit în așezările de la Mălăești și Vărărie (sat Borniș, cvomuna Dragomirești, jud. Neamț) din sec. VI-IX e.n. 273- română
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 CIACARU MIRCEA, Răzvan (autor) Restaurarea unei statuete de bronz 281- română
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 DUMITROAIA, Gheorghe (autor) Săpăturile arheologice din județul Neamț (1986) 291- română
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 MONAH, Dan (autor) Aurel Buzilă (1924-1986) 297- română
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 MONAH, Dan (autor) Tîrpești. From Prehistory to History in Eastern Romania - Marinescu-Bîlcu Silvia 301- română
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 SPINEI, Victor (autor) Archaeological Research in Slovakia 304- română
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 MONAH, Dan (autor) Plemena Dnestrovsko-Prutskogo mezdurecjis v period rascveta Tripolskoj kul'turi - Vinogradova M.N. 310- română
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 MONAH, Dan (autor) Lion remains from the late Neolithic and Copper Ageof the Carpathian Basin - Voros Istvan 310- română
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 MONAH, Dan (autor) The Cucuteni -Tripolye Culture. A Study in Technology and the Origins of Complex Society - Ellis linda 311- română
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 MONAH, Dan (autor) Griechischer Goldschmunk - Deppert-Lippnitz Barbara 314- română
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 MONAH, Dan (autor) Handbooks for Archeologist, Radiocarbon Dating - Mook G.W., Waterbolk T.H. 315- română
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 MONAH, Dan (autor) El arte prehistorico en Rumania - Dumitrescu V. 315- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă CIUCĂ, Vasile (autor), GHERGHE, Petre (autor), NICA, Marin (autor) Rezultatele preliminare ale cercetărilor arheologice de la Dobrești, jud. Dolj .7- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă VOICU, Constantin (autor) Circulația monedelor orașelor Dyrrhachium șio Apollonia în sud-vestul Daciei 17- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă MĂRGĂRIT TĂTULEA, Corneliu (autor) Noi date cu privire la tezaurul de monede romane republicane de la Florești-Șimnicu de Sus, județul Dolj 25- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă VLĂDESCU, Cristian (autor), ZAHARIADE, Mihai (autor) Fortificația romană tîrzie de la Bistreț, județul Dolj 29- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă MĂRGĂRIT TĂTULEA, Corneliu (autor) Două noi reliefuri votive mithraice descoperite la Sucidava-Celei 41- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă TOPORU, Octavian (autor) Sucidava Și "Ripa" nordică a "Limesului" danubian în epoca romană tîrzie și paleobizantină 45- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă RĂDULESCU, Toma (autor) Un nou lot din tezaurul monetar de la Bîzdîna-Dolj (secolele XIV-XV) 61- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă BICIU, Florea (autor), RĂDULESCU, Toma (autor) Tezaurul de monede feudale de la Stăvaru-Olt (secolele XV-XVII) 65- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă CIOBOTEA, Dinică (autor) Contribuții documentare privind negustorii chiproviceni din Oltenia (secolele XVII-XIX) 79- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă FLORESCU, Aurelia (autor) Precizări privind plecarea lui Tudor Vladimirescu din Bucureștiîn ianuarie 1921 83- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă DEACONU, Tudorița (autor) Date noi privitoare la înființarea unui muzeu tehnic la Craiova, în secoluzlui al XIX-lea 95- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă DEACONU, Luchian (autor) Noi mărturii documentare referitoare la lupta pentru făurirea statului național unitar român 99- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă GHERGHE, Otilia (autor) Însemnări istorice referitoare la luptele armatei române în august-septembrie 1916 105- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă DINU, Alexandru (autor) Lupta cadrelor didactice doljene pentru apărarea patriei în anii 1916-1913 115- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă DEACONU, Luchian (autor) Prezența și activitatea refugiațiilor polonezi în România în anii 1939-1945, mărturii ale tradiționalelor legături de prietenie româno-polone 127- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă GHERGHE, Otilia (autor) Desfășurarea revoluției de eliberare socială și națională, asntifascistă și antiimperialistă în zona Dunării între Orșova și Corabia 151- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă NIȚU, Georgeta (autor) Observații privind evoluția așezărilor rurale în Oltenia de la vest de Jiu 159- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă TĂTULEA, Viorica (autor) Creația populară contemporană în județul Dolj 171- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă TĂTULEA, Viorica (autor) Centre de confecționare a mobilierului țărănesc din Gorj 187- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă REZEANU, Paul (autor) Inițiative pentru ridicarea unui monument Mihai Viteazul la Craiova 195- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă DUICU, Sebastian (autor) Revista Ramuri - seria veche - și artele plastice (1905-1947) 199- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă ROGNEANU, Florin (autor) Theodor Pallady și tentația absolutului 205- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă DAVIDESCU, Cătălin (autor) Ion Țuculescu - Note biografice 211- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă CONSTANTINESCU, Ilie (autor) Cronica principalelor manifestări științifice și cultural-educative 1982-186 221- română
1987 Pontica, XX COMȘA, Eugen (autor) Istoricul cercetărilor arheologice privind epoca neolitică de pe teritoriul Dobrogei (1878-1944) .9- română
1987 Pontica, XX HAȘOTTI, Puiu (autor) Sondajele din așezarea culturii Hamangia de la Medgidia - Satu Nou 19- română
1987 Pontica, XX HAIMOVICI, Sergiu (autor) Unele date cu privire la un lot de faună descoperit în așezarea eponimă de la Hamangia (Baia) 43- română
1987 Pontica, XX BĂRBULESCU, Maria (autor), BUZOIANU, Livia (autor), RĂDULESCU, Adrian (autor) Importuri amforice la Albești (jud. Constanța): Rhodos 53- română
1987 Pontica, XX BĂRBULESCU, Maria (autor), BUZOIANU, Livia (autor), CHELUȚĂ-GEORGESCU, Nicolae (autor) Tipuri de amfore elenistice descoperite în așezarea greco-autohtonă de la Albești (jud. Constanța) 79- română
1987 Pontica, XX IRIMIA, Mihai (autor) Considerații privind unele morminte tumulare din epoca romană descoperite în Dobrogea 107- română
1987 Pontica, XX BOUNEGRU, Octavian (autor) Începuturile organizării vamale în Dobrogea romană 137- română
1987 Pontica, XX OCHEȘEANU, Radu (autor), VERTAN, Antoaneta (autor) Tezaurul de monede romane tîrzii de la Straja (jud. Constanța) 147- română
1987 Pontica, XX ILIESCU, Octavian (autor) Descoperiri monetare din tezaurul de la Suluc și alte contribuții privind aceeași descoperire 181- română
1987 Pontica, XX PAPUC, Gheorghe (autor) O fibulă digitală de la Tropaeum Traiani și cîteva considerații asupra fibulelor de acest tip 207- română
1987 Pontica, XX SÎRBU, Valeriu (autor) Typologie et terminologie de la ceramique locale des VIIIe-XI siecles - la zone du Bas-Danube 217- franceză
1987 Pontica, XX CUSTUREA, Gabriel (autor) Date noi privind circulația monetară în Dobrogea medievală 237- română
1987 Pontica, XX SUCEVEANU, Simona (autor) Date privind circulația cărților românești vechi din secolele al XVII-lea și al XVIII-lea aflate în patrimoniul județului Constanța 255- română
1987 Pontica, XX DIANA, Anna-Maria (autor), LUNGU, Georgeta (autor) Construirea și răscumpărarea liniei ferate Constanța-Cernavodă 267- română
1987 Pontica, XX LASCU, Stoica (autor) Din istoricul industriei românești interbelice. Principalele componente ale ramurilor de profil din Dobrogea (II) 275- română
1987 Pontica, XX DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor), LASCU, Stoica (autor) Din istoricul aviației naționale interbelice. Construirea primului hidroavion românesc ("Geta") - împrejurări, implicații, urmări (II) 293- română
1987 Pontica, XX CIORBEA, Valentin (autor) Aplicarea reformei agrare. Structura proprietății, producțioa și rentabilitatea gospodăriilor rurale din județele Constanța și Tulcea între anii 1918-1944 309- română
1987 Pontica, XX AVRAM, Alexandru (autor), BOUNEGRU, Octavian (autor), CHIRIAC, Costel (autor) Cercetări perieghetice în teritoriul Histriei (III) 327- română
1987 Pontica, XX COVACEF, Zaharia (autor) Contribuții privind reprezentările figurate ale zeului Marte în Dobrogea romană 337- română
1987 Pontica, XX PAPASIMA, Tudor (autor) Mormînt roman descoperit la I.A.S. Pietreni (com. Deleni, jud. Constanța) 345- română
1987 Pontica, XX PAPASIMA, Tudor (autor) Altă tehnică în confecționarea podoabelor la Păcuiul lui Soare 353- română
1987 Pontica, XX DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) Noi contribuții la problema intelectualității românești din Dobrogea înainte de 1878. Studiu statistic 357 română
1987 Pontica, XX DRĂGOI, Eugen (autor) Precizări pe marginea unui studiu despre intelectualii români din Dobrogea 359- română
1987 Pontica, XX OPRIȘ, Ioan (autor) Cîteva mărturii privitoare la apărarea patrimoniului arheologic dobrogean 365- română
1987 Pontica, XX PITRESCU, Ileana (autor) Semnificațiile tipurilor și ornamenticii textilelor de interior din Dobrogea 369- română
