Tibiscum, II, 1977, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-Istorie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins - Sommaire - Contents - Inhalt 3-5 română, franceză, engleză, germană
articol de periodic IOSIPESCU, Silvia (autor) Așezările omenești din Depresiunea Almăj. Considerații etnogeografice Etnografie 9-25 română, engleză
articol de periodic BUDIȘ, Monica (autor) Așezări permanente în Clisura Dunării Etnografie 27-47 română, franceză
articol de periodic GROZA, Liviu (autor) Arhitectura caselor grănicerești Etnografie 49-59 română, germană
articol de periodic ȚĂRANU, Nicolae (autor) Râșnițele de pe Pârâul Morilor din Topleț Etnografie 61-71 română, franceză
articol de periodic PETROVSZKY, Maria (autor) Ceramica populară din județul Caraș-Severin Etnografie 73-79 română, germană
articol de periodic VID, Constantin (autor) Vopsitoria cu indigo din Peciu Nou (județul Timiș) Etnografie 81-96 română, germană
articol de periodic SECOȘAN, Elena (autor) Despre tipologia portului popular din județul Caraș-Severin Etnografie 97-109 română, engleză
articol de periodic LENGHEL-BRÎNZEI, Letiția (autor) Ceremonialul nunții pe cursul superior al Bistrei (Bucova, Băuțar, Marga) Etnografie 111-131 română, franceză
articol de periodic DRĂGUȚ, Maria (autor) , DRĂGUȚ, Pavel (autor) Rituri agricole și pastorale pe Valea Bistrei Etnografie 133-144 română, franceză
articol de periodic GUMĂ, Nicoleta (autor) Evoluție și permanență în meșteșugul țesutului și arta decorării țesăturilor pe teritoriul județului Caraș-Severin Etnografie 145-157 română, germană
articol de periodic COMĂNICI, Germina (autor) Elemente etnografice din zona Banatului în răspunsurile la chestionarul Hașdeu Etnografie 159-165 română, franceză
articol de periodic GĂMĂNESCU, Ștefan (autor) Pagini de fitoterapie populară în zona Caransebeș Etnografie 169-179 română, germană
articol de periodic JOMPAN, Dumitru (autor) Îndemn la cercetarea organologiei populare din Banat Etnografie 181-197 română, germană
articol de periodic IONIȚĂ, Vasile (autor) Note lexicale (I) (Etnografie - toponimie) Etnografie 199-208 română, franceză
articol de periodic LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Sfârșitul culturii Vinca - Turdaș în câmpia Transilvaniei Arheologie - Istorie 211-230 română, germană
articol de periodic MOGA, Marius (autor) , RADU, Ortansa (autor) Contribuție la cunoașterea culturii Tisa I în lumina descoperirilor de la Hodoni (1959-1960) Arheologie - Istorie 231-239 română, germană
articol de periodic SOROCEANU, Tudor (autor) Însemnătatea stratigrafiei de la Pecica pentru epoca bronzului carpato-danubian Arheologie - Istorie 241-250 română, germană
articol de periodic GUMĂ, Marian (autor) Unele probleme și perspective ale cercetării primei epoci a fierului în județul Caraș-Severin Arheologie - Istorie 251-276 română, germană
articol de periodic MEDELEȚ, Florin (autor) Tipologia brățărilor spiralice dacice din argint Arheologie - Istorie 277-297 română, germană
articol de periodic FERENCZI, Istvan (autor) Premisele naturale ale metalurgiei fierului în Munții Orăștiei Arheologie - Istorie 299-309 română, germană
articol de periodic PETROVSZKY, Maria (autor) , PETROVSZKY, Richard (autor) O construcție romană descoperită la Caransebeș Arheologie - Istorie 311-320 română, germană
articol de periodic MOGA, Marius (autor) , BENEA, Doina (autor) Unelte agricole romane descoperite la Tibiscum Arheologie - Istorie 321-328 română
articol de periodic ALICU, Dorin (autor) Tonlampen-typen aus Ulpia Traiana Sarmizegetusa Arheologie - Istorie 331-362 germană, română
articol de periodic WOLLMANN, Volker (autor) Preocupări și cercetări de epigrafie asupra Banatului roman Arheologie - Istorie 363-376 română, germană
articol de periodic BONA, Petru (autor) , PETROVSZKY, Richard (autor) Tibiscum și drumurile romane din Banat. Însemnări pe marginea unui articol Arheologie - Istorie 377-388 română, germană
articol de periodic HAȚEGAN, Ioan (autor) Pippo Spano și lupta antiotomană în Banat în primele decenii ale secolului al XV-lea Arheologie - Istorie 389-402 română, germană
articol de periodic HORVATH, Alexandru (autor) Contribuții la delimitarea administrativă și juridică a districtelor Sebeș și Caran Arheologie - Istorie 403-409 română, germană
articol de periodic FENEȘAN, Costin (autor) Ștefan Vaida, un adversar caransebeșan al principelui Gabriel Bethlen (1614) Arheologie - Istorie 411-418 română, germană
articol de periodic FENEȘAN-BULGARU, Cristina (autor) Forme de împotrivire socială în sangeacurile Lipova și Caransebeș în a doua jumătate a secolului al XVII-lea în lumina documentelor otomane Arheologie - Istorie 419-449 română, germană
articol de periodic LAY, Emeric (autor) Situația economică în preajma Revoluției de la 1848 în comitatul Caraș Arheologie - Istorie 451-461 română, germană
articol de periodic ZABERCA, Vasile Mircea (autor) Aspecte ale Revoluției de la 1848 pe teritoriul Regimentului nr. 13 din granița bănățeană Arheologie - Istorie 463-467 română, franceză
articol de periodic DUDAȘ, Vasile (autor) Contribuția Banatului de Sud la sprijinirea Războiului pentru Independență (1877-1878) Arheologie - Istorie 469-475 română, germană
articol de periodic CORNEANU, Nicolae (autor) Amintiri despre anul 1918 în Caransebeș Arheologie - Istorie 477-480 română, germană
articol de periodic POPESCU, Traian (autor) Colecția „Leo Haas”. Plastica religioasă din Insula Nias Varia 483-491 română, germană
articol de periodic OLARU, Martin (autor) Valorificarea patrimoniului turistic al așezărilor rurale din partea de sud-vest a țării (județul Caraș-Severin) Varia 493-506 română, franceză
articol de periodic POPESCU, Viorel (autor) Expoziția de artă populară din comuna Contantin Daicoviciu (Căvăran) Varia 507-511 română, germană
articol de periodic BONA, Petru (autor) , GROZA, Liviu (autor) Expoziția comemorativă „Generalul Moise Groza - Eroul de la Plevna - 1877” Varia 513-516 română, germană
articol de periodic SCHÖNHERR, Anton (autor) , CĂDARIU, Ștefan (autor) Copii galvanice din Dentacryl Varia 517-520 română, germană
articol de periodic JOMPAN, Dumitru (autor) Glosar 521-522 română
articol de periodic Prescurtări bibliografice 523-526 română