Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 81 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1984 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, V-VI DRAGOMIR, Ion (autor) Un vas suport cucuteniam - Hora de la Berești" Arheologie 85-98 română
articol de periodic 2021 Analele Banatului: AnB, XXIX DRAGOMIR, Ion (autor) Noi descoperiri arheologice în Clisura Dunării / New Archaeological Discoveries in the Danube Gorge Area Istoria Culturii, Artei, Muzeologie, Restituiri 293-296
articol de periodic 1973 Banatica, 2 DRAGOMIR, Ion (autor) , LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , UZUM, Ilie (autor) Descoperiri arheologice în hotarul satelor Gornea și Sichevița V. Repertorii arheologice şi bibliografii 403-416 română
articol de periodic 1975 Banatica, 3 DRAGOMIR, Ion (autor) , GUDEA, Nicolae (autor) Cărămidă romană cu text cursiv din secolul al IV-lea descoperită la Gornea II. Perioada romană şi postromană 99-121 română
articol de periodic 1981 Banatica, 6 DRAGOMIR, Ion (autor) , GUMĂ, Marian (autor) Cîteva descoperiri din prima și a doua epocă a fierului în Clisura Dunării I. Istorie veche şi arheologie 107-123 română
articol de periodic 1981 Banatica, 6 DRAGOMIR, Ion (autor) Noi descoperiri arheologice în hotarul localităților Gornea și Sichevița (jud. Caraș-Severin) V. Repertorii, varia 463-466 română
articol de periodic 1985 Banatica, 8 DRAGOMIR, Ion (autor) , GUMĂ, Marian (autor) Un depozit de bronzuri din prima epocă a fierului descoperit la Liborajdea (com. Sichevița, jud. Caraș-Severin) I. Istorie veche şi medie 107-122 română
articol de periodic 1978 Carpica, X DRAGOMIR, Ion (autor) Ocupațiile comunităților neo-eneolitice de aspect cultural Stoicani-Aldeni 89-96 română
articol de periodic 1979 Carpica, XI DRAGOMIR, Ion (autor) Mărturii arheologice privind epoca bronzului în regiunea de sud a Moldovei 149-157 română
articol de periodic 1992 Carpica, XXIII-2 DRAGOMIR, Ion (autor) Descoperiri arheologice privind vânătoarea, pescuitul și culesul din natură, practicate de comunitățile eneolitice din sudul Moldovei 105-117 română
articol de periodic 1985 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, I Dr., DRAGOMIR, Ion (autor) Civilizația traco-geto-dacică și daco-romană de la gurile Dunării Istorie - Arheologie 45-50 română
articol de periodic 1989 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 33, nr. 1-2, ianuarie-decembrie LUCA, Sabin Adrian (autor) , DRAGOMIR, Ion (autor) Die Statuette von Liubcova-Ornița (Jud. Caraș-Severin) 229-234 germană
articol de periodic 1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Fouilles archeologiques a Berești (district de Bujor, region de Galați) 41- franceză
articol de periodic 1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Un nouveau depot d'objets en bronze, decouvert dans la region meridionale de la Modavie 89- franceză
articol de periodic 1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Decouvertes archeologique sur le territoire actuel de Galatz datant des temps les plus ancients jusqu'a la fondation de la ville 179- franceză
articol de periodic 1968 Danubius, II-III, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Contribuții la cunoașterea aspectului cultural Stoicani-Aldeni (Săpăturile de la Lișcoteanca, județul Brăila și Băneasa, județul Galați) 45- română
articol de periodic 1968 Danubius, II-III, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Cavalerul trac de la Tirighina-Bărboși 71- română
articol de periodic 1970 Danubius, IV, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Aspectul cultural Stoicani-Aldeni. Considerații asupra ceramicii 25- română
articol de periodic 1970 Danubius, IV, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Cavalerii danubieni din castelum roman de la Tirighina-Bărboși 123- română
articol de periodic 1970 Danubius, IV, seria arheologie-istorie SANIE, Silviu (autor) , DRAGOMIR, Ion (autor) Continuitatea locuirii dacice în castrul de la Bărboși-Galați 135- română
articol de periodic 1971 Danubius, V, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Continuitatea elementelor geto-dacice și daco-romane, izvor al sentimentului de unitate națională a tuturor românilor 19- română
articol de periodic 1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) La fortrese merdievale d'Enisala - outils, armes et objects de parure 29- franceză
articol de periodic 1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) V.A. Urechia, historien, homme de lettres, collectionneur et museoloque 179- franceză
articol de periodic 1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) L'activite du musee dans le department de Galatzi a la commemoration des trois decennies de la liberation de notre patrie du joug fasciste 289- franceză
