Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 volum
  • 52 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1998 Inimi în dogoarea flăcărilor. Pompieri caraș-severini. Repere istorice, anul 1998 ZABERCA, Vasile Mircea (autor), COROIAN, Matei (autor), BRĂTESCU, Constantin (autor)
articol de periodic 1977 Acta Musei Napocensis, XIV BRĂTESCU, Constantin (autor) Un luptător pentru unirea Banatului cu România: învățătorul Damaschin Daicoviciu 523-526 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1920 Analele Dobrogei, I, nr. 2 BRĂTESCU, Constantin (autor) Castele romano-bizantine în Dobrogea - Utzica C. 331-337 română
articol de periodic 1920 Analele Dobrogei, I, nr. 2 BRĂTESCU, Constantin (autor) Un tablou istoric bulgăresc 341-345 română
articol de periodic 1920 Analele Dobrogei, I, nr. 4 BRĂTESCU, Constantin (autor) Mișcări epoirogenetice și caracterele morfologice în basinul Dunărei de Jos 569-597 română
articol de periodic 1920 Analele Dobrogei, I, nr. 4 BRĂTESCU, Constantin (autor) Locul limbii române între limbile romanice - Pușcariu Sextil 652-658 română
articol de periodic 1921 Analele Dobrogei, II, nr. 1 BRĂTESCU, Constantin (autor) Două probleme dobrogene: colonizare, toponimie 127-139 română
articol de periodic 1921 Analele Dobrogei, II, nr. 3 BRĂTESCU, Constantin (autor) Contribuțiuni la studiul Deltei Dunărene 379-391 română
articol de periodic 1921 Analele Dobrogei, II, nr. 3 BRĂTESCU, Constantin (autor) Excursia D-lui Em. De Martonne în Dobrogea 455-455 română
articol de periodic 1921 Analele Dobrogei, II, nr. 4 BRĂTESCU, Constantin (autor) Itinerariul Fratelui Wilhelm de Rubruquis din ordinul fraților minoriți în anul mîntuirii 1253, în părțile răsăritene 507-535 română
articol de periodic 1922 Analele Dobrogei, III, nr. 4 BRĂTESCU, Constantin (autor) Cele mai vechi știri despre români în Dobrogea - Iorga N. 567-571 română
articol de periodic 1922 Analele Dobrogei, III, nr. 4 BRĂTESCU, Constantin (autor) Cele mai vechi știri bizantine asupra Românilor dela Dunărea de jos - Bănescu N. 571-578 română
articol de periodic 1923 Analele Dobrogei, IV, nr. 2 BRĂTESCU, Constantin (autor) Ibn Batutah - Un călător arab prin Dobrogea în sec. XIV 138-156 română
articol de periodic 1924 Analele Dobrogei, IV, nr. 4 BRĂTESCU, Constantin (autor) Dacia și Moesia după Ptolemaeus (Sec. II d. Cr.) 49-63 română
articol de periodic 1925 Analele Dobrogei, V-VI BRĂTESCU, Constantin (autor) Istoria, Obiectul și Metoda Geografiei .1-20 română
articol de periodic 1925 Analele Dobrogei, V-VI BRĂTESCU, Constantin (autor) Noile numiri de sate din Dobrogea-Veche 193-202 română
articol de periodic 1926 Analele Dobrogei, VII BRĂTESCU, Constantin (autor) Coasta de răsărit a Constanței 66-72 română
articol de periodic 1926 Analele Dobrogei, VII BRĂTESCU, Constantin (autor) Toponimie românească în Bulgaria 146-149 română
articol de periodic 1928 Analele Dobrogei, IX, nr. 1 BRĂTESCU, Constantin (autor) Pămîntul Dobrogei .3-65 română
articol de periodic 1928 Analele Dobrogei, IX, nr. 1 BRĂTESCU, Constantin (autor) Clima Dobrogei 67-79 română
articol de periodic 1928 Analele Dobrogei, IX, nr. 1 BRĂTESCU, Constantin (autor) Fitogeografia și solurilor Dobrogei 81-105 română
articol de periodic 1928 Analele Dobrogei, IX, nr. 1 BRĂTESCU, Constantin (autor) Populația Dobrogei 201-257 română
articol de periodic 1931 Analele Dobrogei, XII BRĂTESCU, Constantin (autor) Sarcofagul cu simboluri din Constanța 209-243 română
articol de periodic 1931 Analele Dobrogei, XII BRĂTESCU, Constantin (autor) Despre Vlahia Asaneștilor - Giurescu C. 302-304 română
articol de periodic 1931 Analele Dobrogei, XII BRĂTESCU, Constantin (autor) Les Terrasses de la Plaine Roumaine - Vîlsan G. 325-326 română
articol de periodic 1935 Analele Dobrogei, XVI BRĂTESCU, Constantin (autor) Falezele Mării Negre între Carmen Sylva și Schitu-Costinești 97-105 română
articol de periodic 1936 Analele Dobrogei, XVII BRĂTESCU, Constantin (autor) Geomorfologia Bulgariei răsăritene 161-175 română
articol de periodic 1936 Analele Dobrogei, XVII BRĂTESCU, Constantin (autor) Depozitele quaternare din NE Mării Azobului - Krokos J.W., Bondarciuc G.W. 176-180 română
articol de periodic 1936 Analele Dobrogei, XVII BRĂTESCU, Constantin (autor) Sur une platforme litorale en Roumanie - Vîlsan G. 180-193 română
articol de periodic 1938 Analele Dobrogei, XIX, nr. 1 BRĂTESCU, Constantin (autor) Morfologia Cadrilaterului 47-95 română
articol de periodic 1938 Analele Dobrogei, XIX, nr. 2 BRĂTESCU, Constantin (autor) Populația Cadrilaterului între anii 1878 și 1938 189-202 română
articol de periodic 1938 Analele Dobrogei, XIX, nr. 3 BRĂTESCU, Constantin (autor) Dobrogea regelui Carol I și colonizările dobrogene 85-101 română
articol de periodic 1996 Angustia, 1, seria arheologia-istorie-etnografie BRĂTESCU, Constantin (autor) Activitatea episcopului dr. Miron Cristea între 1910-1918 pentru apărarea ființei naționale și făurirea României Mari Studii şi Comunicări 209-212 română
