Criterii căutate

  • An de publicare: 1987

Sumarul căutării

  • 937 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău Sumar 3- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău Acta Musei Porolissensis - Cuvînt înainte .11-12 română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BUDUȘAN, Augustin (autor) Semnificația politică a actului de la 30 Decembrie 1947 13- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BUNTA, Petru (autor), PROTOPOPESCU, George (autor) Epoca Nicolae Ceaușescu - ani de strălucite împliniri ai istoriei P.C.R. și României socialiste 19- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAZAROVICI, Gheorghe (autor) "Șocul"Vinca C în Transilvania. Contribuții la geneza eneoliticului timpuriu Istorie Veche şi Arheologie 33- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău KALMAR, Zoia (autor) Neoliticul timpuriu din bazinul someșan și legăturile sale Istorie Veche şi Arheologie 57- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău IERCOȘAN, Neța (autor) Un cuptor de ars ceramică din epoca neolitică descoperit la Căpleni (jud. Satu Mare) Istorie Veche şi Arheologie 73- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAKO, Eva (autor) Piese de bronz din așezarea de cultură Otomani de la Crasna (jud. Sălaj) Istorie Veche şi Arheologie 77- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VULPE, Alexandru (autor) Despre cele mai vechi akinakai pe teritoriul României Istorie Veche şi Arheologie 83- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae (autor) Contribuții la paleografia latină romană din Dacia I. Inscripții pe carămizi și țigle Istorie Veche şi Arheologie 91- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău COCIȘ, Sorin (autor) Fibule cu inscripție din Dacia Romană Istorie Veche şi Arheologie 159- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău TAMBA, Dan (autor) Un fragment de monument funerar de la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 163- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BAJUSZ, Ștefan (autor) Despre o statuetă romană din Dacia Porolissensis Istorie Veche şi Arheologie 169- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ISAC, Dan (autor) Date noi cu privire la cohors II Britannica miliaria Istorie Veche şi Arheologie 175- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BOGDAB-CĂTĂNICIU, Ioana (autor) Cîteva considerații asupra limesului Daciei Istorie Veche şi Arheologie 181- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MATEI, Alexandru (autor), TAMBA, Dan (autor) O nouă descoperire paleocreștină la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 191- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MUSCA, Elena (autor) Repertoriul localităților din Sălaj în secolulu al XIII-lea Istorie Medie 199- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău HOSSU, Valer (autor) Libertăți și servituți în viața obștilor sătești de pe domeniul Cetății de piatră (Chioar) în secolele XIII-XV Istorie Medie 207- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CHIRILĂ, Eugen (autor), STAN, Vergilia (autor) O însemnare contemporană despre Mihai Viteazul Istorie Medie 213- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BAJUSZ, Ștefan (autor), CHIRILĂ, Eugen (autor) Tezaurul monetar de la Verveghiu, sec. XVI-XVII Istorie Medie 219- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ȘTEIU, Nicolae (autor) Domeniul cetății Almașu Mare și obligațiile supușilor în secolul al XVII-lea Istorie Medie 229- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău WOLF, Rudolf (autor) Obligațiile fiscale ale țărănimii din comitatul Crasna în prima jumătate a secolului al XVIII-lea Istorie Medie 235- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ABRUDAN, Paul (autor) Documente inedite privind unele aspecte ale răscoalei din 1784 condusă de Horea, Cloșca și Crișan în nord-vestul Transilvaniei Istorie Medie 251- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău WAGNER, Ernest (autor) Obligațiile iobăgești din fostul domeniu al cetății Cehu Silvaniei în preajma și în timpul răscoalei lui Horea. 1780-1785. III. Dările în muncă. Datoriile iobăgești Istorie Medie 263- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău KOVACH, Geza (autor) Conscripția urbarială a satului Ortelec din 1785 Istorie Medie 279- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BOLOVAN, Ioan (autor) Mișcări sociale în Sălaj în primăvara anului 1848 Istorie modernă 295- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău NEAMȚU, Gelu (autor) Transilvania și cucerirea independenței României (1877-1878) Istorie Medie 301- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ABRUDAN, Paul (autor) Solidaritatea Sălajului cu România în războiul pentru independență din 1877-1987. Profiluri Istorie modernă 309- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău SABĂU, Ioan (autor) Date privind industria minieră carboniferă splăjeană între anii 1910-1922 Istorie modernă 325- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GORON, Doru (autor), STAN, Constantin (autor) Contribuții aduse de voluntarii români transilvăneni și bucovineni la realizarea unitățiinaționale românești (1916-1918) Istorie modernă 331- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău TOȘA, Viorel (autor) Aspecte privind aplicarea reformei agrare din 1921 în județul Sălaj Istorie contemporană 349- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău DĂRĂBAN, Valentin (autor), GRAD, Cornel (autor) Propaganda românească prin radio în frontul luptei anti-dictat (1941-1944) Istorie contemporană 365- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău FIROIU, Dumitru (autor) Constituirea primului parlament autentic democratic - un moment important în lupta poporului român pentru instalarea Republicii din România Istorie contemporană 423- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MUREȘAN, Ioan (autor) Evoluția demografică a municipiului Zalău în condițiile dezvoltării economice-sociale în perioada 1968-1985 Istorie contemporană 431- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ȚÎRLEA, Crăciun (autor) Dezvoltarea industriei județului Sălaj în perioada 1965-1986 Istorie contemporană 437- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău TAKACS, Adalbert (autor) Carabus hampei kuster. Var. zilahiensis csiky, endemism în județul Sălaj Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 455- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VICOL, Vasile (autor) Carabus auronitens escheri paliardi 1825. Studiu sistematic și biogeografic Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 459- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău KONIG, Frederic (autor) Considerații biogeografice și ecologice asupra faunei de lepidoptere din nord-vestul Transilvaniei Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 463- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MEDVE, Aurel (autor) Considerații istorico-geografice asupra părții estice a depresiunii Guruslăului Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 471- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BARTOK, Katalin (autor), COLDEA, Gheorghe (autor), MUNTEANU, Dan (autor), PLĂMADĂ, Eugen (autor), POP, Adriana (autor), TAUBER, Franz (autor) Cercetări biocenologice în ecosistemele forestiere din dealurile Sălajului Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 479- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău STAN, Vergilia (autor) Carte străină editate în secolul XVIII-lea la Amsterdam, existentă în fondul Bibliotecii Documentare - Zalău. Catalog Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 493- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău OROS, Ioan (autor) Dedicații (autografe) și (în)semne de proprietate pe cărțile din colecțiile Bibliotecii Documentare Zalău Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 529- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CHINDRIȘ, Ioan (autor), PENEA, Ionel (autor) Ordonanțele școlare ale lui Moise Fulea în Sălaj Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 537- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MAROTI, Elisabeta (autor) Din activitatea Asociației Învățătorilor Sălăjeni 1918-1940 Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 583- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău OROS, Ioan (autor) Cultură și culturalizare pedagogică în Sălaj reflectate în revista "Școala noastră" (1924-1931) Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 599- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău NĂPRĂDEAN, Traian (autor) Aspecte din activitatea lui George Pop de Băsești în slujba culturii naționale Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 605- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău OSIANU, Ioan (autor) Andrei Cosma (1843-1918). Schiță monografică Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 615- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CRISTESCU, Constanța (autor) Unele particularități zonale ale utilizării toacei Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 667- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău DRĂGOESCU, Ioan (autor) Arta populară din județul Sălaj în festivalul național "Cîntarea României" edițiile I-V Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 673- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GOIA IOAN, Augustin (autor), PETRESCU, Paul (autor) Un monument de arhitectură populară românească semnificativ pe plan european: șura pe tălpi din satul Dragu Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 679- germană