articol de periodic 1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Considerations d'ordre general concernant le facies culturel Stoicani - Aldeni 21- franceză
articol de periodic 1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Vase romain de la forme d'une tete humaine trove a Barboși - Galați, dans la region de Bas - Danube 145- franceză
articol de periodic 1980 Danubius, X, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Contribuții arheologice și etnografice referitoare la procesul de formare al așezărilor de tip cenușar "Zolniki" 31- română
articol de periodic 1980 Danubius, X, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Morminte romane într-un tumul funerar cu ringuri de piatră, descoperite la Tirighina-Bărboși, ăn sudul roman al Moldovei 73- română
articol de periodic 1985 Danubius, XI-XII, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Le repertoire des vestiges archeologiques au facies culturel Stoicani-Aldeni .7- franceză
articol de periodic 1992 Danubius, XIII-XIV, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Considerații privind neoliticul și eneoliticul din sud-estul Moldovei 23- franceză
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Considerașii privind neoliticul și eneoliticul din sud-estul Moldovei .9- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Săpături arheologice la Tg. Berești 63- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Săpăturile arheologice din așezarea cucuteniană de la Berești, "Dealul Bulgarului", județul Galați 83- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Unele considerații cu privire la modul de construcție al locuințelor din așezările culturii Cucuteni-Tripolie 113- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Un vase-support cucutenian: "La Ronde de Berești! 119- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Trei brăzdare de aratru cucuteniene descoperite în regiunea de sud a Moldovei 133- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Diferite tipuri de unelte agricole specifice orînduirii comunei primitive descoperite în sudul Moldovei 139- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Ocupațiile comunităților neo-eneolitice de aspect cultural Stoicani-Aldeni 165- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Descoperiri arheologice privind vînătoarea, pescuitul și culesul din natură, practicate de comunitățile eneolitice din sudul Moldovei 173- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Contribuții privind ritul funerar și credințele magico-religioase la comunitățile aspectului cultural Stoicani-Aldeni 187- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Mărturii arheologice privind epoca bronzului în regiunea de Sud a Moldovei 221- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Contribuții arheologice și etnografice referitoare la procesul de formare al așezărilor de tip cenușar "Zolniki" 231- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Noi descoperiri arheologicede obiecte de aramă și de bronz în regiunea de sud a Moldovei 257- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Săpăturile arheologice de la Cavadinești 269- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Descoperiri arheologice la Rogojeni, pe Valea Horincii 287- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Un nou depozit de obiecte de bronz descoperit la Băleni în sudul Moldovei 299- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Două morminte ocromane din regiunea de sud a Moldovei 317- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Mărturii hallstattiene traco-geto-dacice din regiunea de Sud a Moldovei 329- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Vestiges archeologiques typiques de l'Eneolithique, du Bronze et du premier Age du Fer trouves en Moldavie Meridionale 353- franceză
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Mormîntul colectiv hallstatian de la Suceveni, județul Galați 365- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Trei morminte geto-dacice descoperite la Tulucești, județul Galați 373- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Vestigii ale culturii și cibilizației geto-dacice și daco-romane în regiunea de sud a Moldovei 381- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie SANIE, Silviu (autor) , DRAGOMIR, Ion (autor) Continuitatea locuirii dacice în castrul de la Bărboși-Galați 401- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Recente măturii arheologice referitoare la coabitarea daco-romană, descoperite la Tirighina-Bărboși 419- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie SANIE, Șeiva (autor) , SANIE, Silviu (autor) , DRAGOMIR, Ion (autor) Noi descoperiri de ceramică romană cu inscripție în Moldova 453- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Un vas roman în formă de cap uman, descoperit la Bărboși-Galați în regiunea Dunării de Jos 479- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Vultur de bronz, o nouă emblemă militară romană, descoperită în sudul roman al Moldovei 485- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Cavalerul Trac de la Tirighina-Bărboși 491- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Cavalerii danubieni din castellum roman de la Tirighina-Bărboși 503- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Două medalioane de zeități antice descoperite în așezarea daco-romană de la Tirighina-Bărboși 513- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Descoperirea fortuită a unui mormînt roman tumular de incinerație în apropierea castrului de la Tirighina-Bărboși 525- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Morminte romane într-un tumul funerar cu ringuri de piatră, descoperite la Tirighina-Bărboși, în în sudul roman al Moldovei 535- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Vestigii milenare inedite din patrimoniul județean de Istorie Galați - Colecția Dr. Alexandru Nestor-Macellariu 567- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Fortificațiile antice de pe teritoriul Moldivei de Jos 629- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Mormîntul sarmatic de la Șendreni 633- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Pahare de sticlă romane din necropola de tip Sîntana de Mureș-Cerneahov de la Lunca, județul Galați 641- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Descoperiri arheologice pe actualul teritoriu al Galațiului din cele mai vechitimpuri și pînă la întemeierea orașului 661- română
articol de periodic 1997 Danubius, XVII, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Un brăzdar de aratru hallstattian descoperit în regiunea de Sud a Moldovei .5- română
articol de periodic 1997 Danubius, XVII, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Colecția de obiecte arheologice a preotului Ștefan Eniceicu, de la Mahmudia, județul Tulcea 157- română
articol de periodic 2001 Danubius, XIX DRAGOMIR, Ion (autor) Necropola birituală Sîntana de Mureș-Cerneahov, (sec. III-IV e.n.) de la Lunca, regiunea de Sud a Moldovei 193 română
articol de periodic 2011 Istros, XVII CROITORU, Costin (autor) , DRAGOMIR, Ion (autor) La necropole sarmatique de Largu (Dep. de Buzău) 31-54 franceză
articol de periodic 1981 Mousaios, III DRAGOMIR, Ion (autor) Civilizația traci-geto-dacică și daco-romană în sudul Moldovei română
articol de periodic 1976 Muzeul Național, III DRAGOMIR, Ion (autor) Două morminte ocromane din regiunea de sud a Moldovei / Deux tombes ocromanes découvertes au sud de la Moldavie 53-60 română
articol de periodic 1982 Muzeul Național, VI DRAGOMIR, Ion (autor) Mînjina - unul dintre centrele polarizatoare ale ideii de unitate națională a românilor la mijlocul sec. al XIX-lea /Mînjina, un des centres qui polarisait l'idée d'unité nationale des Roumains au milieu du XIXe siècle 247- 253 română
articol de periodic 1983 Muzeul Național, VII DRAGOMIR, Ion (autor) Vultur de bronz, o nouă emblemă militară romană descoperită în sudul roman al Moldovei / Aigle en bronze, un nouveau emblème militaire romain découvert au Sud romain de la Moldavie 63-68 română
articol de periodic 1991 Pontica, XXIV DRAGOMIR, Ion (autor) Descoperirea fortuită a unui mormînt roman tumular de incinerație în apropierea castrului de la Tirighina Barboși 237-245 română
articol de periodic 1969 Revista Muzeelor: RM, 2 DRAGOMIR, Ion (autor) Trei morminte geto-dacice descoperite la Tulucești (jud. Galați) 164-166 română
articol de periodic 1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Colecția de etnografie a muzeului sătesc din Gornea (jud. Caraș-Severin) 423-429 română
articol de periodic 1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Descoperiri arheologice ce indică prezența unei necropole romane în punctul "Locurile Lungi" - Gornea (județul Caraș-Severin) 209-212 română
articol de periodic 1979 Tibiscum, III, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-Istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Colecția de etnografie a Muzeului sătesc din Gomea (jud. Caraș-Severin) Muzeografie, repertoriu, recenzii 423-429 română, germană
articol de periodic 1982 Tibiscum, IV, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-Istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Descoperiri arheologice ce indică prezența unei necropole romane în punctul „Locurile Lungi” - Gornea (județul Caraș-Severin) Arheologie - Istorie 209-212 română, germană