Thraco-Dacica, XII, nr. în TOM: 1-2, 1991


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic JAN, Machnik (autor) Die Ergebnisse neuster Forschungen über die Kultursiluation und Chronologie an der Wende des Neolithikums und der Bronzezeit in dem Flußgebiet der oberen Weichsel und Dnestr 14 germană
articol de periodic EUGEN, Sava (autor) Relații între cultura ,,Mnogovalikovaia” dintre Nistru și Prut și cultura Monteoru (Au sujet des liens de la culture ,,Mnogovalikovaia” répandue entre Dniestr et Prut et la culture Monteoru) 38 română
articol de periodic VALENTIN, Dergacev (autor) Depozitul de bronzuri din satul Dancu — raionul Hîncești (R. Moldova) (Le trésor de bronzes de l’époque du Bronze tardif près du village Dancu (R. Moldova)) 56 română
articol de periodic NICOLAE, Iercoșan (autor) , IOAN, Nemeti (autor) Depozitul de bronzuri de la Sărvăzel (jud. Satu Mare) (Dépôt de bronzes à Sărvăzel (dép. de Satu Mare) 62 română
articol de periodic MEDELEȚ, Florin (autor) O locuință hallstattiană de la Remetea Mare - ,,Gomila lui Gabor” (jud. Timiș) (Une habitation hallstattienne de Remetea Mare - ,,Gomila lui Gabor” (dép. Timiș)) 84 română
articol de periodic GUMĂ, Marian (autor) Câteva precizări asupra unor tipuri de coifuri de la sfîrșitul primei epoci a fierului și începutul celei de a doua descoperite în sud-vestul României (Sämtliche Bemerkungen über einige Helmtypen vom Ende der ersten und dem Beginn der zweiten Eisenzeit im Südwesten Rumäniens) 104 română
articol de periodic DUMITRU, Berciu (autor) , IOSIFARU, Mariana (autor) , S., Purice (autor) , DIACONESCU, Mihai (autor) Descoperiri și însemnări de la Buridava dacică IX (Découvertes et notes de Burldava dace IX) 114 română
articol de periodic VLADIMIR G., Kotigorosko (autor) Antichitățile dacice din zona Tisei superioare (Les antiquités daces de la zone de Tisa supérieure) 132 română
articol de periodic NICOLAE, Ursulescu (autor) , MIHAI, Vasilescu (autor) Considerații privind semnificația cuvântului cométai (Considérations sur la signification du mot cométai) 136 română
articol de periodic ARDEȚ, Adrian (autor) Ceramica dacică și de tradiție celtică la Ulpia Traiana Sarmlzegetusa (Dacia and Celtic ceramics in Ulpia Traiana Sarmizegetusa) 142 română
articol de periodic ALEXIANU, Marius (autor) Epistola XXVIII atribuită lui Apollonios din Tyana (La lettre XXVIII altribuée ă Apollonios de Tyana) 152 română
articol de periodic AUREL, Rustoiu (autor) Ein dakischer Bronzearmring im Norden Deutschlands 148 germană
articol de periodic COMȘA, Alexandra (autor) Date cu privire la structura antropologică și la unele ritualuri funerare la geto-daci (secolele VI î.e.n. — I e.n.) (Données concernant la structure anthropologique et quelques rituels funéraires chez les Géto-Daces (VI s.av.n.è. — I s.n.è) 166 română
articol de periodic ION, Ghinoiu (autor) Casa românească. Repere etnologice și arheologice (La maison roumaine. Repères ethnologiques et archéologiques) 172 română
articol de periodic BERCIU DRĂGHICESCU, Adina (autor) Satul românesc — factor de unitate și continuitate (Le village roumain — élément d’unité et de continuite) 178 română
articol de periodic ROMAN, Petre (autor) Din activitatea Institutului de Tracologie in anul 1990 (L’activité de l’institut de Thracologie en 1990) CRONICA (CHRONIQUE) 179 română
articol de periodic ALEXIANU, Marius (autor) , SAVIANA, Diamandi (autor) , SCHUSTER, Cristian (autor) Das XIII. Landessymposium für Thrakologle, Satu-Mare und Carei CRONICA (CHRONIQUE) 184 germană
articol de periodic DRAGOMIR, Popovici (autor) , SCHUSTER, Cristian (autor) COLIN RENFREW, Archaeology and Language. The Puzzle of Indo-European Origins, London, 1980 RECENZIE (COMPTE RENDU) 186 română
articol de periodic ABREVIERI (ABREVIATIONS) ABRÉVIERI (ABRÉVIATIONS) 188 română