Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BOROFFKA, Nikolaus (autor) , LUCA SABIN, Adrian (autor) O nouă descoperire paleolitică din Transilvania .1-4 română
articol de periodic CIUTĂ, Marius (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al Neoliticului timpuriu în Depresiunea Brașovului .5-35 română
articol de periodic LUCA SABIN, Adrian (autor) Un complex ritual de la Turdaș-Luncă (jud. Hunedoara) 37-42 română
articol de periodic CIUGUDEAN, Horia (autor) The later eneolithic/Early Brinze Age tumulus-burials in Central and South-Western Transilvania (II) 43-47 engleză
articol de periodic GIUGUDEAN, Horia (autor) , LUCA SABIN, Adrian (autor) Noi descoperiri de obiecte din cupru și bronz în județele Alba și Sibiu 49-54 română
articol de periodic GOGÎLTAN, Florin (autor) O rapiera de tip micenian de la Densuș (jud. Hunedoara) 55-65 română
articol de periodic LAZĂR, Valeriu (autor) O așezare din epoca bronzului la Unirea (jud. Alba) 67-73 română
articol de periodic ROTEA, Mihai (autor) O urnă funerară etruscă în colecțiile Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei 75-77 română
articol de periodic FRENCZ IOSIF, Vasile (autor) Așezări din La Tene-ul timpuriu și mijlociu în bazinul central al Mureșului 79-92 română
articol de periodic BOGDAN, Maria (autor) , TAKACS, Matilda (autor) O nouă tetradrachma de argint de la Aiud 93-95 română
articol de periodic PAVEL, Viorica (autor) Începuturile pătrunderii monedei romane republicane în Dacia 97-125 română
articol de periodic MOGA, Vasile (autor) C. Antonius Capito, veteranus legionis IIII F F 127-131 română
articol de periodic BĂLUȚĂ, Cloșca (autor) Tipuri de ștampile tegulare militare inedite descoperite la Apulum II. Ștampile fără antroponim 133-168 română
articol de periodic CIOBANU, Radu (autor) Mestrius martinus: un pictor din Dacia romană 169-176 română
articol de periodic CIOBANU, Radu (autor) , RODEAN, Nicolae (autor) Raport preliminar privind cercetările arheologice de salvare din Dealul Furcilor - Alba Iulia. Campania 1995 (I) 177-196 română
articol de periodic DRÎMBĂREAN, Matei (autor) Inscripții pe materiale ceramice descoperite la Partoș 197-200 română
articol de periodic POP, Constantin (autor) Bronzuri figurate în Dacia romană: considerații în legătură cu datarea unor piese dispărute, specificate în istoriografia secolului trecut 201-222 română
articol de periodic PINTER ZENO, Karl (autor) , SONOC, Alexandru (autor) Un monument funerar de epocă romană zidit sub portalul colateralei nordice a bisericii gotice din Orăștie 223-238 română
articol de periodic SUCIU, Viorica (autor) , TAKACS, Matilda (autor) Monede romane imperiale din colecția Muzeului de Istorie Aiud 239-253 română
articol de periodic ANGHEL, Gheorghe (autor) Necropola birituală prefeudală de la Ghirbom (Gruiul Fierului) județul Alba 255-271 română
articol de periodic DAN, Dorin (autor) Contribuții la cunoașterea rolului economic al Sebeșului (sec. XIV-XIX) 273-285 română
articol de periodic DAN, Dorin (autor) , MUREȘAN, Angela (autor) , SUCIU, Viorica (autor) Tezaurul monetar medieval descoperit la Sebeș (jud. Alba) datînd din sec. XVII-XVIII 287-295 română
articol de periodic MUREȘAN, Angela (autor) O medalie portret, emisiune a principelui Gabriel Bethlen, aflată în colecția numismatică a Muzeului Național al Uniunii din Alba Iulia 297-300 română
articol de periodic DUMITRAN, Ana (autor) Calvinizarea - sinonim al maghiarizării? Cazul Turdaș 301-309 română
articol de periodic MÎRZA, Eva (autor) Prolegomena la o chestiune de continuitate tipografică Bălgrad-Blaj 311-316 română
articol de periodic MÎRZA, Iacob (autor) Actele fundaționale ale școlilor de la Blaj. Oportunitatea unei reeditări 317-334 română
articol de periodic MIRCEA, Gabriela (autor) Crochiu istorico-imprtimarea la Blaj a "Abecedatului# (1787-1788) și a "Bucoavnei" (1793), necunoscute BRV-ului 335-340 română
articol de periodic DÎRJĂ, Ileana (autor) Din istoria bibliotecii "Batthyaneum" etapa I: 1798-1826 341-365 română
articol de periodic DREGHICIU, Doina (autor) Pagini din istoria învățămîntului în județul Alba, oglindite în însemnări de carte (sec. XVIII-XIX) 367-377 română
articol de periodic BASARAB, Maria (autor) Alte însemnări de altă dată: inteferențe spirituale 379-384 română
articol de periodic STANCIU, Laura (autor) Căsătorie, moralitate și condiția femii în viziunea școlii ardelene 385-395 română
articol de periodic FLEȘER, Gheorghe (autor) Alba Iulia într-o gravură din a doua jumătate a secoluluim al XIX-lea 397-400 română
articol de periodic TATAI-BALTĂ, Cornel (autor) O lucrare din tinerețe realizată de pictorul Epaminonda Bucevschi la Blaj 401-410 română