1987 Pontica, XX MINCIONE, Giuseppino (autor) Tomi nella poesia d'esilio di Ovidio 385- italiană
1987 Pontica, XX SPLRNDORE, Emiliano (autor) Corografia storica della Valle Subequana e di Superaequum 393- italiană
1987 Pontica, XX NARDONI, Davide (autor) Vicus Andicus - "The Vergilian Native Village" 397- engleză
1987 Pontica, XX BUCOVALĂ, Mihai (autor), MĂRGINEANU, C. (autor) Studien zu Romischen Zweischengoldglasern I. Geschichte der Tecknik und das Problem der Aurhentizitat - Pillinger Renate 411- română
1987 Pontica, XX Acad. Emil Condurachi 413- română
1987 Pontica, XX GEORGESCU, Octavian (autor) Ovidiu și spiritul romantic 479- română
1987 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVIII, nr. 1 ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta (autor) Valorificarea patrimoniului cultural – o necesitate imperioasă în activitatea de educație patriotică, revoluționară a maselor (masă rotundă) 3-11 română
1987 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVIII, nr. 1 ACHIM, Viorel (autor), CĂPĂȚÎNĂ, Dan (autor), POPA, Radu (autor) O cetate medievală la izvoarele Begheiului. Cercetările de la Gladna Română, județul Timiș Studii şi Comunicări 12-16 română
1987 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVIII, nr. 1 MOISESCU, Cristian (autor) Etape evolutive din istoria ansamblului monumental Arnota, județul Vîlcea Studii şi Comunicări 17-19
1987 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVIII, nr. 1 HOINĂRESCU, Călin (autor) Locul arhitecturii sătești de pe Valea Teleajenului în orizontul arhitecturii tradiționale prahovene (II) Studii şi Comunicări 20-29 română
1987 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVIII, nr. 1 CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Casa de lemn din județul Harghita Studii şi Comunicări 30-41 română
1987 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVIII, nr. 1 JINGA-OPRESCU, Carmen (autor) Prelucrări cîmpulungene ale casei țărănești din zona de deal Studii şi Comunicări 42-46 română
1987 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVIII, nr. 1 ISPIR, Mihai (autor) Variante de „Rundbogenstil“ în arhitectura de secol XIX. Note preliminare Studii şi Comunicări 47-51 română
1987 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVIII, nr. 1 TEODORESCU, Virgiliu Z. (autor) Informații referitoare la activitatea sculptorului Ioan C. Dimitriu Bârlad Studii şi Comunicări 52-62 română
1987 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVIII, nr. 1 ALICU, Dorin (autor) Restaurarea și conservarea monumentelor romane de la Ulpia Traiana Conservare - restaurare 63-66 română
1987 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVIII, nr. 1 IANCULESCU-SPĂTARU, Teodora (autor) Cercetări stratigrafice murale în vederea restaurării picturilor monumentului istoric și de arhitectură Sf. Mina din Craiova Conservare - restaurare 67-70 română
1987 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVIII, nr. 1 REZEANU, Paul (autor) Contribuții la cunoașterea dezvoltării edilitare a Craiovei între 1831-1944 Patrimoniu 71-73 română
1987 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVIII, nr. 1 BRÎNCEANU, Lidia (autor) Un monument din Alexandria, pictat de Ștefan Luchian (catedrala Sf. Alexandru) Patrimoniu 74-76 română
1987 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVIII, nr. 1 OPREA, Petre (autor) Picturi murale în case bucureștene în pragul secolului al XX-lea (str. G. Peri nr. 9, calea Dorobanți nr. 2, Lipscani nr. 2) Patrimoniu 77-80 română
1987 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVIII, nr. 1 ACSINTE, D. M. (autor) Cele mai vechi case din Hîrlău Patrimoniu 81-85 română
1987 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVIII, nr. 1 SIMIONESCU, Petre (autor) Contribuții la studiul monumentului Beștelei din Pitești (Biserica Sf. Treime) Opinii 86-90 română
1987 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVIII, nr. 1 BODEA, Mihaela (autor) Pentru o arhivă a arhitecturii Opinii 91-92 română
1987 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVIII, nr. 1 BUȘILĂ, Valentina (autor) Patrimoniul milenar al Egiptului în perspectivă contemporană Monumente străine 93-96 română
1987 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVIII, nr. 2 ARTIMON, Alexandru (autor) Date istorice și arheologice cu privire la Curtea Domnească din Bacău Studii şi Comunicări 3-13 română
1987 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVIII, nr. 2 MIHĂESCU, Gabriel (autor) Din istoricul cercetărilor arheologice la Curtea Domnească din Tîrgoviște Studii şi Comunicări 14-24 română
1987 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVIII, nr. 2 SINIGALIA, Tereza (autor) Observații privind structura urbană a Bucureștilor la sfârșitul secolului al XVII-lea și prima jumătate a secolului al XVIII-lea Studii şi Comunicări 25-35 română
1987 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVIII, nr. 2 HOINĂRESCU, Călin (autor) Locul arhitecturii sătești de pe Valea Teleajenului în orizontul arhitecturii tradiționale prahovene (III) Studii şi Comunicări 36-53 română
1987 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVIII, nr. 2 CONSTANTINESCU, Grigore (autor) Monumente ale arhitecturii lemnului din sud-vestul județului Argeș (bisericile de lemn din Lipia, Catane și Cotmeana) Studii şi Comunicări 54-57 română
1987 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVIII, nr. 2 CIOARĂ-BÂTCĂ, Maria (autor) Instalații țărănești în câmpia Munteniei de vest Studii şi Comunicări 58-62 română
1987 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVIII, nr. 2 ENESCU, Theodor (autor) Luchian și picturile sale decorative din 1897 de la vila Mathilda (București) Conservare - restaurare 63-64 română
1987 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVIII, nr. 2 GRIMALSCHI, Viorel (autor) Conservarea-restaurarea și punerea în valoare a picturilor murale și a decorației policromate de la vila Mathilda Conservare - restaurare 65-72 română
1987 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVIII, nr. 2 BĂNICĂ, Theodor (autor), RĂDULESCU, Adrian (autor) Aspecte ale conservării și restaurării patrimoniului de arhitectură în municipiul Constanța Conservare - restaurare 73-76 română
1987 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVIII, nr. 2 ZECK, Ariadna (autor) Importanța unui act de cultură - Muzeul Ion Kalinderu (București) Patrimoniu 77-85 română
1987 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVIII, nr. 2 GRĂDINARU, Virgil (autor) Cinstirea memoriei înaintașilor. Monumentul lui Emanuil Ungureanu din Timișoara Patrimoniu 86-89 română
1987 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVIII, nr. 2 OPREA, Petre (autor) Picturi murale în case bucureștene (bd. Lascăr Catargi nr.2, str. Justiției nr. 40, calea Griviței nr. 102, str. Sf. Ioan Nou nr. 33) Patrimoniu 90-94 română
1987 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVIII, nr. 2 FLORESCU, Radu (autor) Energiile unei vocații (In memoriam Vasile Drăguț) Evocări 95-96 română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 IACOB, Rafila (autor) Sargetia - Cuvînt înainte .9- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 DRĂȘOVEANU, Florin (autor) Așezarea neolitică de la Hunedoara "Dealu Sînpetru" .11- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 KALMAR, Zoia (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Tipuri de locuințe în așezarea neolitică de la Parța 18- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 KARMAR, Zoia (autor), TATU, Hristache (autor) Contribuții la cunoașterea unui grup cultural din epoca bronzului din Banat, răspîndot și în Sud-Vestul Transilvaniei (I) 35- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 ANDRIȚOIU, Ioan (autor) Contribuții la cunoașterea culturii Wietemberg la sud-vestul Transilvaniei (I) 45- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 VASILIEV, Valentin (autor) Probleme ale cronologiei Hallstattului pe teritoriul României (II) 64- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 FLOREA, Gelu (autor) Considerațioi privind unele aspecte ale locuirii dacice în Munțuu Orăștiei 81- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 GLODARIU, Ioan (autor) Din nou despre "Decebalus per Scorilo" 93- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 MARINESCU, Lucia (autor) Considerații asupra artei dacice 98- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Regele Pieporus și acțiunea costobocă din sec. Ii e.n. Un istoric al problemei 106- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 MOGA, Vasile (autor) Amfiteatre și lupte de gladiatori în Dacia romană 111- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 ARDEVAN, Radu (autor) Veterani și decurioni municipali în Dacia romană 117- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 ARDEVAN, Radu (autor) Aediles quawatores la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 127- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 LIPOVAN, Ion (autor) Un praepositus auariarum la Ampelum 133- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 COCIȘ, Sorin (autor), RUSU, Adriana (autor) Fibule romane din colecțiile Muzeului Județean Deva (II) 139- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 POP, Constantin (autor) Cultul Dianei la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 148- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 POPESCU, Ovidiu (autor) Politica voievozilor români de la sud de Carpați de apărare împotriva penetrașiei feudalității maghiare și a catolicismului 151- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 