Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 2 volume
  • 45 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1995 Cercetări arheologice în aria nord-tracă, anul 1995 GUMĂ, Marian (redactor), SCHUSTER, Cristian (redactor), MAXIM-ALAIBA, Ruxandra (redactor), COMȘA, Alexandra (redactor), TARCAN-HRIȘCU, Carmen (redactor), OPRIȘ, Ioan Carol (redactor), ROGOZEA, Petru (redactor), RUSTOIU, Aurel (redactor), SAVA, Eugen (redactor), SZECKELY, Zsolt (redactor)
volum de carte 1993 Civilizația primei epoci a fierului în sud-vestul României, anul 1993, seria Bibliotheca-Thracologica 4 GUMĂ, Marian (autor)
articol de periodic 1979 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XVI GUMĂ, Marian (autor) O nouă descoperire hallstatiana timpurie la Moldova Nouă Note şi discuţii 481-493 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 1981 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XVIII GUMĂ, Marian (autor) O nouă contribuție arheologică la studiul manifestărilor religioase ale geto-dacilor Studii 45-58 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1995 Analele Banatului: AnB, IV-1, seria Arheologie-Istorie GUMĂ, Marian (autor) , POPESCU, Octavian (autor) O necropolă din prima epocă a fierului la Iaz (com. Obreja, jud. Caraș-Severin) 244-284 română
articol de periodic 1977 Banatica, 4 GUMĂ, Marian (autor) , GUMĂ, Nicoleta (autor) Săpături de salvare la Valea Timișului (Județul Caraș-Severin) I. Epoca străveche 45-67 română
articol de periodic 1977 Banatica, 4 GUMĂ, Marian (autor) Cercetări arheologice pe Stenca Liubcovei (Județul Caraș-Severin) I. Epoca străveche 69-103 română
articol de periodic 1977 Banatica, 4 GUMĂ, Marian (autor) , LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , UZUM, I. (autor) Gornea-Liubcova V. Cronica arheologică şi repertorii 433-433 română
articol de periodic 1977 Banatica, 4 GUMĂ, Marian (autor) , GUMĂ, Nicoleta (autor) , PETROVSZKI, Richard (autor) Valea Timișului V. Cronica arheologică şi repertorii 433-433 română
articol de periodic 1979 Banatica, 5 GUMĂ, Marian (autor) Date noi privind descoperirile halstattiene de la Gornea I. Istorie veche şi arheologie 115-180 română
articol de periodic 1979 Banatica, 5 GUMĂ, Marian (autor) Contribuții arheologice la istoria tracilor timpurii (I). Epoca bronzului în spațiul carpato-balcanic) - Morintz Sebestian VI. Recenzii 571-574 română
articol de periodic 1981 Banatica, 6 GUMĂ, Marian (autor) , SĂCĂRIN, Caius (autor) Descoperiri "Coțofeni" inedite de la Bocșa Montană-Colțan (județul Caraș-Severin) I. Istorie veche şi arheologie 59-95 română
articol de periodic 1981 Banatica, 6 DRAGOMIR, Ion (autor) , GUMĂ, Marian (autor) Cîteva descoperiri din prima și a doua epocă a fierului în Clisura Dunării I. Istorie veche şi arheologie 107-123 română
articol de periodic 1981 Banatica, 6 GUMĂ, Marian (autor) Die Hallstattkultur VI. Recenzii 489-495 română
articol de periodic 1983 Banatica, 7 GUMĂ, Marian (autor) Contribuții la cunoașterea culturii Basarabi în Banat I. Istorie veche şi arheologie 65-138 română
articol de periodic 1985 Banatica, 8 DRAGOMIR, Ion (autor) , GUMĂ, Marian (autor) Un depozit de bronzuri din prima epocă a fierului descoperit la Liborajdea (com. Sichevița, jud. Caraș-Severin) I. Istorie veche şi medie 107-122 română
articol de periodic 1987 Banatica, 9 GUMĂ, Marian (autor) , LUCA SABIN, Adrian (autor) , SĂCĂRIN, Caius (autor) Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice efectuate în cetatea dacică de la Divici între anii (1985-1987) I. Istorie veche şi medie 199-238 română
articol de periodic 1990 Banatica, 10 GUMĂ, Marian (autor) Cîteva precizări asupra unor descoperiti aparținînd primei și celei de a doua epoci a fierului din Sud-Vestul României (I) I. Istorie veche şi medie 95-106 română
