Ziridava, V, 1975


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic DUDAȘ, Florin (autor) Un mormînt autohton din secolul III-IV e.n. descoperit la Arad-Grădiște
articol de periodic ESKENASY, Victor (autor) Hălmagiu, un sat medieval din Țara Crișului Alb (secolele XIV-XV). Considerații istorice
articol de periodic ROZ, Alexandru (autor) Ecoul războiului de independență din 1877/78 în părțile Aradului
articol de periodic MANEA, George (autor) Tîrguri din județul Arad
articol de periodic EMANDI, Lucian (autor) Contribuția presei arădene la afirmarea gîndirii social-politice a generației unirii
articol de periodic GLICK, Petru (autor) Un omagiu adus lui Ioan Russu Șirianu. Foaie comemorativă din 1909
articol de periodic CHIȘ, Petru (autor) Vasile Goldiș - responsabil al resortului de culte și instrucțier publică din cadrul Consiliului Dirigent
articol de periodic GREFFNER, Otto (autor) , MEDELEANU, Horia (autor) Traian Vuia - contribuție la profilul politic al marei inventator
articol de periodic GREFFNER, Otto (autor) Greva muncitorilor tîmplari din Arad din anul 1985
articol de periodic UNC, Gheorghe (autor) Proletariatul arădean pe coordonatele tradițiilor de luptă ale mișcării muncitorești din România
articol de periodic FURDUI, Titus (autor) Aspecte istoriografice privitoare la tipăriturile românești vechi din fondul prețios de la Biblioteca județeană Arad
articol de periodic GLUCK, Eugen (autor) Contribuții cu privire la viața și activitatea lui Nicolae Horga-Popovici
articol de periodic ROȘUȚ, Nicolae (autor) Atanasie Șandor (1808-1892)
articol de periodic GLUCK, Eugen (autor) , UJJ, Ioan (autor) Csiky Gergely - dramaturg arădean progresist
articol de periodic ROȘUȚ, Nicolae (autor) Societăți culturale arădene
articol de periodic EMANDI, Lucian (autor) Emil Monția, compozitor popular