TĂNĂSESCU, Conatantin (autor) Din trecutul municipiului Deva. De la prima atestare documentară pană în secolul al XVI-lea 160- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 BOLDEA, Ligia (autor) Cîteva considerașii privitoare la familia nobilă de Măcicaș (sec. XVI-XVII) 171- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 RUSU ADRIAN, Andrei (autor) Miscellanea hatzegiana. (Informații și reinterpretări privitoare la Istoria Țării Hațegului în evu mediu (I) 178- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 DRĂGAN, Ioan (autor) Gheorghe More de Ciula, banul Severinului și al Belgradului (? - 1507) 199- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 LAZĂR, Ioachim (autor) Aspecte privind cultivarea viței de vie în județul Hunedoara (sec. XVI-XIX) 206- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 PETROV, Gheorghe (autor) Despre pribegia lui Matei Aga din Brîncoveni în Țara Hașegului (1630-1631) 223- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 URSUȚIU, Maria (autor) Contribuții privind breslele din Hunedoara și Hațed în secolul al XVII-lea 233- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 RUSU, Florentina (autor) Fenomene istorico-demografice în Țara Hațegului din evul mediu pînă la 1900 241- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 PALAMARIU, Olimpia (autor) Monedele de tip Sadagura existente în colecția Muzeului Județean Deva 248- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 ZAHARIA, Dumitru (autor) Informații despre ținuturile hunedorene în manuscrisele Marsilli de la Biblioteca Universității din Bologna 252- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 OPRIȘ, Ioan (autor) Cartea veche românească tetaur material mși de date istorice 261- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 BASARAB, Maria (autor) Însemnări manuscrise de pe vechi tipărituri românești, existente în patrimoniul hunedorean, despre legătorie și legători de carte 285- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 COLTA, Elena (autor) Cîteva aspecte ale circulației virienelor în județul Hunedoara 292- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 NEAMȚU, Gelu (autor) Destinul cărților despre Horea apărute cu ocazia centenarului răscoalei (1784-1884) 298- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 NAGHI, Gheorghe (autor) Un manuscris inedit a lui Ștefan Moldovan privitor la Țara Hațegului la mijlocul secolului al XIX-lea (I) 306- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 IONAȘ, Vasile (autor) Administrația românească a Comitatului Zarand între vanii 1861 și 1876 (I) 327- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 VÎNĂTORU, Viorel (autor) Dreptul de folosire a pădurilor în comitatul Huinedoara în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 336- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 LAZĂR, Ioachim (autor) Aron Densușianu (1837-1900) promotor al luptei pentru unitate națională a poporului român 342- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 NEAMȚU, Gelu (autor) Documente privind mișcarea dacoromână la Deva în 1885 și 1905 354- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 ANDRUȘ, Rodica (autor) Un hunedorean în Legiunea Română din Italia - Ștefan Oțel din Brad 366- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 ANDRUȘ, Rodica (autor) Din activitatea bibliotecilor înfințate de Astra în județul Hunedoara 389- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 GOȚIA, Anca (autor) Din corespondența folcloristului Ion Pop Reteganul cu Astra 397- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 IVĂNEȘ, Constantin (autor) Opțiuni privind dezvoltarea economică a României în primul deceniu interbelic, reflectate în revista Analele statistice și economice 403- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 LAZĂR, Liviu (autor) Antirevizionismul presei hunedorene în deceniul patru al secolului nostru 417- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 NISTOR, Anghel (autor) Aspecte din viața social-politică hunedoreană în anul 1940 425- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 HERBAN, Adela (autor) Situația social-economică și politică a maselor muncitoare hunedorene între anii 1944-1947 430- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 UDREA, Traian (autor) Abolirea monarhiei și proclamarea Republicii - necesitate istorico-politică fundamentală 447- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Silviu Dragomir despre Alexandru Lapedatu 459- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 HOMORODEAN, Mircea (autor) Toponimele Piuele (Piva) 465- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 NISTOR, Anghel (autor), VELEA, Mircea (autor) Numer de localități hunedorene referitoare la defrișarea pădurii 469- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 ROTEA, Mihai (autor) Locuirea Coțofeni de la Deva - "Strada Lenin" 475- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 COCIȘ, Sorin (autor), PAKI, Adela (autor) Teracote de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 480- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 NEMEȘ, Emil (autor) O teracotă cu Venera descoperită la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 488- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 OPRIȘIU, Victor (autor) Un sprijinitor din Fiume al Astrei 491- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 FABIAN, Călin (autor), FABIAN, Mihaela (autor) Abordarea fenomenelor geologice din perspectiva teoriei sistemelor cu aplicații la teritoriul hunedorean 493- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 BAICOANA, Marin (autor), BURNAZ, Silvia (autor) Contribuții la cunoașterea zonei carstice Ponorici-Cioclovina (Munții Șureanu) 501- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 POP BADEA, Adriana (autor), TRUFAȘ, Valer (autor) Apele subterane din culoarul Streiului 507- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 BALAZS, Marcela (autor) Moluște din puncte fosilifere hunedorene aflate în colecția Muzeului Județean Hunedoara - Deva 534- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 KESSLER, Eugen (autor) Materiale fosile de păsări de pe teritoriul județului Hunedoara 541- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 GRIGORESCU, Dan (autor) Cel mai vechi mamifer fosil din România 543- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 RADU, Stelian (autor) Rezultatele cercetărilor privind în cultură forestieră a arboretului de plută din Amur (Phellodendron amuresense Rupr.) 546- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 CERNELEA, Eugen (autor) Implicații ecologice ale activității pastorale în Parcul Național Retezat 551- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 BURNAZ, Silvia (autor) Contribuții la cunoașterea faunei de lepidoptere a Platformei Luncanilor (Munții Șureanu) 557- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 GHIRA, Ioan (autor) Contribuții la cunoașterea herpetofaunei din Retezatul calcaros 563- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 STUGREN, Bogdan (autor) Zoogeografia comparată a herpetofaunei din Carpați și Pirinei 567- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 WEBER, Peter (autor) Notă preliminară privind cîntecul speciewi Emberiza citrinella în Transilvania 571- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 ANDRUȘ, Rodica (autor) Sargetia - Bibliografia volumelor I-XIX (seria istorie) 576- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 BURNAZ, Silvia (autor) Sargetia - Bibliografia volumelor I-XIII (serția științe naturii) 599- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 ANDRIȚOIU, Ioan (autor) Satul Mihăilești (Comuna Buceș) - Studiu Monografic 607- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 LAZĂR, Ioachim (autor), PALAMARIU, Olimpia (autor) Satul Mihăilești (Comuna Buceș) - Studiu Monografic 610- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 ANDRUȘ, Rodica (autor) Satul Mihăilești (Comuna Buceș) - Studiu Monografic 638- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 HERBAN, Adela (autor) Satul Mihăilești (Comuna Buceș) - Studiu Monografic 655- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 BASARAB, Maria (autor) Satul Mihăilești (Comuna Buceș) - Studiu Monografic 678- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 DAVID, Mihai (autor) Satul Mihăilești (Comuna Buceș) - Studiu Monografic 690- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 BALAZS, Marcela (autor) Satul Mihăilești (Comuna Buceș) - Studiu Monografic 721- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 BURNAZ, Silvia (autor) Satul Mihăilești (Comuna Buceș) - Studiu Monografic 728- română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 CHIRA, Ioan (autor) Satul Mihăilești (Comuna Buceș) - Studiu Monografic 737- română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 BITIRI, Maria (autor) Probleme noi în interpretarea gravetianului oriental de pe teritoriul Romaniei .9-14 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 NEMETI, Ioan (autor) Descoperiri din Neoliticul tîrziu în Valea Crasnei 15-61 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 MARCU, Natalia (autor) Forme specifice de valorificare a creației populare din Țara Oașului în cadrul Muzeului Satului și de Artă Populară 36-365 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 IERCOȘAN, Neța (autor) Noi descoperiri din perioada de tranziție la epoca bronzului în Nord-Vestul României 63-83 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 