articol de periodic 1990 Banatica, 10 GUMĂ, Marian (autor) Hadrian Daicoviciu (1932-1984) 585-591 română
articol de periodic 2010 Banatica, 20, nr. 1 GUMĂ, Marian (autor) , IAROSLAVSKI, Eugen (autor) , LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Cercetările arheologice de la cuptoare - sfogea. Campaniile 1975-1977 31-48 română
articol de carte 1995 Cercetări arheologice în aria nord-tracă GUMĂ, Marian (autor) , RUSTOIU, Aurel (autor) , SĂCĂRIN, Caius (autor) Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice efectuate în cetatea dacică de la Divici între anii 1988-1994. Principalele rezultate 401-426 română
articol de carte 1997 Cercetări arheologice în aria nord-tracă GUMĂ, Marian (autor) , RUSTOIU, Aurel (autor) , SĂCĂRIN, Caius (autor) Șantierul arheologic Divici. Cercetările din anii 1995-1996. Raport preliminar 373-397 română
articol de carte 1996 Der Basarabi-Komplex in Mittel- und Sudosteuropa, nr. 1 GUMĂ, Marian (autor) The Basarabi type discoveries. A brief review 23-32 engleză
articol de periodic 1998 Le Djerdap / Les Portes de Fer a la deuxieme moitie du premier millenaire av. J. Ch. jusqu'aux guerres daciques. Kolloquium in Kladovo - Drobeta-Turnu Severn (September-October 1998), seria Jugoslawisch-rumănische Kommission fur die Erforschung der Region des Eisernen Tores III GUMĂ, Marian (autor) , RUSTOIU, Aurel (autor) , SĂCĂRIN, Caius (autor) Les fibules du site fortifie de Liubcova-Stenca et de la citadelle de Divid-Grad 65-70 franceză
articol de periodic 1979 Materiale și Cercetări Arheologice LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , UZUM, Ilie (autor) , BOZU, O. (autor) , GUMĂ, Marian (autor) , SĂCĂRIN, Caius (autor) Raport preliminar de cercetare arheologică la Gornea-Liubcova 391-394 română
articol de periodic 1983 Materiale și Cercetări Arheologice GUMĂ, Marian (autor) , SĂCĂRIN, Caius (autor) Cercetările arheologice de la ''Stenca'' Liubcovei 135-137 română
articol de periodic 1983 Materiale și Cercetări Arheologice GUMĂ, Marian (autor) , SĂCĂRIN, Caius (autor) Șantierul arheologic Valea Timișului - "Rovină'' 159-160 română
articol de periodic 1981 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1, ianuarie-martie GUMĂ, Marian (autor) Cîteva observații asupra grupului Bosut Studii 43-66 Română
articol de periodic 1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie GUMĂ, Marian (autor) Unele probleme și perspective ale cercetării primei epoci a fierului în județul Caraș-Severin 251-276 română
articol de periodic 1979 Studii și Comunicări, seria istorie GUMĂ, Marian (autor) , PETROVSZKY, Richard (autor) Un nou grup cultural al epocii bronzului în Sud-vestul României - descoperirile de tip Balta Sărată 55-110 română
articol de periodic 1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie GUMĂ, Marian (autor) O nouă descoperire aparținînd culturii Basarabi în Sudul Banatului 155-171 română
articol de periodic 1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie GUMĂ, Marian (autor) Contribuții la istoria tracilor din nord-vestul României. Așezarea Wietenberg de la Derșida - Chidioșan Nicolae 333-336 română
articol de periodic 1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie GUMĂ, Marian (autor) Studii Dacice - Daicoviciu H. 336-342 română
articol de periodic 1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie GUMĂ, Marian (autor) Așezări dacice și daco-romane la Slimnic. Contribuții la continuitatea dacilor în Dacia romană - Glodariu I. 342-344 română
articol de periodic 1991 Thraco-Dacica, XII, nr. 1-2 GUMĂ, Marian (autor) Câteva precizări asupra unor tipuri de coifuri de la sfîrșitul primei epoci a fierului și începutul celei de a doua descoperite în sud-vestul României (Sämtliche Bemerkungen über einige Helmtypen vom Ende der ersten und dem Beginn der zweiten Eisenzeit im Südwesten Rumäniens) 104 română
