Banatica, 22, 2012


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic CÎRJA, Ion (autor) , SIMA, Victoria (autor) Profesorului Nicolae Bocșan la împlinirea vîrstei de 65 de ani 11-17 română
articol de periodic BOCȘAN, Nicolae (autor) Profesorul universitar Dr. Nicolae Bocșan . Bibliografie selectivă 19-54 română
articol de periodic MARGINA, Adrian (autor) Cîteva documente privind comitatul Torontal în prima jumătate a secolului al XV-lea 55-76 română
articol de periodic SZEGEDI, Edit (autor) Wohn gehort die kronstadter reformation? Versuch einer theologischen zuordnung von Johannes Honterus und der reformation in Kronstadt 77-85 germană
articol de periodic BOLDEA, Ligia (autor) Identități premoderne bănățene: O familie de demnitari ai Banatului de Caransebeș și Lugoj 87-117 română
articol de periodic ARDELEAN, Florin (autor) Seimeni în slujba principilor Transilvaniei în a doua jumătate a secolului XVII 119-134 română
articol de periodic KOCH-TUFIȘ OVIDIU, Marinel (autor) Die allgemeinen grundzuge der landwirtschaflichen politik der habsburger in Siebenburgen (1688-1790) 135-152 germană
articol de periodic ȚIGĂU, Dragoș-Lucian (autor) Studenți din Lugoj la școli și universități europene pană în anul 1850 153-183 română
articol de periodic ȘIPOȘ, Ibolya (autor) Dispute confesionale privind paternitatea bisericii "Sfîntul Nicolae" din Lugoj 185-196 română
articol de periodic MARGINA, Livia (autor) Un plan al depozitului de sare din Arad în 1774 197-207 română
articol de periodic BABEU, Ana-Carina (autor) Acordarea medaliei de onoare protopopului de Caransebeș Ioan Tomici de către împăratul Francisc I (5 octombrie 1834) 209-216 română
articol de periodic BEDECEAN, Mihaela (autor) The episcopal elections in Arad 1873, as reflected by the romanian press 217-227 engleză
articol de periodic CÎRJA, Cecilia (autor) , CÎRJA, Ion (autor) Despre identitatea răsăriteană a bisericii greco-catolice române în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 229-242 română
articol de periodic KAMENICZKI, Cornel (autor) , VARGA, Attila (autor) Freemasonry Lodge "Unio" from Cluj and the Memorandum Movement 243-257 engleză
articol de periodic MUNTEANU, Ioan (autor) Statute ale reuniunilor culturale. Rolul lor în afirmarea mișcării culturale românești din Banatul istoric 259-275 română
articol de periodic MOSCOVICI, Ionela (autor) Violence variables in the Banat at the end of world war I 277-293 engleză
articol de periodic TOMONI, Dumitru (autor) Activitatea despărțămîntului central județean Caraș (Oravița) al Astrei în perioada 1918-1937 295-308 română
articol de periodic ALBERT, Carmen (autor) Biografia unei scritoare de la sat - Maria Dogaru - 309-317 română
articol de periodic RÎMNEANȚU, Vasile (autor) Aspecte din activitatea primăriei municipiului Timișoara din anul 1937 319-339 română
articol de periodic BĂLȚOI, Viorel (autor) Deportarea cetățenilor români de etnie germană din Banat în Uniunea Sovietică 341-364 română
articol de periodic PĂIUȘAN, Radu (autor) Din activitatea Partidului Național Popular în Banat la mijlocul anului 1946 365-380 română
articol de periodic NARAI, Eusebiu (autor) Maghiarii și cehii din județele Caraș și Severin în perioada 1944-1948 381-396 română
articol de periodic MARGINA, Adrian (autor) Ioan de Capestrano și Cruciada Tîrzie - Damian Iulian 397-398 română
articol de periodic MARGINA, Livia (autor) Izvoare de antroponimie și demografie istorică. Conscripțiile cetății Sătmar din 1569-1570 399-400 română
articol de periodic BOLDEA, Ligia (autor) De la excludere la coabitare. Biserici tradiționale, Reformă și Islam în Banat (1500-1700) - Margina A. 401-407 română
articol de periodic BULBOACĂ, Sorin (autor) Itinerarii istoriografice. Studii în onoarea istoricului Costin Feneșan - Țeicu D., Graf R. 408-411 română
articol de periodic IAȘIN ZORAN, Sașa (autor) Banatul de-a lungul veacurilor - Matițki M., Iovici V. 412-418 română