Banatica, 7, 1983


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 5-8 română
articol de periodic LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Neoliticul timpuriu din zona Porțile de Fier (Clisură) I. Istorie veche şi arheologie 9-34 română
articol de periodic GERMANN, Carol (autor) , LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , RESCH, Friederiche (autor) Descoperiri arheologice la Timișoara - Freiforf I. Istorie veche şi arheologie 35-51 română
articol de periodic MOROZ-POP, Maria (autor) Plastica vinciană din așezarea de la Sălbăgelu Vechi (com. Găvojdia, jud. Timiș) I. Istorie veche şi arheologie 53-57 română
articol de periodic SĂCĂRIN, Caius (autor) O nouă descoperire din epoca bronzului în Clisura Dunării I. Istorie veche şi arheologie 59-64 română
articol de periodic GUMĂ, Marian (autor) Contribuții la cunoașterea culturii Basarabi în Banat I. Istorie veche şi arheologie 65-138 română
articol de periodic ROGOZEA, Petru (autor) Cîteva descoperiri hallstattiene recente din Banat I. Istorie veche şi arheologie 139-150 română
articol de periodic GUDEA, Nicolae (autor) , MOȚU, Iancu (autor) Observații în legătură cu istoria Banatului în epoca romană I. Istorie veche şi arheologie 151-202 română
articol de periodic BENEA, Doina (autor) Cercetări arheologice în așezarea civilă de la Tibiscum - Edificiul VII I. Istorie veche şi arheologie 203-223 română
articol de periodic BOZU, Ovidiu (autor) Considerații cu privire la un opaiț paleocreștin descoperit la Gornea (jud. Caraș-Severin) I. Istorie veche şi arheologie 225-230 română
articol de periodic BONA, Petru (autor) , POP, Constantin (autor) Un vas antropomorf descoperit la Jupa (Tibiscum) I. Istorie veche şi arheologie 231-234 română
articol de periodic BĂLĂNESCU, Dana (autor) Descoperiri monetare din sudul Banatului (III) I. Istorie veche şi arheologie 235-238 română
articol de periodic STOICOVICI, Eugen (autor) Unele caracteristici ale zgurilor din atelierele metalurgice daco-romane și prefeudale I. Istorie veche şi arheologie 239-247 română
articol de periodic UZUM, Ilie (autor) Locuirile medievale românești de la Gornea - Tomonițe I. Istorie veche şi arheologie 249-295 română
articol de periodic ȚEICU, Dumitru (autor) , UZUM, Ilie (autor) Precizări de ordin cronologic și considerații istorice în legătură cu monumentul de arhitectură feudală de la Reșița - Ogășele I. Istorie veche şi arheologie 297-310 română
articol de periodic TRÎNCĂ, Georgeta (autor) Observații pe marginea materialului faunistic din așezarea medievală de la Ilidia (jud. Caraș-Severin) I. Istorie veche şi arheologie 311-320 română
articol de periodic SĂTMĂREAN, Cornel (autor) Despre comunitatea sătească și norme de drept bizantin utilizate în sporturile juridice din cadrul obștilor sătești românești I. Istorie veche şi arheologie 321-331 română
articol de periodic CIULEI, Gheorghe (autor) Cauze penale în evul mediu în Banat I. Istorie veche şi arheologie 333-339 română
articol de periodic LUCACI, Ion (autor) , POPA, Ion (autor) Contribuții la cunoașterea evenimentelor revoluționare de la 1848 în orașul Reșița II. Istorie modernă şi contemporană 341-343 română
articol de periodic GROZA, Liviu (autor) Testamentul generalului Mihail Trapșa II. Istorie modernă şi contemporană 345-349 română
articol de periodic APAN, Mihai (autor) , FAUR, Viorel (autor) Din acțiunile politice ale românilor bihoreni în anul 1907 II. Istorie modernă şi contemporană 351-355 română
articol de periodic BRĂTESCU, Constantin (autor) Aspecte privind lupta românilor cărășeni pentru Unirea cu Romania (1894-1918) II. Istorie modernă şi contemporană 357-363 română
articol de periodic POPA, Ion (autor) Mărturii pe peliculă II. Istorie modernă şi contemporană 365-369 română
articol de periodic PELIGRAD, Dumitru (autor) 65 de ani de la constituirea Uniunii minerilor II. Istorie modernă şi contemporană 371-374 română
articol de periodic DOBRESCU, Victor (autor) Un luptător pentru Unirea de la 1918. Prof. Sabin Evuțian (1889-1977) II. Istorie modernă şi contemporană 375-382 română
articol de periodic POPA, Ion (autor) Aspecte ale vieții economice și social-culturale din Reșița ilustrate într-un document din 1927 II. Istorie modernă şi contemporană 383-386 română
articol de periodic BRĂTESCU, Constantin (autor) Cîteva documente privind mișcarea muncitorească și comunistă din Anina în anii crizei economice II. Istorie modernă şi contemporană 387-391 română
articol de periodic ȘERBAN, Ion (autor) Din presa străină a anului 1940 despre regimul antonescian și ocupația hitleristă II. Istorie modernă şi contemporană 393-395 română
articol de periodic MIOC, Damaschin (autor) Însemnătatea cronicii românești a lui Gheorghe Brancovici III. Istoria culturii 397-408 română
articol de periodic OPRINESCU, Adriana (autor) Elemente laice în pictura veche românească din Banat III. Istoria culturii 409-425 română
articol de periodic HILLINGER, Nicolae (autor) File din istoria unei școli bicentenare III. Istoria culturii 427-431 română
articol de periodic LEU, Valeriu (autor) , ZEBERCA, Vasile (autor) Un dascăl bănățean la cumpănă de veacuri - Ion Simu (1844-1923) III. Istoria culturii 433-445 română
articol de periodic POPA, Ion (autor) , ZABERCA, Vasile (autor) Cartea de aur a teatrului din Oravița III. Istoria culturii 447-455 română
articol de periodic CĂLIN, Petru (autor) Repere privind activitatea repertorială a Teatrului de Stat din Reșița în exercitarea misiunii sale ideologice și artistice (1949-1984) III. Istoria culturii 457-467 română
articol de periodic MOROZ-POP, Maria (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al localităților din județul Timiș din paleolitic și pînă în Evul Mediu IV. Varia 469-489 română
articol de periodic GOG, Octavian (autor) , RĂILEANU, Constantin (autor) Contribuții la problema continuității în vestul Banatului. Studiu preliminar topoarheologic și numismatic la Teremia Mare IV. Varia 491-507 română
articol de periodic OLARU, Martin (autor) Din istoricul turismului bănățean IV. Varia 509-533 română
articol de periodic CADARIU, Ștefan (autor) Curățirea și conservarea unei lămpi electrice de miner de la începutul secolului al XX-lea IV. Varia 535-538 română
articol de periodic BURGER, Alice (autor) Late circulation money in south Pannonia - Burger Alice IV. Varia 539-540 română
articol de periodic DONOIU, Ion (autor) Efigii feminine pe monedele romane - Donoiu Ion IV. Varia 541-542 română
articol de periodic CĂLIN, Petru (autor) Bibliografie Banatica I (1971) - VII (1983) IV. Varia 543- română