CIONCA, Aneta (autor), LAZIN, Gheorghe (autor) Noi descoperiri dacice din județul Satu Mare 85-93 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 LAZIN, Gheorghe (autor), POPESCU, Ioan (autor) Monede antice mai recent descoperite în județul Satu Mare 95-99 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 NEMETI, Janos (autor) Descoperiri arheologice din trecutul localității Moftinu Mic (jud. Satu Mare) 101-137 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 IERCOȘAN, Neța (autor) Noi descoperiri arheologice în zona Carei 139-158 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 LAZIN, Gheorghe (autor), RADOSAV, Doru (autor) Spada feudal-timpurie de la Vetiș (județul Satu Mare) 159-162 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 BĂRNUȚIU, Elena (autor) Cartea veche românească din Oaș, județul Satu Mare 163-183 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 BELEAN, Ioan (autor), BELEAN, Zora (autor) Conscripția urbarială a localității Sanislau din 1774 185-190 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 TOROK, Ioan (autor) Relațiile urbariale în orașul Carei și împrejurimi în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 191-206 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 GORUN, Gheorghe (autor) Documente sătmărene din timpul răscoalei lui Horea 207-215 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 DULGĂU, Bujor (autor) Din răsunetul răscoalei lui Horea în părțile satmărene 217-223 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 NICA, Florian (autor) Părțile satmărene și preparandia românească din Oradea 225-237 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 DRAGOȘ, Victor (autor) Voievozi locali în ținuturile satmărene în secolul al XVIII-lea 239-245 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 NICOARĂ, Toader (autor) Variații climaterice și mentalități colective în sec. al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea (1700-1830) 247-264 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 CIUBOTĂ, Viorel (autor), RUSU, Ioan (autor) Două scrisori inedite ale lui Iosif Vulcan 265-268 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 CHINDRIȘ, Ioan (autor) Îmbogățirea bibliografiei românești vechi (Sugestii exemplificate) 269-289 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 ANTONESCU, Nae (autor) Literatura română în părțile sătmărene (1918-1940) 291-309 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 CUCUIET, Lucian (autor) Aspecte istorico-etnografice ale satului Prilog (sfîrșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea) oglindite în două documente ale vremii 311-315 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 HAIDUC, Gheorghe (autor) Cîteva date noi despre ceramica de Vama 317-322 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 IURAȘCIUC, Ivan (autor) Măriuș - un centru necunoascut de mobilier popular din zona etnografia Codru 323-326 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 VARNAV, Remus (autor) Pescuitul tradițional în Țara Oașului 327-334 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 BALTĂ, Ioan (autor) Hrana de bază a populației din Oaș 335-342 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 LATEȘ, Eugen (autor) Tehnica viticolă în zona Tășnad (județul Satu Mare) 343-350 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 FOCȘA, Gheorghe (autor) Procurarea și prelucrarea materialelor pentru îmbrăcămintea și țesăturile tradiționale din Țara Oașului 351-359 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 ANDRON, Ioniță (autor) La o sîmbră a oilor în Rașca din Țara Oașului, acum 50 de ani 367-371 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 KARACSONYI, Carol (autor), NEGREAN, Gavril (autor) Contribuții la flora Munților Oaș-Gutîi (jud. Satu Mare) 372-377 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 KARACSONYI, Carol (autor) Flora Cîmpiei Eriului (județul Satu Mare și Bihor) 379-426 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 NEGOIȚĂ, Jana (autor) Policalificarea personalului muncitor din muzee - cerință a etapei actuale 389-493 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 SZABO, Andrei (autor) Studiul faunei de macrolepidoptere din împrejurimile localității Turulung (județul Satu Mare) 427-446 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 NEGREAN, Gavril (autor) Adăugiri la flora României 447-460 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 LĂPTOIU, Negoiță (autor) Aurel Popp - sculptor 461-467 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 NISTOR, Simona (autor) Costa Carei și operaq sa plastică 469-475 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 IERCOȘAN, Neța (autor), KARACSONYI, Carol (autor), NEMETI, Janos (autor) Contribuții la istoricul muzeului careian 477-488 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 LAZEA, Maria (autor), LAZEA, Vasile (autor) Expoziția etnografică Scărișoara Nouă 495-496 română
1987 Teatrul, nr. 1 Aniversarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România 1–2 română
1987 Teatrul, nr. 1 ARDELEANU, Ion (autor) Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu despre istoria patriei 3–4 română
1987 Teatrul, nr. 1 BUSUIOCEANU, Eugenia (autor) Personalitate proeminentă a vieții politice și științifice contemporane 5–7 română
1987 Teatrul, nr. 1 MĂNESCU, Theodor (autor) Școala muncii, temă esențială a creației literar-artistice 8–9 română
1987 Teatrul, nr. 1 MANCAȘ, Mircea (autor) Teatrul Unirii 10–11 română
1987 Teatrul, nr. 1 POPESCU, Tudor (autor) Unul dintre matadori 12–15 română
1987 Teatrul, nr. 1 MOLDOVAN, Victor (autor) Din unghiul animatorului 15–17 română
1987 Teatrul, nr. 1 IOACHIM, Paul (autor) Din dragoste de teatru... 18–19 română
1987 Teatrul, nr. 1 POPESCU, Petre (autor) Profiluri 19–21 română
1987 Teatrul, nr. 1 GRAMA, Valeriu (autor) Microanchetă la Teatrul Popular din Slobozia 21–23 română
1987 Teatrul, nr. 1 CUBLEȘAN, Constantin (autor) Festivalul artei și creației studențești, Cluj 24–24 română
1987 Teatrul, nr. 1 ELVIN, B. (autor) Ancheta revistei „Teatrul” de Paul Cornel Chitic: Realizări în 1986, proiecte pentru 1987 (I) la Teatrul Național din București 25–27 română
1987 Teatrul, nr. 1 BESOIU, Ion (autor) Ancheta revistei „Teatrul” de Paul Cornel Chitic: Realizări în 1986, proiecte pentru 1987 (I) la Teatrul „Bulandra” 27–28 română
1987 Teatrul, nr. 1 STĂNCULESCU, Silviu (autor) Ancheta revistei „Teatrul” de Paul Cornel Chitic: Realizări în 1986, proiecte pentru 1987 (I) la Teatrul de Comedie 28–29 română
1987 Teatrul, nr. 1 DELEANU, Elena (autor) Ancheta revistei „Teatrul” de Paul Cornel Chitic: Realizări în 1986, proiecte pentru 1987 (I) la Teatrul Giulești 29–30 română
1987 Teatrul, nr. 1 SĂRARU, Dinu (autor) Ancheta revistei „Teatrul” de Paul Cornel Chitic: Realizări în 1986, proiecte pentru 1987 (I) la Teatrul Mic 30–31 română
1987 Teatrul, nr. 1 BRAD, Ion (autor) Ancheta revistei „Teatrul” de Paul Cornel Chitic: Realizări în 1986, proiecte pentru 1987 (I) la Teatrul „Nottara” 32–33 română
1987 Teatrul, nr. 1 Caleidoscop 33–33 română
1987 Teatrul, nr. 1 BĂIEȘU, Ion (autor) Dramaturgia și problematica noii revoluții agrare 34–35 română
1987 Teatrul, nr. 1 SPÂNACHE, Gheorghe (autor) Dramaturgia și problematica noii revoluții agrare 35–36 română
1987 Teatrul, nr. 1 CODRESCU, Constantin (autor) Dramaturgia și problematica noii revoluții agrare 36–37 română
1987 Teatrul, nr. 1 Caleidoscop 37–37 română
1987 Teatrul, nr. 1 MĂCIUCĂ, Constantin (autor) Cronica dramatică: „Dimineața pierdută” dramatizare de Cătălina Buzoianu după romanul Gabrielei Adameșteanu (Teatrul „Bulandra”) 38–42 română
1987 Teatrul, nr. 1 BORIGA, Aurelia (autor) Cronica dramatică: „Aventura unei arhive” de Theodor Mănescu (Teatrul Dramatic „Maria Filotti” din Brăila) 42–43 română
1987 Teatrul, nr. 1 COJOCARU, Liana (autor) Cronica dramatică: „Audiență la consul” de Ion Brad (Teatrul „A. Davila” din Pitești) 44–45 română
1987 Teatrul, nr. 1 COJOCARU, Liana (autor) Cronica dramatică: „Nu ne naștem toți la aceași vîrstă” de Tudor Popescu (Teatrul „A. Davila” din Pitești) 45–46 română
1987 Teatrul, nr. 1 CHITIC, Paul Cornel (autor) Cronica dramatică: „Floarea de cactus” de Barillet și Gredy (Teatrul „Nottara”) 47–49 română
1987 Teatrul, nr. 1 CHITIC, Paul Cornel (autor) Cronica dramatică: „Baltagul” de Constantin Paiu după romanul lui Mihail Sadoveanu (Teatrul pentru Copii și Tineret din Iași) 49–50 română
1987 Teatrul, nr. 1 COROIU, Irina (autor) Cronica dramatică: „Sinteze ritmice” (Teatrul „Nottara”) 51–52 română
1987 Teatrul, nr. 1 ENGEL, Emanoil (autor) Cronica dramatică: „Muntele dragostei” (Teatrul „Ion Creangă”) 52–53 română
1987 Teatrul, nr. 1 ENGEL, Emanoil (autor) Cronica dramatică: „Theatrum Mundi” la Muzeul de Artă al R.S.R. 53–54 română
1987 Teatrul, nr. 1 MARIN, Maria (autor) Viitorul rol: Costel Constantin și Sinka Karoly 55–56 română
1987 Teatrul, nr. 1 Masa rotundă a revistei „Teatrul”. În dezbatere volumul „O antologie a dramei istorice românești” de Ion Zamfirescu (Participă: Conf. Univ. dr. Vicu Mîndra, Constantin Radu-Maria, Artur Silvestri, Paul Tutungiu) 57–64 română
1987 Teatrul, nr. 1 NICULESCU, Ionuț (autor) Personajul istoric între document și ficțiune: Alexandru Ioan Cuza 65–66 română
1987 Teatrul, nr. 1 POPESCU, Adriana (autor) Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Paul Everac (III) 67–69 română
1987 Teatrul, nr. 1 TEODORESCU, Leonida (autor) Obiectul și subiectul 70–70 română
1987 Teatrul, nr. 1 MOISESCU, Valeriu (autor) Însemnări contradictorii 71–71 română