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău NEAGA, Gavril (autor) Două obiceiuri arhaice în satele Hălmășd și Drighiu: vergelul și țuraleisa Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 689- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ȘIȘEȘTEANU, Gheorghe (autor), ȘIȘEȘTEANU, Solica (autor) Motive culturale arhaice în colinzile din nord-vestul Transilvaniei Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 693- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ȘIȘEȘTEANU, Gheorghe (autor), ȘIȘEȘTEANU, Solica (autor) Variante sălăjene ale Mioriței Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 719- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău SAVU, Alexandru (autor) Un topic intersant din județul Sălaj: Ciumărna Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 729- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VASILIU, Gabriel (autor) Din toponimia satelor: Cuceu, Husia, Rona și Var Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 735- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ROȘIANU, Ion (autor) Din toponimia județului Sălaj (I) Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 743- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CIOCIAN, Ioan (autor) Aspecte ale toponimiei satului Domniu, jud. Sălaj Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 755- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BAJUSZ, Ștefan (autor) Documente inedite despre un monument dedicat lui Mihai Viteazul pe Cîmpia Turzii Istoria artelor 767- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău IVĂNESCU, Ion (autor) Lupta pentru unitatea națională și apărarea ontegrității teritoriale - oglindite în monumentele Astrei ridicate în Țara Silvaniei Istoria artelor 773- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MATEI, Alexandru (autor) Raport de activitate al Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău pe anul 1986 783- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău Abrevieri bibliografice 787- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie GĂITAN, N. (autor) Anuarul Complexului Muzeal Sibiu - Cuvînt înainte .9- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie POPA, Dumitru (autor) Muzeul de Istorie din Sibiu pe noile coordonate ale dezvoltării și modernizării 13- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie CIOBANU, V. (autor), RACOVIȚAN, Mihai (autor) Meșteșugul textil în zona Sibiului de la breaslă la marea producție de fabrică 19- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie GIURA, Lucian (autor) Din trecutul istoric al comunei Sadu (jud. Sibiu) 39- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie SOFRONIE, Mihai (autor) Răzvrătirea sătenilor din Rîul Sadului din 1829, oglindită în memoriile capelanului Sava Popovici-Săvoiu 53- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie ROMAN, Elena (autor) Arme "Tschiuke" în colecția de arme a muzeului de Istorie 59- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie DUDĂU, Oltea (autor) Tezaurul monetar de la Coveș, sec. XV-XVI 65- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie POPA, Dumitru (autor) Cronică arheologică I 79- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie AVRAM, Alexandru (autor), RACOVIȚAN, Mihai (autor), ȘERBĂNESCU, Olga (autor) Documente din arhivele sibiene despre oprimarea românilor din Transilvania și lupta lor împotriva dualismului Austro-Ungar 89- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie NAGLER, Doina (autor) Știri despre țările române în "Journal encyclopedique" (1764-1791) 141- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie DELEANU, V. (autor) Semnificația termenilor tradiționali "vatra" și "hotar" în Țara Oltului 147- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie FLEȘERU, Anca (autor) Dinamica spațiului de locuire și gospodăresc în satele din Țara Oltului (1880-1980) 157- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie DELEANU, V. (autor) Schimbări în structura și utilizarea mijloacelor de transport populare în sudul Transilvaniei în sec. XX 163- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie GANGOLEA, Cornelia (autor) Cîteva considerații socio-etnografice privind vecinătățile în satele din sudul Transilvaniei 169- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie TEODORESCU, Virginia (autor) Tradiție și actualitate în arta covorului maramureșan 173- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie SEDLER, Irmgard (autor) Obiceiul Lolelor de la Agnita. Evoluția istorică și importanța actuală 181- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie TUDORAN CIUNGAN, Olimpia (autor) Un portret de Basano Ciacomo da Ponte (Jacoppo Bassano) 189- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie TUDORAN CIUNGAN, Olimpia (autor) Pictori realiști nord lombarzi în Pinacoteca Galeriei de artă Brukenthal 191- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie MUREȘAN, Valentin (autor) Portretiști ai barocului austriac în colecția Geleriei de artă Bruchenthal 195- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie MUREȘAN, Valentin (autor) Date noi privind tablouri de Purgan din colecția Brukenthal 203- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie DAN, Lavinia (autor) Cîteva considerații privind gravura lui John Baptiste Jackson 207- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie LISAN, Mariana (autor) Date privind colecția de pictură franceză din Galeria franceză din Galeria de artă Brukenthal 213- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie BROJU, Iulia (autor) Emeric Tamas - pictor și desenator la răscruce de veac 225- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie BROJU, Iulia (autor) Friederich Miess - două peisaje din colecția Galeriei de artă Brukenthal 235- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie UDRESCU, Doina (autor) Lucrări mai puțin cunoscute de Nicolae N. Tonitza din colecția Galeriei de artă Brukenthal 239- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie CIUNTU, V. (autor) Contribuții la studiul petrografic al rocilor metamorfice din zona Tălmaciu-Tălmăcel-Boița-Turnu Roșu (jud. Sibiu) 247- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie DRĂGULESCU, Constantin (autor) Vegetația din bazinul Văii Sadului (jud. Sibiu) 255- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie DOLTU, Ioan (autor), PEICEA, M. (autor), POPESCU, Aurel (autor), SANDA, Vasile (autor) Cercetări privind biomasa lemnoasă și ierboasă a molidișurilor de limită din masivul Bucegi 265- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie COROCLEANU, Ileana (autor) Clausiliidae (gen. Alopia) din colecțiile Muzeului de Istorie naturală Sibiu (partea II) 275- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie WEISS, Ingmar (autor) Araneele zonei colinare din sudul Transilvaniei. Un conspect al datelor faunistice și ecologice (Arachnida: Araneae) 297- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie FABRITIUS, K. (autor) Genurile suprafamiliei Proctotrupoidea (Hymenoptera) din România 319- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie CIOBANU, Rodica (autor) Constituirea colecțiilor de științe naturale din cadrul Muzeului Asociațiunii Transilvane pentru literatura română și cultura poporului român 325- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie SOTELECAN, V. (autor) Contribuții ale restaurării în istoriografia de artă 331- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie HAȘEGAN, Zoe (autor) Cîteva considerații asupra restaurării și conservării textilelor etnografice 335- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie PAUL, D. (autor) Restaurarea unei oglinzi romane din bronz 339- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie REFF, Rodica (autor) Considerații privind conservarea copertelor din piele și pergament 341- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie