Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XI, 1987, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar 3- română
articol de periodic Acta Musei Porolissensis - Cuvînt înainte .11-12 română
articol de periodic BUDUȘAN, Augustin (autor) Semnificația politică a actului de la 30 Decembrie 1947 13- română
articol de periodic BUNTA, Petru (autor) , PROTOPOPESCU, George (autor) Epoca Nicolae Ceaușescu - ani de strălucite împliniri ai istoriei P.C.R. și României socialiste 19- română
articol de periodic LAZAROVICI, Gheorghe (autor) "Șocul"Vinca C în Transilvania. Contribuții la geneza eneoliticului timpuriu Istorie Veche şi Arheologie 33- română
articol de periodic KALMAR, Zoia (autor) Neoliticul timpuriu din bazinul someșan și legăturile sale Istorie Veche şi Arheologie 57- română
articol de periodic IERCOȘAN, Neța (autor) Un cuptor de ars ceramică din epoca neolitică descoperit la Căpleni (jud. Satu Mare) Istorie Veche şi Arheologie 73- română
articol de periodic LAKO, Eva (autor) Piese de bronz din așezarea de cultură Otomani de la Crasna (jud. Sălaj) Istorie Veche şi Arheologie 77- română
articol de periodic VULPE, Alexandru (autor) Despre cele mai vechi akinakai pe teritoriul României Istorie Veche şi Arheologie 83- română
articol de periodic GUDEA, Nicolae (autor) Contribuții la paleografia latină romană din Dacia I. Inscripții pe carămizi și țigle Istorie Veche şi Arheologie 91- română
articol de periodic COCIȘ, Sorin (autor) Fibule cu inscripție din Dacia Romană Istorie Veche şi Arheologie 159- română
articol de periodic TAMBA, Dan (autor) Un fragment de monument funerar de la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 163- română
articol de periodic BAJUSZ, Ștefan (autor) Despre o statuetă romană din Dacia Porolissensis Istorie Veche şi Arheologie 169- română
articol de periodic ISAC, Dan (autor) Date noi cu privire la cohors II Britannica miliaria Istorie Veche şi Arheologie 175- română
articol de periodic BOGDAB-CĂTĂNICIU, Ioana (autor) Cîteva considerații asupra limesului Daciei Istorie Veche şi Arheologie 181- română
articol de periodic MATEI, Alexandru (autor) , TAMBA, Dan (autor) O nouă descoperire paleocreștină la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 191- română
articol de periodic MUSCA, Elena (autor) Repertoriul localităților din Sălaj în secolulu al XIII-lea Istorie Medie 199- română
articol de periodic HOSSU, Valer (autor) Libertăți și servituți în viața obștilor sătești de pe domeniul Cetății de piatră (Chioar) în secolele XIII-XV Istorie Medie 207- română
articol de periodic CHIRILĂ, Eugen (autor) , STAN, Vergilia (autor) O însemnare contemporană despre Mihai Viteazul Istorie Medie 213- română
articol de periodic BAJUSZ, Ștefan (autor) , CHIRILĂ, Eugen (autor) Tezaurul monetar de la Verveghiu, sec. XVI-XVII Istorie Medie 219- română
articol de periodic ȘTEIU, Nicolae (autor) Domeniul cetății Almașu Mare și obligațiile supușilor în secolul al XVII-lea Istorie Medie 229- română
articol de periodic WOLF, Rudolf (autor) Obligațiile fiscale ale țărănimii din comitatul Crasna în prima jumătate a secolului al XVIII-lea Istorie Medie 235- română
articol de periodic ABRUDAN, Paul (autor) Documente inedite privind unele aspecte ale răscoalei din 1784 condusă de Horea, Cloșca și Crișan în nord-vestul Transilvaniei Istorie Medie 251- română
articol de periodic WAGNER, Ernest (autor) Obligațiile iobăgești din fostul domeniu al cetății Cehu Silvaniei în preajma și în timpul răscoalei lui Horea. 1780-1785. III. Dările în muncă. Datoriile iobăgești Istorie Medie 263- română
articol de periodic KOVACH, Geza (autor) Conscripția urbarială a satului Ortelec din 1785 Istorie Medie 279- română
articol de periodic BOLOVAN, Ioan (autor) Mișcări sociale în Sălaj în primăvara anului 1848 Istorie modernă 295- română
articol de periodic NEAMȚU, Gelu (autor) Transilvania și cucerirea independenței României (1877-1878) Istorie Medie 301- română
articol de periodic ABRUDAN, Paul (autor) Solidaritatea Sălajului cu România în războiul pentru independență din 1877-1987. Profiluri Istorie modernă 309- română
articol de periodic SABĂU, Ioan (autor) Date privind industria minieră carboniferă splăjeană între anii 1910-1922 Istorie modernă 325- română
articol de periodic GORON, Doru (autor) , STAN, Constantin (autor) Contribuții aduse de voluntarii români transilvăneni și bucovineni la realizarea unitățiinaționale românești (1916-1918) Istorie modernă 331- română
articol de periodic TOȘA, Viorel (autor) Aspecte privind aplicarea reformei agrare din 1921 în județul Sălaj Istorie contemporană 349- română
articol de periodic DĂRĂBAN, Valentin (autor) , GRAD, Cornel (autor) Propaganda românească prin radio în frontul luptei anti-dictat (1941-1944) Istorie contemporană 365- română
articol de periodic FIROIU, Dumitru (autor) Constituirea primului parlament autentic democratic - un moment important în lupta poporului român pentru instalarea Republicii din România Istorie contemporană 423- română