1987 Teatrul, nr. 1 SĂRARU, Dinu (autor) „Cei care plătesc cu viața” (Dragostea și revoluția II) - dramatizare de Mihaela Tonitza-Iordache după romanul cu același titlu 72–95 română
1987 Teatrul, nr. 1 AVENIC (autor) Caleidoscop 95–95 română
1987 Teatrul, nr. 1 NICULESCU, Ionuț (autor) Teatrul în presa de acum un veac - ianuarie 1887 96–96 română
1987 Teatrul, nr. 2 Un climat al exigenței 1–2 română
1987 Teatrul, nr. 2 DINCĂ, Alexandru (autor) Ancheta revistei „Teatrul”: Realizări în 1986, proiecte pentru 1987 (II) la Teatrul Național din Craiova 3–4 română
1987 Teatrul, nr. 2 IACOBAN, Mircea Radu (autor) Ancheta revistei „Teatrul”: Realizări în 1986, proiecte pentru 1987 (II) la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași 4–5 română
1987 Teatrul, nr. 2 NICOARĂ, Lucia (autor) Ancheta revistei „Teatrul”: Realizări în 1986, proiecte pentru 1987 (II) la Teatrul Național din Timișoara 5–6 română
1987 Teatrul, nr. 2 MOLDOVAN, Iulius (autor) Ancheta revistei „Teatrul”: Realizări în 1986, proiecte pentru 1987 (II) la Teatrul Național din Tîrgu Mureș 6–6 română
1987 Teatrul, nr. 2 COCEA, Dina (autor) Ancheta revistei „Teatrul”: Realizări în 1986, proiecte pentru 1987 (II) la Asociația Oamenilor de Artă din Instituțiile Teatrale și Muzicale (A.T.M.) 7–7 română
1987 Teatrul, nr. 2 TUTUNGIU, Paul (autor) O piatră de hotar în dramaturgia românească: „Acești îngeri triști” de D. R. Popescu 8–10 română
1987 Teatrul, nr. 2 MĂNESCU, Theodor (autor) Premiul special al Uniunii Scriitorilor pe anul 1985: Paul Everac 11–13 română
1987 Teatrul, nr. 2 BRĂESCU, Mariana (autor) Premiul Uniunii Scriitorilor pe anul 1984: „Vlad Țepeș” de Nicolae Ionel 13–15 română
1987 Teatrul, nr. 2 TUTUNGIU, Paul (autor) Premiul Uniunii Scriitorilor pe anul 1984: „Don Juan apocalipticul” de Alexandru Sever 15–18 română
1987 Teatrul, nr. 2 PARASCHIVESCU, Constantin (autor) Premiul Asociației Scriitorilor din București pe anul 1984: „Dialectica” sau „Trestia gînditoare” de Theodor Mănescu 18–19 română
1987 Teatrul, nr. 2 ȚINTEA, Julieta (autor) Premiul Asociației Scriitorilor din București pe anul 1984: „Barca e plină” de Iosif Naghiu 19–20 română
1987 Teatrul, nr. 2 DUMITRESCU, Cristina (autor) Premiul Asociației Scriitorilor din București pe anul 1984: „Izvorul” de Mihai Vasiliu 20–21 română
1987 Teatrul, nr. 2 KÖTÖ, Jozsef (autor) Premiul Asociației Scriitorilor din Cluj-Napoca pe anul 1984: „Nu-i adevărat că poate fi adevărat” de Mehes György 21–22 română
1987 Teatrul, nr. 2 Caleidoscop 22–22 română
1987 Teatrul, nr. 2 LECTOR (autor) Anul editorial 1986 pentru biblioteca de teatru 23–25 română
1987 Teatrul, nr. 2 NICULESCU, Ionuț (autor) 125 de ani de la naștere: A. Davila - inedit 25–26 română
1987 Teatrul, nr. 2 NICULESCU, Ionuț (autor) Carnet A.T.M.: Precursor și contemporan 26–26 română
1987 Teatrul, nr. 2 SEVER, Alexandru (autor) O relație tensionată: actor - personaj 27–30 română
1987 Teatrul, nr. 2 Caleidoscop 30–30 română
1987 Teatrul, nr. 2 PATLANJOGLU, Ludmila (autor) Valori ale teatrului românesc: Alexa Visarion 31–42 română
1987 Teatrul, nr. 2 CHITIC, Paul Cornel (autor) Cronica dramatică: „Plimbare cu telescaunul” de Dinu Grigorescu (Teatrul Dramatic „Maria Filotti” din Brăila) 43–44 română
1987 Teatrul, nr. 2 RADU-MARIA, Constantin (autor) Cronica dramatică: „O noapte furtunoasă” de I. L. Caragiale (Teatrul „Nottara”) 44–47 română
1987 Teatrul, nr. 2 PARASCHIVESCU, Constantin (autor) Cronica dramatică: „Jocul de-a vacanța” de Mihail Sebastian (Teatrul Național din Tîrgu Mureș - secția maghiară) 47–49 română
1987 Teatrul, nr. 2 PARHON, Victor (autor) Cronica dramatică: „O femeie drăguță cu o floare și ferestre spre nord” de Eduard Radzinski (Teatrul Mic) 49–52 română
1987 Teatrul, nr. 2 CHITIC, Paul Cornel (autor) Cronica dramatică: „Slugă la doi stăpîni” de Carlo Goldoni (Teatrul de Stat „Mihai Eminescu” din Botoșani) 52–54 română
1987 Teatrul, nr. 2 CHITIC, Paul Cornel (autor) Cronica dramatică: „Roata în patru colțuri” de Valentin Kataev (Teatrul de Stat „Mihai Eminescu” din Botoșani) 54–55 română
1987 Teatrul, nr. 2 PARASCHIVESCU, Constantin (autor) Cronica dramatică: „Burghezul gentilom” de Molière (Teatrul Național din Tîrgu Mureș) 55–57 română
1987 Teatrul, nr. 2 DUMITRESCU, Cristina (autor) Cronica discului: „Bolnavul închipuit” de Molière („Electrecord”) 57–57 română
1987 Teatrul, nr. 2 MARIN, Maria (autor) Viitorul rol: Gheorghe Dinică, Ion Besoiu, Valentin Uritescu, Bebe Bercovici și Mirela Gorea în „Barca pe valuri” de Titus Popovici la Teatrul „Bulandra” în regia lui Alexandru Tocilescu 58–60 română
1987 Teatrul, nr. 2 DUMITRESCU, Cristina (autor) Pagini din literatura universală 60–60 română
1987 Teatrul, nr. 2 TUTUNGIU, Paul (autor) De vorbă cu profesorul și criticul de teatru american Edwin Wilson 61–64 română
1987 Teatrul, nr. 2 NICULESCU, Ionuț (autor) Teatrul în presa de acum un veac - februarie 1887 64–64 română
1987 Teatrul, nr. 2 NICULESCU, Ionuț (autor) Personajul istoric între document și ficțiune: Bogdan al II-lea 65–66 română
1987 Teatrul, nr. 2 POPESCU, Adriana (autor) Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Paul Everac (IV) 67–70 română
1987 Teatrul, nr. 2 POPESCU, Horea (autor) In memoriam: Eugenia Popovici 71–71 română
1987 Teatrul, nr. 2 CRIȘAN, Mihai (autor) In memoriam: D. D. Neleanu 72–72 română
1987 Teatrul, nr. 2 MOISESCU, Valeriu (autor) Însemnări contradictorii 73–73 română
1987 Teatrul, nr. 2 BRAD, Ion (autor) „Descoperirea familiei” (piesă în două părți) 74–96 română
1987 Teatrul, nr. 3 MILCA, Mihai (autor) Sărbătoarea tinereții revoluționare 1–3 română
1987 Teatrul, nr. 3 NICULESCU, Ionuț (autor) Transilvania - vatră a teatrului cult românesc 4–6 română
1987 Teatrul, nr. 3 NICULESCU, Ionuț (autor) Teatrul în presa de acum un veac - martie 1887 6–6 română
1987 Teatrul, nr. 3 KINKSES, Elemer (autor) Scurt eseu despre scena noastră 7–7 română
1987 Teatrul, nr. 3 JARCZEK ZAMFIRESCU, Ildiko (autor) Un oraș românesc cu instituții de artă în patru limbi 8–8 română
1987 Teatrul, nr. 3 GALA, Antonio (autor) Mesajul Institutului Internațional de Teatru 9–9 română
1987 Teatrul, nr. 3 CRIȘAN, Mihai (autor) Premiile A.T.M. pe anul 1986 10–14 română
1987 Teatrul, nr. 3 PREDA, Stelian (autor) Ancheta revistei „Teatrul”: Realizări în 1986, proiecte pentru 1987 (III) la Teatrul Bacovia din Bacău 15–16 română
1987 Teatrul, nr. 3 PETRICAN, Constantin (autor) Ancheta revistei „Teatrul”: Realizări în 1986, proiecte pentru 1987 (III) la Teatrul „Victor Ion Popa” din Bîrlad 16–17 română
1987 Teatrul, nr. 3 MERCUȘ, Eugen (autor) Ancheta revistei „Teatrul”: Realizări în 1986, proiecte pentru 1987 (III) la Teatrul Dramatic din Brașov 17–18 română
1987 Teatrul, nr. 3 BĂLAN, Ion (autor) Ancheta revistei „Teatrul”: Realizări în 1986, proiecte pentru 1987 (III) la Teatrul Dramatic „Maria Filotti” din Brăila 18–19 română
1987 Teatrul, nr. 3 MAZILU, Eugen (autor) Ancheta revistei „Teatrul”: Realizări în 1986, proiecte pentru 1987 (III) la Teatrul de Stat din Constanța 19–20 română
1987 Teatrul, nr. 3 MIHAIL, Mihai (autor) Ancheta revistei „Teatrul”: Realizări în 1986, proiecte pentru 1987 (III) la Teatrul de Stat din Galați 20–20 română
1987 Teatrul, nr. 3 NICOARĂ, Cornel (autor) Ancheta revistei „Teatrul”: Realizări în 1986, proiecte pentru 1987 (III) la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț 21–21 română
1987 Teatrul, nr. 3 TUTUNGIU, Paul (autor) Tineri creatori: Victor Ioan Frunză 22–30 română
1987 Teatrul, nr. 3 CHITIC, Paul Cornel (autor) Cu profesorul Constantin Albani (Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”) despre viitoarea promoție de scenografi 31–38 română
1987 Teatrul, nr. 3 DEDU FARCA, Ștefan (autor) Ancheta revistei „Teatrul”: Ce e nou în teatrele pentru copii și tineret? la Teatrul de Păpuși din Brașov 39–40 română
1987 Teatrul, nr. 3 PROFIT, Romeo (autor) Ancheta revistei „Teatrul”: Ce e nou în teatrele pentru copii și tineret? la Teatrul de Păpuși din Constanța 40–41 română
1987 Teatrul, nr. 3 DĂNĂILĂ, Natalia (autor) Ancheta revistei „Teatrul”: Ce e nou în teatrele pentru copii și tineret? la Teatrul pentru Copii și Tineret din Iași 41–41 română
1987 Teatrul, nr. 3 GYURCSIK, Ilie (autor) Ancheta revistei „Teatrul”: Ce e nou în teatrele pentru copii și tineret? la Teatrul de Păpuși din Timișoara 41–43 română
1987 Teatrul, nr. 3 GÂRMACEA, Ioan (autor) „Campionul” (comedie dramatică în două părți) 44–62 română
1987 Teatrul, nr. 3 NICULESCU, Ionuț (autor) Arhivele teatrului românesc: Un proiect de teatru sătesc cu cinematograf 63–64 română
1987 Teatrul, nr. 3 PATLANJOGLU, Ludmila (autor) Cronica dramatică: „Insula” de Mihail Sebastian (Teatrul „Ion Vasilescu” din Giurgiu) 65–66 română
1987 Teatrul, nr. 3 GEORGESCU, Alice (autor) Cronica dramatică: „Nu sînt Turnul Eiffel” de Ecaterina Oproiu (Teatrul Dramatic din Constanța) 66–68 română
1987 Teatrul, nr. 3 ȚINTEA, Julieta (autor) Cronica dramatică: „Familia” de Dina Cocea (Teatrul Național din Craiova) 68–70 română
1987 Teatrul, nr. 3 Caleidoscop 70–70 română
1987 Teatrul, nr. 3 GHIȚULESCU, Mircea (autor) Cronica dramatică: „Roata în patru colțuri” de Valentin Kataev (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 71–72 română
1987 Teatrul, nr. 3 BERLOGEA, Ileana (autor) Cronica dramatică: „Separați sau împreună?” de Valentin Azernikov (Teatrul Bacovia din Bacău) 72–74 română
1987 Teatrul, nr. 3 CHITIC, Paul Cornel (autor) Cronica dramatică: „Uite-l, nu e!” de Mihaela Tonitza-Iordache (Teatrul „Ion Creangă”) 74–76 română