articol de periodic MIRCEA, Gabriela (autor) , POPA, Liliana (autor) Despre unele aspecte necunoscute al colaborării culturale, artistice și meșteșugărești interconfesionale românești transilvane (1806-1908) 411-423 română
articol de periodic DĂNILĂ, Gabriela (autor) Cîteva considerații cu privire la activitatea "reuniunii femeilor române greco-catolice de la Blaj 425-429 română
articol de periodic MIRCEA, Ionela Simona (autor) Un preludiu al mișcării feministe - reuniunea femeilor române greco-catolice din Blaj 431-436 română
articol de periodic GIURGIU, Dorin (autor) Demersuri pentru înfințarea unei școli superioare în Munții Apuseni după revoluția din 1848-1849 437-444 română
articol de periodic PLEȘA, Ioan (autor) Un manuascris literar din comuna Mogoș, județul Alba, referitor la războiul de independență al României din 1877-1878 445-474 română
articol de periodic CORDOȘ, Nicolae (autor) Începuturile activității publicistului și gîntorului politic Aurel C. Popovici 475-499 română
articol de periodic LASCU, Viorica (autor) Lecturile unui intelectual în formare la început de secol XX 501-512 română
articol de periodic GIURA, Lucian (autor) Începuturile exploatării gazelor naturale din Transilvania 513-528 română
articol de periodic MUSCĂ, Elena (autor) Memorialistica europeană privind intrarea României în război (I) 529-538 română
articol de periodic JOSAN, Nicolae (autor) Consilii și gărzi naționale românești din Munții Apuseni, Documente inedite (noiembrie-decembrie 1918) 539-559 română
articol de periodic BOSOANCĂ, Traian (autor) Protopopul Ștefan Rusu - luptător pentru desăvîrșirea unității naționale și consolidarea statului național unitar român 561-566 română
articol de periodic MUNTEANU, Ioan (autor) Situația Banatului la sfîrșitul primului război mondial 567-579 română
articol de periodic STAN, Constantin (autor) Puterea și opoziția în alegerile parlamentare din Martie 1922 581-597 română
articol de periodic RADU, Sorin (autor) The political group of right extreme "romanian action" of Cluj (1923-1925) 599-609 engleză
articol de periodic HACMAN, Serghei (autor) Aspecte diplomatice ale problemei Basarabiei și Bucovinei în relațiile internaționale (1940) 611-620 română
articol de periodic PURCAR, Ioana (autor) Rectificări asupra cronologiei zugravilor din Laz 621-628 română
articol de periodic HOPÎRTEAN, Doina (autor) Catalogul colecției de icoane pe stziclă a Episcopiei Ordodoxe Române de Alba Iulia III 629-652 română
articol de periodic ANTON MAREA, Cristina (autor) Despre surguci în secolele XVI-XVII 653-660 română
articol de periodic DIACONESCU, Aurelia (autor) Forme plastice în aluat din Țara Moților (Cîmpeni, jud. Alba) 661-668 română
articol de periodic SZOKE ANA, Maria (autor) Tacîmuri din secolele XVI-XVIII în colecțiile Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei 669-684 română
articol de periodic CIUGUDEAN, Daniela (autor) Aspecte privind restaurarea și reconstituirea unei piese de echipament militar roman 685-690 română
articol de periodic ANGHEL, Dan (autor) Aspecte tehnice în restaurarea unor vase de tip castron 691-696 română
articol de periodic ȘTIRBAN, Alexandru (autor) , ȘTIRBAN, Sofia (autor) Un program de conservare și restaurare a velorilor patrimoniale scrise. Direcții și perspective 697-706 română
articol de periodic ZUGRAVU, Nelu (autor) Cteva note de lectură, 1. Belagines - Iordanes 707-708 română
articol de periodic ZUGRAVU, Nelu (autor) Puncte de vedere recente despre inventarul funerar de la Apahida I 709-710 română
articol de periodic MÎRZA, Iacob (autor) Voltaine istoric - Almaș D., Banciu A. 711-712 română
articol de periodic POP, Constantin (autor) Scurtă istorie a Daciei romane - Petolescu C. 712-713 română
articol de periodic POP, Constantin (autor) Repertoriul arheologic al județului Alba 713-714 română
articol de periodic MÎRZA, Iacob (autor) Carte și societate în Nord-Vestul Transilvaniei - Radosav Doru 714-715 română
articol de periodic STANCIU, Laura (autor) Geneza identității naționale la românii ardeleni - Mitu Sorin 715-716 română
articol de periodic FLEȘER, Gheorghe (autor) Gravorii în lemn de la Blaj - Tatai-Baltă Cornel 717-718 română
articol de periodic STANCIU, Laura (autor) Adeziunea populară la mișcarea memorandistă (1892-1895) 717-717 română
articol de periodic MUREȘAN, Angela (autor) Catalogul medaliilor napoleoniene din cabinetul numismatic al Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei - Călian Livia 718-719 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Note istoriografice privind anul 800 e.n 719-724 română