Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 15 volume
  • 20 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 2015 Aleiul Cuza și alte monumente - O istorie ilustrată, anul 2015 MUNTEANU, Ioan (autor)
volum de carte 2014 Brăila acum o sută de ani: 1915, anul 2014 MUNTEANU, Ioan (autor), ȘTEFAN, Laura (copertă)
volum de carte 2017 Brăila lui Fănuș, anul 2017 MUNTEANU, Ioan (autor)
volum de carte 2018 Chira Chiralina - Patroana eponimă a Brăilei, anul 2018 MUNTEANU, Ioan (autor), GEORGESCU, Cerasela (tehnoredactor)
volum de carte 2017 Cimitirul Sf. Constantin Brăila, anul 2017 MUNTEANU, Ioan (autor), GEORGESCU, Cerasela (tehnoredactor), GHERGHIȚĂ, Mihai (fotograf), RADU, Viorel (fotograf)
volum de carte 2011 La început a fost Islazul - Istoria cartierelor Brăilei, anul 2011 MUNTEANU, Ioan (autor), MUNTEANU, Laurențiu (tehnoredactor)
volum de carte 2012 Lacul Sărat - istoricul stațiunii, anul 2012 MUNTEANU, Ioan (autor)
volum de carte 2014 Mihail Sebastian și Brăila - O creangă de salcâm de la Dunăre, anul 2014 MUNTEANU, Ioan (autor), MUNTEANU, Laurențiu (tehnoredactor)
volum de carte 2015 Monografia rușilor lipoveni din Brăila - Pescuitul, activitate tradițională -, anul 2015 MUNTEANU, Ioan (autor)
volum de carte 2016 Monumentele istorice ale orașului Brăila - O istorie ilustrată, anul 2016 MUNTEANU, Ioan (redactor), MUNTEANU, Laurențiu (copertă), DELIGHIOSU, Daniel (fotograf), GHEORGHIȚĂ, Mihai (fotograf), NEAGU, Dragoș Adrian (fotograf)
volum de carte 2012 Nume de sate - Toponimie brăileană, anul 2012 MUNTEANU, Ioan (autor)
volum de carte 2018 Panait Istrati - Itinerar brăilean, anul 2018 MUNTEANU, Ioan (autor)
volum de carte 2013 Portul Brăila - Mărire și decădere, anul 2013 MUNTEANU, Ioan (autor), GEORGESCU, Cerasela (tehnoredactor)
volum de carte 2016 Robia germană. Brăila sub ocupația dușmanului (23 decembrie 1916 - 10 noiembrie 1918), anul 2016 MUNTEANU, Ioan (autor)
volum de carte 1999 Sever Bocu (1874-1951), anul 1999, seria Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica MUNTEANU, Ioan (autor)
articol de periodic 1992 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MUNTEANU, Ioan (autor) Mișcarea Națională din Banat în anul 1869 și semnificația sa politică Studii 339-351 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1998 Analele Banatului: AnB, VI, seria Arheologie-Istorie MUNTEANU, Ioan (autor) , MUNTEANU, Rodica (autor) The evolution of the population of the historical Banat at the beginning of the 20th century 493-504 engleză
articol de periodic 2000 Analele Banatului: AnB, VII-VIII, seria Arheologie-Istorie MUNTEANU, Ioan (autor) Urbanizarea în Banatul istoric la începutul secolului al XX-lea 641-658 română
articol de periodic 2004-2005 Analele Banatului: AnB, XII-XIII, seria Arheologie-Istorie MUNTEANU, Ioan (autor) Emigrări din Banatul istoric la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea Istorie medie, modernă şi contemporană 393-412 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2005 Analele Banatului: AnB, XII-XIII, seria arheologie-istorie MUNTEANU, Ioan (autor) Emigrări din Banatul istoric la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 393-411 română
articol de periodic 1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie MUNTEANU, Ioan (autor) Situația Banatului la sfîrșitul primului război mondial 567-579 română
articol de periodic 1985 Banatica, 8 MUNTEANU, Ioan (autor) Din corespondența lui At.M. Marinescu cu Iacob Mureșan II. Istorie modernă şi contemporană 305-312 română
articol de periodic 2012 Banatica, 22 MUNTEANU, Ioan (autor) Statute ale reuniunilor culturale. Rolul lor în afirmarea mișcării culturale românești din Banatul istoric 259-275 română
articol de periodic 2003 Patrimonium Banaticum: PB, II MUNTEANU, Ioan (autor) Traian Vuia, concepții progresiste în gândirea politică din anii tinereții Istorie 151
articol de periodic 2004 Patrimonium Banaticum: PB, III MUNTEANU, Ioan (autor) Componente ale modernizării în Banatul istoric la începutul secolului al XX-lea Istorie 123
articol de periodic 2005 Patrimonium Banaticum: PB, IV MUNTEANU, Ioan (autor) Populația Banatului istoric la începutul secolului al XX-lea. Structuri sociale și profesionale Istorie 233
articol de periodic 1977 Peuce, V, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Zoologie, serie veche MUNTEANU, Ioan (autor) Informare despre prezența carasului argintiu (Carassius auratus gibelio) în apele Dunării 233-238 română
articol de periodic 1977 Peuce, V, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Zoologie, serie veche MUNTEANU, Ioan (autor) Valorificarea superioară a unor nivele trofice în unitățile amenajate piscicol din Delta Dunării de către unele specii de pești aclimatizate în țara noastră 255-259 română
articol de periodic 1981 Sargetia. Acta Musei Devensis, XV MUNTEANU, Ioan (autor) Noi date privind situația și lupta țărănimii bănățene în anii 1934-1938 Studii şi articole 305-321 română, engleză
articol de periodic 1984-1985 Sargetia. Acta Musei Devensis, XVIII-XIX, Acta Musei Devensis CUREC, Margareta (autor) , MUNTEANU, Ioan (autor) Cu privire la starea de spirit a țărănimii bănățene în timpul răscoalei populare din 1784 Bicentenarul răscoalei lui Horea 33-41 română, germană
articol de periodic 1988-1991 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis MUNTEANU, Ioan (autor) Contribuția protopopului Lugojului Dr. George Popovici la mișcarea națională din Banat Studii şi articole 473-481 română, franceză
articol de periodic 1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , MUNTEANU, Ioan (autor) Așezarea eneolitică de la Slatina Timiș 121-135 română
articol de periodic 1970 Tibiscus, 1 MUNTEANU, Ioan (autor) Aspecte privind situația și lupta maselor muncitoare din Banat în anii crizei economice 94-112 română
articol de periodic 1972 Tibiscus, 2, seria Istorie - Arheologie - Etnografie - Artă - Științele Naturii MUNTEANU, Ioan (autor) Aspecte privind situația țărănimii din sud-vestul României în anii crizei economice Istorie / Geschichte 149-170 română (rezumat în germană)
articol de periodic 1974 Tibiscus, 3, seria Istorie - Arheologie MUNTEANU, Ioan (autor) Aspecte privind radicalizarea politică a țărănimii din Banat în anii crizei economice 1929-1933 235-244 română