KASZA, E. (autor) Modalități de educare a gîndirii plastice și estetice la copiii între 3-10 ani în Cabinetul de creativitate al Galeriei de artă Brukenthal 343- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie DEAC, Natalia (autor), SOTELECAN, V. (autor) Testarea complexă a polimerului indigen "ARACETAL B 40L" pentru utilizări la consolidarea stratelor de pictură 345- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie BUCȘA, C. (autor) Probleme privind conservarea monumentelor de arhitectură și tehnică populară 351- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie DOBRESCU, Alexandru (autor) Aspecte privind restaurarea unor sceptre neolitice din os 359- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie BUCUR, C. (autor) Muzeele etnografice în aer liber din România 363- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie SOFRONIE, Mihai (autor) Expoziție specială "ASTRA în istoria poporului român " 387- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie CRIȘAN, Eugenia (autor) Realizarea expoziției de istorie contemporană din cadrul Muzeului județean de istorie 389- română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 MATEI, Mircea (autor) Anuarul Muzeului Județean Suceava - Cuvînt înainte .11-11 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 RUSȘINDILAR, Petru (autor) O aniversare cu profunde semnificații: 40 de ani de la proclamarea Republicii 13-19 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 IRIMESCU, Gavril (autor) 25 de ani de la încheierea cooperativizării agriculturii - Cooperativa agricolă de producție Moara, județul Suceava 21-30 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 TREBICI, Vladimir (autor) Societatea pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina /125 de ani de la înfințarea ei) 31-35 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 FOIT, Grigore (autor) Consemnări cu privire la unele descoperiri arheologice din orașul Suceava 37-47 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 LEU, Paul (autor) S.F. Marian profesor la gimnaziul din Suceava 49-59 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 FOIT, Grigore (autor) O revelatoare cerere a dr. Eusebie Popovici înaintată primăriei orașului Suceava 61-68 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 URSULESCU, Nicolae (autor) Contribuția cercetărilor arheologice din județul Suceava la cunoașterea evoluției neo-eneoliticului din Moldova 69-74 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 ANDRONIC, Mugur (autor) Repertoriul arheologic al comunei Grămești (jud. Suceava) 75-83 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 ANDRONIC, Mugur (autor), HĂU, Florin (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Contribuții la cunoașterea așezărilor de pe teritoriul Siretului înainte de constituirea orașului medieval 85-101 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 IGNAT, Mircea (autor) Contribuții la cunoașterea ceramicii dacice de la răsărit de Carpați - Vasele cu tezaure monetare din secolele II-III e.n. 103-118 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 SPINEI, Victor (autor) Populațiile nomade turce în regiunile românești în secolele X-XVI - aprecieri sintetice 119-128 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 DEMCIUC, Vasile (autor) Raporturi și influențe politice și spirituale în Moldova (sfîrșitul sec. XIV-începutul sec. XV) 129-146 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Cahle din secolul al XV-lea decorate cu semne inspirate din viața cavalerească 147-159 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 LAZĂR, Mihai (autor) Creșterea animalelor în Moldova medievală în viziunea geografilor, etnografilor, sociologilor și filologilor 161-170 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 DIȚĂ, Alexandru (autor) Date istorico-genealogice referitoare la Nicolae Costin și familia sa - I secolul alș XVII-lea 171-181 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 CEAUȘU, Ștefan (autor), EMANDI, Emil (autor), PETCU, Aurelia (autor) Cîteva aspecte de geografie istorică privind repartiția resirselor agrosilvice în Bucovina (secolele XVIII-XIX) 183-197 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 BLAJ, Pavel (autor) Boieri din sfatul domnesc al Moldovei în prima jumătate a secolului al XVIII-lea 199-208 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 IACOBESCCU, Mihai (autor) Acțiuni, pretexte, mijloace ale habsburgilor pentru a acapara nordul Moldovei ("cheia Moldovei") Priteste ale românilor (1771-1777) 209-219 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 IOSEP, Ioan (autor) Considerații istorico-geografice privind evoluția așezărilor omenești din Obcinile Bucovinei 221-226 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 RUSȘINDILAR, Petru (autor) Dezvoltarea legăturilor mișcării muncitorești din Bucovina cu mișcarea muncitorească de pe ambele versante ale Carpaților în primii ani ai veacului al XX-lea 227-232 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 ȘTEFANOVICI, Olga (autor) Aspecte ale reformei agrare din 1921 în județul Cîmpulung 233-242 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 COCUZ, Ioan (autor) Lupta maselor populare din Bucovina conduse de Partidul Comunist Român împotriva fascismului, revizionismului și rătboiului (1930-1936) 243-251 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 MITRIC, Olimpia (autor) Carte românească veche tipărită în Transilvania aflată în colecțiile județului Suceava 253-257 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 SIBECHI, Gheorghe (autor) Știri noi despre Nicolae Istrati și familia sa 259-265 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 STEICIUC, Brîndușa (autor) Botanica poporană română - un manuscris pe nedrept dat uitării 267-271 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 MARICARIU, Valeriu (autor) Un izvor de artă și patriotism - Școala de arte și meserii din Cîmpulung Moldovenesc 273-283 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 MARVA, Mircea (autor) O veche familie de învățători bucovineni 295-297 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 CUSIAC, Dragoș (autor) Cursurile universitare de vară de la Dorna Candrenilor 299-305 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 JUCAN, Grațian (autor) Dimitrie Gusti în Bucovina 307-312 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 CANTEMIR, Traian (autor) Activitatea literară a lui N. Tcaciuc-Albu 313-319 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 BLAJ, Pavel (autor) Catalogul documentelor domnești din colecția Muzeului Suceava (secolul al XVIII-lea) - II 321-328 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 MIRON, Vasile (autor) Contribuții la înfințarea tîrgurilor din Moldova în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Hrisovul de înfințare a tîrgului Brăteni, ținitul Suceava 329-332 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 IRIMESCU, Gavril (autor) Contribuții la cunoașterea situației administrative, economice și demografice a ținutului Suceava, pînă la mijlocul secolului al XIX-lea 333-354 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 DIMITRIU, Eugen (autor), FROICU, Petru (autor) Scrisori inedite: Ion Pîșlea către Leca Morariu 355-362 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 CÎRLAN, Nicolae (autor) Documente literare inedite, referitoare la debutul dramaturgului Ion Luca 363-368 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 CENUȘĂ, Mircea (autor) Vasile Bumbac și Blajul - contribuție biografică - (La 150 de ani de la nașterea poetului) 369-384 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 DIMITRIU, Eugen (autor), FROICU, Petru (autor) Folcloristul Gheorghe Fira 385-396 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 MOROȘAN, Lidia (autor) Considerații asupra restaurării unui felon din sec. al XV-lea 397-403 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 OLINICI, Maria (autor) Aspecte ale relației cu publicul la Observatorul astronomic Suceava 405-409 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 MOROȘAN, Lidia (autor) Intervenții de urgență asupra textilelor arheologice din secolul al XVII-lea 411-416 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 CUCU, Vasile (autor), EMANDI, Emil (autor) Cel de al IX-lea Colocviu național de geografia populației - "Satul în Carpații românești și relațiile cu zonele circumcarpatice" (Cîmpulung Moldovenesc - 26-28 septembrie 1986) 417-419 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 IOSEP, Ioan (autor), PAULENCU, Dragomir (autor) Au existat în Obcinele Bucovinei așezări fortificate (cetzățui)? 