Analele Banatului: AnB, XXIX, 2021


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic NANDRIS, John (autor) For Professor Gheorghe Lazarovici 11-14
articol de periodic LUCA SABIN, Adrian (autor) Profesorului Gheorghe Corneliu Lazarovici la 80 de ani 15
articol de periodic BORONEANȚ, Adina (autor) The early Neolithic of the Romanian Iron Gates. A brief review Arheologie şi Istorie Veche 19-34
articol de periodic ALPAGUT, Canay (autor) White-on-red painted pottery in the Early Neolithic: a comparative analysis Arheologie şi Istorie Veche 35-48
articol de periodic MERLINI, Marco (autor) Prehistoric double godess giving birth Arheologie şi Istorie Veche 49-70
articol de periodic VIRAG, Cristian (autor) Considerații privind pintaderele din nord-vestul României / Regarding the Early Neolithic clay stamps from North-Western Romania Arheologie şi Istorie Veche 71-78
articol de periodic OPREAN, Cristian (autor) , SUSI, Georgeta (autor) Particularități ale vieții spirituale ale comunităților neolitice de la Parța (județul Timiș) prin prisma datelor arheozoologice / Peculiarities of the spiritual life of the Neolithic communities from Parța (Timiș County) in terms of archaeozoological data Arheologie şi Istorie Veche 79-85
articol de periodic ANGELESKI, Sote (autor) Orțișoara preistorică - fortificație rondel / Prehistoric Orțișoara, Rondelle type fortification Arheologie şi Istorie Veche 87-93
articol de periodic KOVÁCS, Adela (autor) Methodological considerations on the dactyloscopic analysis performed on an anthropomorphic statuette from the Cucuteni A-B phase Arheologie şi Istorie Veche 95-105
articol de periodic LAZAROVICI, Cornelia-Magda (autor) Câteva vase de cult de la Scânteia-Dealul Bodești/La nuci (jud. Iași) / Cult Vessels from Scânteia-Dealul Bodești/La Nuci (Iași County) Arheologie şi Istorie Veche 107-116
articol de periodic ȚURCANU, Senica (autor) Noi descoperiri în vechi colecții: un vas antropomorf de tip „dublu Janus” descoperit la Trușești / New discoveries in old collections: A “Double Janus” anthropomorphic vessel discovered in Trușești Arheologie şi Istorie Veche 117-136
articol de periodic POPA, Ștefan (autor) , CRAIOVAN, Bogdan Alin (autor) , RĂDAC, Ionela (autor) Human skeletal remains discovered in Moșnița Veche (west of Romania) belonging to Bodrogkeresztúr Culture Arheologie şi Istorie Veche 137-149
articol de periodic GOGÂLTAN, Florin (autor) , FELEA, Sorin (autor) Din colecțiile Muzeului Național al Banatului din Timișoara. II. Brățara de tip Regelsbrunn de la Ghilad (județul Timiș) / From the collections of the National Museum of Banat in Timișoara. II. The Regelsbrunn type bracelet from Ghilad (Timiș County). Arheologie şi Istorie Veche 151-162
articol de periodic PISZ, Michal (autor) , TOMAS, Agnieszka (autor) , TIMOC, Călin (autor) Noi observații în legătură cu topografia sitului arheologic de la Tibiscum-Jupa (jud. Caraș-Severin) / New data about the topography of the archaeological site Tibiscum-Jupa (Caraș-Severin County) Arheologie şi Istorie Veche 163-185
articol de periodic IUSZTIN, Zoltan (autor) Documente medievale din colecția familiei Forgács / Medieval documents from the collection of Forgács family Istorie medie, modernă şi contemporană 189-202
articol de periodic IAȘIN ZORAN, Sașa (autor) Contribuții la istoria familiei nobiliare Damaszkin de Berekszónémeti / Contributions to the History of the Noble Family Damaszkin of Berekszónémeti Istorie medie, modernă şi contemporană 203-211