1987 Teatrul, nr. 3 CHITIC, Paul Cornel (autor) Cronica dramatică: „Amnarul” de H. C. Andersen (Teatrul „Țăndărică”) 76–77 română
1987 Teatrul, nr. 3 PARASCHIVESCU, Constantin (autor) Cronica dramatică: „Cuconițele mele dragi” de Valentin Silvestru după I. L. Caragiale (Teatrul de Păpuși din Tîrgu Mureș - secția română) 78–78 română
1987 Teatrul, nr. 3 PARASCHIVESCU, Constantin (autor) Cronica dramatică: „Micul prinț” de Antoine de Saint-Exupéry (Teatrul de Păpuși din Tîrgu Mureș - secția maghiară) 79–79 română
1987 Teatrul, nr. 3 PARASCHIVESCU, Constantin (autor) Cronica dramatică: „De patima doinei” (Teatrul Național din Tîrgu Mureș) 79–80 română
1987 Teatrul, nr. 3 COROIU, Irina (autor) Carnet I.A.T.C.: „Asta-i ciudat!” musical de Laurențiu Profeta și Eugen Rotaru după Miron Radu Paraschivescu; „Matca” de Marin Sorescu 80–83 română
1987 Teatrul, nr. 3 AVENIC (autor) Caleidoscop 84–84 română
1987 Teatrul, nr. 3 BĂRBUȚĂ, Margareta (autor) Reprezentația nr. 23: „Arheologia dragostei” de Ion Brad (Teatrul Național din București) 84–84 română
1987 Teatrul, nr. 3 RADU-MARIA, Constantin (autor) Cronica T.V.: Integrala Shakespeare: „Othello” 85–86 română
1987 Teatrul, nr. 3 DUMITRESCU, Cristina (autor) Cronica teatrului radiofonic: Piesa istorică 87–87 română
1987 Teatrul, nr. 3 MARIN, Maria (autor) Viitorul rol: Răzvan Ștefănescu, Cornelia Pavlovici, Mărioara Sterian și Romeo Stavăr în „Pistruiatul” de Francisc Munteanu și Ion Ion la Teatrul „Ion Creangă” în regia lui Emil Mandric 88–89 română
1987 Teatrul, nr. 3 ȚUPAN, Maria Ana (autor) Cartea de teatru: „Din fotoliul 13” de Ștefan Oprea 90–90 română
1987 Teatrul, nr. 3 TOMA, Luminița (autor) Cartea de teatru străină: „Două antologii de dramaturgie chineză clasică” 91–91 română
1987 Teatrul, nr. 3 POPESCU, Adriana (autor) Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Paul Everac (V) 92–94 română
1987 Teatrul, nr. 3 STOICA, Candid (autor) In memoriam: Costel Constantinescu 95–95 română
1987 Teatrul, nr. 3 MOISESCU, Valeriu (autor) Însemnări contradictorii 96–96 română
1987 Teatrul, nr. 4 MĂNESCU, Theodor (autor) Democrația muncitorească, revoluționară, izvor de inspirație, temă majoră a creației literar-artistice 1–2 română
1987 Teatrul, nr. 4 RADU-MARIA, Constantin (autor) Gala de teatru: „Femeia - erou în dramaturgia contemporană” (Brăila, 1-8 martie 1987) 3–6 română
1987 Teatrul, nr. 4 CHITIC, Paul Cornel (autor) Zilele dramaturgiei românești, ediția a XVII-a (Buzău, 11-15 martie 1987) 6–7 română
1987 Teatrul, nr. 4 MIHĂILESCU, Cristian (autor) Panoramic de balet românesc contemporan (București, 29 octombrie-1 noiembrie 1986) 8–10 română
1987 Teatrul, nr. 4 BRĂDĂȚEANU, Virgil (autor) Creații reprezentative ale noii noastre literaturi dramatice (I) 11–14 română
1987 Teatrul, nr. 4 PATLANJOGLU, Ludmila (autor) Valori ale teatrului românesc: Dinu Cernescu 15–26 română
1987 Teatrul, nr. 4 MIHAILOVICI, Emanuel (autor) Ancheta revistei „Teatrul”: Realizări în 1986, proiecte pentru 1987 (IV) la Teatrul Evreiesc de Stat 27–27 română
1987 Teatrul, nr. 4 DUCEA, Valeria (autor) Cronica dramatică: „La un pas de fericire” de Petre Sălcudeanu (Teatrul „Nottara”) 28–30 română
1987 Teatrul, nr. 4 COROIU, Irina (autor) Cronica dramatică: „Visul unei nopți de iarnă” de Tudor Mușatescu (Teatrul Giulești) 30–31 română
1987 Teatrul, nr. 4 BORIGA, Aurelia (autor) Cronica dramatică: „Familia” de Dina Cocea (Teatrul Dramatic „Maria Filotti” din Brăila) 31–33 română
1987 Teatrul, nr. 4 PARASCHIVESCU, Constantin (autor) Cronica dramatică: „Dulcea ipocrizie a bărbatului matur” de Tudor Popescu (Teatrul de Stat „Mihai Eminescu” din Botoșani) 33–34 română
1987 Teatrul, nr. 4 RADU-MARIA, Constantin (autor) Cronica dramatică: „Bătrîna și hoțul” de Viorel Savin (Teatrul Foarte Mic) 34–35 română
1987 Teatrul, nr. 4 PARASCHIVESCU, Constantin (autor) Cronica dramatică: „Slugă la doi stăpîni” de Carlo Goldoni (Teatrul de Comedie) 36–38 română
1987 Teatrul, nr. 4 MORARIU, Mircea Em. (autor) Cronica dramatică: „Hangița” de Carlo Goldoni (Teatrul Național din Tîrgu Mureș - secția maghiară) 38–39 română
1987 Teatrul, nr. 4 MORARIU, Mircea Em. (autor) Cronica dramatică: „Pygmalion” de G. B. Shaw (Teatrul Dramatic din Baia Mare) 39–40 română
1987 Teatrul, nr. 4 BERLOGEA, Ileana (autor) Cronica dramatică: „Cele trei nopți ale unei iubiri” de Hubay Miklós (Teatrul de Stat din Oradea) 40–41 română
1987 Teatrul, nr. 4 CHITIC, Paul Cornel (autor) Cronica dramatică: „David Copperfield” după Charles Dickens (Teatrul „Ion Creangă”) 42–44 română
1987 Teatrul, nr. 4 CHITIC, Paul Cornel (autor) Cronica dramatică: „Micuța Dorothy” musical de Silvia Kerim după basmul „Vrăjitorul din Oz” de L. F. Baum (Ansamblul Artistic „Rapsodia Română”) 44–45 română
1987 Teatrul, nr. 4 PATLANJOGLU, Ludmila (autor) Cronica dramatică: „Actorul” - recital de pantomină Mihai Mălaimare (Teatrul Național din București) 45–46 română
1987 Teatrul, nr. 4 MIHĂILESCU, Cristian (autor) Cronica dramatică: „Artistul vrăjitor” - recital Radu Gheorghe (Filarmonica de Stat din Ploiești) 47–48 română
1987 Teatrul, nr. 4 MACOVEI, Nicolae (autor) Note: Două expoziții la Teatrul Foarte Mic 48–48 română
1987 Teatrul, nr. 4 COROIU, Irina (autor) Cronica rolului secundar: Mircea Jida în Spiridon 49–49 română
1987 Teatrul, nr. 4 MARIN, Maria (autor) Viitorul rol: Virgil Andriescu, Agatha Nicolau, Nicolai Ivănescu, Ana Ciontea, Bogdan Stanoevici în „Constructorul Solness” de H. Ibsen la Teatrul Giulești în regia lui Tudor Mărăscu 50–52 română
1987 Teatrul, nr. 4 DUMITRESCU, Cristina (autor) Cronica teatrului radiofonic: Texte clasice 53–53 română
1987 Teatrul, nr. 4 MUNTEANU, Domnița (autor) Prezențe teatrale românești peste hotare: Festivalul Internațional de Televiziune „Sipetul de aur” - Plovdiv, 13-19 octombrie 1986 54–54 română
1987 Teatrul, nr. 4 MACOVEI, Nicolae (autor) Prezențe teatrale românești peste hotare: Teatrul Evreiesc de Stat la Frankfurt 55–55 română
1987 Teatrul, nr. 4 TUTUNGIU, Paul (autor) Cu Henryk Bardijewski despre arta replicii pe unde radiofonice, „cuvîntul vorbit” ca personaj, magnetismul marilor autori și păpușile care ne ajută să fim oameni 56–62 română
1987 Teatrul, nr. 4 POPESCU, Adriana (autor) Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Paul Everac (VI) 63–68 română
1987 Teatrul, nr. 4 NICULESCU, Ionuț (autor) Teatrul în presa de acum un veac - aprilie 1887 68–68 română
1987 Teatrul, nr. 4 MOISESCU, Valeriu (autor) Însemnări contradictorii 69–69 română
1987 Teatrul, nr. 4 DAVIDOGLU, Mihail (autor) „Scene din viața lui Brâncuși” (dramă în patru acte) 70–96 română
1987 Teatrul, nr. 5 Coloana fără de sfîrșit 1–2 română
1987 Teatrul, nr. 5 Înaintea etapei finale a celei de-a VI-a ediții a Festivalului Național „Cîntarea României” 3–4 română
1987 Teatrul, nr. 5 TUTUNGIU, Paul (autor) Trepte în maieutica adevărului 5–7 română
1987 Teatrul, nr. 5 BRĂDĂȚEANU, Virgil (autor) Creații reprezentative ale noii noastre literaturi dramatice (II) 8–11 română
1987 Teatrul, nr. 5 RADU-MARIA, Constantin (autor) Caiet de spectacol: „Politica” (romane dramatice) de Theodor Mănescu la Teatrul Foarte Mic. Semnează: Silviu Purcărete, Nicolae Pomoje, Tatiana Iekel, Jean Lorin, Nicolae Dinică, Mariana Cercel, Sorin Medeleni, Constantin Radu-Maria 12–23 română
1987 Teatrul, nr. 5 COJOCARU, Liana (autor) Valori ale teatrului românesc: Irene Flamann Catalina 24–28 română
1987 Teatrul, nr. 5 Caleidoscop 28–28 română
1987 Teatrul, nr. 5 TUTUNGIU, Paul (autor) Cronica dramatică: „Regina Lear” de Ion Băieșu (Teatrul Național din Craiova) 29–30 română
1987 Teatrul, nr. 5 KIVU, Dinu (autor) Cronica dramatică: „Năpasta” de I. L. Caragiale (Teatrul Național din Craiova) 31–32 română
1987 Teatrul, nr. 5 RADU-MARIA, Constantin (autor) Cronica dramatică: „Hanul de la răscruce” de Horia Lovinescu (Teatrul Dramatic din Galați) 32–34 română
1987 Teatrul, nr. 5 KIVU, Dinu (autor) Cronica dramatică: „Noțiunea de fericire” de Dumitru Solomon (Teatrul Național din Timișoara) 34–35 română
1987 Teatrul, nr. 5 PRACSIU, Teodor (autor) Cronica dramatică: „Scaunul” de Tudor Popescu (Teatrul „Victor Ion Popa” din Bîrlad) 36–37 română
1987 Teatrul, nr. 5 COROIU, Irina (autor) Cronica dramatică: „Dulcile-amare bucurii” de Dina Cocea (Teatrul Municipal din Ploiești) 37–39 română
1987 Teatrul, nr. 5 GEORGESCU, Alice (autor) Cronica dramatică: „Regele Lear” de Shakespeare (Teatrul Național din Timișoara) 39–42 română
1987 Teatrul, nr. 5 COROIU, Irina (autor) Cronica dramatică: „George Dandin” de Molière (Teatrul Dramatic „Maria Filotti” din Brăila) 42–43 română
1987 Teatrul, nr. 5 KIVU, Dinu (autor) Cronica dramatică: „Floarea de cactus” de Barillet și Grédy (Teatrul Național din Craiova) 44–45 română
1987 Teatrul, nr. 5 CHITIC, Paul Cornel (autor) Cronica dramatică: „Urmărirea” de Woody Allen (Teatrul Evreiesc de Stat) 45–47 română
1987 Teatrul, nr. 5 CHITIC, Paul Cornel (autor) Cronica dramatică: „Surîsul Hiroshimei” după poemul lui Eugen Jebeleanu (Teatrul „Țăndărică”) 48–49 română
1987 Teatrul, nr. 5 COJOCARU, Liana (autor) Cronica dramatică: „Micuța Dorothy” musical de Silvia Kerim după Frank Baum (Teatrul Liric din Craiova) 49–50 română
1987 Teatrul, nr. 5 Caleidoscop 51–51 română
1987 Teatrul, nr. 5 DUMITRESCU, Cristina (autor) Cronica teatrului radiofonic: Pagini din literatura originală 51–51 română
1987 Teatrul, nr. 5 MARIN, Maria (autor) Viitorul rol: Sergiu Tudose, Cornelia Gheorghiu, Adrian Tuca, Petru Ciubotaru în „Săptămîna patimilor” de Paul Anghel la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași în regia lui Dan Stoica 52–53 română