421-425 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 ANDRONIC, Mugur (autor) Cercetări istorice și arheologice privind satul medieval Rudești (com. Grămești, jud. Suceava) 427-437 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Din nou despre o inscripție de la Mănăstirea Putna - piatră de mormînt sau pisanie de la casa domneaască 439-443 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 URECHE, Lazăr (autor) Cartea românească veche, din secolul al XVII-lea în județul Bistrița-Năsăud 445-447 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 CIONCA, Nina (autor) Din viața țăranilor bucovineni - însemnări pe marginea unui manuscris de Iraclie Porumbescu 449-451 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 DUMITRESCU, Mircea (autor) O frumoasă prietenie de tinerețe: Nicolae Iorga - Petre Fîntînaru 453-456 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 CANTEMIR, Traian (autor) Casa de la Ipotești 457-459 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 CÎRLAN, Nicolae (autor) Arta și ștința în Bucovina 461-462 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 LEU, Paul (autor) Bibliographie zur Kultur und Landeskunde der Bukowina. Literatur aus den Jahren 1965-1975 - Beck Erich 463-464 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 DEMCIUC, Vasile (autor) Umanismul picturii murale postbizantine -Podlacha Vladyslaw, Nandriș G. 464-465 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 MINICUȚĂ, Cornelia (autor) Basme populare românești - Marian Fl.S. 466-467 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 FOCHI, Adrian (autor) Valori ale culturii populare românești - Fochi Adrian 468-469 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 CANTEMIR, Traian (autor) Simeon Florea Marian folclorist și etnograf - Fotea Mircea 470-470 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 DIMITRIU, Eugen (autor) Planeta părăsită - Sadoveanu Profira 471-472 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 NESTOR, Angela (autor) Nicolae Labiș, album memorial 473-474 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 IGNAT, Mircea (autor) Grigore Foit (1917-1987) 475-476 română
1987 Arheologia Moldovei, 1987 Cuprins 3-8 română
1987 Banatica, 9 PREDA, Constantin (autor) Contribuția cercetărilor arheologice din sud-vestul României la cunoașterea istoriei vechi și medievale a țării noastre I. Istorie veche şi medie 7-12 română
1987 Banatica, 9 LUCA SABIN, Adrian (autor) Așezarea Starcevo-Criș de la Liubcova-Ornița (săpăturile din anul 1985) I. Istorie veche şi medie 13-23 română
1987 Banatica, 9 COMȘA, Eugen (autor) Raporturile culturii Dudești cu cultura Vinca I. Istorie veche şi medie 25-30 română
1987 Banatica, 9 DRAGOMIR, Ioan (autor), LUCA SABIN, Adrian (autor) Date cu privire la o statuetă inedită de la Liubcova - Ornița (jud. Caraș-Severin) I. Istorie veche şi medie 31-42 română
1987 Banatica, 9 EL SUSI, Georgeta (autor) Economia animalieră a comunității vinciene timpurii de la Gornea - Căunița de Sus I. Istorie veche şi medie 43-56 română
1987 Banatica, 9 COMȘA, Eugen (autor) Vînătoarea în cursul perioadei de tranziție de la epoca neolitica la epoca bronzului pe teritoriul României I. Istorie veche şi medie 57-63 română
1987 Banatica, 9 BAGOZKI, Claudiu (autor), KALMAR, Zoia (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Cercetări etno-arheologice și sondaje în Munții Banatului (1986) I. Istorie veche şi medie 65-85 română
1987 Banatica, 9 BUGILAN, Ioan (autor), MEDELEȚ, Florin (autor) Contribuții la problema și la repertoriului movilelor de pamînt din Banat I. Istorie veche şi medie 87-198 română
1987 Banatica, 9 GUMĂ, Marian (autor), LUCA SABIN, Adrian (autor), SĂCĂRIN, Caius (autor) Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice efectuate în cetatea dacică de la Divici între anii (1985-1987) I. Istorie veche şi medie 199-238 română
1987 Banatica, 9 BOZU, Ovidiu (autor), EL SUSI, Georgeta (autor) Așezarea romană tîrzie de la Moldova Veche din punctul "Vinograda-Vlașkicrai" (județul Caraș-Severin) I. Istorie veche şi medie 239-270 română
1987 Banatica, 9 BĂLĂNESCU, Dana (autor) Monede romane din secolul IV descoperite în Sudul Banatului I. Istorie veche şi medie 271-280 română
1987 Banatica, 9 UZUM, Ilie (autor) Considerații pe marginea cercetărilor din anii 1983-1985 în necropola feudală timpurie de la Cuptoare-Sfogea (com. Cornea, județul Caraș-Severin) I. Istorie veche şi medie 281-315 română
1987 Banatica, 9 ȚEICU, Dumitru (autor) Cercetări arheologice în Depresiunea Oravița I. Istorie veche şi medie 317-345 română
1987 Banatica, 9 ROGOZEA, Petru (autor) Cercetări arheologice în endocarstul din Sud-Vestul României I. Istorie veche şi medie 347-362 română
1987 Banatica, 9 PINTER, Zeno (autor) Spadele medievale din Colecția Muzeului Județean de Etnografie și Istorie Locala din Caransebeș (tipologie-corespondențe în arta figurativă) I. Istorie veche şi medie 363-369 română
1987 Banatica, 9 ACHIM, Viorel (autor) Considerații asupra componenței adunărilor obștești ale districtului Caransebeș în secolul al XV-lea I. Istorie veche şi medie 371-378 română
1987 Banatica, 9 CĂLIN, Petru (autor) Viziune și expresivitate în "Cronica Banatului" de Nicolae Stoica de Hațeg II. Istorie modernă şi contemporană 378-398 română
1987 Banatica, 9 GRAF, Rudolf (autor) Informații documentare despre uzinele din Reșița - 1814 -1815 II. Istorie modernă şi contemporană 399-407 română
1987 Banatica, 9 BRĂTESCU, Constantin (autor) Rolul generalului Traian Doda în cadrul Partidului Național Român II. Istorie modernă şi contemporană 409-414 română
1987 Banatica, 9 PELIGRAD, Dumitru (autor) Valea Jiului (1848-1914). Principalele probleme social-economice oglindite în revista "Montanistică și Metalurgie" II. Istorie modernă şi contemporană 415-419 română
1987 Banatica, 9 BRĂTESCU, Constantin (autor) Mișcarea teatrală din localitățile Văii Carașului la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea II. Istorie modernă şi contemporană 421-426 română
1987 Banatica, 9 DOBRESCU, Victor (autor) Ștefan Velovan (1852-1932) II. Istorie modernă şi contemporană 427-438 română
1987 Banatica, 9 ZABERCA, Vasile (autor) 1 Decembrie 1918, delegația Caraș-Severinului la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia II. Istorie modernă şi contemporană 439-449 română
1987 Banatica, 9 ZABERCA, Vasile (autor) Mărturii documentare privind instaurarea administrației românești în Sud-Vestul României II. Istorie modernă şi contemporană 451-460 română
1987 Banatica, 9 DOUCA, Nicolae (autor) Despre activitatea de gazetar, redactor și editor a lui Mihail Velceleanu la editura "Minerva" din Bocșa II. Istorie modernă şi contemporană 461-466 română
1987 Banatica, 9 GIURAN, Valeriu (autor) Documente privind contribuția armatei române din Banat, în rătboiului antihitlerist, în octombrie 1944 (I) II. Istorie modernă şi contemporană 467-478 română
1987 Banatica, 9 SURU, Coriolan (autor) Istoria construcției locomotivei cu aburi la Reșița (1872-1960) II. Istorie modernă şi contemporană 479-501 română
1987 Banatica, 9 CĂLIN, Petru (autor) Folosirea elementelor de istorie locală în procesul instructiv-educativ - Zaberca V., Iancu I., Popa I., Magaș Gh. III. Recenzie 503-504 română
1987 Banatica, 9 POPOVIC, Petar (autor) Scordisca novaț i novțani promet na țentralnom Balkanu od iv o i veca pre N. E. (Le monnayage des scordisques. Les monnaies et la circulation monetaire dans le centre des Balkans IV e-I er s. av. III. Recenzie 505-513 română
1987 Banatica, 9 BĂLĂNESCU, Dana (autor) Le monnayage en Mesie Inferioure et an Thrace pentant le Iie-III2 s. Hadrianopolis III. Recenzie 515-520 română
