Tibiscum, IV, 1982, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-Istorie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins - Sommaire - Contents - Inhalt 3-5 română, franceză, engleză, germană
articol de periodic BLAJ, Violeta (autor) Tehnici de ornamentare a ceramicii populare din județul Caraș-Severin Etnografie şi folclor 9-17 română, franceză
articol de periodic GODEA, Ioan (autor) Das Töpferrad. Vergleichende Anschauung Etnografie şi folclor 19-53 germană, română
articol de periodic POPESCU, Viorel (autor) , POPESCU, Adriana (autor) Aspecte legate de practicarea cojocăritului în Slatina Timiș și Armeniș (jud. Caraș-Severin) Etnografie şi folclor 55-62 română, franceză
articol de periodic GRIGORESCU, Elena (autor) Țesutul „cu oglinda” la Ohaba-Forgaci (jud. Timiș) Etnografie şi folclor 63-68 română, franceză
articol de periodic SASU, Aurel (autor) Sumanele din zona etnografică Ineu-Beliu (județul Arad) Etnografie şi folclor 69-75 română, germană
articol de periodic GUMĂ, Nicoleta (autor) Tradiție istorică și creativitate etno-culturală în costumul popular bănățean - premise de analiză interdisciplinară Etnografie şi folclor 77-82 română, germană
articol de periodic JOMPAN, Dumitru (autor) Relația dintre etnografie și etnomuzicologie Etnografie şi folclor 83-87 română, franceză
articol de periodic PISTOLEA, Vasile (autor) Câteva considerații asupra cântecului lui Mantu Etnografie şi folclor 89-93 română, germană
articol de periodic PISTOLEA, Vasile (autor) O variantă folclorică a cântecului lui Vasile Lucaciu Etnografie şi folclor 95-96 română, franceză
articol de periodic PĂDURARU, Silvia (autor) Din istoria muzeografiei etnografice românești. Tematica expozițională Etnografie şi folclor 97-109 română, germană
articol de periodic BĂLĂNESCU, Dana (autor) Plastica antropomorfă în așezarea neolitică de la Caransebeș - Balta Sărată Arheologie - Istorie 113-120 română, franceză
articol de periodic LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , MUNTEANU, Ion (autor) Așezarea eneolitică de la Slatina-Timiș Arheologie - Istorie 121-135 română, germană
articol de periodic BOZU, Ovidiu (autor) Depozitul de bronzuri de la Fizeș (județul Caraș-Severin) Arheologie - Istorie 137-153 română, germană
articol de periodic GUMĂ, Marian (autor) O nouă descoperire aparținând culturii Basarabi în sudul Banatului Arheologie - Istorie 155-171 română, germană
articol de periodic BENEA, Doina (autor) Contribuții la cunoașterea unităților militare din castrul roman de la Tibiscum Arheologie - Istorie 173-184 română, germană
articol de periodic BONA, Petru (autor) , PETROVSZKY, Richard (autor) , PETROVSZKY, Maria (autor) , ROGOZEA, Petru (autor) Tibiscum - Cercetări arheologice (II) (1980-1981) Arheologie - Istorie 185-207 română, germană
articol de periodic DRAGOMIR, Ion (autor) Descoperiri arheologice ce indică prezența unei necropole romane în punctul „Locurile Lungi” - Gornea (județul Caraș-Severin) Arheologie - Istorie 209-212 română, germană
articol de periodic BEJAN, Adrian (autor) , ROGOZEA, Petru (autor) Descoperiri arheologice mai vechi și mai recente prefeudale și feudal timpurii din Banat Arheologie - Istorie 213-225 română, germană
articol de periodic WALLNER-BĂRBULESCU, Luminița (autor) Contribuții privind istoriografia românească din Banat la mijlocul secolului al XIX-lea (Descrierea Lugojului la anul 1862 - Manuscris de Ștefan Moldovan) Arheologie - Istorie 227-237 română, germană
articol de periodic GROZA, Liviu (autor) Aspecte privind instruirea soldaților grăniceri Arheologie - Istorie 239-250 română, franceză
articol de periodic BONA, Petru (autor) Memorandul comitatului Severin din anul 1874 Arheologie - Istorie 251-254 română, germană