articol de periodic 1973 Banatica, 2 BRĂTESCU, Constantin (autor) Rolul forțelor democratice conduse de P.C.R. În înfăpuirea reformei agrare din 1945 pe domeniile societății U.D.R. III. Istorie modernă şi contemporană 299-307 română
articol de periodic 1975 Banatica, 3 BRĂTESCU, Constantin (autor) Documente referitoare la acțiunile greviste și de sabotaj organizate de clasa muncitoare sub conducerea P.C.R. În zona industrială a Banatului de Sud în perioada 1942-1944 IV. Istorie modernă şi contemporană 283- română
articol de periodic 1977 Banatica, 4 BRĂTESCU, Constantin (autor) Aspecte privind lupta pentru pămînt a țărănimii din județul Caraș între 1934-1937 IV. Istorie modernă şi contemporană 405-413 română
articol de periodic 1979 Banatica, 5 BRĂTESCU, Constantin (autor) Învățători români din zona Caransebeșului în sprijinul unirii Banatului cu Romania III. Istorie modernă şi contemporană 391-397 română
articol de periodic 1981 Banatica, 6 BRĂTESCU, Constantin (autor) Activitatea despărțământului Bocșa al ASTREI în slujba unirii Banatului cu România III. Istorie modernă şi contemporană 289-294 română
articol de periodic 1981 Banatica, 6 BRĂTESCU, Constantin (autor) Aspecte privind lupta pentru democratizarea vieții politice în județul Caraș-Severin în perioada 23 August 1944-6 martie 1945 III. Istorie modernă şi contemporană 375-379 română
articol de periodic 1983 Banatica, 7 BRĂTESCU, Constantin (autor) Aspecte privind lupta românilor cărășeni pentru Unirea cu Romania (1894-1918) II. Istorie modernă şi contemporană 357-363 română
articol de periodic 1983 Banatica, 7 BRĂTESCU, Constantin (autor) Cîteva documente privind mișcarea muncitorească și comunistă din Anina în anii crizei economice II. Istorie modernă şi contemporană 387-391 română
articol de periodic 1985 Banatica, 8 BRĂTESCU, Constantin (autor) Mișcarea culturală din Banat între 1877-1900 în slujba desăvîrșirii unității statale (mișcarea corală și idealul Unirii) II. Istorie modernă şi contemporană 335-341 română
articol de periodic 1987 Banatica, 9 BRĂTESCU, Constantin (autor) Rolul generalului Traian Doda în cadrul Partidului Național Român II. Istorie modernă şi contemporană 409-414 română
articol de periodic 1987 Banatica, 9 BRĂTESCU, Constantin (autor) Mișcarea teatrală din localitățile Văii Carașului la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea II. Istorie modernă şi contemporană 421-426 română
articol de periodic 2021 Banatica, 31, nr. 2 BRĂTESCU, Constantin (autor) Contributii la cunoasterea datei nasterii, botezului si inscrierii in documentele oficiale a academicianului Constantin Daicoviciu / Contributions to clarify academician Constantin Daicoviciu’s birth date, baptism, and registration in official papers Varia 587-593
articol de periodic 1979 Studii și Comunicări, seria istorie BRĂTESCU, Constantin (autor) Preocupări muzeistice în Sudul Banatului la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 387-392 română
articol de periodic 1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie BRĂTESCU, Constantin (autor) Contribuția clasei muncitoare din orașul Caransebeș la redresarea economiei naționale în perioada 23 August 1944 - 30 Decembrie 1947 293-297 română
articol de periodic 1979 Tibiscum, Studii și Comunicări de Istorie. In memoriam Constantini Daicoviciu (1898-1978), seria Istorie BRĂTESCU, Constantin (autor) Preocupări muzeistice în sudul Banatului la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 387-392 română, franceză
articol de periodic 1982 Tibiscum, IV, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-Istorie BRĂTESCU, Constantin (autor) Contribuția clasei muncitoare din orașul Caransebeș la redresarea economiei naționale în perioada 23 August 1944-30 Decembrie 1947 Arheologie - Istorie 293-297 română, germană
articol de periodic 1986 Tibiscum, VI, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-istorie BRĂTESCU, Constantin (autor) Aspecte ale vieții economice din orașul Caransebeș între anii 1921-1928 Arheologie - Istorie 297-301 română, germană
articol de periodic 1993 Tibiscum, VIII, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-Istorie BRĂTESCU, Constantin (autor) Mișcarea teatrală din orașul Caransebeș la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea Varia 385-390 română
articol de periodic 2003 Tibiscum, XI, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-Istorie BRĂTESCU, Constantin (autor) Biserica strămoșească din Banatul de sud și contribuția sa la făurirea României Mari (1867-1918) Arheologie - Istorie 353-380 română, engleză
articol de periodic 2011 Tibiscum, I, Tibiscum - Serie Nouă, seria Arheologie-Istorie BRĂTESCU, Constantin (autor) Evoluția administrației din orașul Caransebeș între 1973-1919 213-219 română