1987 Banatica, 9 BĂLĂNESCU, Dana (autor) Monetoseceneto na gradovete v dolni Miziea l Trakia II-III v Hadrianopol. (Le monnayage en Mesie lnferieure et an Thrace pendant le II e-III e s. Hadrianopolis) III. Recenzie 515-520 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 CIUTĂ, Ioan (autor) Istoria – în slujba păcii .7-11 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 CUCOȘ, Ștefan (autor) Cronologia eneoliticului final din zona subcarpatică a Moldovei 13-20 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 FLOREA, Vasile (autor) Câteva considerațiuni asupra teonimului Zamolxis 21-29 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 URSACHI, Vasile (autor) Fortificații dacice pe Valea Siretului 31-51 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 CĂPITANU, Viorel (autor) Cetatea dacică de la Moinești 53-69 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 CĂPITANU, Viorel (autor) Obiecte cu semnificație cultuală descoperite în dava de la Răcătău, județul Bacău 71-101 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 CĂPITANU, Viorel (autor) Ceramica geto-dacică descoperită în dava de la Răcătău, comuna Horgești, jud. Bacău 103-213 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 EMINOVICI, Constantin (autor), MITREA, Ioan (autor), MOMANU, Vasile (autor) Așezarea din secolele V-VII de la Ștefan cel Mare, jud. Bacău. Săpăturile din anii 1984-1986 215-250 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul materialului arheologic descoperit în două așezări subcarpatice din sec. V-VII e.n.: Davideni (jud. Neamț) și Ștefan cel Mare (jud. Bacău) 251-260 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 MITREA, Ioan (autor) O fibulă digitată descoperită la Negulești, județul Bacău 261-263 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 GOROVEI, Ștefan (autor) La începuturile orașului Bacău 265-283 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 ARTIMON, Alexandru (autor) Noi contribuții arheologice privind Curtea domnească din Bacău 285-299 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 STOICA, Corneliu (autor) Contribuții privind habitatul medieval trotușean (1359-1740) 301-318 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 ARTIMON, Alexandru (autor) Descoperirile arheologice de la Tg. Trotuș din anii 1983-1986 319-359 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 MURARU, Ioan (autor) Organizarea administrativ-teritorială a ținutului Bacău în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea și la începutul secolului al XIX-lea 361-366 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 MURARU, Ioan (autor) Veniturile și cheltuielile moșiilor Bețești (ținutul Bacău) și Vadurile (ținutul Neamț) în perioada 1821-1824 367-376 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 FLOREA, Vasile (autor) Diplomația marilor puteri în Bosfor și Dardanele și implicațiile ei asupra Țărilor Române (1744-1812) 377-385 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 MĂGIRESCU, Cedric (autor), MĂGIRESCU, Ecaterina (autor) File din Cartea Scorțenilor 387-402 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 MARIN, Ionel (autor) Activitatea organizațiilor de masă și obșești create, conduse sau influențate de organizația județeană Neamț a P.C.R. în perioada 1921-1940 403-412 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 MĂGIRESCU, Cedric (autor), MĂGIRESCU, Ecaterina (autor) Oameni de seamă în ținutul Romanului 413-424 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 FLOREA, Vasile (autor) Spațiul și timpul istoric în opera lui Jorges Luis Borges (II) 425-440 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 FLOREA, Vasile (autor) Gânduri despre Karl Marx 441-446 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 OPRIȘ, Ioan (autor) Lucrări de reparații, refaceri și restaurări la monumentele istorice din județul Bacău (sec. XIX-XX) 447-456 română
1987 Columna, 3, nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie REDACȚIA (autor) Quando la storia viene mistificata 4-8 Italiană
1987 Columna, 3, nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie REDACȚIA (autor) 2500 anni dalla prima attestazione scritta sull'esistenza del popolo getto-dacio 8-9 Italiană
1987 Columna, 3, nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie REDACȚIA (autor) Sulle tracce del popolo daco-romano 10-11 Italiană
1987 Columna, 3, nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie TOFANI, ernardino (autor) Testimonianze epigrafiche riguardanti le tribù romane sul territorio della Dacia 12 Italiană
1987 Columna, 3, nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie BENOCCI, ario (autor) L'unita dei Principati Romeni 13-14 Italiană
1987 Columna, 3, nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie MIȘULESCU VOLPONI, ofia (autor) Cuori romeni ad aprilia 15 Italiană
1987 Columna, 3, nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie GALACTION, Passarelli Luchi (autor) Gala Galaction, mio padre 16-17 Italiană
1987 Columna, 3, nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie GALACTION, Passarelli Luchi (autor) Creanga de brad 18 şi 30 Română
1987 Columna, 3, nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie ANDREONI, manuela (autor), GRILLANDI, assimo (autor), RACIOPPI, aria (autor) Il convegno dell'espressione latina. Valori dell'uomo contemporaneo 19-23 Italiană
1987 Columna, 3, nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie UNGUREANU, oana (autor) Il linguaggio universale della musica per l'uomo moderno 24-26 Italiană
1987 Columna, 3, nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie CASTIGLIONE, limpia (autor) Il convegno dell'espressione latina di Roma 27 Italiană
1987 Columna, 3, nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie REDACȚIA (autor) Din viața asociației Dacia și a A.C.I.E.R. 28-31 Română
1987 Crisia, XVII Cuprins 2 română
1987 Crisia, XVII IGNAT, Doina (autor) Așezarea neolitică de la Tășnad (jud. Bihor) aparținînd grupului Sublacu de Barcpu (jud. Bihor) I. Arheologie şi istorie - studii 9-17 română
1987 Crisia, XVII CRIȘAN, Ioan (autor) Descoperiri arheologice în hotarul localității Cefa (jud. Bihor) I. Arheologie şi istorie - studii 19-35 română
1987 Crisia, XVII HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul paleofaunei din așezarea eponimă a culturii Otomani - epoca bronzului I. Arheologie şi istorie - studii 37-54 română
1987 Crisia, XVII DUMITRAȘCU, Server (autor) Realități istorice în Dacia de nord-vest I. Arheologie şi istorie - studii 55-60 română
1987 Crisia, XVII CĂPĂȚÎNA, D. (autor), LUKACS, A. (autor), POPA, R. (autor) Cercetările arheologice de la Voivozi. Contribuții la istoria Bihorului în secolele XII-XV I. Arheologie şi istorie - studii 61-105 română
1987 Crisia, XVII BORCEA, Liviu (autor) Mihai Viteazul într-o cronică contemporană puțin cunoscută I. Arheologie şi istorie - studii 107-121 română
1987 Crisia, XVII RĂDUȚIU, A. (autor) A treia călătorie a lui Iosif al II-lea în Transilvania I. Arheologie şi istorie - studii 123-127 română
1987 Crisia, XVII FAUR, Viorel (autor), FLEISZ, Ioan (autor) Studenții români la Academia de drept din Oradea (1850-1918) I. Arheologie şi istorie - studii 129-181 română
1987 Crisia, XVII CIPĂIANU, G. (autor) L'echo du Memorandum dans des milieux diplomatiques europeens I. Arheologie şi istorie - studii 183-193 franceză
1987 Crisia, XVII DRECIN, Mihai (autor) Romanii la al VIII-lea Congres internațional cooperatist de la Hamburg (1910) I. Arheologie şi istorie - studii 195-200 română
1987 Crisia, XVII ȘORA, Gheorghe (autor) Vasile Goldiș despre dreptul la autodeterminare a poporului român din Transilvania și unirea lui cu România I. Arheologie şi istorie - studii 201-209 română
1987 Crisia, XVII MIHOC, Blaga (autor) Contribuții documentare privind aplicarea reformei agrare din 1921 în plasa Aleșd (județul Bihor) I. Arheologie şi istorie - studii 211-227 română
1987 Crisia, XVII FĂTU, M. (autor) Dictatul fascist de la Viena din august 1940 și consecințele sale I. Arheologie şi istorie - studii 229-241 română
1987 Crisia, XVII ILEA, Ana (autor) Documente referitoare la voievozii români din Bihor în secolul al XIV-lea II. Documente 243-248 română
1987 Crisia, XVII GORUN, Gheorghe (autor) Rapoartele comitatului Bihor din timpul răscoalei lui Horea II. Documente 249-261 română
1987 Crisia, XVII GORUN, Gheorghe (autor) Mișcările țărănești din nord-vestul Transilvaniei din anul 1790. Contribuții documentare (II) II. Documente 263-270 română
1987 Crisia, XVII FAUR, Viorel (autor) Mărturii documentare inedite despre Societatea de lectură din Oradea II. Documente 271-275 română
1987 Crisia, XVII FAUR, Viorel (autor), GIURAN, Valeriu (autor) Noi memorii despre luptele pentru eliberarea Bihorului (septembrie-octombrie 1944) II. Documente 277-304 română
1987 Crisia, XVII DUMITRAȘCU, Server (autor) Rituri și ritualuri de înmormîntare de la începutul epocii fierului (Br. CD - Ha A1) în descoperirile din nord-vestul României (Biharea) III. Articole şi note 305-312 română, engleză
1987 Crisia, XVII MUREȘAN, A. (autor) Două brățări de bronz descoperite în cetatea de pămînt de la Sîntana, județul Arad III. Articole şi note 313-317 română
1987 Crisia, XVII FURDUI, T. (autor) Contribuții la cunoașterea edițiilor tipăriturii românești vechi "Poemation de secunda legione Valachica" III. Articole şi note 319-324 română
1987 Crisia, XVII POP, Alexandru (autor) Farmacii orădene între anii 1850-1880 III. Articole şi note 325-330 română
1987 Crisia, XVII BOLOVAN, I. (autor), MOȚIU, D. (autor) Contribuții la cunoașterea activității cultural-naționale a avocaților și funcționarilor români în cadrul Asociației naționale din Arad (1863-1870) III. Articole şi note 331-338 română
1987 Crisia, XVII FAUR, Viorel (autor) Ioan Slavici despre românii din Crișana III. Articole şi note 339-344 română