1987 Teatrul, nr. 5 PATLANJOGLU, Ludmila (autor) Tineri regizori la rampă: Dominic Dembinski - Teatrul comicului dramatic 54–57 română
1987 Teatrul, nr. 5 ROȘU, Elena (autor) „Prizonieri ai erorii” (dramă în două părți cu un prolog) 58–85 română
1987 Teatrul, nr. 5 ROȘU, Nicolae (autor) „Prizonieri ai erorii” (dramă în două părți cu un prolog) 58–85 română
1987 Teatrul, nr. 5 NICULESCU, Ionuț (autor) Arhivele teatrului românesc: Constantin Nottara, interpret în filmul „Independența României” 86–87 română
1987 Teatrul, nr. 5 NICULESCU, Ionuț (autor) Teatrul în presa de acum un veac - mai 1887 87–87 română
1987 Teatrul, nr. 5 CĂLINESCU, Constant (autor) Cartea de teatru: „Teatrul - artă și civism” de Mihai Dimiu 88–89 română
1987 Teatrul, nr. 5 Caleidoscop 89–89 română
1987 Teatrul, nr. 5 NICULESCU, Ionuț (autor) Personajul istoric între document și ficțiune: Mihai Viteazul 90–91 română
1987 Teatrul, nr. 5 POPESCU, Adriana (autor) Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Laurențiu Fulga 92–93 română
1987 Teatrul, nr. 5 TOMA, Luminița (autor) Shakespeare în China 94–95 română
1987 Teatrul, nr. 5 MOISESCU, Valeriu (autor) Însemnări contradictorii 96–96 română
1987 Teatrul, nr. 6 MĂNESCU, Theodor (autor) Demnitatea învățăturii, temă actuală și de perspectivă a creației literar-artistice 1–2 română
1987 Teatrul, nr. 6 TUTUNGIU, Paul (autor) Inaugurarea secției române a Teatrului de Stat din Sfîntu Gheorghe 3–4 română
1987 Teatrul, nr. 6 RAREȘ, Mircea (autor) Convorbiri cu Dali Sandor și Constantin Codrescu 5–7 română
1987 Teatrul, nr. 6 CRIȘAN, Mihai (autor) Tinerețe 7–8 română
1987 Teatrul, nr. 6 Caleidoscop 8–8 română
1987 Teatrul, nr. 6 Competiția teatrelor Capitalei - interviu cu Teodor Gheorghe 9–10 română
1987 Teatrul, nr. 6 BERLOGEA, Ileana (autor) Universul rural în dramaturgia contemporană românească 11–13 română
1987 Teatrul, nr. 6 DĂNĂLACHE, Ileana (autor) Festivalul artei și creației studențești 14–19 română
1987 Teatrul, nr. 6 PATLANJOGLU, Ludmila (autor) Valori ale teatrului românesc: Valeriu Moisescu 20–33 română
1987 Teatrul, nr. 6 KIVU, Dinu (autor) Cronica dramatică: „Campionul” de Ioan Gârmacea (Teatrul Național din București) 34–35 română
1987 Teatrul, nr. 6 CHITIC, Paul Cornel (autor) Cronica dramatică: „Întîlnire la metrou” de Eugenia Busuioceanu (Teatrul „Bulandra”) 36–38 română
1987 Teatrul, nr. 6 CHITIC, Paul Cornel (autor) Cronica dramatică: „Joc ciudat după scăpătat” de Radu Iftimovici (Teatrul Foarte Mic) 38–39 română
1987 Teatrul, nr. 6 TUTUNGIU, Paul (autor) Cronica dramatică: „Acțiunea se petrece în zilele noastre” de Elena și Nicolae Roșu (Teatrul de Stat din Sfîntu Gheorghe) 40–41 română
1987 Teatrul, nr. 6 Caleidoscop 41–41 română
1987 Teatrul, nr. 6 MORARIU, Mircea Em. (autor) Cronica dramatică: „Năpasta” de I. L. Caragiale (Teatrul de Stat din Oradea - secția maghiară) 42–43 română
1987 Teatrul, nr. 6 FODOR, Zeno (autor) Cronica dramatică: „Generația de sacrificiu” de I. Valjan (Teatrul de Nord din Satu Mare - secția maghiară) 43–45 română
1987 Teatrul, nr. 6 FODOR, Zeno (autor) Cronica dramatică: „Titanic-vals” de Tudor Mușatescu (Teatrul de Nord din Satu Mare - secția maghiară) 45–46 română
1987 Teatrul, nr. 6 CRIȘAN, Mihai (autor) Cronica dramatică: „Un pahar cu sifon” de Paul Everac (Teatrul de Stat din Sfîntu Gheorghe) 46–48 română
1987 Teatrul, nr. 6 PARHON, Victor (autor) Cronica dramatică: „Furtuna” de Shakespeare (Teatrul Național din Tîrgu Mureș) 48–51 română
1987 Teatrul, nr. 6 GEORGESCU, Alice (autor) Cronica dramatică: „Propilee și orhidee S. A.” adaptare de Titus Popovici după Dimos Rendis Ravanis (Teatrul „Nottara”) 51–52 română
1987 Teatrul, nr. 6 PARHON, Victor (autor) Cronica dramatică: „Și totuși, o mare iubire...” de Bebe Bercovici (Teatrul Evreiesc de Stat) 53–54 română
1987 Teatrul, nr. 6 Caleidoscop 54–55 română
1987 Teatrul, nr. 6 DUMITRESCU, Cristina (autor) Cronica teatrului radiofonic: Premiere 55–55 română
1987 Teatrul, nr. 6 MARIN, Maria (autor) Viitorul rol: Stela Popescu, Cornel Vulpe, Julieta Strîmbeanu, Ștefan Tapalagă în „Sfîntul Mitică Blajinu” de Aurel Baranga la Teatrul de Comedie în regia lui Valeriu Moisescu 56–58 română
1987 Teatrul, nr. 6 COROIU, Irina (autor) Cartea de teatru: „Spectacole imaginare” de Aureliu Manea 58–59 română
1987 Teatrul, nr. 6 CĂLINESCU, Constant (autor) Note de lectură: „Comedii și drame” de Vasile Alecsandri 60–60 română
1987 Teatrul, nr. 6 MACOVEI, Nicolae (autor) Măști 61–61 română
1987 Teatrul, nr. 6 NICULESCU, Ionuț (autor) Personajul istoric între document și ficțiune: Constantin Brîncoveanu 62–63 română
1987 Teatrul, nr. 6 POPESCU, Adriana (autor) Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Ovidiu Genaru 64–65 română
1987 Teatrul, nr. 6 SEVER, Alexandru (autor) „Frica” (baladă tragică în cinci acte) 66–96 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 Din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 1–6 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 Din cuvîntarea tovarășei Elena Ceaușescu 7–9 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 Apelul Congresului al III-lea al educației politice și culturii socialiste din România pentru dezarmare nucleară și generală, pentru pace 10–11 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 Responsabilitate permanentă pentru formarea omului nou 12–13 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 23 August 1944-23 August 1987 - Cu litere de aur... 14–15 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 MĂNESCU, Theodor (autor) Ani de lupte eroice, de mari victorii, sub semnul înnoirii socialiste 16–18 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 NICULESCU, Ionuț (autor) Dramaturgia și campaniile Întregirii 19–21 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 Revista „Teatrul” prezintă: Teatrul Popular din Buzău (1968-1987 - 19 stagiuni, 57 de premiere, inclusiv secțiile de estradă și păpuși) 22–31 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 POPOVICI, Titus (autor) „Moștenirea” (cronică dramatică în trei părți) 32–63 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 NICULESCU, Ionuț (autor) Presa teatrală acum o sută de ani - iulie 1887 63–63 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 DUCEA, Valeria (autor) Săptămîna teatrelor de păpuși și marionete (I) 64–70 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 TONITZA-IORDACHE, Mihaela (autor) Pornind de la o idee simplă... 65–65 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 BĂRBUȚĂ, Margareta (autor) Spectacolul de animație văzut din unghiul... Dramaturgiei 71–73 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 KIVU, Dinu (autor) Spectacolul de animație văzut din unghiul... Regiei 74–76 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 CHITIC, Paul Cornel (autor) Spectacolul de animație văzut din unghiul... Scenografiei 77–83 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 DIACONESCU, Sanda (autor) Arta interpretului în recitaluri 84–87 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 TĂNĂSESCU, Dorina (autor) Societatea are nevoie de acest gen de teatru 88–89 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 VLAD, Stan (autor) Pe scenă: elevii 90–91 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 Cenaclu 91–91 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 BERLOGEA, Ileana (autor) Cronica dramatică: „Un anotimp fără nume” de Sorana Coroamă-Stanca (Teatrul Național din București) 92–93 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 PARHON, Victor (autor) Cronica dramatică: „Havuzul” de Paul Everac (Teatrul Național din Tîrgu Mureș) 93–96 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 BERLOGEA, Ileana (autor) Cronica dramatică: „Colegii” de Viorel Savin (Teatrul Dramatic Bacovia din Bacău) 96–98 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 COJOCARU, Liana (autor) Cronica dramatică: „Dresură de porumbei” de Dumitru Dinulescu (Teatrul de Stat din Turda) 98–99 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 BĂRBUȚĂ, Margareta (autor) Cronica dramatică: „Vlaicu-Vodă” de A. Davila (Teatrul Dramatic „Maria Filotti” din Brăila) 100–101 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 COJOCARU, Liana (autor) Cronica dramatică: „Chirița în Iași” de Vasile Alecsandri (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca) 101–103 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 PREDESCU, Dan (autor) Cronica dramatică: „Patima roșie” de Mihail Sorbul (Teatrul Tineretului din Piatra Neamț) 103–105 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 Caleidoscop 105–105 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 MORARIU, Mircea Em. (autor) Cronica dramatică: „Goana după fluturi” de Bogdan Amaru (Teatrul Dramatic din Baia Mare) 106–107 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 MORARIU, Mircea Em. (autor) Cronica dramatică: „Travesti” de Aurel Baranga (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 107–108 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 PARHON, Victor (autor) Cronica dramatică: „Puterea și adevărul” de Titus Popovici (Teatrul Național din Craiova) 109–111 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 GEORGESCU, Alice (autor) Cronica dramatică: „Acești îngeri triști” de D. R. Popescu (Teatrul de Stat din Arad) 111–113 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 CHITIC, Paul Cornel (autor) Cronica dramatică: „Piticul din grădina de vară” de D. R. Popescu (Teatrul de Nord din Satu Mare) 114–115 