Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 37 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1997 Acta Musei Napocensis, 33-II, seria istorie SZOKE ANA, Maria (autor) Țesături de artă în colecția de textile a Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (secolele XVII-XVIII) - III Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 301-311 română
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria istorie 2000-2001 SZOKE ANA, Maria (autor) Broderii de cult în Muzeul de Istorie din Gherla Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 353-366 română (rezumat în engleză)
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria istorie 2000-2001 VAJDA, Catalina (autor) Fragmente de textile arheologice din secolele XV-XVIII. Investigații și tratamente de specialitate Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 377-381 română (rezumat în franceză)
1979 Banatica, 5 CADARIU, Ștefan (autor), ZAHARIA, Florica (autor) Urme textile pe ceramică neolitică descoperită în județul Caraș-Severin I. Istorie veche şi arheologie 27-34 română
1975 Biharea, 1975 GRIGORESCU, Elena (autor) Țesăturile de lînă din Țara Crișurilor I. Etnografie 41-56 română
1976 Biharea, 1976 CIUCĂ, Răzvan (autor) Expoziția "Țesături populare din Cîmpia Bărăganului" IV. Note 299-301 română
1976 Biharea, 1976 POPA, Ileana (autor) Claca torsului de cînepă în satul Zecehotare (județul Bihor) IV. Note 303-304 română
1997-1998 Biharea, 1997-1998 TODINCĂ, Vasile (autor) Textilele de casă între tradiție și modernitate I. Etnografie 79-83 română
1997-1998 Biharea, 1997-1998 ȚURCAȘ, Leontina (autor) Expoziția: textile de interior din bazinul Crișul Negru. Motive decorative II. Muzeografie 191-197 română
1997-1998 Biharea, 1997-1998 TAMAS, Alice (autor) Tapiseriile Ella Olosz Gazda IV. Artă 491-508 română
1999-2000 Biharea, 1999-2000 TODINCĂ, Vasile (autor), ȚURCAȘ, Leontina (autor) Drumul cînepii II. Muzeografie 311-319 română
1999-2000 Biharea, 1999-2000 ARDELEAN, Elisabeta (autor) Restaurarea a trei ștergare din colecția de textile a Secției de Etnografie de la Muzeul Țării Crișurilor din Oradea III. Restaurare 323-330 română
2001-2003 Biharea, 2001-2003 ARDELEAN, Elisabeta (autor) Restaurarea cuverturilor din Colecția Secției de Etnografie a Muzeului Țării Crișurilor II. Muzeografie, Restaurare-Conservare 197-202 română
1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 DARVAȘ, Lancuzov Doina (autor) Biodegradarea obiectelor muzeale din lână și blană produsă de molii 175-179 română
1973 Cercetări istorice, IV VICOVEANU, D. (autor) Organizarea unui laborator de restaurare-conservare pe profilul Muzeului de istorie II. Muzeologie 35-38 română
1973 Cercetări istorice, IV MACOVEI, Adrian (autor) O instalație pentru finisat stofe, atestată documentar la Iași, 1805 VI. Documente 407-408 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 KERTESZ, Cornelia (autor) Tehnici vechi de decorare a obiectelor textile etnografice. Tehnica de decorare a țesăturilor pe fire numărate 194-196 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 IZDRAILĂ, Vasilica (autor) Tehnici de decorare a ștergarelor. Alesăturile 197-208 română
2011 Cibinium STREZA, Marius-Florin (autor) Finalizarea organizării grupei de industrii textile hidraulice din cadrul Muzeului Civilizației Populare Tradiționale Astra Sibiu 139-144 română
2011 Cibinium GĂVAN, Elena (autor) Tradiții textile pe Valea Hîrtibaciului, Alțîna, județel Sibiu, Studiu de caz 185-193 română
2011 Cibinium ȘTEFAN, Camelia (autor) Textile decorative din colecția Muzeului de Etnografie Săsească "Emil Sigerus" 194-201 română
1969 Memoria Antiquitatis, I , Acta Musei Petrodavensis BLOȘIU, Cătălina (autor) O inscripție runică descoperită în necropola din secolul IV-lea de la Lețcani-Iași Studii şi Materiale 167-180 română, engleză
2008-2009 Memoria Antiquitatis, XXV-XXVI, Acta Musei Petrodavensis ISTINA, Lăcrămioara-Elena (autor) Pintadere descoperite în situl cucutenian de la Fulgeriș, jud. Bacău 171-179 română, franceză
2010 Memoria Antiquitatis, XXVII, Acta Musei Petrodavensis BUZENSCHI, Florentina (autor) Târgul meșterilor populari, activitate devenită tradițională la Muzeul de Etnografie Piatra Neamț Muzeografie 475-484 română, engleză
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, X, seria etnografie GĂRĂU, Alina (autor) Analiza procesului de uscare a țesăturilor. Transferul de căldură și masă Conservare, restaurare 136-138 română; engleză
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis IRIMIE, Cornel (autor) Tipuri tradiționale de instalații populare în zonele sudice ale fostei regiuni Hunedoara Etnografie 531-548 română, franceză
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis DUNĂRE, Maura (autor), DUNĂRE, Nicolae (autor) Țesături și alesături populare din Țara Zarandului Etnografie 549-575 română, franceză
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-1, Acta Musei Devensis VOJU, Sorina (autor) Fibre textile și substanțe chimice. Caracteristici și proprietăți Studii şi articole - Restaurare, conservare, muzeologie 541-546 română, engleză
2005 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIII, Acta Musei Devensis TURCU, Iolanda (autor) Muzeografia – domeniu al științelor conexe Muzeologie, Restaurare - Conservare 311-333 română, engleză
2017 Sargetia-Acta Musei Devensis, VIII, Acta Musei Devensis, seria nouă BLEOANCĂ, Mihaela (autor) O furcă de tors pentru deget din epoca romană descoperită la Apulum – Colonia Aurelia Apulensis Rapoarte şi note arheologice 205-212 română, engleză
2017 Sargetia-Acta Musei Devensis, VIII, Acta Musei Devensis, seria nouă PĂTRUȚESCU, Elena Manuela (autor) Analiza condițiilor de păstrare a colecției de textile etnografice din depozitul temporar al Muzeului Regiunii Porților de Fier Conservare şi restaurare. Studii şi articole 473-481 română, engleză
1994-1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Etnografie - Muzeologie - Conservare - Restaurare MIHAIU, Ligia (autor) Le rôle des plantes dans la conservation traditionnelle des textiles en Roumanie et la possibilité de leur application dans les musées Restaurare-Conservare 541-551 franceză
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzeografie - Restaurare și Conservare PASCU DORA, Paula (autor) Degradări ireversibile la piesele de port provocate de factorul uman Conservare-restaurare 403-409 română
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzeografie - Restaurare și Conservare DOBRESCU, Adela (autor) Considerații generale privind manevrarea textilelor arheologice din momentul descoperirii lor până în faza restaurării Conservare-restaurare 419-420 română
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzeografie - Restaurare și Conservare ROȘU, Eleonora (autor), VARGA, Emese (autor) Restaurarea unui corset de secol XVIII Conservare-restaurare 425-429 română
2009 Studii Clasice, XLV MARCU-BOGAN, Mihaela (autor) Les femmes et le commerce dans l'Athènes antique Comunicări şi studii 43-62 franceză
1982 Ziridava. Studia Archaeologica, XIV SASU, Aurel (autor) Textilele populare românești din județul Arad