1987 Crisia, XVII CAȚAVEI, V. (autor), MUREȘAN, A. (autor) Drapelul Gărzii naționale române a marinarilor de la Pola III. Articole şi note 345-351 română
1987 Crisia, XVII BIELTZ, L. (autor) Un document inedit referitor la Marea Reuniune "Cele Trei Crișuri", din patrimoniul Muzeului Național de Istorie III. Articole şi note 353-356 română
1987 Crisia, XVII BABA, I. (autor) Școala și învățămîntul în paginile revistei "Cele Trei Crișuri" (1920-1926) III. Articole şi note 357-366 română
1987 Crisia, XVII MIHOC, Blaga (autor) Aplicarea reformei agrare din 1921 în plasa Salonta. Aspecte ale împroprietăririi III. Articole şi note 367-375 română
1987 Crisia, XVII ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Importanța metodologică a studierii agriculturii de munte în condițiile cercetării etnografice actuale IV. Etnografie 377-384 română
1987 Crisia, XVII ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Caracterul cumulativ al tehnicilor agricole în satele bihorene de munte IV. Etnografie 385-402 română
1987 Crisia, XVII BRADU, I. (autor) Componente tradiționale ale sistemului de alimentație publică în satul Ceișoara din județul Bihor IV. Etnografie 403-416 română
1987 Crisia, XVII COLȚEA, Dumitru (autor) Termeni populari folosiți în tehnica și arta țesutului în satele de pe cursul superior și mijlociu al Crișului Negru IV. Etnografie 417-423 română
1987 Crisia, XVII IGNAT, M. (autor) Folclor, cunoaștere, istorie IV. Etnografie 425-430 română
1987 Crisia, XVII HERȚEA, I. (autor) Buciume în nord-vestul României IV. Etnografie 431-456 română
1987 Crisia, XVII ROMAN, Gheorghe (autor) Jocurile de priveghi în Bihor (Valea Crișului Negru, de la Beiuș la Tinca) IV. Etnografie 457-500 română
1987 Crisia, XVII FEIER, Florica (autor) Obiceiuri de înmormîntare în Sînnicolaul Român IV. Etnografie 501-510 română
1987 Crisia, XVII PAINA, Mircea (autor) Vasile Bumbac (1837-1918). Note din "Familia" IV. Etnografie 511-512 română
1987 Crisia, XVII ZINTZ, Maria (autor) Doi zugravi din Țara Făgărașului în secolele XVIII-XIX - Oprea Mihail Crăciun și Pantelimon V. Artă 513-532 română
1987 Crisia, XVII CHIRIAC, Aurel (autor) Contribuții la cunoașterea activității zugravului Nichita V. Artă 533-537 română
1987 Crisia, XVII ȚOCA, M. (autor) Sculptorul Nicolae Kruch jr. V. Artă 539-545 română
1987 Crisia, XVII SARCA, V. (autor) Pictura lui Iosif Fekete (1903-1979) V. Artă 547-556 română
1987 Crisia, XVII INDRIEȘ, A. (autor) Observații geomorfologice în Munții Codru Moma și Depresiunea Beiușului VI. Ştiinţele Naturii 557-570 română
1987 Crisia, XVII HUZA, Radu (autor), JURCSAK, Tiberiu (autor), TALLODI, E. (autor) Fauna de reptile triasice din Bihor VI. Ştiinţele Naturii 571-578 română
1987 Crisia, XVII VENCZEL, Marton (autor) Materiale herpetologice din depozitul fosilifer de pe dealul Burzău-Rîpa, jud. (notă preliminară) VI. Ştiinţele Naturii 579-582 română
1987 Crisia, XVII JURCSAK, Tiberiu (autor), KESSLER, Eugen (autor) Evoluția avifaunei pe teritoriul României (II) Morfologia speciilor fosile VI. Ştiinţele Naturii 583-609 română
1987 Crisia, XVII CZIER, Z. (autor), JURCSAK, Tiberiu (autor) Un craniu de elan (Alces alces L.) descoperit în avenul lui Avrămuț din Chiele Someșului Cald VI. Ştiinţele Naturii 611-625 română
1987 Crisia, XVII PAINA, Mircea (autor) Asupra unor colectări de Hydrometra gracilenta Horv. 1899 (Ins. Het.) VI. Ştiinţele Naturii 627-628 română
1987 Crisia, XVII PARASCHIVESCU, Dinu (autor) Vespidele sociale din R.S. România și importanța lor aplicativă VI. Ştiinţele Naturii 629-640 română
1987 Crisia, XVII HURGHIȘIU, I. (autor), PARASCHIVESCU, Dinu (autor) Cercetări etologice și biochimice experimentale asupra tetaniei la Formica protensis Retz. VI. Ştiinţele Naturii 641-645 română
1987 Crisia, XVII JECU, A. (autor), PAINA, Mircea (autor) Cîteva observații cu privire la colectările de insecte la lumina artificială VI. Ştiinţele Naturii 647-650 română
1987 Crisia, XVII WILHELM, A. (autor) Țigănușul (Umbra krameri Walbaum) în Valea Ierului VI. Ştiinţele Naturii 651-654 română
1987 Crisia, XVII CARAIMAN, Gheorghe (autor) Cercetări privind creșterea intensivă a crapului de cultură pe un ciclu de două și trei veri VI. Ştiinţele Naturii 655-663 română
1987 Crisia, XVII CARAIMAN, Gheorghe (autor), ROȘCA, Grigore (autor) Date cu privire la caracteristicile chimice ale cărnii peștilor de cultură - crap și specii fito și planctonofage VI. Ştiinţele Naturii 665-676 română
1987 Crisia, XVII MUREȘAN, Olimpia (autor) Considerații privind conservarea și restaurarea unor podoabe și piese de îmbrăcăminte din mileniul I e.n. VII. Muzeografie 677-679 română
1987 Crisia, XVII ZINTZ, Maria (autor) Tablouri de Francisc Șirato în colecția Complexului Muzeal județean Bihor VII. Muzeografie 681-686 română
1987 Crisia, XVII MARTIN SILAGHI, Ana (autor) Grafica lui Nicolae Tonitza, Ștefan Dimitrescu și Rudolf Schweitzer - Cumpăna în colecția Complexului Muzeal Județean Bihor VII. Muzeografie 687-700 română
1987 Crisia, XVII NOVICOV TERTIC, R. (autor) Lucrări de Octav Grigorescu în colecția Complexului Muzeal Județean Bihor VII. Muzeografie 701-707 română
1987 Crisia, XVII FAUR, Viorel (autor) Cronica activității științifice și cultural-educative a secției de Istorie a Complexului Muzeal Județean Bihor pe anul 1986 VII. Muzeografie 709-713 română
1987 Crisia, XVII CORNEA, Lucia (autor) Repertoriul periodicelor românești editate în Bihor în perioada interbelică VII. Muzeografie 715-733 română
1987 Crisia, XVII PAINA, I. Mircea (autor) In memoriam VII. Muzeografie 735-750 română
1987 Crisia, XVII DUMITRAȘCU, Sever (autor) Personalia VII. Muzeografie 751-768 română
1987 Crisia, XVII PAUCĂ, Mircea (autor) Geologul dr. Gheorghe Voicu VII. Muzeografie 769-770 română
1987 Crisia, XVII GORUN, Gheorghe (autor) Voievodatul Transilvaniei, vol III - Pascu Șt. VIII. Recenzii 771-772 română
1987 Crisia, XVII GORUN, Gheorghe (autor) Manuscrisele românești medievale din Crișana - Dudaș F. VIII. Recenzii 772-773 română
1987 Crisia, XVII PINȚA, Gheorghe (autor) Apărarea autonomiei Principatelor Române (1821-1859) - Iordache A., Stan Apostol VIII. Recenzii 773-776 română
1987 Crisia, XVII GORUN, Gheorghe (autor) Mișcarea națională a românilor din Transilvania între anii 1790-1848 - Gyemant L. VIII. Recenzii 776-777 română
1987 Crisia, XVII Publicitate 779-818 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV COMȘA, Eugen (autor) Cercetări arheologice de suprafață pe cursul inferior al Dîmboviței 13-16 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV NEAGU, Marian (autor) Așezarea Bolintineanu din punctul lunca "La Grădini", comuna Valea Argovei, județul Călărași 17-20 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV COMȘA, Eugen (autor) Despre vîrfurile de suliță și de săgeată de silex don arealul culturii Gumelnița 21-28 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV ȘERBĂNESCU, Done (autor), ȘIMON, Mihai (autor) Considerații privind reprezentarea simbolică a piciorului uman din aria culturii Gumelnița 29-34 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV ȘERBĂNESCU, Done (autor) Depozitul de mărgele descoperit în telL-ul neolitic de la Vlădiceasca, jud. Călărași 35-38 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Unele probleme ale culturii Cucuteni-Tripolie 39-48 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV LEAHU, Valeriu (autor) Cu privire la ritul funerar practicat de purtătorii culturii Tei 49-52 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV TROHANI, George (autor) Săpături arheologice pe Ghergalaul Mare, satul Vlădiceasca, comuna Valea Argovei, jud. Călărași (III) 53-61 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV NICOLĂESCU PLOPȘOR, Dardu (autor) Leziuni traumatice la animale domestice și unele practici empirice de vindecare în perioada geto-dacă 63-72 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV SÎRBU, Valeriu (autor) Cultul apelor, al izvoarelor și fîntînilor reflectat în unele descoperiri arheologice (secolele II î.e.n. - III e.n.) 73-76 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV BARNEA, Alexandru (autor) Limesul danubian al provinciei Moesia Inferior. Organizarea militară și civilă 77-86 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV BOUNEGRU, Octavian (autor) Flota romană la Dunărea de Jos în cursul războaielor dacice 87-93 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV MATEI, Cristian (autor) Cercetările arheologice în zona instalației portuare antice de la Capidava 95-101 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV ELEFTERESCU, Dan (autor) O țintă cu decor antropomorf de la Durostorum 103-104 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV MUNTEANU, Mircea (autor), UDRESCU, Mircea (autor) Un complex de secol IV e.n. de la Nicolae