articol de periodic COCÂRȚEU, Maria (autor) Rolul comunității de avere în dezvoltarea orașului Caransebeș Arheologie - Istorie 255-261 română, franceză
articol de periodic ZABERCA, Vasile Mircea (autor) Reforma agrară din 1921 și Comunitatea de avere din Caransebeș Arheologie - Istorie 263-278 română, germană
articol de periodic GIOSU, Mircea (autor) Unitatea culturală a tuturor românilor oglindită în ziarul „Drapelul” din Lugoj (1901-1919) Arheologie - Istorie 279-286 română, germană
articol de periodic POPA, Ion (autor) Aspecte din viața și lupta tineretului din Caraș-Severin (1922-1928) Arheologie - Istorie 287-291 română, franceză
articol de periodic BRĂTESCU, Constantin (autor) Contribuția clasei muncitoare din orașul Caransebeș la redresarea economiei naționale în perioada 23 August 1944-30 Decembrie 1947 Arheologie - Istorie 293-297 română, germană
articol de periodic DUMITRESCU, Mircea (autor) Din tradiția muzeografiei românești. Un proiect de organizare a Muzeului Național de la București Varia 301-312 română, franceză
articol de periodic BONA, Petru (autor) Rezervațiile arheologice și rolul lor în educația patriotică a maselor Varia 313-317 română, germană
articol de periodic CĂDARIU, Ștefan (autor) Curățirea ceramicii incrustate Varia 319-322 română, germană
articol de periodic MUNTEANU, Ion (autor) , PETROVSZKY, Richard (autor) , POPESCU, Octavian (autor) , ROGOZEA, Petru (autor) , PURACI, Patrichie (autor) , GUMĂ, Marian (autor) , BOZU, Ovidiu (autor) Noi descoperiri arheologice în județul Caraș-Severin (II) Varia 323-329 română, germană
articol de periodic GUMĂ, Nicoleta (autor) IOAN GODEA, Zona etnografică Beiuș, Editura Sport-Turism, colecția „Zone etnografice”, București, 1981, p. 139, cu o bogată ilustrație în text și o hartă. RECENZII 331-333 română
articol de periodic GUMĂ, Marian (autor) Nicolae Chidioșan, Contribuții la istoria tracilor din nord-vestul României. Așezarea Wietenberg de la Derșida, Muzeul Țării Crișurilor, Oradea, 1980, 136 p. + 39 pl. RECENZII 333-336 română
articol de periodic GUMĂ, Marian (autor) Studii dacice, volum apărut sub redacția prof. univ. Hadrian Daicoviciu, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1981, 201 pagini, 17 planșe și 15 figuri, incluse în text. RECENZII 336-342 română
articol de periodic GUMĂ, Marian (autor) Ioan Glodariu, Așezări dacice și daco-romane la Slimnic. Contribuții la continuitatea dacilor în Dacia romană, Editura Academiei R.S.R., Biblioteca de Arheologie XXXIX, București, 1981, 189 pagini. 85 figuri grupate la sfârșitul volumului. RECENZII 342-344 română
articol de periodic ROGOZEA, Petru (autor) SILVIU SANIE, Cultele orientale în Dacia Romană. 1. Cultele siriene și palmiriene, Bibliotheca Orientalis, București, Edit. Științifică și Enciclopedică, 1981, 312 p, 7 hărți, 7 fotografii, 5 tabele în text și 16 pl. ilustrate. RECENZII 344-345 română
articol de periodic BĂLĂNESCU, Dana (autor) ALEXANDRU SĂȘIANU, Moneda antică în vestul și nord-vestul României*. Ancient coinage in western and north-western Romania, Muzeul Țării Crișurilor, Oradea, 1980, 199 p. + XXXI pl. + 4 tab. RECENZII 345-346 română
articol de periodic BONA, Petru (autor) COSTIN FENEȘAN, Documente medievaie bănățene (1440-1653), Timișoara, Edit. Facla, 1981, 217 p., 13 facsimile fotografice. RECENZII 347-348 română
articol de periodic BONA, Petru (autor) * * * Pagini de istorie revoluționară caraș-severineană (1920-1944). Contribuții documentare, Reșița, 1981, 441. p. RECENZII 348-349 română
articol de periodic Glosar 351 română
articol de periodic Prescurtări bibliografice 352-353 română