Banatica, 8, 1985


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic DRAȘOVEANU, Florin (autor) , KALMAR, Zoia (autor) , LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , LUCA SABIN, Adrian (autor) Complexul neolitic de la Parța I. Istorie veche şi medie 7-71 română
articol de periodic DRAGOMIR, Ioan (autor) , LUCA SABIN, Adrian (autor) Despre o noua descoperire arheologică de la Gornea - Locurile Lungi I. Istorie veche şi medie 73-77 română
articol de periodic EL SUSI, Geogeta (autor) Prezența lui Equus (Asinus) hydruntinus Reg. în așezarea vinciană de la Gornea - Căunița de Sus (jud. Caraș-Severin) I. Istorie veche şi medie 79-82 română
articol de periodic LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Noi descoperiri Bodrogkersztur în Banat I. Istorie veche şi medie 83-90 română
articol de periodic SĂCĂRIN, Caius (autor) Depozitul de bronzuri de la Liubcova - Țiglărie I. Istorie veche şi medie 91-105 română
articol de periodic DRAGOMIR, Ion (autor) , GUMĂ, Marian (autor) Un depozit de bronzuri din prima epocă a fierului descoperit la Liborajdea (com. Sichevița, jud. Caraș-Severin) I. Istorie veche şi medie 107-122 română
articol de periodic EL SUSI, Geogeta (autor) Considerații privind materialul faunistic provenit din așezarea dacică de la "Stenca" Liubcovei (jud. Caraș-Severin) I. Istorie veche şi medie 123-138 română
articol de periodic BENEA, Doina (autor) Numerus maurorum tibiscensium, contribuții la istoria trupelor de mauri din Dacia I. Istorie veche şi medie 139-154 română
articol de periodic BONA, Petru (autor) , ROGOZEA, Petru (autor) Tibiscum - Cercetări arheologice III I. Istorie veche şi medie 155-167 română
articol de periodic STOICOVICI, Eugen (autor) Cuptoarele siderurgice din Dealul Cioara - Reșița I. Istorie veche şi medie 169-171 română
articol de periodic BĂLĂNESCU, Dana (autor) Descoperiri monetare din Sudul Banatului IV I. Istorie veche şi medie 173-186 română
articol de periodic BEJAN, Adrian (autor) , BENEA, Doina (autor) Șantierul arheologic Hodini Pusta. Raport preliminar 1979-1984 I. Istorie veche şi medie 187-201 română
articol de periodic SĂTMĂREAN, Cornel (autor) Un litigiu din anul 1390 și instituția jurătorilor tocmelnici I. Istorie veche şi medie 203-211 română
articol de periodic HAȚEGAN, Ioan (autor) Mihai Vitezul și Banatul I. Istorie veche şi medie 213-219 română
articol de periodic BRINDZA, Carol (autor) Contribuții la cunoașterea minelor vechi aurifere din zona Bocșa - Ocna de Fier - Dognecea (sec. XVIII-XIX) I. Istorie veche şi medie 243-254 română
articol de periodic GRAF, Rudolf (autor) Două documente referitoare la începuturile furnalelor din Reșița II. Istorie modernă şi contemporană 255-264 română
articol de periodic FURDUI, Titus (autor) Cîteva considerațiuni istoriagrafice privind un exemplar din "Istoria pentru începutul românilor în Dachiia", a lui Petru Maior, ediția princeps, aflat în biblioteca Vaticanului II. Istorie modernă şi contemporană 265-272 română
articol de periodic CĂLIN, Petru (autor) Viziune și expresivitate în "Cronica Banatului" de Nicolae Stoica de Hațeg II. Istorie modernă şi contemporană 273-282 română
articol de periodic GRAF, Rudolf (autor) Amenajări hidrotehnice din județul Caraș-Severin în sec. XVIII-XX II. Istorie modernă şi contemporană 283-303 română
articol de periodic MUNTEANU, Ioan (autor) Din corespondența lui At.M. Marinescu cu Iacob Mureșan II. Istorie modernă şi contemporană 305-312 română