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 RADU-MARIA, Constantin (autor) Cronica dramatică: „Timp în doi” de D. R. Popescu (Teatrul „Ion Vasilescu” din Giurgiu) 115–116 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 Caleidoscop 116–116 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 RADU-MARIA, Constantin (autor) Cronica dramatică: „Coriolan” de Shakespeare (Teatrul Mic) 117–119 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 GEORGESCU, Alice (autor) Cronica dramatică: „Peer Gynt” de Henrik Ibsen (Teatrul Maghiar de Stat din Timișoara) 120–121 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 PAIU, Constantin (autor) Cronica dramatică: „Intrigă și iubire” de Friedrich Schiller (Teatrul „Victor Ion Popa” din Bîrlad) 121–123 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 Caleidoscop 123–123 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 PARHON, Victor (autor) Cronica dramatică: „Pentru ce am murit” de Xie Min (Teatrul Foarte Mic) 124–125 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 PARHON, Victor (autor) Cronica dramatică: „Amadeus” de Peter Shaffer (Teatrul de Stat din Oradea) 125–129 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 PARASCHIVESCU, Constantin (autor) Cronica dramatică: „Pădurea împietrită” de Robert Sherwood (Teatrul de Stat din Reșița) 129–130 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 PATLANJOGLU, Ludmila (autor) Cronica dramatică: „Contrabasul” de Patrick Süskind (Teatrul Național din București) 131–131 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 ENGEL, Emanoil (autor) Cronica unei noi săli: „Studio 99” (Teatrul Național din București) 132–133 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 ENGEL, Emanoil (autor) Cronica dramatică: „Pe pîrîu de rouă” - recital de folclor (Teatrul Național din București) 133–134 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 ENGEL, Emanoil (autor) Medalion liric: „George Topîrceanu” (Teatrul Național din București) 134–134 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 ENGEL, Emanoil (autor) Recital: „Pe verdele lumii plai” (Muzeul de Artă al R.S.R.) 134–135 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 DUMITRESCU, Cristina (autor) Cronica teatrului radiofonic: Marele repertoriu 135–135 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 DUCEA, Valeria (autor) Reprezentația nr. 240: „Ploșnița” de V. Maiakovski (Teatrul Național din București) 136–137 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 Carnet A.T.M. 137–137 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 MARIN, Maria (autor) Viitorul rol: Mihai Dinvale, Leopoldina Bălănuță, Nicolae Dinică, Dinu Manolache, Florin Călinescu, Dan Condurache în „O scrisoare pierdută” de I. L. Caragiale la Teatrul Mic în regia lui Silviu Purcărete, scenografia Maria Miu 138–140 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 ȘUTEU-LUPȘA, Corina (autor) Valori ale teatrului românesc: Mariana Mihuț 141–148 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 ROBU, Gheorghe (autor) „Cheia furată” (farsă melodramatică în două părți) 149–172 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 NICULESCU, Ionuț (autor) Presa teatrală acum o sută de ani - august 1887 172–172 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 TUPAN, Maria-Ana (autor) Note de lectură: Dorel Dorian în colecția „Rampa” 173–174 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 Caleidoscop 174–174 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 POPESCU, Adriana (autor) Dramaturgi români contemporani de la A la Z: George Genoiu 175–178 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 CONSTANTINESCU, Marian (autor) Teatrul în revistele culturale 179–180 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 BĂRBUȚĂ, Margareta (autor) Note 181–183 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 TUTUNGIU, Paul (autor) Cu Danuta Bienkowska despre dramaturgia română în Polonia, cele trei dificultăți în traducerea lui Caragiale și „secțiunea de aur” a tălmăcirii 184–186 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 TUTUNGIU, Paul (autor) Cu Henry Schvey despre teoria dublului talent, teatrul de limbă engleză din Leiden, provocarea spectatorului și mai dreapta cinstire a dramaturgiei contemporane americane 187–191 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 Caleidoscop 191–191 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 MOISESCU, Valeriu (autor) Însemnări contradictorii 192–192 română
1987 Teatrul, nr. 9 CIONOF, Șerban (autor) Spiritul revoluționar al artei și culturii noastre socialiste 1–2 română
1987 Teatrul, nr. 9 MILCA, Mihai (autor) Realitate și valoare 3–4 română
1987 Teatrul, nr. 9 POPESCU, Dumitru Radu (autor) „Păpușarii cehi și moara de pulbere” (piesă de teatru)(pentru Valeriu Cristea) 5–39 română
1987 Teatrul, nr. 9 EVERAC, Paul (autor) Ion Zamfirescu - 80 40–41 română
1987 Teatrul, nr. 9 RADU-MARIA, Constantin (autor) Comediile lui Gheorghe Vlad sau umorul rural 42–44 română
1987 Teatrul, nr. 9 Caleidoscop 44–44 română
1987 Teatrul, nr. 9 COROIU, Irina (autor) Învățămîntul artistic: Promoția '87. Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București, Institutul de Artă Teatrală din Tîrgu Mureș - secția română și Institutul de Artă Teatrală din Tîrgu Mureș - secția maghiară 45–62 română
1987 Teatrul, nr. 9 MIHĂILESCU, Cristian (autor) Învățămîntul artistic: Promoția '87. Conservatorul „Ciprian Porumbescu” 63–64 română
1987 Teatrul, nr. 9 NICULESCU, Ionuț (autor) Teatrul în presa de acum un veac - septembrie 1887 64–64 română
1987 Teatrul, nr. 9 DUMITRESCU, Cristina (autor) Cronica dramatică: „Întîmplări din capitală” de Tudor Mușatescu (Teatrul „A. Davila” din Pitești) 65–66 română
1987 Teatrul, nr. 9 COJOCARU, Liana (autor) Cronica dramatică: „Geamandura” de Tudor Mușatescu (Teatrul de Stat din Turda) 66–67 română
1987 Teatrul, nr. 9 BORIGA, Aurelia (autor) Cronica dramatică: „Împăiați-vă iubiții!” de Teodor Mazilu (Teatrul de Stat din Sibiu) 68–69 română
1987 Teatrul, nr. 9 DUMITRESCU, Cristina (autor) Cronica dramatică: „Profesorul îndrăgostit” de Hermann Bahr (Teatrul „A. Davila” din Pitești) 70–71 română
1987 Teatrul, nr. 9 BORIGA, Aurelia (autor) Cronica dramatică: „Răpirea sabinelor” de Franz și Paul von Schöntan (Teatrul de Stat din Sibiu) 71–72 română
1987 Teatrul, nr. 9 SILVESTRU, Paul (autor) Cronica dramatică: „Ex” de Aldo Nicolaj (Teatrul Dramatic din Galați) 73–74 română
1987 Teatrul, nr. 9 GEORGESCU, Alice (autor) Cronica dramatică: „Bună seara, domnule Wilde!” de Eugen Mirea și H. Mălineanu după Oscar Wilde (Teatrul Tineretului din Piatra Neamț) 74–75 română
1987 Teatrul, nr. 9 COJOCARU, Liana (autor) Cronica dramatică: „Micuța Dorothy” (Vrăjitorul din Oz) de Silvia Kerim după Frank Baum (Teatrul de Stat din Turda) 76–77 română
1987 Teatrul, nr. 9 COJOCARU, Liana (autor) Cronica dramatică: „Lecție de zbor și cor pentru puiul de cocor” recital după piesa lui Cristian Pepino și „Giovannino fără frică” de Ioona Rauschan (Teatrul de Păpuși din Timișoara) 77–78 română
1987 Teatrul, nr. 9 MIHĂILESCU, Cristian (autor) Spectacol-concert: „Ioana pe rug” de Arthur Honegger (Filarmonica „George Enescu”) 78–79 română
1987 Teatrul, nr. 9 MARIN, Maria (autor) Viitorul rol: Gh. Moldovan, Marilena Negru în „Balustrada” de Paul Everac la Teatrul Dramatic „Maria Filotti” din Brăila în regia lui Paul Everac, scenografia Gheorghe Mosorescu 80–81 română
1987 Teatrul, nr. 9 ZAMFIR, T. (autor) Invitatul nostru: Anca Miere-Chirilă 82–85 română
1987 Teatrul, nr. 9 FIRESCU, Al. (autor) Vadim Levinski: „Am fost și am rămas un muncitor al scenei” 86–88 română
1987 Teatrul, nr. 9 NICULESCU, Ionuț (autor) Note: Fata de la Cozia 88–88 română
1987 Teatrul, nr. 9 POPESCU, Adriana (autor) Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Mihnea Gheorghiu 89–92 română
1987 Teatrul, nr. 9 Caleidoscop 92–92 română
1987 Teatrul, nr. 9 CONSTANTINESCU, Marian (autor) Teatrul în revistele culturale 93–93 română
1987 Teatrul, nr. 9 BĂRBUȚĂ, Margareta (autor) Meridiane 94–95 română
1987 Teatrul, nr. 9 MOISESCU, Valeriu (autor) Însemnări contradictorii 96–96 română
1987 Teatrul, nr. 10 BĂRBUȚĂ, Margareta (autor) Valențe active ale teatrului de dezbatere politică 1–2 română
1987 Teatrul, nr. 10 Realitatea României de azi, argumentele votului nostru 3–5 română
1987 Teatrul, nr. 10 OPREA, Ștefan (autor) Opțiuni ferme, repertoriu valid 6–8 română
1987 Teatrul, nr. 10 BRĂDĂȚEANU, Virgil (autor) De la calitatea opțiunii la calitatea realizării 9–12 română
1987 Teatrul, nr. 10 RADU-MARIA, Constantin (autor) Un dramaturg care concepe epic: Horia Lovinescu 13–17 română
1987 Teatrul, nr. 10 Săptămîna teatrelor de animație (II). Colocviul creatorilor din teatrele de animație: Un rodnic schimb de idei și de experiență 18–30 română
1987 Teatrul, nr. 10 CONSTANTINESCU, Marian (autor) Interviu „T”: Adám Erzsébet 31–34 română
1987 Teatrul, nr. 10 GEORGESCU, Alice (autor) Cronica dramatică: Cu tandrețe, în gamă minoră - „Iva diva” de Mircea Radu Iacoban (Teatrul „Nottara”) 35–36 română
1987 Teatrul, nr. 10 PREDESCU, Dan (autor) Cronica dramatică: O piesă cu miză și semnificație - „Vînătoarea de berze” de Dimitrie Roman (Teatrul Dramatic din Brașov) 36–37 română
1987 Teatrul, nr. 10 LUPȘA, Corina (autor) Cronica dramatică: Un Caragiale în stil retro - „O scrisoare pierdută” de I. L. Caragiale (Teatrul Dramatic Bacovia din Bacău) 38–39 română
1987 Teatrul, nr. 10 PARASCHIVESCU, Constantin (autor) Cronica dramatică: Tîmplele regizorului între arlechini - „Concurs de împreju