Bălcescu (comuna Alexandru Odobescu, județul Călărași): Date arheologice și zooarheologice 105-112 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV DIACONU, Petre (autor) Două pandantive foliforme de bronz de la Păcuiul lui Soare 113-114 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV DIACONU, Petre (autor) Despre unele meșteșuguri de la Păcuiul lui Soare (sec. X-XI) 115-121 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV BARASCHI, Silvia (autor) Cîteva accente la istoria așezării de la Păcuiul lui Soare 123-132 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV NIȚULESCU, Virgil (autor), RENȚA, Elena (autor) Noi date privitoare la instalațiile de încălzit ale locuințelor de la Orașul de Floci 133-134 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV CÎRCIUMARU, Marin (autor), IORGA, Roxana (autor) Metode de datare absolută a vîrstei în arheologie 135-153 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV ȘERBĂNESCU, Done (autor) Metode descoperite în Dava geto-dacică de la Radovanu 155-160 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV OCHEȘANU, Radu (autor), VERTAN, Antoaneta (autor) Monede de aur și de argint din secolele IV-V e.n. descoperite în Dobrogea 161-168 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV OCHEȘANU, Radu (autor) Două monede inedite de la Leon I 169-172 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV CLIANTE, Traian (autor), OCHEȘANU, Radu (autor) Măsură ponderală romano-bizantină descoperită la Rasova, jud. Constanța 173-174 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV PAPASIMA, Tudor (autor) Monede medievale românești din colecția muzeului județean Călărași 175-178 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV NEAGU, Marian (autor), VLĂDILĂ, Petre (autor) Aspecte ale circulației monetare la Dunărea de Jos în secolele XVI-XVII în lumina cercetării tezaurelor de la Oiua Petrii-Orașul de Floci 179-183 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV AVRAM, Alexandru (autor) Legămîntul de la Helis (Diodor, 21, 12, 2-6) 185-188 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV PANAIT, Panait (autor) Șantiere constructoare de nave din Țara Românească a evului mediu 189-192 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV VLĂDICĂ, Petre (autor) Aspecte ale desfășurării revoluției de la 1948 în localitățile județului Călărași 193-196 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV TUDOR, Constantin (autor) File din istoria mișcării revoluționare și democratice călărășene pînă la făurirea Partidului Comunist Român 197-202 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV TUDOR, Constantin (autor) Mișcări și frămîntări țărănești în fostul județ Ialomița după răscoala de la 1888 pînă la 1900 203-208 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV PETRESCU, Nicolae (autor) Constituirea unor organizații țărănești la Dunărea de Jos în anul 1919 209-216 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV FILIP, Răzvan (autor) Aspecte ale vieții rurale din zona Dunării de Jos înainte de izbucnirea celui de-al doilea rătboi mondial 217-220 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV TUDOR, Constantin (autor) Aspecte documentare privind începuturile cooperativizării agriculturii în județul Călărași 221-226 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV SCĂUNAȘ, Nicolae (autor) Costumul călărășean în poezia populară locală 227-231 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV CIUCĂ, Răzvan (autor) Considerații privind tehnicile și sistemele de construcție ale aehitecturii tradiționale din județele Călărași și Ialomița 233-237 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV CIUCĂ, Răzvan (autor) Privire socio-etnografică asupra gospodăriei și casei rurale din sud-estul Cîmpiei Munteniei (tipologii) 238-246 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV ARMĂȘESCU, Ioana (autor), LAZĂR, Gheorghe (autor) Aspecte ale practicării agriculturii tradiționale în cîteva sate din Cîmpia Bărăganului 247-252 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV DOCHERU, Marioara (autor), LIGOR, Daniela (autor) Evoluția portului popular femeiesc din zona Vlașca 253-262 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV CONOVICI, Niculae (autor) Thtaker zwischen karpatenbogen und Agais - Oppermann M. 263-267 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV DIACONU, Petre (autor) La "Lepre" en Dacie? - Lozovan Eugen 267-267 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV ISTRATE, Mircea (autor) Ovcarovo - Todorova H., Vasiliev V., Ianușevici Z., Covalceva M., Valev P. 267-269 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV ISTRATE, Mircea (autor) Drevniaia hudojestvenaia bronza kavkaza v sobranii gosudarstvennogo Ermitaja 269-270 română
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 PREDA, Constantin (autor) Einige Betrachtungen zu Dakien in der Zeit Decebals 005-010
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 PĂUNESCU, Alexandru (autor) Le tardenoisien de l'Est et du Sud-Est de la Roumanie 011-020
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 ZAHARIA, Eugenia (autor) La culture de Monteoru. L'etape des debuts à la lumiere des fouilles de Sărata Monteoru 021-050
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 KACSÓ, Carol (autor) Beiträge zur Kenntnis des Verbreitungsgebietes und der Chronologie der Suciu de Sus-Kultur 051-076
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 VULPE, Alexandru (autor) Die Geto-Daker. Geschichte eines Jahrtausends vor Burebista 077-086
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 SUCEVEANU, Alexandru (autor), ZAHARIADE, M. (autor) Du nom antique de la cité romaine tardive d'Independenta (dép. de Tulcea) 087-096
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 OPAIȚ, Andrei (autor), OPAIȚ, Cristina (autor), SUCEVEANU, Alexandru (autor), TOPOLEANU, Florin (autor), ZAHARIADE, M. (autor) Early and Late roman Fortification at Independența, Tulcea country 097-106
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 MARINESCU, George (autor), MIRIȚOIU, Nicolae (autor) Die karpische Nekropole von Sopteriu, Gem. Urmenis, Kreis Bistrița-Năsăud 107-118
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 HARHOIU, Radu (autor) Die Beziehungen zwischen Romanen und Barbaren in Siebenbürgen in der Sichtner ungarischen Geschichte Transilvaniens 119-130
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 CHALINE, Jean (autor) Les rongeurs de la Grotte Cioarei-Boroșteni (Nord de l'Oltenie, Roumanie) et leur signification 131-134
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 AVRAM, Alexandru (autor), OPAIȚ, Andrei (autor) Le vin, l'huile et les amphores dans l'antiquité classique 135-144
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 OPAIȚ, Andrei (autor) Un dépôt d'amphores découvert à Aegyssus 145-156
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 PETOLESCU, Constantin C. (autor) Quatre contributions à la prosopographie des milites équestres 157-172
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 MITREA, Bucur (autor) Decouvertes monetaires en Roumanie-1986 (XXX) 173-178
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 DORUȚIU-BOILĂ, Emilia (autor) Nécrologie: Ion I. Rusu (1911-1985) 179-182
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 MARINESCU-BÂLCU, Silvia (autor) Compte rendu: ''Prehistoric art in Europe" - N.K. Sanders 183-185
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 AVRAM, Alexandru (autor) Compte rendu: ''La Valpolicella nell'eta romana" - Atti del Convegno 185-186
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 DUMITRESCU, Vladimir (autor) Compte rendu: ''Die verzierte Keramik der Sesklo- und Diminikultur Thessailes" - Brinna Otto 186-187
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 DUMITRESCU, Vladimir (autor) Compte rendu: ''Il Veneto nell'antiqita. Preistoria e Protoistoria" 187-190
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 MARINESCU-BÂLCU, Silvia (autor) Compte rendu: ''The Cucuteni-Tripolye Culture. A Study in Technology and the origins of Complex Society" - Linda Ellis 190-192
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 ALEXANDRESCU-VIANU, Maria (autor) Compte rendu: ''Katalog der romischen Porträts in den Capitolinischen Museen und den anderen Kommunalen Sammlungen der Stadt Roma" - Klaus Fittschen, Paul Zanker 192-193
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 POPILIAN, Gheorghe (autor) Compte rendu: ''Terra sigillata im Barbaricum zwischen Pannonien und Dazien" - Denes Gabler, Andrea H. Vaday 193-194
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 PETCULESCU, Liviu (autor) Compte rendu: ''The Production and Distribution of Roman Military Equipment. Proceedings of the Second Roman Military Equipment Research Seminar" - M.C. Bishop (ed.) 194-196