articol de periodic DOBRESCU, Victor (autor) Enea Hodoș - profesor și animator cultural (1858-1945) II. Istorie modernă şi contemporană 313-321 română
articol de periodic CALINCOF, Eleonora (autor) Atestări documentasre privind caracterul antihabsburgic al răscoalei populare din Banat din anii 1737-1739 II. Istorie modernă şi contemporană 321-242 română
articol de periodic NEMIȘ, Vasile (autor) Contribuții la biografia istoricului bănățean Dr. Ion Sîrbu II. Istorie modernă şi contemporană 323-333 română
articol de periodic BRĂTESCU, Constantin (autor) Mișcarea culturală din Banat între 1877-1900 în slujba desăvîrșirii unității statale (mișcarea corală și idealul Unirii) II. Istorie modernă şi contemporană 335-341 română
articol de periodic STAN, Constantin (autor) Cassian R. Munteanu - Luptător pentru unitatea națională II. Istorie modernă şi contemporană 343-354 română
articol de periodic SURU, Coriolan (autor) File din istoria liceului de matematică-fizică din Caransebeș II. Istorie modernă şi contemporană 355-361 română
articol de periodic LUCA, Gheorghe (autor) Mihai Novac - un fiu de seamă al Oraviței II. Istorie modernă şi contemporană 363-367 română
articol de periodic BORUGĂ, Elena (autor) Activitatea despărțămîntului Oravița al Astrei (1898-1918) II. Istorie modernă şi contemporană 369-378 română
articol de periodic DUDAȘ, Vasile (autor) Acțiuni revoluționare ale proletariatului reșițean în prima jumătate a anului 1918 II. Istorie modernă şi contemporană 379-383 română
articol de periodic ZABERCA, Vasile (autor) Înfăptuirea reformei agrare din 1921 pe teritoriul comunităților de avere ale fostelor regimente grănicerești Nr. 3 și Nr. 14 din Sud-Vestul României II. Istorie modernă şi contemporană 385-397 română
articol de periodic DOUCA, Nicolae (autor) O revistă satirică de acum o jumătate de veac "Urizica" din Oravița II. Istorie modernă şi contemporană 399-401 română
articol de periodic ȚUNDREA, Victor (autor) Cu privire la starea de spirit a locuitorilor județului Timiș-Torontal în anii dictaturii militaro-fasciste II. Istorie modernă şi contemporană 403-406 română
articol de periodic POPA, Ion (autor) File din istoria muzeografiei bănățene preocupări pentru organizarea unui mediu la Oravița III. Muzeologie 407-413 română
articol de periodic UZUM, Ilie (autor) Căi și perspective în valorificarea patrimoniului de istorie a tehnicii din județul Caraș-Severin III. Muzeologie 415-448 română
articol de periodic OPRIȘ, Ioan (autor) Unele date privitoare la apărarea monumentelor istorice din Banat II. Istorie modernă şi contemporană 449-453 română
articol de periodic CĂDARIU, Ștefan (autor) Curățirea și restaurarea a trei scuturi ornamentale III. Muzeologie 455-456 română
articol de periodic LUCA SABIN, Adrian (autor) Descoperi arheologice în hotarul comunei Șiria (jud. Arad) din Neolitic pînă în epoca romană tîrzie III. Muzeologie 457-463 română
articol de periodic LUCA SABIN, Adrian (autor) Săpăturile arheologice de salvare de la Liubcova - Ornița (Raport preliminar pe anul 1985) III. Muzeologie 465-468 română
articol de periodic BENEA, Doina (autor) Evolution of the sistem of defense works in Dacia - Cătăniciu Ioana IV. Recenzii 469-473 română
articol de periodic CĂLIN, Petru (autor) Lupta pentru limbă românească în Banat - Oallde Petru IV. Recenzii 473-475 română
articol de periodic BĂLĂNESCU, Dana (autor) Bibliografie numismatică românească - Golimas Aurel, Cristache Gheorghe IV. Recenzii 475-476 română