articol de periodic MUREȘAN, Ioan (autor) Evoluția demografică a municipiului Zalău în condițiile dezvoltării economice-sociale în perioada 1968-1985 Istorie contemporană 431- română
articol de periodic ȚÎRLEA, Crăciun (autor) Dezvoltarea industriei județului Sălaj în perioada 1965-1986 Istorie contemporană 437- română
articol de periodic TAKACS, Adalbert (autor) Carabus hampei kuster. Var. zilahiensis csiky, endemism în județul Sălaj Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 455- română
articol de periodic VICOL, Vasile (autor) Carabus auronitens escheri paliardi 1825. Studiu sistematic și biogeografic Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 459- română
articol de periodic KONIG, Frederic (autor) Considerații biogeografice și ecologice asupra faunei de lepidoptere din nord-vestul Transilvaniei Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 463- română
articol de periodic MEDVE, Aurel (autor) Considerații istorico-geografice asupra părții estice a depresiunii Guruslăului Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 471- română
articol de periodic BARTOK, Katalin (autor) , COLDEA, Gheorghe (autor) , MUNTEANU, Dan (autor) , PLĂMADĂ, Eugen (autor) , POP, Adriana (autor) , TAUBER, Franz (autor) Cercetări biocenologice în ecosistemele forestiere din dealurile Sălajului Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 479- română
articol de periodic STAN, Vergilia (autor) Carte străină editate în secolul XVIII-lea la Amsterdam, existentă în fondul Bibliotecii Documentare - Zalău. Catalog Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 493- română
articol de periodic OROS, Ioan (autor) Dedicații (autografe) și (în)semne de proprietate pe cărțile din colecțiile Bibliotecii Documentare Zalău Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 529- română
articol de periodic CHINDRIȘ, Ioan (autor) , PENEA, Ionel (autor) Ordonanțele școlare ale lui Moise Fulea în Sălaj Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 537- română
articol de periodic MAROTI, Elisabeta (autor) Din activitatea Asociației Învățătorilor Sălăjeni 1918-1940 Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 583- română
articol de periodic OROS, Ioan (autor) Cultură și culturalizare pedagogică în Sălaj reflectate în revista "Școala noastră" (1924-1931) Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 599- română
articol de periodic NĂPRĂDEAN, Traian (autor) Aspecte din activitatea lui George Pop de Băsești în slujba culturii naționale Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 605- română
articol de periodic OSIANU, Ioan (autor) Andrei Cosma (1843-1918). Schiță monografică Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 615- română
articol de periodic CRISTESCU, Constanța (autor) Unele particularități zonale ale utilizării toacei Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 667- română
articol de periodic DRĂGOESCU, Ioan (autor) Arta populară din județul Sălaj în festivalul național "Cîntarea României" edițiile I-V Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 673- română
articol de periodic GOIA IOAN, Augustin (autor) , PETRESCU, Paul (autor) Un monument de arhitectură populară românească semnificativ pe plan european: șura pe tălpi din satul Dragu Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 679- germană
articol de periodic NEAGA, Gavril (autor) Două obiceiuri arhaice în satele Hălmășd și Drighiu: vergelul și țuraleisa Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 689- română
articol de periodic ȘIȘEȘTEANU, Gheorghe (autor) , ȘIȘEȘTEANU, Solica (autor) Motive culturale arhaice în colinzile din nord-vestul Transilvaniei Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 693- română
articol de periodic ȘIȘEȘTEANU, Gheorghe (autor) , ȘIȘEȘTEANU, Solica (autor) Variante sălăjene ale Mioriței Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 719- română
articol de periodic SAVU, Alexandru (autor) Un topic intersant din județul Sălaj: Ciumărna Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 729- română
articol de periodic VASILIU, Gabriel (autor) Din toponimia satelor: Cuceu, Husia, Rona și Var Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 735- română
articol de periodic ROȘIANU, Ion (autor) Din toponimia județului Sălaj (I) Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 743- română
articol de periodic CIOCIAN, Ioan (autor) Aspecte ale toponimiei satului Domniu, jud. Sălaj Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 755- română
articol de periodic BAJUSZ, Ștefan (autor) Documente inedite despre un monument dedicat lui Mihai Viteazul pe Cîmpia Turzii Istoria artelor 767- română
articol de periodic IVĂNESCU, Ion (autor) Lupta pentru unitatea națională și apărarea ontegrității teritoriale - oglindite în monumentele Astrei ridicate în Țara Silvaniei Istoria artelor 773- română
articol de periodic MATEI, Alexandru (autor) Raport de activitate al Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău pe anul 1986 783- română
articol de periodic Abrevieri bibliografice 787- română