Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic GĂITAN, N. (autor) Anuarul Complexului Muzeal Sibiu - Cuvînt înainte .9- română
articol de periodic POPA, Dumitru (autor) Muzeul de Istorie din Sibiu pe noile coordonate ale dezvoltării și modernizării 13- română
articol de periodic CIOBANU, V. (autor) , RACOVIȚAN, Mihai (autor) Meșteșugul textil în zona Sibiului de la breaslă la marea producție de fabrică 19- română
articol de periodic GIURA, Lucian (autor) Din trecutul istoric al comunei Sadu (jud. Sibiu) 39- română
articol de periodic SOFRONIE, Mihai (autor) Răzvrătirea sătenilor din Rîul Sadului din 1829, oglindită în memoriile capelanului Sava Popovici-Săvoiu 53- română
articol de periodic ROMAN, Elena (autor) Arme "Tschiuke" în colecția de arme a muzeului de Istorie 59- română
articol de periodic DUDĂU, Oltea (autor) Tezaurul monetar de la Coveș, sec. XV-XVI 65- română
articol de periodic POPA, Dumitru (autor) Cronică arheologică I 79- română
articol de periodic AVRAM, Alexandru (autor) , RACOVIȚAN, Mihai (autor) , ȘERBĂNESCU, Olga (autor) Documente din arhivele sibiene despre oprimarea românilor din Transilvania și lupta lor împotriva dualismului Austro-Ungar 89- română
articol de periodic NAGLER, Doina (autor) Știri despre țările române în "Journal encyclopedique" (1764-1791) 141- română
articol de periodic DELEANU, V. (autor) Semnificația termenilor tradiționali "vatra" și "hotar" în Țara Oltului 147- română
articol de periodic FLEȘERU, Anca (autor) Dinamica spațiului de locuire și gospodăresc în satele din Țara Oltului (1880-1980) 157- română
articol de periodic DELEANU, V. (autor) Schimbări în structura și utilizarea mijloacelor de transport populare în sudul Transilvaniei în sec. XX 163- română
articol de periodic GANGOLEA, Cornelia (autor) Cîteva considerații socio-etnografice privind vecinătățile în satele din sudul Transilvaniei 169- română
articol de periodic TEODORESCU, Virginia (autor) Tradiție și actualitate în arta covorului maramureșan 173- română
articol de periodic SEDLER, Irmgard (autor) Obiceiul Lolelor de la Agnita. Evoluția istorică și importanța actuală 181- română
articol de periodic TUDORAN CIUNGAN, Olimpia (autor) Un portret de Basano Ciacomo da Ponte (Jacoppo Bassano) 189- română
articol de periodic TUDORAN CIUNGAN, Olimpia (autor) Pictori realiști nord lombarzi în Pinacoteca Galeriei de artă Brukenthal 191- română
articol de periodic MUREȘAN, Valentin (autor) Portretiști ai barocului austriac în colecția Geleriei de artă Bruchenthal 195- română
articol de periodic MUREȘAN, Valentin (autor) Date noi privind tablouri de Purgan din colecția Brukenthal 203- română
articol de periodic DAN, Lavinia (autor) Cîteva considerații privind gravura lui John Baptiste Jackson 207- română
articol de periodic LISAN, Mariana (autor) Date privind colecția de pictură franceză din Galeria franceză din Galeria de artă Brukenthal 213- română
articol de periodic BROJU, Iulia (autor) Emeric Tamas - pictor și desenator la răscruce de veac 225- română
articol de periodic BROJU, Iulia (autor) Friederich Miess - două peisaje din colecția Galeriei de artă Brukenthal 235- română
articol de periodic UDRESCU, Doina (autor) Lucrări mai puțin cunoscute de Nicolae N. Tonitza din colecția Galeriei de artă Brukenthal 239- română
articol de periodic CIUNTU, V. (autor) Contribuții la studiul petrografic al rocilor metamorfice din zona Tălmaciu-Tălmăcel-Boița-Turnu Roșu (jud. Sibiu) 247- română
articol de periodic DRĂGULESCU, Constantin (autor) Vegetația din bazinul Văii Sadului (jud. Sibiu) 255- română
articol de periodic DOLTU, Ioan (autor) , PEICEA, M. (autor) , POPESCU, Aurel (autor) , SANDA, Vasile (autor) Cercetări privind biomasa lemnoasă și ierboasă a molidișurilor de limită din masivul Bucegi 265- română
articol de periodic COROCLEANU, Ileana (autor) Clausiliidae (gen. Alopia) din colecțiile Muzeului de Istorie naturală Sibiu (partea II) 275- română
articol de periodic WEISS, Ingmar (autor) Araneele zonei colinare din sudul Transilvaniei. Un conspect al datelor faunistice și ecologice (Arachnida: Araneae) 297- română
articol de periodic FABRITIUS, K. (autor) Genurile suprafamiliei Proctotrupoidea (Hymenoptera) din România 319- română
articol de periodic CIOBANU, Rodica (autor) Constituirea colecțiilor de științe naturale din cadrul Muzeului Asociațiunii Transilvane pentru literatura română și cultura poporului român 325- română
articol de periodic SOTELECAN, V. (autor) Contribuții ale restaurării în istoriografia de artă 331- română
articol de periodic HAȘEGAN, Zoe (autor) Cîteva considerații asupra restaurării și conservării textilelor etnografice 335- română
articol de periodic PAUL, D. (autor) Restaurarea unei oglinzi romane din bronz 339- română
articol de periodic REFF, Rodica (autor) Considerații privind conservarea copertelor din piele și pergament 341- română
articol de periodic KASZA, E. (autor) Modalități de educare a gîndirii plastice și estetice la copiii între 3-10 ani în Cabinetul de creativitate al Galeriei de artă Brukenthal 343- română
articol de periodic DEAC, Natalia (autor) , SOTELECAN, V. (autor) Testarea complexă a polimerului indigen "ARACETAL B 40L" pentru utilizări la consolidarea stratelor de pictură 345- română
articol de periodic BUCȘA, C. (autor) Probleme privind conservarea monumentelor de arhitectură și tehnică populară 351- română
articol de periodic DOBRESCU, Alexandru (autor) Aspecte privind restaurarea unor sceptre neolitice din os 359- română
articol de periodic BUCUR, C. (autor) Muzeele etnografice în aer liber din România 363- română
articol de periodic SOFRONIE, Mihai (autor) Expoziție specială "ASTRA în istoria poporului român " 387- română
articol de periodic CRIȘAN, Eugenia (autor) Realizarea expoziției de istorie contemporană din cadrul Muzeului județean de istorie 389- română