Tibiscum, VI, 1986, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-istorie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins - Sommaire - Contents - Inhalt 3-5 română, franceză, engleză, germană
articol de periodic DUNĂRE, Nicolae (autor) Așezări omenești din spațiul românesc. Considerații diacronice și tipologice Etnografie - Folclor 7-21 română, franceză
articol de periodic GAGA, Lidia (autor) Interferențe între zona etnografică Almăj și zonele etnografice limitrofe Etnografie - Folclor 23-29 română, franceză
articol de periodic DUNĂRE, Nicolae (autor) L'élevage des pays carpatiques dans une perspective intégraliste et européenne (terminologie) Etnografie - Folclor 31-42 franceză, română
articol de periodic POPESCU, Viorel (autor) Scurt istoric al practicării agriculturii în spațiul carpato-danubiano-pontic cu referiri la zona Caraș-Severin Etnografie - Folclor 43-51 română, franceză
articol de periodic TABAN, Mircea (autor) Hidrotehnica tradițională din județul Caraș-Severin. Considerații preliminare Etnografie - Folclor 53-65 română, franceză
articol de periodic GUMĂ, Nicoleta (autor) Câteva aspecte privind locul și rolul ștergarului în cadrul țesăturilor de interior din județul Caraș-Severin Etnografie - Folclor 67-71 română, franceză
articol de periodic BONA, Petru (autor) Bocșeritul pe Culoarul Timiș-Cerna Etnografie - Folclor 73-78 română, franceză
articol de periodic CRISTESCU, Nicolae (autor) Obiceiuri de primăvară și de vară din zona de munte a Banatului Etnografie - Folclor 79-90 română, germană
articol de periodic CRISTESCU, Maria (autor) Despre structura, semnificațiile și originea unui obicei străvechi: Mătcălăul Etnografie - Folclor 91-95 română, germană
articol de periodic GRĂMADĂ, Carmen (autor) Obiceiurile din ciclul vieții în zona Naidăș - specificitate și evoluție Etnografie - Folclor 97-107 română, franceză
articol de periodic KLEIN, Hans (autor) Frühlingsbräuche der Deutschböhmen aus dem Banater Bergland (I) Etnografie - Folclor 109-115 germană, română
articol de periodic JOMPAN, Dumitru (autor) Domnosie Stăncioni, cimpoierul-păpușar din Cornișor (Banat) Etnografie - Folclor 117-141 română, germană
articol de periodic MIHĂILESCU, Nicolae (autor) Luță Ioviță - "Barbu Lăutaru" al Banatului Etnografie - Folclor 143-158 română, franceză
articol de periodic DAICOVICIU, Hadrian (autor) Contribuția lui Constantin Daicoviciu la cunoașterea istoriei și civilizației dacilor Arheologie - Istorie 159-167 română, franceză
articol de periodic POP, Constantin (autor) Profesorul Constantin Daicoviciu și istoria traiană a Daciei Arheologie - Istorie 169-172 română, franceză
articol de periodic ROGOZEA, Petru (autor) Peșteri din județul Caraș-Severin - Cercetări arheologice (III) Arheologie - Istorie 173-198 română, germană
articol de periodic KALMAR, Zoia (autor) , OPRINESCU, Adriana (autor) Descoperiri Baden-Coțofeni în Banat Arheologie - Istorie 199-209 română, germană
articol de periodic PETRESCU, Sorin (autor) Descoperirile din epoca bronzului de la Ictar Budinț (com. Topolovățul Mare, jud. Timiș) Arheologie - Istorie 211-217 română, germană
articol de periodic BĂLĂNESCU, Dana (autor) , ROGOZEA, Petru (autor) Monede romane din colecția Muzeului județean de Etnografie și Istorie Locală Caransebeș Arheologie - Istorie 219-225 română, engleză
articol de periodic ARDEVAN, Radu (autor) Gema romană de la Gherla Arheologie - Istorie 227-231 română, engleză
articol de periodic STOICULESCU, Cristian (autor) Un rezumat de informare asupra valorii documentare a Columnei Traiane sub raport forestier Arheologie - Istorie 233-239 română, engleză
articol de periodic BENEA, Doina (autor) Mărturii arheologice de la Tibiscum din secolele III-IV Arheologie - Istorie 241-257 română, germană
articol de periodic BEJAN, Adrian (autor) Contribuții la cunoașterea culturii materiale din Sud-Vestul României în sec. VIII-X. Așezarea de la Remetea Mare - "Gomila lui Pituț" Arheologie - Istorie 259-269 română, franceză
