Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 11 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1981 Acta Musei Napocensis, XVIII FURDUI, Titus (autor) O tipăritură românească veche în care se află un autograf atribuit lui Popa Șapcă Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 695-704 română
articol de periodic 1983 Acta Musei Napocensis, XX FURDUI, Titus (autor) Două tipărituri în limba germană despre evenimentele din 1784-1785 din Transilvania Muzeologie - Restaurare - Conservare - Ocrotirea patrimoniului muzeal 815-821 română
articol de periodic 1984 Acta Musei Napocensis, XXI FURDUI, Titus (autor) Câteva aspecte istoriografice privitoare la „Cronica turcească a studentului anonim” de la Sebeș-Alba (Preliminarii la primul incunabul românesc) Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 771-778 română
articol de periodic 1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 FURDUI, Titus (autor) Contribuții la circulația cazaniei lui Varlaam în ținuturile maramureșane Note şi discuţii 677-686 română (rezumat în germană)
articol de periodic 1980 Acta Musei Porolissensis, IV, Acta Mvsei Porolissensis FURDUI, Titus (autor) Tipărituri românești vechi din zona băimăreană aflate în fondurile Bibliotecii Academiei R.S.R. Filiala Cluj-Napoca Istoria culturii şi muzeografie 769-785 română; rezumat engleză
articol de periodic 1980 Acta Musei Porolissensis, IV, Acta Mvsei Porolissensis FURDUI, Titus (autor) Tipărituri românești vechi din Biblioteca Academiei R.S.R. Filiala Cluj-Napoca provenite din biblioteca personală a lui Timotei Cipariu Istoria culturii şi muzeografie 787-806 română; rezumat germană
articol de periodic 1985 Banatica, 8 FURDUI, Titus (autor) Cîteva considerațiuni istoriagrafice privind un exemplar din "Istoria pentru începutul românilor în Dachiia", a lui Petru Maior, ediția princeps, aflat în biblioteca Vaticanului II. Istorie modernă şi contemporană 265-272 română
articol de periodic 1982-1983 Sargetia. Acta Musei Devensis, XVI-XVII, Acta Musei Devensis FURDUI, Titus (autor) Două exemplare din "Tîlcul Evangheliilor" a lui Coresi recent descoperite în comuna Măceu, județul Hunedoara Studii şi articole 519-529 română, germană
articol de periodic 1975 Ziridava. Studia Archaeologica, V FURDUI, Titus (autor) Aspecte istoriografice privitoare la tipăriturile românești vechi din fondul prețios de la Biblioteca județeană Arad
articol de periodic 1978 Ziridava. Studia Archaeologica, IX FURDUI, Titus (autor) Tipărituri românești vechi, nou intrate în "Fondul prețios" al Bibliotecii județene Arad
articol de periodic 1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X FURDUI, Titus (autor) O tipăritură veche "arădeană" în Biblioteca Academiei R.S. României, filiala Cluj-Napoca