articol de periodic 1992 Thraco-Dacica, XIII, nr. 1-2 GUMĂ, Marian (autor) , OCTAVIAN, Popescu (autor) Un nou depozit de bronzuri descoperit in zona Caransebeșului (Neue Bronzefunde im Caransebeș —Gebiet) Arheologie - Istorie 58 română
articol de periodic 1992 Thraco-Dacica, XIII, nr. 1-2 PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (autor) , GUMĂ, Marian (autor) , IOAN, Nemeti (autor) , ION, Ghinoiu (autor) , ALEXIANU, Marius (autor) , COMȘA, Alexandru (autor) , T., Arnăutu (autor) , AVRAM, Sultana (autor) , SÂMPETRU, Mihai (autor) , SCHUSTER, Cristian (autor) Participări la reuniuni științifice interne și internaționale CRONICA (CHRONIQUE) 206 română
articol de periodic 1995 Thraco-Dacica, XVI, nr. 1-2 GUMĂ, Marian (autor) The end of the Bronze Age and the beginning of the Early Iron Age in SW Romania, N Serbia and NW Bulgaria. A short review Arheologie - Istorie 138 engleză
articol de periodic 1995 Thraco-Dacica, XVI, nr. 1-2 V., Cavruc (autor) , GUMĂ, Marian (autor) Reuniuni internaționale CRONICA (CHRONIQUE) 342 română
articol de periodic 1977 Tibiscum, II, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-Istorie GUMĂ, Marian (autor) Unele probleme și perspective ale cercetării primei epoci a fierului în județul Caraș-Severin Arheologie - Istorie 251-276 română, germană
articol de periodic 1979 Tibiscum, Studii și Comunicări de Istorie. In memoriam Constantini Daicoviciu (1898-1978), seria Istorie PETROVSZKY, Richard (autor) , GUMĂ, Marian (autor) Un nou grup cultural al epocii bronzului în sud-vestul României - Descoperirile de tip Balta-Sărată 53-73 română, germană
articol de periodic 1982 Tibiscum, IV, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-Istorie GUMĂ, Marian (autor) O nouă descoperire aparținând culturii Basarabi în sudul Banatului Arheologie - Istorie 155-171 română, germană
articol de periodic 1982 Tibiscum, IV, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-Istorie MUNTEANU, Ion (autor) , PETROVSZKY, Richard (autor) , POPESCU, Octavian (autor) , ROGOZEA, Petru (autor) , PURACI, Patrichie (autor) , GUMĂ, Marian (autor) , BOZU, Ovidiu (autor) Noi descoperiri arheologice în județul Caraș-Severin (II) Varia 323-329 română, germană
articol de periodic 1982 Tibiscum, IV, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-Istorie GUMĂ, Marian (autor) Nicolae Chidioșan, Contribuții la istoria tracilor din nord-vestul României. Așezarea Wietenberg de la Derșida, Muzeul Țării Crișurilor, Oradea, 1980, 136 p. + 39 pl. RECENZII 333-336 română
articol de periodic 1982 Tibiscum, IV, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-Istorie GUMĂ, Marian (autor) Studii dacice, volum apărut sub redacția prof. univ. Hadrian Daicoviciu, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1981, 201 pagini, 17 planșe și 15 figuri, incluse în text. RECENZII 336-342 română
articol de periodic 1982 Tibiscum, IV, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-Istorie GUMĂ, Marian (autor) Ioan Glodariu, Așezări dacice și daco-romane la Slimnic. Contribuții la continuitatea dacilor în Dacia romană, Editura Academiei R.S.R., Biblioteca de Arheologie XXXIX, București, 1981, 189 pagini. 85 figuri grupate la sfârșitul volumului. RECENZII 342-344 română
articol de periodic 2000 Tibiscum, X, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie. Volum omagial dedicat memoriei lui Marian Gumă, coleg și prieten, seria Etnografie-Istorie BĂDESCU, Claudia (autor) , GUMĂ, Marian (autor) , LAZAROVICI, Alice (autor) , LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , PETRESCU, Sorin (autor) , SĂCĂRIN, Caius (autor) Despre grupul Balta Sărată. Note analitice II. Arheologie I. Preistorie - Protoistorie 193-212 română