articol de periodic HAȚEGAN, Ioan (autor) Cnezii bănățeni și lupta antiotomană în primele decenii ale veacului al XV-lea Arheologie - Istorie 271-272 română, franceză
articol de periodic TRÂPCEA, Theodor (autor) Contribuții inedite privind lupta antiotomană în Banat 1594-1597 Arheologie - Istorie 273-278 română, franceză
articol de periodic ARDELEANU, Virginia (autor) Personalități din Caransebeș, contemporane cu Mihai Viteazul Arheologie - Istorie 279-282 română, germană
articol de periodic BONA, Petru (autor) Un precursor al grănicerilor români bănățeni - Petru Vancea (1703-1776) Arheologie - Istorie 283-286 română, franceză
articol de periodic POPESCU, Viorel (autor) Lupta maselor populare din Caraș-Severin împotriva exploatării, pentru libertăți democratice și revendicări politice și economice (1900-1917) Arheologie - Istorie 287-296 română, germană
articol de periodic BRĂTESCU, Constantin (autor) Aspecte ale vieții economice din orașul Caransebeș între anii 1921-1928 Arheologie - Istorie 297-301 română, germană
articol de periodic ROȘU, Liliana (autor) Intervenții în arhitectura centrului istoric din Timișoara în a doua jumătate a secolului al XIX-lea Arheologie - Istorie 303-313 română, franceză
articol de periodic BORUGĂ, Elena (autor) Din corespondența lui Traian Vuia cu Caius Brediceanu Arheologie - Istorie 315-323 română, franceză
articol de periodic GROZA, Liviu (autor) Participarea regimentului 96 infanterie din Caransebeș la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă Arheologie - Istorie 325-329 română, franceză
articol de periodic BONA, Petru (autor) , GUMĂ, Nicoleta (autor) , POPESCU, Viorel (autor) Considerente privind organizarea expoziției de bază a Muzeului de Etnografie a județului Caraș-Severin Varia 331-339 română
articol de periodic POPESCU, Viorel (autor) Două construcții țărănești din comuna Marga (județul Caraș-Severin) Varia 341-349 română, engleză
articol de periodic ROGOZEA, Petru (autor) , POPESCU, Octavian (autor) , PINTER, Zeno Karl (autor) Noi descoperiri arheologice în județul Caraș-Severin (III) Varia 351-353 română, germană
articol de periodic BOGDAN, Ioana (autor) Program pentru o cercetare sistematică a rețelei rutiere a Daciei Romane Varia 355-359 română, franceză
articol de periodic BONA, Petru (autor) Mențiuni despre Caransebeș și personalitățile sale culturale în lucrări latine și franceze din secolelele XVI-XVIII (I) Varia 361-363 română
articol de periodic OPRIȘ, Ioan (autor) Alexandru Lapedatu (1876-1950) și contemporanii săi Varia 365-411 română, franceză
articol de periodic MIHAT, Lenuța (autor) Restaurarea unor urcioare romane descoperite la Tibiscum Varia 413-418 română, germană
articol de periodic TRÂNCĂ, Georgeta (autor) Analiza materialului faunistic provenit din așezarea feudală timpurie de la Moldova Veche "Rât" (județul Caraș-Severin) Varia 419-428 română, franceză
articol de periodic GUMĂ, Nicoleta (autor) ELENA SECOȘAN, PAUL PETRESCU, Portul popular de sărbătoare din România, Editura Meridiane, 1984, 195 pagini. RECENZII 429-430 română
articol de periodic GUMĂ, Nicoleta (autor) VIOLETA BLAJ, ELENA GRIGORESCU, Zona etnografică Făget, Editura Sport-Turism, colecția „Zona etnografice”, București, 1985, 163 p., 18 planșe în text și 71 fotografii. RECENZII 430-432 română
articol de periodic BONA, Petru (autor) Izvoarele Răscoalei lui Horea (coordonator acad. Ștefan Pascu) Seria A. Diplomataria. Vol. I. Premizele Răscoalei. 1773-1784. Alexandru Neamțu și Costin Feneșan. București. Edit. Acad. R.S.R. 1982, 547 p. RECENZII 433-434 română
articol de periodic BONA, Petru (autor) G-ral.-lt. dr. ILIE CEAUȘESCU, Col. dr. FLORIAN TUCA, Mr. dr. MIHAIL E. IONESCU, Căpitan ALEXANDRU DUȚU, România și marea victorie, 23 August 1944 - 12 Mai 1945, Edit. Militară, București, 1985, p. 312. RECENZII 434-435 română
articol de periodic Prescurtări bibliografice 436-438 română