1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31 COMȘA, Maria (autor) Compte rendu: ''Der Schatzfund von Vrap in Albanien. Beitrage zur Archaologie der Awarenzeit im mittleren Donauraum" - Joachim Werner 196-198
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă CIUCĂ, Vasile (autor), GHERGHE, Petre (autor), NICA, Marin (autor) Rezultatele preliminare ale cercetărilor arheologice de la Dobrești, jud. Dolj .7- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă VOICU, Constantin (autor) Circulația monedelor orașelor Dyrrhachium șio Apollonia în sud-vestul Daciei 17- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă MĂRGĂRIT TĂTULEA, Corneliu (autor) Noi date cu privire la tezaurul de monede romane republicane de la Florești-Șimnicu de Sus, județul Dolj 25- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă VLĂDESCU, Cristian (autor), ZAHARIADE, Mihai (autor) Fortificația romană tîrzie de la Bistreț, județul Dolj 29- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă MĂRGĂRIT TĂTULEA, Corneliu (autor) Două noi reliefuri votive mithraice descoperite la Sucidava-Celei 41- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă TOPORU, Octavian (autor) Sucidava Și "Ripa" nordică a "Limesului" danubian în epoca romană tîrzie și paleobizantină 45- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă RĂDULESCU, Toma (autor) Un nou lot din tezaurul monetar de la Bîzdîna-Dolj (secolele XIV-XV) 61- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă BICIU, Florea (autor), RĂDULESCU, Toma (autor) Tezaurul de monede feudale de la Stăvaru-Olt (secolele XV-XVII) 65- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă CIOBOTEA, Dinică (autor) Contribuții documentare privind negustorii chiproviceni din Oltenia (secolele XVII-XIX) 79- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă FLORESCU, Aurelia (autor) Precizări privind plecarea lui Tudor Vladimirescu din Bucureștiîn ianuarie 1921 83- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă DEACONU, Tudorița (autor) Date noi privitoare la înființarea unui muzeu tehnic la Craiova, în secoluzlui al XIX-lea 95- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă DEACONU, Luchian (autor) Noi mărturii documentare referitoare la lupta pentru făurirea statului național unitar român 99- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă GHERGHE, Otilia (autor) Însemnări istorice referitoare la luptele armatei române în august-septembrie 1916 105- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă DINU, Alexandru (autor) Lupta cadrelor didactice doljene pentru apărarea patriei în anii 1916-1913 115- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă DEACONU, Luchian (autor) Prezența și activitatea refugiațiilor polonezi în România în anii 1939-1945, mărturii ale tradiționalelor legături de prietenie româno-polone 127- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă GHERGHE, Otilia (autor) Desfășurarea revoluției de eliberare socială și națională, asntifascistă și antiimperialistă în zona Dunării între Orșova și Corabia 151- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă NIȚU, Georgeta (autor) Observații privind evoluția așezărilor rurale în Oltenia de la vest de Jiu 159- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă TĂTULEA, Viorica (autor) Creația populară contemporană în județul Dolj 171- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă TĂTULEA, Viorica (autor) Centre de confecționare a mobilierului țărănesc din Gorj 187- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă REZEANU, Paul (autor) Inițiative pentru ridicarea unui monument Mihai Viteazul la Craiova 195- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă DUICU, Sebastian (autor) Revista Ramuri - seria veche - și artele plastice (1905-1947) 199- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă ROGNEANU, Florin (autor) Theodor Pallady și tentația absolutului 205- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă DAVIDESCU, Cătălin (autor) Ion Țuculescu - Note biografice 211- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă CONSTANTINESCU, Ilie (autor) Cronica principalelor manifestări științifice și cultural-educative 1982-186 221- română
1987 Pontica, XX COMȘA, Eugen (autor) Istoricul cercetărilor arheologice privind epoca neolitică de pe teritoriul Dobrogei (1878-1944) .9- română
1987 Pontica, XX HAȘOTTI, Puiu (autor) Sondajele din așezarea culturii Hamangia de la Medgidia - Satu Nou 19- română
1987 Pontica, XX HAIMOVICI, Sergiu (autor) Unele date cu privire la un lot de faună descoperit în așezarea eponimă de la Hamangia (Baia) 43- română
1987 Pontica, XX BĂRBULESCU, Maria (autor), BUZOIANU, Livia (autor), RĂDULESCU, Adrian (autor) Importuri amforice la Albești (jud. Constanța): Rhodos 53- română
1987 Pontica, XX BĂRBULESCU, Maria (autor), BUZOIANU, Livia (autor), CHELUȚĂ-GEORGESCU, Nicolae (autor) Tipuri de amfore elenistice descoperite în așezarea greco-autohtonă de la Albești (jud. Constanța) 79- română
1987 Pontica, XX IRIMIA, Mihai (autor) Considerații privind unele morminte tumulare din epoca romană descoperite în Dobrogea 107- română
1987 Pontica, XX BOUNEGRU, Octavian (autor) Începuturile organizării vamale în Dobrogea romană 137- română
1987 Pontica, XX OCHEȘEANU, Radu (autor), VERTAN, Antoaneta (autor) Tezaurul de monede romane tîrzii de la Straja (jud. Constanța) 147- română
1987 Pontica, XX ILIESCU, Octavian (autor) Descoperiri monetare din tezaurul de la Suluc și alte contribuții privind aceeași descoperire 181- română
1987 Pontica, XX PAPUC, Gheorghe (autor) O fibulă digitală de la Tropaeum Traiani și cîteva considerații asupra fibulelor de acest tip 207- română
1987 Pontica, XX SÎRBU, Valeriu (autor) Typologie et terminologie de la ceramique locale des VIIIe-XI siecles - la zone du Bas-Danube 217- franceză
1987 Pontica, XX CUSTUREA, Gabriel (autor) Date noi privind circulația monetară în Dobrogea medievală 237- română
1987 Pontica, XX SUCEVEANU, Simona (autor) Date privind circulația cărților românești vechi din secolele al XVII-lea și al XVIII-lea aflate în patrimoniul județului Constanța 255- română
1987 Pontica, XX DIANA, Anna-Maria (autor), LUNGU, Georgeta (autor) Construirea și răscumpărarea liniei ferate Constanța-Cernavodă 267- română
1987 Pontica, XX LASCU, Stoica (autor) Din istoricul industriei românești interbelice. Principalele componente ale ramurilor de profil din Dobrogea (II) 275- română
1987 Pontica, XX DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor), LASCU, Stoica (autor) Din istoricul aviației naționale interbelice. Construirea primului hidroavion românesc ("Geta") - împrejurări, implicații, urmări (II) 293- română
1987 Pontica, XX CIORBEA, Valentin (autor) Aplicarea reformei agrare. Structura proprietății, producțioa și rentabilitatea gospodăriilor rurale din județele Constanța și Tulcea între anii 1918-1944 309- română
1987 Pontica, XX AVRAM, Alexandru (autor), BOUNEGRU, Octavian (autor), CHIRIAC, Costel (autor) Cercetări perieghetice în teritoriul Histriei (III) 327- română
1987 Pontica, XX COVACEF, Zaharia (autor) Contribuții privind reprezentările figurate ale zeului Marte în Dobrogea romană 337- română
1987 Pontica, XX PAPASIMA, Tudor (autor) Mormînt roman descoperit la I.A.S. Pietreni (com. Deleni, jud. Constanța) 345- română
1987 Pontica, XX PAPASIMA, Tudor (autor) Altă tehnică în confecționarea podoabelor la Păcuiul lui Soare 353- română
1987 Pontica, XX DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) Noi contribuții la problema intelectualității românești din Dobrogea înainte de 1878. Studiu statistic 357 română
1987 Pontica, XX DRĂGOI, Eugen (autor) Precizări pe marginea unui studiu despre intelectualii români din Dobrogea 359- română
1987 Pontica, XX OPRIȘ, Ioan (autor) Cîteva mărturii privitoare la apărarea patrimoniului arheologic dobrogean 365- română
1987 Pontica, XX PITRESCU, Ileana (autor) Semnificațiile tipurilor și ornamenticii textilelor de interior din Dobrogea 369- română
1987 Pontica, XX MINCIONE, Giuseppino (autor) Tomi nella poesia d'esilio di Ovidio 385- italiană
1987 Pontica, XX SPLRNDORE, Emiliano (autor) Corografia storica della Valle Subequana e di Superaequum 393- italiană
1987 Pontica, XX NARDONI, Davide (autor) Vicus Andicus - "The Vergilian Native Village" 397- engleză
1987 Pontica, XX BUCOVALĂ, Mihai (autor), MĂRGINEANU, C. (autor) Studien zu Romischen Zweischengoldglasern I. Geschichte der Tecknik und das Problem der Aurhentizitat - Pillinger Renate 411- română
1987 Pontica, XX Acad. Emil Condurachi 413- română
1987 Pontica, XX GEORGESCU, Octavian (autor) Ovidiu și spiritul romantic 479- română
1987