articol de periodic FENEȘAN, Costin (autor) Demografie și economie în Granița Militară Bănățeană la începutul secolului al XIX-lea / Demography and Economy in the Banatic Military Border at the Beginning of the 19th Century Istorie medie, modernă şi contemporană 213-223
articol de periodic CÂRJA, Ion (autor) Ortodocși și greco-catolici în Banat (a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului XX). Perspectiva lui Ioan Boroș / Orthodox and Greek Catholics in Banat (second half of the 19th and early 20th century). The perspective of Ioan Boroș Istorie medie, modernă şi contemporană 225-231
articol de periodic PANU, Mihai-Adrian (autor) Identități etno-culturale și mecanisme ale etnicității în contextul securitar interbelic: comunitățile de șvabi din România Mare / Ethno-cultural identities and mechanisms of ethnicity in the interwar security context: Swabian communities in Greater Romania. Istorie medie, modernă şi contemporană 233-241
articol de periodic DUDOI, Marian-Alin (autor) General Rădescu’s last year in Romania (May 7th, 1945 - June 15th, 1946) Istorie medie, modernă şi contemporană 243-246
articol de periodic RĂMNEANȚU, Vasile (autor) Reacții de nemulțumire față de regimul politic comunist din România la începutul anilor '70 în județul Timiș / Reactions of Discontent Towards the Romanian Communist Political Regime in the Early 1970s in Timis County Istorie medie, modernă şi contemporană 247-253
articol de periodic SZÜCS-CSILLIK, Iharka (autor) , MAXIM, Zoia (autor) Școala clujeană de astronomie culturală / The School of Cultural Astronomy from Cluj-Napoca Istoria Culturii, Artei, Muzeologie, Restituiri 257-270
articol de periodic CORNEA, Marius (autor) Albert Krausz (1892-1958), arhitect și portretist al Timișoarei interbelice în surse memorialistice / Albert Krausz (1892-1958), architect and portraitist in the interwar city of Timișoara in the memorial sources Istoria Culturii, Artei, Muzeologie, Restituiri 271-281
articol de periodic PERIANU, Florentin (autor) , LUCA SABIN, Adrian (autor) Brukenthal National Museum (public institution founded in 1817). Cultural relations with universities, museums, research institutes and personalities in the last 15 years Istoria Culturii, Artei, Muzeologie, Restituiri 283-291
articol de periodic DRAGOMIR, Ion (autor) Noi descoperiri arheologice în Clisura Dunării / New Archaeological Discoveries in the Danube Gorge Area Istoria Culturii, Artei, Muzeologie, Restituiri 293-296
articol de periodic MEDELEȚ, Florin (autor) Cercetările arheologice de la cetatea Șoimoș (jud. Arad) din anii 1966-196 (jurnal de săpătură) / The archaeological researches of Șoimoș castle (Arad County) from 1966-1967 (excavation diary). Istoria Culturii, Artei, Muzeologie, Restituiri 297-311
articol de periodic HAMAT ANA, Cristina (autor) Jelena Anđelković Grašar, Femina Antica Balcanica, Arheološki Institute, Ed. Evoluta, Belgrade, 2020, 281 pag. Recenzii, prezentări de carte 315-316
articol de periodic BARA, Péter (autor) Adrian Magina, Acta et documenta partes Regni Hungariae inferiores concernentia 1500-1552. Collegit et edidit Hadrianus Magina, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2020, 276 pages Recenzii, prezentări de carte 317-318
articol de periodic BOLDEA, Ligia (autor) Cristina Feneșan, Convertiri la islam în spațiul carpato-dunărean (secolele XV-XIX), Editura Militară, București, 2020, 466 pag. Recenzii, prezentări de carte 319-324
articol de periodic TIMOC, Călin (autor) Costin Feneșan (edit.), Izvoarele răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria – vol. XII „Lumea lui Horea” în Banat și la sud de Carpați, Ed. Academiei Române, București, 2020, 351 pag. Recenzii, prezentări de carte 325-238